Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/28
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.08.
Iktatószám:2318/2019
CPV Kód:79952000-2
Ajánlatkérő:Bük Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Bük város közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Pragmatica Sanctio Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bük Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70856136
Postai cím: Széchenyi Utca 44.
Város: Bük
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9737
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szabó András
Telefon: +36 203989350
E-mail: szabo.andras@buk.hu
Fax: +36 94558312
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.buk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: EFOP-1.5.2-16-2017-00024 rendezvényszerv. feladat
Hivatkozási szám: EKR000413822018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
EFOP-1.5.2-16-2017-00024 rendezvényszerv. feladat
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Bük város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Rendezvények szervezése:
1. Család és gyermekjóléti szolgálatok prevenciós szerepének megerősítése érdekében indított preventív jellegű program - „Anyatejes világnap” rendezvény szervezése és lebonyolítása
2 alkalom, 40 fő részére. Időtartam: 6 óra (Bük)
2. Család és gyermekjóléti szolgálatok prevenciós szerepének megerősítése érdekében indított preventív jellegű program - „Népmese napja/mesepszichológia” rendezvény szervezése és lebonyolítása
2 alkalom, 40 fő részére. Időtartam: 2 óra (Bük)
3. Család és gyermekjóléti szolgálatok prevenciós szerepének megerősítése érdekében indított preventív jellegű program - „Tavaszi feltöltődés” rendezvény szervezése és lebonyolítása
2 alkalom, 40 fő részére. Időtartam: 10 óra (Bük)
4. Család és gyermekjóléti szolgálatok prevenciós szerepének megerősítése érdekében indított preventív jellegű program - „Szülők napja” rendezvény szervezése és lebonyolítása
2 alkalom, 40 fő részére. Időtartam: 10 óra (Bük)
5. A hátrányos helyzetű csoportok elsődleges munkaerő piacra jutását támogató rendezvény - „Iránytű” című program szervezése és lebonyolítása
1 alkalom, 80 fő részére. Időtartam: 5 óra (Bük)
6. A helyi életminőség javítását célzó, és a célcsoport helyben maradását ösztönző programok - „Őszi közösségi és egészségnap” rendezvény szervezése és lebonyolítása
3 alkalom, 68 fő részére. Időtartam: 10 óra (Bük)
7. Kulturális napok - „Nemzetiségi találkozók” című program szervezése és lebonyolítása
3 alkalom, 80 fő részére. Időtartam: kettő darab 8 órás, egy darab 5 órás (Bük)
8. A fiatalok helyben maradását ösztönző programok – „Ifjúsági és gyermek napok, programok”
3 alkalom, 136 fő részére. Időtartam: 8 óra/alkalom (Bük)
9. A helyi közösségekben való szerepvállalásra felkészítő programok – „Kulturális napok”
3 alkalom, 186 fő részére. Időtartam: 10 óra/alkalom (Bük)
10. A lakosság egészségmegtartásának fejlesztését célzó közösségi egészségnevelés
6 alkalom, 238 fő részére. Időtartam: 10 óra/alkalom (Bük)
11. Fiatalok közösségépítése
3 alkalom, 20 fő részére. Időtartam: 4 óra/alkalom (Bük)
Nyertes ajánlattevő részletes feladatait a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki Leírás tartalmazza részletesen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/03 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/02/01 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.2-16-2017-00024

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16770 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: EFOP-1.5.2-16-2017-00024 rendezvényszerv. feladat
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/06 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Pragmatica Sanctio Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91748005
Postai cím: Tátra Utca 5/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1136
Ország: Magyarország
E-mail: info@pragmaticasanctio.hu
Telefon: +36 208527389
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 46172000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Bük város közigazgatási területe
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Rendezvények szervezése:
1. Család és gyermekjóléti szolgálatok prevenciós szerepének megerősítése érdekében indított preventív jellegű program - „Anyatejes világnap” rendezvény szervezése és lebonyolítása
2 alkalom, 40 fő részére. Időtartam: 6 óra (Bük)
2. Család és gyermekjóléti szolgálatok prevenciós szerepének megerősítése érdekében indított preventív jellegű program - „Népmese napja/mesepszichológia” rendezvény szervezése és lebonyolítása
2 alkalom, 40 fő részére. Időtartam: 2 óra (Bük)
3. Család és gyermekjóléti szolgálatok prevenciós szerepének megerősítése érdekében indított preventív jellegű program - „Tavaszi feltöltődés” rendezvény szervezése és lebonyolítása
2 alkalom, 40 fő részére. Időtartam: 10 óra (Bük)
4. Család és gyermekjóléti szolgálatok prevenciós szerepének megerősítése érdekében indított preventív jellegű program - „Szülők napja” rendezvény szervezése és lebonyolítása
2 alkalom, 40 fő részére. Időtartam: 10 óra (Bük)
5. A hátrányos helyzetű csoportok elsődleges munkaerő piacra jutását támogató rendezvény - „Iránytű” című program szervezése és lebonyolítása
1 alkalom, 80 fő részére. Időtartam: 5 óra (Bük)
6. A helyi életminőség javítását célzó, és a célcsoport helyben maradását ösztönző programok - „Őszi közösségi és egészségnap” rendezvény szervezése és lebonyolítása
3 alkalom, 68 fő részére. Időtartam: 10 óra (Bük)
7. Kulturális napok - „Nemzetiségi találkozók” című program szervezése és lebonyolítása
3 alkalom, 80 fő részére. Időtartam: kettő darab 8 órás, egy darab 5 órás (Bük)
8. A fiatalok helyben maradását ösztönző programok – „Ifjúsági és gyermek napok, programok”
3 alkalom, 136 fő részére. Időtartam: 8 óra/alkalom (Bük)
9. A helyi közösségekben való szerepvállalásra felkészítő programok – „Kulturális napok”
3 alkalom, 186 fő részére. Időtartam: 10 óra/alkalom (Bük)
10. A lakosság egészségmegtartásának fejlesztését célzó közösségi egészségnevelés
6 alkalom, 238 fő részére. Időtartam: 10 óra/alkalom (Bük)
11. Fiatalok közösségépítése
3 alkalom, 20 fő részére. Időtartam: 4 óra/alkalom (Bük)
Nyertes ajánlattevő részletes feladatait a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki Leírás tartalmazza részletesen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/03 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/02/01 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 46172000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Pragmatica Sanctio Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91748005
Postai cím: Tátra Utca 5/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1136
Ország: Magyarország
E-mail: info@pragmaticasanctio.hu
Telefon: +36 208527389
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/01/24 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. A Szerződés IV. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE, TELJESÍTÉS HELYE 2.1 pontja szerint „ Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződésüket határozott időtartamra kötik. A teljesítés kezdő dátuma: 2018. szeptember 5. napja, befejező dátuma: 2020. február 01. napja.”
2. Tekintettel arra, hogy a Szerződés aláírására 2018. szeptember 6-án került sor, a Szerződés módosítása vált szükségessé.
3. Fentiekre tekintettel Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés IV. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE, TELJESÍTÉS HELYE 2.1 pontja szerint „ Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződésüket határozott időtartamra kötik. A teljesítés kezdő dátuma: 2018. szeptember 6. napja, befejező dátuma: 2020. február 01. napja.” szerinti tartalomnak megfelelően módosítják, azaz a szerződésmódosítást követően a Felekre ezt tekintik irányadónak.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 46172000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 46172000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben