Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/230
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.29.
Iktatószám:23119/2019
CPV Kód:45212314-0
Ajánlatkérő:Balatonfüred Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Balatonfüred belterület 357/2, 357/3, 358/2 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.12.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Balatonfüred Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69297326
Postai cím: Szent István Tér 1
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8230
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Bóka István
Telefon: +36 87581255
E-mail: polgarmester@balatonfured.com
Fax: +36 87343457
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balatonfured.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001390892019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001390892019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Esterházy kastély - Nyaralástörténeti látogatókp
Hivatkozási szám: EKR001390892019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212314-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Műemléki épületrekonstrukció és Látogatóközpont építése A földszinten kialakítandó funkciók, a kávézó, múzeumpedagógia,
ajándékbolt, információ, mellékhelyiségek. Az első és második emeletre kerülnek az épület kiállítóterei. Az épület akadálymentesítése érdekében lift kerül beépítésre. A kivitelezéssel érintett felületek: pinceszinten 217,36m2; földszinten 737,96m2; 1. emeleten 306,08m2; 2. emeleten 324,87m2; tetőtérben 69,01m2 Főbb mennyiségek: hajópadlóval fedett felület 555,41m2, kőlappal burkolt felület 252,24m2, tetőfedés 511,1m2 Főbb munkák: Az épület körül elhelyezkedő támfalrendszer felújítása és cseréje; szivárgó rendszer kiépítése; a lábazati zónákban teljes keresztmetszetű nedvesség elleni védelem injektálásos technikával; a tetőszerkezet héjalása natúr színű agyagkerámia, egyenesvágású kettős cserépfedéssel, kétrétegű szálas hőszigetelő rendszerrel; műemlék ház kapcsolt gerébtokos felülvilágítós fa ablakok gyártása és elhelyezése. Teljes épületvillamossági és épületgépészeti hálózat épül ki. A meglévő épületben található lépcső jelentős történeti értéket képvisel, így a környező szerkezetek tisztításával és javításával egyidejűleg a lépcső elemeit nagy körültekintéssel valamint külön elkészítendő dokumentáció, illetve restaurátori felügyelet mellett szét kell szedni, tartószerkezeti részének ellenőrzése és esetleges javítása után újra össze lehet állítani. Felületkezeléséről a rekonstrukció során, restaurátor szakember és az építész tervező részvétele mellett lehet dönteni. A lépcső fából készült. A rekonstrukcióval érintett épület és a benne kialakítandó funkció okán a megrendelt munkák egyetlen szerves műszaki egységet képeznek, amely önmagában olyan objektív tényező, ami nem teszi lehetővé a közbeszerzési eljárásban részajánlattétel biztosításának lehetőségét. Műemléki törzsszám 5416 (9742)
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Esterházy kastély - Nyaralástörténeti látogatókp
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212314-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213
A teljesítés helye: Balatonfüred belterület 357/2, 357/3, 358/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Műemléki épületrekonstrukció és Látogatóközpont építése A földszinten kialakítandó funkciók, a kávézó, múzeumpedagógia,
ajándékbolt, információ, mellékhelyiségek. Az első és második emeletre kerülnek az épület kiállítóterei. Az épület akadálymentesítése érdekében lift kerül beépítésre. A kivitelezéssel érintett felületek: pinceszinten 217,36m2; földszinten 737,96m2; 1. emeleten 306,08m2; 2. emeleten 324,87m2; tetőtérben 69,01m2 Főbb mennyiségek: hajópadlóval fedett felület 555,41m2, kőlappal burkolt felület 252,24m2, tetőfedés 511,1m2 Főbb munkák: Az épület körül elhelyezkedő támfalrendszer felújítása és cseréje; szivárgó rendszer kiépítése; a lábazati zónákban teljes keresztmetszetű nedvesség elleni védelem injektálásos technikával; a tetőszerkezet héjalása natúr színű agyagkerámia, egyenesvágású kettős cserépfedéssel, kétrétegű szálas hőszigetelő rendszerrel; műemlék ház kapcsolt gerébtokos felülvilágítós fa ablakok gyártása és elhelyezése. Teljes épületvillamossági és épületgépészeti hálózat épül ki. A meglévő épületben található lépcső jelentős történeti értéket képvisel, így a környező szerkezetek tisztításával és javításával egyidejűleg a lépcső elemeit nagy körültekintéssel valamint külön elkészítendő dokumentáció, illetve restaurátori felügyelet mellett szét kell szedni, tartószerkezeti részének ellenőrzése és esetleges javítása után újra össze lehet állítani. Felületkezeléséről a rekonstrukció során, restaurátor szakember és az építész tervező részvétele mellett lehet dönteni. A lépcső fából készült. Műemléki törzsszám 5416 (9742)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonni kívánt M.2.1. pont szerinti műemléki szakember szakmai tapasztalata 10
2 A minimális 24 hónapon felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) 10
3 Környezetvédelmi fenntarthatósági vállalások a kivitelezés során 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó vállalkozási díj / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.6-16-2017-00004
II.2.13) További információ AK a 2. minőségi rsz keretében a műemlék épület teljes, vagy részleges rekonstrukciójára, felújítására irányuló kivitelezés helyszíni
irányításában szerzett tapasztalatot értékeli a dokumentációban részletezettek szerint. Max 5 db, legkedvezőtlenebb:0. Többlet jótállás max 24 hónap, legkedvezőtlenebb:0. Környezetvédelmi vállalások esetén max 2db, legrosszabb 0.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) g)-k) továbbá m) és q) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes
formanyomtatvány nem alkalmazandó, azonban ajánlatkérő elfogadja a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Felhívjuk a figyelmet, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és 10. § (1) bekezdés g) pont gb) alpontja szerinti, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc) alpontjára történő hivatkozás helyett a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti hivatkozást szükséges érteni. A 321/2015. Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1. Ajánlattevő köteles csatolni – figyelemmel a Kbt. 114. § (2) bekezdésére is - a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) b) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges A P/1. pontban foglalt alkalmassági
követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(8), (11) bekezdései és a Kbt. 67.§ (3) bek. , Kbt. 69. § (11) bek., továbbá a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 19. § (2) és (3) bek. is irányadó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha: P/1. az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben két egymást követő év során az adózott eredménye negatív.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1) A Kr. 21.§ (2) bek a) pont szerint – figyelemmel a Kbt. 114. § (2) bekezdésére és a 322/2015. Korm.r. 34. § (3) bekezdésére is - csatolandó a felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben (96 hónap) befejezett, de legfeljebb 11 éven (132 hónap) belül
megkezdett építési beruházások ismertetése az alábbi tartalommal: - építési beruházás tárgya és mennyisége az alkalmassági
követelménynek megfelelő részletezettséggel, az adott építmény Országos Műemlékjegyzékben szereplő műemléki szám
megjelölésével - teljesítés kezdő és befejező időpontja (év, hónap, nap pontossággal) és helye - szerződést kötő másik fél megnevezése - referencia kiállító nyilatkozata arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő Az igazolási mód tekintetében a Kr. 23. § és a 21./A. § az irányadó. Ha a referenciát az alkalmasságot igazoló szervezet közös ajánlattevőként teljesítette, az a Kr. 22. § (5) bekezdése szerint fogadható el. M2) A Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja és alapján csatolni kell a szakemberek megnevezését, annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll, a végzettségét igazoló iratokat, és a szakember nyilatkozatát, aminek tartalmaznia kell az alábbiakat: - szakember neve - szakmai gyakorlati idő meghatározásához szükséges adatok: a végzett tevékenység megnevezése, időtartam –tól, -ig év és hónap megjelöléssel (az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember szakmai gyakorlati idejébe), illetve a szakmai gyakorlat jogszabály által előírt egyéb bemutatása; - a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát - a szakember aláírását. Amennyiben az M.2.1. szakember „MV-É-M” kategóriájú felelős műszaki vezetői - vagy azzal egyenértékű - jogosultsággal rendelkezik, illetve az M.2.2. szakember szerepel a Miniszterelnökség által vezetett műemléki restaurátor szakértői névjegyzékben, akkor nyilatkozatban a gyakorlati idő bemutatása külön nem szükséges, elegendő a szakember nyilatkozatában a jogosultság számát, névjegyzéki elérhetőségét megadni. A követelményeknek az ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) és (7) bekezdése szerint is megfelelhetnek, ez utóbbi esetben csatolni kell a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti okiratot és a 67. § (3) bekezdése szerinti
nyilatkozatot. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) (10) és (11) bekezdésére is. A minősített ajánlattevők esetében a Kr. 24. § (1) bekezdése irányadó. Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján előírja, hogy a műemlékes felelős műszaki vezetői feladatokat magának az ajánlattevőnek vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös ajánlattevők egyikének kell elvégeznie. Ennek megfelelően az e feladatokra vonatkozó az M/2.1 pont szerinti alkalmassági feltételek igazolásához a Kbt. 65. § (7) bekezdéstől eltérően nem támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő – figyelemmel a 322/2015. Korm.r. 34. § (3) bekezdés a) pontjára is - amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8 évben (96 hónap) befejezett, de legfeljebb 11 éven (132 hónap) belül megkezdett legalább az alábbi szerződésszerűen teljesített, befejezett munkára vonatkozó referenciával: Legalább 1 műemlék épület részleges, vagy teljes rekonstrukciójára vonatkozó referenciával, amelynek a kivitelezéssel érintett hasznos alapterülete elérte az 200 m2-t.
Műemlék: az Országos Műemlékjegyzékben szereplő építmény. M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel: M.2.1 a 322/2015. Korm.r. 34. § (3) ba) pontja alapján 1 fő olyan műemléki szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.) Korm. r. I. melléklet IV. rész 1. pontjában rögzített MV-É-M jogosultság megszerzéséhez szükséges okleveles építészmérnök, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a 266/2013.(VII.11) Korm. r. 11. § (1) és (3) bekezdése szerinti 5 év szakmai gyakorlattal. M.2.2 a 322/2015. Korm.r. 34. § (3) bb) pontja alapján legalább 1 fő farestaurátor műemléki restaurátorral, aki rendelkezik a 439/2013. Korm. r. 7. § (3) bekezdésében rögzítettekre tekintettel okleveles faszobrász restaurátorművész, vagy azzal egyenértékű végzettséggel, valamint a 439/2013. Korm.r. 8. § (4) bekezdésében meghatározott szakmai gyakorlattal. Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
késedelmi kötbér a nettó vállalkozási díj 0,05 %/nap, a Vállalkozó késedelembe esésétől a tényleges teljesítésig terjedő időszakra, de legfeljebb 30 naptári napig meghiúsulási kötbér a nettó vállalkozási díj 20%-a jótállás minimum 24 hónap jóteljesítési biztosíték 5% Az előleg-visszafizetési biztosíték mértéke: a szerződésben foglalt – ÁFA nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-át meghaladó mértékű, a Vállalkozó által igényelt előleg, legfeljebb a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött vállalkozási szerződés nettó összegének 5%-a. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő rendelkezzen építési kivitelezési tevékenységre vonatkozó 50 MFt/év összegű és a szerződésben megnevezett létesítmény kivitelezésére kiterjesztett 10,0 MFt/kár összegű felelősség biztosítással
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF). Vállalkozó egy előlegszámla (10%) majd négy
részszámla (20-20-20-20%) és egy végszámla benyújtására jogosult a teljesítést követően Megrendelő által a szerződéstervezetben meghatározottak és a Kbt. 135.§ (1) és (2) bekezdései szerinti aláírt teljesítésigazolása alapján. A teljesítésigazolás, a Vállalkozói Díj kifizetés, a Számlázás szabályait a Vállalkozási szerződés tartalmazza. Az előleg összegének elszámolása a rész-számlákban és a végszámlában arányosan történik. Az ellenszolgáltatást ajánlatkérő 100% GINOP-7.1.6-16 Világörökségi helyszínek fejlesztése támogatási forrásból utófinanszírozással teljesíti. Az ellenérték kifizetését Megrendelő átutalással teljesíti, 30 napos fizetési határidő mellett, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek-ben foglaltak szerint. A fizetési feltételekkel kapcsolatban irányadók a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) bekezdéseiben meghatározottak, a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 32/A. §-ában előírtak, valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv-ben rögzítettek.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a következőkre: A teljesítési határidőt a hatályos Támogatási szerződésben jelenleg rögzített időpontra tekintettel határozta meg. A szerződés kezdő időpontja a közbeszerzési eljárás esetleges előre nem látható elhúzódása miatt módosulhat. Ez önmagában nem adhat okot a megkötött szerződés teljesítési határidejének módosítására. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a Támogatási szerződés módosítása esetén az eljárás során tartott tárgyalásnak szükség esetén részét képezheti a teljesítési határidő módosítása is.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: A tárgyalásos eljárásban az ajánlatkérő és egy vagy több ajánlattevő közötti tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a
legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel, és a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. Ajánlatkérő az alábbiak szerint egy tárgyalási fordulót tervez tartani, melyeken az ajánlattevőkkel együttesen tárgyal. Az ajánlatkérő kiköti, hogy az ajánlattevőkkel történő külön-külön tárgyalásra is jogosult, ebben az esetben ennek módját és időpontját a tárgyalást megelőzően írásban közli az ajánlattevőkkel. Az ajánlatkérő szükség esetén több tárgyalási fordulót tart. A tárgyaláson az ajánlatkérő és az ajánlattevők képviselői lehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot igazolni kell. A felek szükség szerint először a műszaki, majd a további szerződéses feltételekről tárgyalnak, adott esetben beleértve a finanszírozási, fizetési feltételeket és a szerződéses biztosítékokat is. Amennyiben a tárgyalások során a műszaki és /vagy a további szerződéses feltételek változnak, a tárgyalások eredményeként véglegesített műszaki tartalom és szerződéstervezet elfogadásáról ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell. A tárgyalások során módosított és véglegesített szerződéses feltételek el nem fogadása az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont szerinti érvénytelenségét eredményezi. A tárgyalás lezárását követően az ajánlatkérő a végleges ajánlat benyújtására (a végleges ajánlat benyújtási határidejének és módjának közlésével) az ajánlattevőket írásban hívja fel. A végleges ajánlatokat az ajánlatkérő a végleges ajánlat benyújtására vonatkozó ajánlattételi határidő lejártakor felbontja és a végleges ajánlatokat a Kbt. 68. § szerint ismerteti.
Amennyiben a szerződéses feltételek nem változnak és az ajánlattevő nem kíván az ajánlatán módosítani, az EKR rendszer működésére figyelemmel ebben az esetben is köteles végleges ajánlatként a Felolvasólapot ismételten – adott esetben változatlan tartalommal – benyújtani. Az ajánlattevő az ajánlatához a tárgyalások befejezésének időpontjától van kötve. Az ajánlattevő ajánlati kötöttségének időtartama: az utolsó tárgyalás befejezésétől számított 60 nap. A tárgyalások befejezése időpontjának az ajánlatkérő a végleges ajánlatok benyújtására vonatkozó ajánlattételi határidőt tekinti. Az ajánlatkérő a tárgyalásokról jegyzőkönyvet készít, amelynek egy példányát az adott tárgyalási fordulóban jelenlévő ajánlattevő részére átad, vagy legkésőbb a tárgyalás következő fordulójának megkezdéséig, utolsó tárgyalási forduló esetén a tárgyalás befejezését követő két munkanapon belül megküld; a jegyzőkönyvet az ajánlattevőknek a tárgyalás befejezését követő két munkanapon belül alá kell írnia.
(kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: 2020/01/06 (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
x Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/12/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2019/12/17 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/12/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017.(XII.19.) Korm.r. 15. § (4)-(5) bekezdései szerint az ajánlatok bontását az EKR végzi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: „Nettó vállalkozási díj”: fordított arányosítás. Többlet jótállás, szakember szakmai tapasztalata, környezetvédelmi vállalások: egyenes arányosítással a dokumentációban részletezettek szerint
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1. A Kbt. 117. § (2) bek. alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok – részletesen a dokumentációban!: (AK=ajánlatkérő, ATHI=ajánlattételi határidő, EMF=eljárást megindító felhívás, HP=hiánypótlás) 1.1. AK a Kbt. 113. § rendelkezéseit – kivéve a (6) bek. - nem alkalmazza. 1.2. AK az ATHI-t hirdetmény útján meghosszabbíthatja. 1.3. A kieg. táj. nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(6) bek.-ben fogl. - Kbt. 114. § (6) bek.-ben fogl. eltérésekkel az irányadók. Kieg. táj. iránti kérelmet legkésőbb az ATHI lejárta előtt 3 nappal lehet benyújtani. 1.4. Az ajánlat összeállítására irányadó a Kbt. 66. § (1)-(6) bek. 1.5. AK az ATHI lejártáig hirdetménnyel módosíthatja az EMF-ban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeket. Az EMF, valamint a közbeszerzési dokumentum módosítása esetén az ATHI-t AK meghosszabbíthatja. AK a módosítás során a Kbt. 113. § (6) bek. szerint jár el. 1.6. AK az EMF-t az eredeti ATHI lejártáig visszavonhatja. AK a felhívás visszavonása során a Kbt. 113. § (6) bekezdése szerint jár el. 1.7. AK, ha hirdetményben közzé nem tett közbeszerzési dokumentumokat módosít, a módosításról az ATHI-t megelőző 2. napig tájékoztat. 1.8. AK a Kbt. 69. § (4)-(9) bek.-ben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és – szükség szerint- hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási eljárás nélkül. 1.9. AK alkalmazza a 75. § (2) bek. e) pontját. 1.10. A HP lehetőségét AK a Kbt. 71. § szerint biztosítja. AK kizárja az újabb HP lehetőségét abban az esetben, ha a HP-sal korábban nem szereplő gazdasági szereplő kerül az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb HP-ra (Kbt. 71. § (6) bek. 2. fordulata). 1.11. Irányadó a Kbt. 36. §, 44-45. §, 47. §, 53. § (6), 68. § (1)-(6) bek., a 69. § - kivéve a (4)-(9) bek.-ben foglaltak -, 70. §, 71-72. § és a 73-79. §, 131-139. §. 1.12. A Kbt. 117. § (8) és (9) bek. irányadók. 1.13. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti információkat. 1.14. AK a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. 1.15. Amennyiben AK nem tart tárgyalást, úgy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. 2. A szakmai ajánlatnak tartalmaznia kell az árazott költségvetést és a teljesítésbe bevont M.2.1 szakember megnevezését, valamint szakmai tapasztalatának bemutatását a dokumentációban előírt részletezettséggel. 3. Változásbejegyzéssel kapcsolatban nyilatkozat benyújtása szükséges. 4. AK a pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki, szakmai alkalmasságot és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg: III.1.2) P1) és a III.1.3) M1) M2). 5. Az EMF-t összeállította és ellenjegyezte dr. Bakonyi Dolli, FAKSZ (lajstromszám: 00971). 6. Csatolni kell a Kbt. 66. § (2) (4) és a 134. § (5) bek. szerinti nyilatkozatot. 7. AZ EKR Rend. 11. § (5) bek. alapján az eljárásban érdeklődő gazdasági szereplőnek csak az tekinthető, aki érdeklődését az eljárásra vonatkozóan az EKR-ben(!) jelezte. Kötelező az EKR-ren keresztül írásban történő elektronikus kommunikáció, ezért felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét arra a körülményre, hogy nyilatkozataik, kérdéseik, kérelmeik, részvételi jelentkezésük illetve ajánlatuk, stb. más módon nem nyújthatók be. 8. AZ EKR Rend. 15. § (3) bek.: az ajánlatoknak az ATHI lejártáig (és nem a bontás időpontjáig) kell beérkeznie. Az EKR Rend. 12. § (1) bek.: az elektronikus dokumentum beérkezésének ideje minden esetben az automatikus visszaigazolásban szereplő időpont. Az EKR Rend. 15. § (2) bekezdése alapján AK az ajánlatok bontását a benyújtási határidő lejártánál 2 órával később kezdi meg. 9. Szerzkötés feltétele: MV-É-M, MV-ÉG, MV-ÉV és műemléki farestaurátor szakértő megléte. 10. Hszi bejárás: 2019. dec. 4. 10:00 óra Találkozó az Erkel Ferenc utcai kapunál.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/11/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges