Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/230
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.29.
Iktatószám:23094/2019
CPV Kód:45262000-1
Ajánlatkérő:Tüskevár Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Tüskevár, Kossuth L. u. hrsz. 281, 267.;Tüskevár, Árpád u. 2., hrsz. 293.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Vass & Ko Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság;Vass & Ko Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tüskevár Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15235631
Postai cím: Kossuth L. Utca 48.
Város: Tüskevár
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8477
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Glavanits Judit FAKSZ
Telefon: +36 704546198
E-mail: iroda@aureummalum.hu
Fax: +36 704546198
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.tuskevar.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.tuskevar.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Helyi piac és melegítőkonyha fejlesztés Tüskeváron
Hivatkozási szám: EKR000751012019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262000-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Tüskevár Község Önkormányzata a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 pályázat keretében 1867549156 projektazonosító számon támogatást nyert helyi piacának, illetve melegítőkonyhának felújítására. Jelen közbeszerzési eljárás 2 részben a pályázathoz kapcsolódó építési beruházások beszerzésére irányul.
Az új helyi termelői piac a tervezett közpark területén kerül kialakításra a kiépítendő járdák, térburkolatok, parkolóhelyek felhasználásával és mobil berendezési tárgyak ideiglenes elhelyezésével. (rendezvény sátor, mobil wc.)
A község belterületén a Árpád utca 2., hrsz. 293. szám alatt található melegítőkonyha átalakítása-felújítása a belső konyha üzemi részt érinti.
Részletes információk a felhívás II.2.4. pontjában és a Közbeszerzési Dokumentumokban találhatóak.
A jelen eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdés szerinti feltételes közbeszerzési eljárás.
1. rész – Helyi piac
Megvalósítási hely: Tüskevár, Kossuth Lajos u. hrsz. 281., 267. szám
A telek Tüskevár belterületén a Kossuth Lajos utca 281., 267. hrsz. szám alatt található. A tervezéssel érintett utcarész domborzata sík, a közművek (ivóvíz, elektromos áram, gáz, szennyvíz, csapadékvíz elvezetés, telefon stb.) kiépítettek. A tervezéssel érintett területen jelenleg emlékpark, buszváró és aszfaltozott parkolóhelyek találhatóak. Az új helyi termelői piac a tervezett közpark területén kerül kialakításra a kiépítendő járdák, térburkolatok, parkolóhelyek felhasználásával és mobil berendezési tárgyak ideiglenes elhelyezésével. (rendezvény sátor, mobil wc. ) A tervezett piaci funkció üzemeltetése ideiglenes jellegű (havi 1 alkalom), amelyhez kapcsolódóan új építmény építése nem történik.
A zászlótartó oszlopok és az emlékművek alapozása vasbeton pontalap C20/25-XC1-16-F2 minőségű betonból, 12mm A500HW min. betonacél fővasalással, 60x60/80cm keresztmetszettel.
A tervezett közpark térburkolatok, járdák anyaga 6cm vastag Leier beton térkő, 0-4mm tömörített zúzott murva ágyazaton, amely alatt 25cm vastag 90% trg. tömörített 20-55mm zúzott murva alépítmény készül a gyalogos forgalmi részeken.
A gépjármű forgalommal érintett részeken 8cm vastag Leier beton térkő, 0-4mm tömörített zúzott murva ágyazaton, amely alatt 10cm vtg CKT beton teherhordó réteg, 25cm vastag 90% trg. tömörített 20-55mm zúzott murva alépítmény készül.
A szegélygerendázás Leier Quartz süllyesztett 40x20x15cm útszegélykő, 24x15/12x25 kiemelt útszegélykő és K szegélykő kialakítású, C12/15-X0b(H)-16-F3 min. betonba rakással a gépjárműforgalommal érintett részeken, illetve a gyalogosforgalmi részeken Leier Quartz 100x5x20cm kerti szegélykövezés C12/15-X0b(H)-16-F3 min. beton alkalmazással.
A tervezett új 8 férőhelyes parkoló AC 11 hengerelt aszfalt kopórétegű, AC 16 alaprétegű, 10cm vtg teherhordó rétegű, 25cm vtg. 90% trg. tömörített szűrő, fagyvédő réteg alépítménnyel kialakított szerkezet.
A szegélygerendázás Leier Quartz 24x15/12x25 kiemelt útszegélykő és K szegélykő kialakítású, C12/15-X0b(H)-16-F3 min. betonba rakva.
Az akadálymentes parkoló részére külön burkolati jelfestés, tábla elhelyezés tervezett.
A vízellátást a kiépítendő új NA 32 bekötő vezeték biztosítja, amelyet a 281. hrsz. szám alatti vízóra aknából földárokba fektetett KPE műanyag vízcsővel kerül kialakításra a Kossuth Lajos utcai gerincvezeték irányából. A területen a vízóraaknából 3db kerti locsolóhely és 1db vízvételi hely kerül megtáplálásra.
A helyi termelői piac részére a Kossuth Lajos u. 21. számú ingatlan előtti zöldterületen 1db OTH-NV-9W teljesítményű napelemes LED lámpa kerül kiépítésre 6,0m magas oszloppal.
Az akadálymentesítésre a vonatkozó előírások alapján 1db akadálymentes parkoló kerül kiépítésre, továbbá a parkoló közlekedési nyomvonalán 1db akadálymentes információs tábla és vezető, figyelmeztető sávok kerülnek elhelyezésre.
Az akadálymentes parkoló mérete 3,60mx5,50m, a normál parkolók mérete 2,50mx5,50m.
A részletes műszaki információkat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
2. rész – Melegítőkonyha
Megvalósítási hely: Tüskevár, Árpád u. 2. hrsz. 293.
A felújítással érintett melegítő konyha környezetében az általános iskola épülete, a sportpálya, egy az épülettel egybeépített gazdasági melléképület és oldalhatáron álló lakóépületek találhatóak. Az épületen bővítés nem történik, az átalakítás-felújítás csak a belső konyha üzemi részt érinti, ezért a meglévő beépítettség mutató nem változik.
A telken belül a megközelítés a meglévő udvari beton térburkolatok, az új járda burkolatok, illetve az új akadálymentes rámpán keresztül történik. (Lásd H-1 tervlap!)
A felújítási munkák során az alábbi jelentősebb munkálatok elvégzése történik meg:
- A melegítő konyha üzemi részen a meglévő belső padlószerkezeti rétegrend elbontásra kerül és 15cm mélységben a feltöltés kihordása is megtörténik a teljes alaprajzi területről.
- Új padlószerkezeti rétegrend (10cm vastag vb. aljzatlemez, talajnedvesség elleni szigetelés, 10cm lépésálló hőszigetelés, technológiai réteg, 5cm vastag aljzatbeton, technológiai vízszigetelés, padlólap burkolat) kiépítése történik meg.
- A melegítő konyha teljes területén új fal és padlóburkolat készül.
- A melegítő konyhai rész régi, elavult külső nyílászárói elbontásra kerülnek és új műanyag hőszigetelt nyílászárók beépítése tervezett (13 db műnyag kültéri nyílászáró).
- A belső nyílászárók elbontása kerülnek a melegítő konyhai részen és acéltokos nyílászárók elhelyezése történik meg helyettük (10 db fa nyílászáró)
- A konyha üzemi rész teljes körű festése tervezett diszperziós falfestékkel.
- A villamos hálózat konyha üzemi részen kompletten felújításra kerül.
- Az akadálymentesítés biztosítása céljából új rámpa, új bejárati ajtó, új térkövezett járda és új parkoló kiépítése tervezett.
- A konyha üzem területén a fűtési és gázhálózat kivételével a teljes gépészeti installáció (víz-csatorna, szellőzési rendszer) felújítása megtörténik.
Az építési telken a meglévő parkolókon kívül 1db parkolóhelyet akadálymentes parkolóként kell kialakítani.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 35044333 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Helyi piac fejlesztése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Tüskevár, Kossuth L. u. hrsz. 281, 267.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A telek Tüskevár belterületén a Kossuth Lajos utca 281., 267. hrsz. szám alatt található. A tervezéssel érintett utcarész domborzata sík, a közművek (ivóvíz, elektromos áram, gáz, szennyvíz, csapadékvíz elvezetés, telefon stb.) kiépítettek. A tervezéssel érintett területen jelenleg emlékpark, buszváró és aszfaltozott parkolóhelyek találhatóak. Az új helyi termelői piac a tervezett közpark területén kerül kialakításra a kiépítendő járdák, térburkolatok, parkolóhelyek felhasználásával és mobil berendezési tárgyak ideiglenes elhelyezésével. (rendezvény sátor, mobil wc. ) A tervezett piaci funkció üzemeltetése ideiglenes jellegű (havi 1 alkalom), amelyhez kapcsolódóan új építmény építése nem történik.
A zászlótartó oszlopok és az emlékművek alapozása vasbeton pontalap C20/25-XC1-16-F2 minőségű betonból, 12mm A500HW min. betonacél fővasalással, 60x60/80cm keresztmetszettel.
A tervezett közpark térburkolatok, járdák anyaga 6cm vastag Leier beton térkő, 0-4mm tömörített zúzott murva ágyazaton, amely alatt 25cm vastag 90% trg. tömörített 20-55mm zúzott murva alépítmény készül a gyalogos forgalmi részeken.
A gépjármű forgalommal érintett részeken 8cm vastag Leier beton térkő, 0-4mm tömörített zúzott murva ágyazaton, amely alatt 10cm vtg CKT beton teherhordó réteg, 25cm vastag 90% trg. tömörített 20-55mm zúzott murva alépítmény készül.
A szegélygerendázás Leier Quartz süllyesztett 40x20x15cm útszegélykő, 24x15/12x25 kiemelt útszegélykő és K szegélykő kialakítású, C12/15-X0b(H)-16-F3 min. betonba rakással a gépjárműforgalommal érintett részeken, illetve a gyalogosforgalmi részeken Leier Quartz 100x5x20cm kerti szegélykövezés C12/15-X0b(H)-16-F3 min. beton alkalmazással.
A tervezett új 8 férőhelyes parkoló AC 11 hengerelt aszfalt kopórétegű, AC 16 alaprétegű, 10cm vtg teherhordó rétegű, 25cm vtg. 90% trg. tömörített szűrő, fagyvédő réteg alépítménnyel kialakított szerkezet.
A szegélygerendázás Leier Quartz 24x15/12x25 kiemelt útszegélykő és K szegélykő kialakítású, C12/15-X0b(H)-16-F3 min. betonba rakva.
Az akadálymentes parkoló részére külön burkolati jelfestés, tábla elhelyezés tervezett.
A vízellátást a kiépítendő új NA 32 bekötő vezeték biztosítja, amelyet a 281. hrsz. szám alatti vízóra aknából földárokba fektetett KPE műanyag vízcsővel kerül kialakításra a Kossuth Lajos utcai gerincvezeték irányából. A területen a vízóraaknából 3db kerti locsolóhely és 1db vízvételi hely kerül megtáplálásra.
A helyi termelői piac részére a Kossuth Lajos u. 21. számú ingatlan előtti zöldterületen 1db OTH-NV-9W teljesítményű napelemes LED lámpa kerül kiépítésre 6,0m magas oszloppal.
Az akadálymentesítésre a vonatkozó előírások alapján 1db akadálymentes parkoló kerül kiépítésre, továbbá a parkoló közlekedési nyomvonalán 1db akadálymentes információs tábla és vezető, figyelmeztető sávok kerülnek elhelyezésre.
Az akadálymentes parkoló mérete 3,60mx5,50m, a normál parkolók mérete 2,50mx5,50m.
A részletes műszaki információkat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseinek értelmében a leírásban szereplő gyártmányú, eredetű, típusú dolog, eljárás, tevékenység, személy, szabadalom vagy védjegy megnevezése csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történik, és mellé értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt többlet-jótállás mértéke (hónap) 15
2 Az építésvezetőként bevont szakember szakmai tapasztalata (projektek száma): 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF): Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.3-17, projektazonosító: 1867549156
II.2.9) További információ:
A tárgyi eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdés alapján feltételes arra tekintettel, hogy Ajánlatkérő a támogatás műszaki módosítását kezdeményezte, amelynek elbírálása folyamatban van. Amennyiben a Közreműködő Szervezet a módosítást nem támogatja, vagy nem a benyújtott tartalommal támogatja, a vállalkozási szerződés nem lép hatályba.

II.2.1)
Elnevezés: Melegítőkonyha fejlesztése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Tüskevár, Árpád u. 2., hrsz. 293.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A felújítással érintett melegítő konyha környezetében az általános iskola épülete, a sportpálya, egy az épülettel egybeépített gazdasági melléképület és oldalhatáron álló lakóépületek találhatóak. Az épületen bővítés nem történik, az átalakítás-felújítás csak a belső konyha üzemi részt érinti, ezért a meglévő beépítettség mutató nem változik.
A telken belül a megközelítés a meglévő udvari beton térburkolatok, az új járda burkolatok, illetve az új akadálymentes rámpán keresztül történik. (Lásd H-1 tervlap!)
A felújítási munkák során az alábbi jelentősebb munkálatok elvégzése történik meg:
- A melegítő konyha üzemi részen a meglévő belső padlószerkezeti rétegrend elbontásra kerül és 15cm mélységben a feltöltés kihordása is megtörténik a teljes alaprajzi területről.
- Új padlószerkezeti rétegrend (10cm vastag vb. aljzatlemez, talajnedvesség elleni szigetelés, 10cm lépésálló hőszigetelés, technológiai réteg, 5cm vastag aljzatbeton, technológiai vízszigetelés, padlólap burkolat) kiépítése történik meg.
- A melegítő konyha teljes területén új fal és padlóburkolat készül.
- A melegítő konyhai rész régi, elavult külső nyílászárói elbontásra kerülnek és új műanyag hőszigetelt nyílászárók beépítése tervezett (13 db műnyag kültéri nyílászáró).
- A belső nyílászárók elbontása kerülnek a melegítő konyhai részen és acéltokos nyílászárók elhelyezése történik meg helyettük (10 db fa nyílászáró)
- A konyha üzemi rész teljes körű festése tervezett diszperziós falfestékkel.
- A villamos hálózat konyha üzemi részen kompletten felújításra kerül.
- Az akadálymentesítés biztosítása céljából új rámpa, új bejárati ajtó, új térkövezett járda és új parkoló kiépítése tervezett.
- A konyha üzem területén a fűtési és gázhálózat kivételével a teljes gépészeti installáció (víz-csatorna, szellőzési rendszer) felújítása megtörténik.
Az építési telken a meglévő parkolókon kívül 1db parkolóhelyet akadálymentes parkolóként kell kialakítani a vonatkozó jogszabályi előírások és pályázati követelmények alapján.
A részletes műszaki információkat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseinek értelmében a leírásban szereplő gyártmányú, eredetű, típusú dolog, eljárás, tevékenység, személy, szabadalom vagy védjegy megnevezése csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történik, és mellé értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt többlet-jótállás mértéke (hónap): 15
2 Az építésvezetőként bevont szakember szakmai tapasztalata (projektek száma): 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF): Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.3-17, projektazonosító: 1867549156
II.2.9) További információ:
A tárgyi eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdés alapján feltételes arra tekintettel, hogy Ajánlatkérő a támogatás műszaki módosítását kezdeményezte, amelynek elbírálása folyamatban van. Amennyiben a Közreműködő Szervezet a módosítást nem támogatja, vagy nem a benyújtott tartalommal támogatja, a vállalkozási szerződés nem lép hatályba.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Helyi piac fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Vass & Ko Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37585253
Postai cím: Gábor Áron Utca 1.
Város: Tüskevár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8477
Ország: Magyarország
E-mail: vasszoltan@freemail.hu
Telefon: +36 303517649
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13645656219
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 18699200
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17034592
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Villanyszerelési munkák, épületgépészeti munkák.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Vass & Ko Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37585253
Postai cím: Gábor Áron Utca 1.
Város: Tüskevár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8477
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13645656219

Hivatalos név: Épkő-design Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45235173
Postai cím: Búzavirág Utca 5
Város: Pápa
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23436882219

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Melegítőkonyha fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Vass & Ko Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37585253
Postai cím: Gábor Áron Utca 1.
Város: Tüskevár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8477
Ország: Magyarország
E-mail: vasszoltan@freemail.hu
Telefon: +36 303517649
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13645656219
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 28070800
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 18009741
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Villanyszerelési munkák, épületgépészeti munkák.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Vass & Ko Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37585253
Postai cím: Gábor Áron Utca 1.
Város: Tüskevár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8477
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13645656219

Hivatalos név: Épkő-design Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45235173
Postai cím: Búzavirág Utca 5
Város: Pápa
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23436882219

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/10/11 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges