Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/233
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.12.04.
Iktatószám:23157/2019
CPV Kód:45300000-0
Ajánlatkérő:Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:1101 Budapest, Salgótarjáni út 47.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:IMMO Szervíz Szolgáltató és Épületkezelő Korlátolt felelősségű társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87263677
Postai cím: Ceglédi Utca 30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kálmánné Csernus Gabriella
Telefon: +36 16662751
E-mail: csernus.gabriella@kvzrt.hu
Fax: +36 16662793
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kvzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kvzrt.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bp.X.Salgótarjáni út 47. intézmények felújítása
Hivatkozási szám: EKR000564102019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45300000-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Bp.X.Salgótarjáni út 47. intézmények felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45300000-0
További tárgyak:45330000-9
45331000-6
45331100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1101 Budapest, Salgótarjáni út 47.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében Budapest X. kerület Salgótarjáni út 47. szám alatt elhelyezkedő Gyöngyike Óvoda, Gyöngyike Bölcsőde, Gyermekek Átmeneti Otthona, Pongrác Idősek klubja energetikai korszerűsítése és udvarfelújítási munkálatai. Kivitelezési feladatok épületrészenként:
1. Pongrác Idősek klubja
1A. Energetikai korszerűsítés:
-34 db korszerűtlen homlokzati nyílászárók cseréje
-215 m2 Homlokzat hőszigetelése (ablakrácsok, párkányok, lábazati kialakítás egyéb kiegészítő szerkezetekkel együtt)
-Homlokzat színezése
-405 m2 Padlásfödém hőszigetelése
-kültéri lámpatestek cseréje
-villám védelem megoldása
-új korlátok kialakítása, meglévők bontásával
-8 m2 új előtetők kialakítása, meglévők bontásával
-meglévő árnyékolók leszerelése, 4 db új árnyékolók elhelyezése
1B. Udvarfelújítás:
-166 m2 térkő burkolat kialakítása meglévő beton és betonlap burkolat bontásával
-kiszáradt, beteg növények kiszedése
-ideiglenes süllyesztett zöld hulladék tároló elbontása
-41 fm táblás fémkerítés építése kapuval, régi kerítés bontása
-3 db pad, szemetesek elhelyezése
-pihenőhelyek kialakítása
-kukatároló kialakítása 1db
-zöldterület rendezése, kertészeti munkák
-automata öntözőrendszer kialakítása
2. Gyöngyike Bölcsőde
2A. Energetikai korszerűsítés:
-1 db homlokzati nyílászárók csere – ajtó ablakra
-240 m2 Homlokzat hőszigetelése (ablakrácsok 29 db, párkányok, lábazati kialakítás egyéb kiegészítő szerkezetekkel együtt)
-Homlokzat színezése
-425 m2 Padlásfödém hőszigetelése
-kültéri lámpatestek cseréje
-villám védelem megoldása
-új korlátok kialakítása, meglévők bontásával
-4 m2 új előtetők kialakítása, meglévők bontásával
-meglévő árnyékolók leszerelése, 4 db új árnyékolók elhelyezése
2B. Udvarfelújítás
-udvari játékok, berendezések telepítése
-faházikó bontása
-22 fm új táblás fémkerítés építése kétszárnyú kapuval, meglévő bontásával
-173 m2 öntött gumiburkolat játszóterület kialakítása
-17 m2 műfű burkolat építése
-homokozó árnyékolásának kialakítása
-játszóeszköz tároló kialakítása
-zöldterület rendezése
-automata öntözőrendszer kialakítása
3. Gyermekek Átmeneti Otthona
3A. Energetikai korszerűsítés:
-240 m2 Homlokzat hőszigetelése (ablakrácsok 18 db, párkányok, lábazati kialakítás egyéb kiegészítő szerkezetekkel együtt)
-Homlokzat színezése
-300 m2 Padlásfödém hőszigetelése
-kültéri lámpatestek cseréje
-villám védelem megoldása
4. Gyöngyike Óvoda
4A. Energetikai korszerűsítés:
-320 m2 Homlokzat hőszigetelése (ablakrácsok 32 db, párkányok, lábazati kialakítás egyéb kiegészítő szerkezetekkel együtt)
-Homlokzat színezése
-470 m2 Padlásfödém hőszigetelése
-mellvédfalak bontása
-kültéri lámpatestek cseréje
-villám védelem megoldása
-új korlátok kialakítása
-8 m2 új előtetők kialakítása, meglévők bontásával
-meglévő árnyékolók leszerelése, új árnyékolók elhelyezése
-meglévő kéményre dekorációs elemek elhelyezése
5. Udvarfelújítás
-41 fm új táblás fémkerítés építése kétszárnyú kapuval, meglévő kerítés bontásával
6. Pince
-310 ker/m2 Idősek klubja és az Óvoda alatt pincefal és egyes lábazati szakaszok vegyi falszigetelése injektálással
-régi tüzelők elbontása
-új pincelejáró kialakítása meglévő bontásával
-14 db pince ablakok cseréje – perforált lemezzel felszerelve
-tüzelőledobók átalakítása
-850 m2 vakolat leverése, fugák tisztításával
-fém nyílászárók javítása, felületkezelése.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való konkrét hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/06/03 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/11/28 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10562 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Bp.X.Salgótarjáni út 47. intézmények felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/30 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: IMMO Szervíz Szolgáltató és Épületkezelő Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28659990
Postai cím: Alkotás Utca 7/B. II/2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@immoszerviz.hu
Telefon: +36 309847185
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13554103
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 143798975
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45300000-0
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45300000-0
További tárgyak:45330000-9
45331000-6
45331100-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1101 Budapest, Salgótarjáni út 47.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében Budapest X. kerület Salgótarjáni út 47. szám alatt elhelyezkedő Gyöngyike Óvoda, Gyöngyike Bölcsőde, Gyermekek Átmeneti Otthona, Pongrác Idősek klubja energetikai korszerűsítése és udvarfelújítási munkálatai. Kivitelezési feladatok épületrészenként:
1. Pongrác Idősek klubja
1A. Energetikai korszerűsítés:
-34 db korszerűtlen homlokzati nyílászárók cseréje
-215 m2 Homlokzat hőszigetelése (ablakrácsok, párkányok, lábazati kialakítás egyéb kiegészítő szerkezetekkel együtt)
-Homlokzat színezése
-405 m2 Padlásfödém hőszigetelése
-kültéri lámpatestek cseréje
-villám védelem megoldása
-új korlátok kialakítása, meglévők bontásával
-8 m2 új előtetők kialakítása, meglévők bontásával
-meglévő árnyékolók leszerelése, 4 db új árnyékolók elhelyezése
1B. Udvarfelújítás:
-166 m2 térkő burkolat kialakítása meglévő beton és betonlap burkolat bontásával
-kiszáradt, beteg növények kiszedése
-ideiglenes süllyesztett zöld hulladék tároló elbontása
-41 fm táblás fémkerítés építése kapuval, régi kerítés bontása
-3 db pad, szemetesek elhelyezése
-pihenőhelyek kialakítása
-kukatároló kialakítása 1db
-zöldterület rendezése, kertészeti munkák
-automata öntözőrendszer kialakítása
2. Gyöngyike Bölcsőde
2A. Energetikai korszerűsítés:
-1 db homlokzati nyílászárók csere – ajtó ablakra
-240 m2 Homlokzat hőszigetelése (ablakrácsok 29 db, párkányok, lábazati kialakítás egyéb kiegészítő szerkezetekkel együtt)
-Homlokzat színezése
-425 m2 Padlásfödém hőszigetelése
-kültéri lámpatestek cseréje
-villám védelem megoldása
-új korlátok kialakítása, meglévők bontásával
-4 m2 új előtetők kialakítása, meglévők bontásával
-meglévő árnyékolók leszerelése, 4 db új árnyékolók elhelyezése
2B. Udvarfelújítás
-udvari játékok, berendezések telepítése
-faházikó bontása
-22 fm új táblás fémkerítés építése kétszárnyú kapuval, meglévő bontásával
-173 m2 öntött gumiburkolat játszóterület kialakítása
-17 m2 műfű burkolat építése
-homokozó árnyékolásának kialakítása
-játszóeszköz tároló kialakítása
-zöldterület rendezése
-automata öntözőrendszer kialakítása
3. Gyermekek Átmeneti Otthona
3A. Energetikai korszerűsítés:
-240 m2 Homlokzat hőszigetelése (ablakrácsok 18 db, párkányok, lábazati kialakítás egyéb kiegészítő szerkezetekkel együtt)
-Homlokzat színezése
-300 m2 Padlásfödém hőszigetelése
-kültéri lámpatestek cseréje
-villám védelem megoldása
4. Gyöngyike Óvoda
4A. Energetikai korszerűsítés:
-320 m2 Homlokzat hőszigetelése (ablakrácsok 32 db, párkányok, lábazati kialakítás egyéb kiegészítő szerkezetekkel együtt)
-Homlokzat színezése
-470 m2 Padlásfödém hőszigetelése
-mellvédfalak bontása
-kültéri lámpatestek cseréje
-villám védelem megoldása
-új korlátok kialakítása
-8 m2 új előtetők kialakítása, meglévők bontásával
-meglévő árnyékolók leszerelése, új árnyékolók elhelyezése
-meglévő kéményre dekorációs elemek elhelyezése
5. Udvarfelújítás
-41 fm új táblás fémkerítés építése kétszárnyú kapuval, meglévő kerítés bontásával
6. Pince
-310 ker/m2 Idősek klubja és az Óvoda alatt pincefal és egyes lábazati szakaszok vegyi falszigetelése injektálással
-régi tüzelők elbontása
-új pincelejáró kialakítása meglévő bontásával
-14 db pince ablakok cseréje – perforált lemezzel felszerelve
-tüzelőledobók átalakítása
-850 m2 vakolat leverése, fugák tisztításával
-fém nyílászárók javítása, felületkezelése.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való konkrét hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/06/03 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/19 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 151590854
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: IMMO Szervíz Szolgáltató és Épületkezelő Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28659990
Postai cím: Alkotás Utca 7/B. II/2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@immoszerviz.hu
Telefon: +36 309847185
Internetcím(ek): (URL) www.immoszerviz.hu
Fax: +36 13554103
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződés teljesítése során az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges alábbi pótmunkák elvégzése vált szükségessé a tartalékkeret terhére. Megrendelő a Vállalkozó által benyújtott költségvetést elfogadta és a tartalékkeret terhére megrendelte a jelen pont szerinti pótmunkák elvégzését. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződés teljesítése során az Intézmények részéről műszaki szükségesség okán az alábbi – kellő gondosság mellett előre nem látható – további pótmunkák elvégzése vált nélkülözhetetlenné. A Megrendelő a további pótmunkák elvégzéséhez szükséges többletfedezetet akként biztosítja, hogy a szükséges további pótmunkák tartalékkeret maradványértékével csökkentett összegének (15.411.328 Ft) forrása az Elmaradó Tételek értéke (7.619.449 Ft) és a jelen Szerződésmódosítással az Szerződés értékének növekedése: 7.791.879 Ft. Szerződő Felek rögzítik, hogy az szerződéses érték növekedése 5,69 %, amely így nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50 %-át. A Szerződésmódosítás 2.4.1. pontja szerinti előre nem látható további pótmunkák elvégzése miatt a 3. részhatáridő és a Teljesítési véghatáridő módosítása szükséges.
Részletek a közérdekből nyilvános szerződésmódosításban.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Pongrác Idősek Klubja homlokzati nyílászáró csere, homlokzat utólagos hőszigetelési munkálatai közben, feltárásra került a tető terhét is hordó pillér. Szemmel láthatóan a szerkezetének állapota nem megfelelő, instabil volt. Az azonnal elrendelt statikai vizsgálat során készült statikai szakvéleményben (Tartószerkezeti állásfoglalás) (2. számú melléklet) megállapításra került, az említett tartópillér és a pillér alapjának megerősítése szükséges, és ezzel együtt az alap megerősítéshez a bejárati rámpa bontása és újraépítése is.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 143798975 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 151590854 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben