Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/28
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.08.
Iktatószám:2310/2019
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.;UTIBER Közúti Beruházó Kft.;TRENECON COWI Tanácsadó és Tervező Kft.;Közlekedés Főváros Tervező Iroda Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK15389
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Timár Szilvia
Telefon: +36 703763303
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkk.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Engedélyezési és kiviteli tervek, részletes megvalósíthatósági tanulmány, valamint tenderdokumentáció készítése, engedélyek megszerzése az Astoria - Újpalota villamosvonalra, valamint kapcsolódó kommu
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Engedélyezési és kiviteli tervek, részletes megvalósíthatósági tanulmány, valamint tenderdokumentáció készítése, engedélyek megszerzése az Astoria - Újpalota villamosvonalra, valamint kapcsolódó kommu
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71241000-9
További tárgyak:71242000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Ajánlatkérő az alábbiakban megadja a kivitelezésre vonatkozó becsült mennyiségi adatokat. A jelen közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés alapján elvégzendő tervezői munka a kivitelezésre vonatkozó mennyiségekhez igazodik.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen pontban megadott mennyiségi adatok Ajánlatkérő által becsült, tájékoztató mennyiségi adatok.
Abban az esetben, ha az alább megadott becsült mennyiségi adatokban hatósági észrevétel alapján, vagy egyéb, előre nem látható okok miatt változás áll be, nyertes ajánlattevő köteles a hatósági észrevételeknek megfelelő teljesítésre, a szerződésben rögzített tervezői díjért.
Új villamospálya és áramellátási hálózat tervezése, a Körvasút keresztezéséhez alagút tervezése, az esélyegyenlőségi feltételeknek megfelelő megállóhelyek, valamint a Népszínház utcai és a 24-es villamosvonallal forgalmi kapcsolat kiépítése, kapcsolódó trolibuszhálózati, közmű, közúti és forgalomtechnikai fejlesztés, közterület-rendezés.
- Vágányépítés: 13000 vm;
- Új kitérő építése: 31 db;
- Villamos peron építése: 31 db;
- Felsővezeték-építés: 13 500 m;
- Áramátalakító állomások átalakítása/létesítése: 6 db;
- Út-, kerékpárút-építés/rekonstrukció: 95 000 m²;
- Közúti jelző létesítés, átalakítás: 54 csomópont;
- Aluljáró, híd létesítése: 2 db;
- Aluljárórendszer felújítás: 2 db;
- Troli munkavezeték-építés: 4 490 m;
- Troli elágazás építés: 3 db.
A feladat részeként:
- Előzménytervek felülvizsgálata;
- Engedélyezési terv elkészítése;
- Településrendezési eszközök módosítása, jóváhagyatása;
- Engedélyek megszerzése;
- Kiviteli terv elkészítése;
- Tenderdokumentáció elkészítése;
- Részletes megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés készítése;
- Kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása.
Az elvégzendő feladatok részletes kifejtése a Dokumentációban szerepel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 560
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖZOP-5.5.0-0911-2011-0023.

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 095 - 172749

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Engedélyezési terv, kiviteli terv, valamint részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése, a kivitelezéshez szükséges engedélyek megszerzése, a tenderdokumentáció elkészítése az Astoria - Újpalota
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2015/04/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lövőház u. 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
E-mail: takacs.miklos@fomterv.hu
Telefon: +36 13459581
Internetcím(ek): (URL) http://www.fomterv.hu/
Fax: +36 13459550
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: UTIBER Közúti Beruházó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csóka u. 7-13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1115
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: TRENECON COWI Tanácsadó és Tervező Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 76. VI. torony, 3. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1133
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Közlekedés Főváros Tervező Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bécsi utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1052
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 979 000 000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
1. FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (1024 Budapest, Lövőház u. 37.); UTIBER Közúti Beruházó Kft. (1115 Budapest, Csóka u. 7-13.); TRENECON COWI Tanácsadó és Tervező Kft. (1133 Budapest, Váci út 76. VI. torony, 3. emelet); Közlekedés Főváros Tervező Iroda Kft. (1052 Budapest, Bécsi utca 5.), mint közös ajánlattevők (A nyertes ajánlattevő nem esik a kis- és középvállalkozásokról szóló 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá).
2. ÁÜTÖ Menver Általános Üzletviteli Tanácsadó Kft. (1222 Budapest, Görög utca 14.), mint ajánlattevő (Mikrovállalkozás).
A II.2.7. pontban megadott mennyiség napokban értendő.
A módosítás időpontja: 2018. október 10.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 137. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/05 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71241000-9
További tárgyak:71242000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 - Elnevezés: Engedélyezési és kiviteli tervek, részletes megvalósíthatósági tanulmány, valamint tenderdokumentáció készítése, engedélyek megszerzése az Astoria - Újpalota villamosvonalra, valamint kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében.
Mennyisége: Új villamospálya és áramellátási hálózat tervezése, a Körvasút keresztezéséhez alagút tervezése, az esélyegyenlőségi feltételeknek megfelelő megállóhelyek, valamint a Népszínház utcai és a 24-es villamosvonallal forgalmi kapcsolat kiépítése, kapcsolódó trolibuszhálózati, közmű, közúti és forgalomtechnikai fejlesztés, közterület-rendezés.
- Vágányépítés: 13000 vm;
- Új kitérő építése: 31 db;
- Villamos peron építése: 31 db;
- Felsővezeték-építés: 13 500 m;
- Áramátalakító állomások átalakítása/létesítése: 6 db;
- Út-, kerékpárút-építés/rekonstrukció: 95 000 m²;
- Közúti jelző létesítés, átalakítás: 54 csomópont;
- Aluljáró, híd létesítése: 2 db;
- Aluljárórendszer felújítás: 2 db;
- Troli munkavezeték-építés: 4 490 m;
- Troli elágazás építés: 3 db.
A feladat részeként:
- Előzménytervek felülvizsgálata;
- Engedélyezési terv elkészítése;
- Településrendezési eszközök módosítása, jóváhagyatása;
- Engedélyek megszerzése;
- Kiviteli terv elkészítése;
- Tenderdokumentáció elkészítése;
- Részletes megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés készítése;
- Kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása.
Az elvégzendő feladatok részletes kifejtése a Dokumentációban szerepel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 560
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 979 000 000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Főmterv Mérnöki Tervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lövőház u. 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: UTIBER Közúti Beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csóka u. 7-13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1115
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: TRENECON Tanácsadó és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budapest
Város: Váci út 76.
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bécs u 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Szerződés ütemezése az alábbiak szerint változik.
3.1.5. Engedélyek megszerzése, valamint kiviteli terv és tenderdokumentáció szállítása a kiegészítő csomagra - Utolsó hatósági engedély kiadását követő 50. nap.
Megrendelő a vállalkozó teljesítéséhez szükséges észrevételeket, valamint hozzájárulásokat a megkeresés beérkezésétől számított 5 munkanapon belül köteles megtenni.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Vállalkozó 2018. június 14. napján kelt akadályközlésében jelezte, hogy az egyes feladatok esetében a vállalkozási szerződés 3. sz. módosításában meghatározott teljesítési határidő vállalkozón kívül álló okokból nem lehetséges. Az engedélyezés részeként, Megrendelő által elfogadott engedélyezési terveket vállalkozó benyújtotta tulajdonosi, üzemeltetői, kezeli jóváhagyásra. A visszaérkezett hozzájárulások, észrevételek azonban nem fedik le az engedélyeztetni kívánt teljes tervezési területet, valamint egyes üzemeltető, ill. kezelő szervezetek nem adták ki véleményüket, hozzájárulásukat az engedélyezési tervekkel kapcsolatban, így az engedélyezési eljárás megindítására nincs lehetőség, mindez a végleges kiviteli tervek és tenderdokumentáció elkészítését akadályozza. Fentiek miatt a teljesítés határidejének felülvizsgálata vált szükségessé.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 979 000 000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 979 000 000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben