Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/230
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.29.
Iktatószám:23226/2019
CPV Kód:45233123-7
Ajánlatkérő:Molnári Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:Molnári 027, 029/20, 029/21, 029/22, 029/23, 030 hrsz-ú helyi önkormányzati tulajdonban lévő külterületi földutak
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Bauterc-Prizma Mélyépítő Műszaki és Kereskedelmi Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Molnári Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28692476
Postai cím: Hevesi Jenő Utca 4
Város: Molnári
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8863
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kónyáné Józsa Csilla
Telefon: +36 306412067
E-mail: jegyzo@semjenhaza.hu
Fax: +36 93583048
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.molnari.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Molnári külterületi utak fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000194312019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233123-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Molnári külterületi utak fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233123-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Molnári 027, 029/20, 029/21, 029/22, 029/23, 030 hrsz-ú helyi önkormányzati tulajdonban lévő külterületi földutak
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az építési beruházás során Molnári külterületi, szilárd burkolattal ki nem épített úthálózata közül a 027, 029/20, 029/21, 029/22, 029/23 és 030 hrsz alatt lévő egybefüggő, egymással érintkező utak kerülnek fejlesztésre, szilárd burkolattal történő megerősítésre. A fejlesztendő úthálózat hossza: 2464,09 m.
Az út jellege: külterületi gazdasági út, környezeti körülmények: D, tervezési osztály: 3.1.3., tervezési sebesség: 30 km/h, forgalmi sáv: 3 m, padka: 0,5- 1 m, koronaszélesség: 4 - 5 m., tervezési élettartam: 30 év. A pályaszerkezet 2,5 %-os egyedoldali eséssel kerül megépítésre, a padkák oldalesése 5 %. A tervezett útszakasz 1+150 - 2+706,20 km közötti szakaszán 60 cm széles monolit beton folyókák kerülnek beépítésre a megfelelő vízelvezetés érdekében. A pályaszerkezet: 7 cm aszfalt, 20 cm FZKA alapréteg, 20 cm homokos kavicsréteg. 4 db szilárd burkolatú tábla bejáró, és 1 db útlejáró került tervezésre. A csapadékvíz út alatti átvezetése 30 cm átmérőjű KG PVC csövekkel történik. A projekt során 249 m2 bozót és cserjeirtást terveztünk az útba és az árokba benőtt növényzet tisztítása érdekében. Az úthálózat mentén meglévő, de jelenleg funkcióját vesztett, eliszaposodott 159 m2 árok tisztítását, mélyítését, funkcionalitásának biztosítását terveztük gépi erővel. Az árokrendszer fejlesztésére 10 m betoncső, és 31 m műanyag csatornacső, 15 db víznyelő akna, 6 db víznyelőrács és 1478 m folyóka beépítését terveztük. A 029/21 hrsz alatti ingatlanon szükséges 50 m hosszon aszfaltos sárrázó burkolat kiépítése a mg. út pályaszerkezetével megegyezően. A meglévő földút szilárd burkolattal történő fejlesztése érdekében 269 m3 aszfalt burkolat került tervezésre.
A teljes mennyiséget és a részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Az építési (útfelújítási) tevékenység építési engedély köteles tevékenységnek minősül.
A jogerős hatósági engedély Molnári Községi Önkormányzat részére rendelkezésre áll, melynek mellékletét képezi a jóváhagyott kiviteli terv is
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/04/04 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
06357 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Molnári külterületi utak fejlesztése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/04 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bauterc-Prizma Mélyépítő Műszaki és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43449855
Postai cím: Ady 50
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
E-mail: bautercprizmakft@gmail.com
Telefon: +36 303399478
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 93310281
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 92011259
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233123-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233123-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Molnári 027, 029/20, 029/21, 029/22, 029/23, 030 hrsz-ú helyi önkormányzati tulajdonban lévő külterületi földutak
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az építési beruházás során Molnári külterületi, szilárd burkolattal ki nem épített úthálózata közül a 027, 029/20, 029/21, 029/22, 029/23 és 030 hrsz alatt lévő egybefüggő, egymással érintkező utak kerülnek fejlesztésre, szilárd burkolattal történő megerősítésre. A fejlesztendő úthálózat hossza: 2464,09 m.
Az út jellege: külterületi gazdasági út, környezeti körülmények: D, tervezési osztály: 3.1.3., tervezési sebesség: 30 km/h, forgalmi sáv: 3 m, padka: 0,5- 1 m, koronaszélesség: 4 - 5 m., tervezési élettartam: 30 év. A pályaszerkezet 2,5 %-os egyedoldali eséssel kerül megépítésre, a padkák oldalesése 5 %. A tervezett útszakasz 1+150 - 2+706,20 km közötti szakaszán 60 cm széles monolit beton folyókák kerülnek beépítésre a megfelelő vízelvezetés érdekében. A pályaszerkezet: 7 cm aszfalt, 20 cm FZKA alapréteg, 20 cm homokos kavicsréteg. 4 db szilárd burkolatú tábla bejáró, és 1 db útlejáró került tervezésre. A csapadékvíz út alatti átvezetése 30 cm átmérőjű KG PVC csövekkel történik. A projekt során 249 m2 bozót és cserjeirtást terveztünk az útba és az árokba benőtt növényzet tisztítása érdekében. Az úthálózat mentén meglévő, de jelenleg funkcióját vesztett, eliszaposodott 159 m2 árok tisztítását, mélyítését, funkcionalitásának biztosítását terveztük gépi erővel. Az árokrendszer fejlesztésére 10 m betoncső, és 31 m műanyag csatornacső, 15 db víznyelő akna, 6 db víznyelőrács és 1478 m folyóka beépítését terveztük. A 029/21 hrsz alatti ingatlanon szükséges 50 m hosszon aszfaltos sárrázó burkolat kiépítése a mg. út pályaszerkezetével megegyezően. A meglévő földút szilárd burkolattal történő fejlesztése érdekében 269 m3 aszfalt burkolat került tervezésre.
A teljes mennyiséget és a részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Az építési (útfelújítási) tevékenység építési engedély köteles tevékenységnek minősül.
A jogerős hatósági engedély Molnári Községi Önkormányzat részére rendelkezésre áll, melynek mellékletét képezi a jóváhagyott kiviteli terv is
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/04/04 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 92011259
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bauterc-Prizma Mélyépítő Műszaki és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43449855
Postai cím: Ady 50
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
E-mail: bautercprizmakft@gmail.com
Telefon: +36 303399478
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 93310281
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/11/27 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
2.) Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozási Szerződés 6.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.1. Szerződés időtartama: szerződés hatálybalépésnek napjától a vállalt előteljesítés alapján 2019. december 31. napjáig tart.
Megrendelő nyilatkozza, Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés határidőre történő teljesítése a Megrendelő kiemelt érdeke. A Felek a Megrendelő által is elfogadott sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvétel megtörténte esetén tekintik a Munkát a Vállalkozó részéről teljesítettnek.”
3.) A Vállalkozási Szerződés fentiekben nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.

VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek rögzítik, hogy a szerződésmódosítás azért vált szükségessé, mivel az építőiparban a jelenlegi időszakban megnövekedett igények és egyéb gazdasági folyamatok miatt olyan mértékű szakember és egyéb munkaerőhiány, valamint egyéb kapacitáshiány alakult ki, ami – különösen annak szinte exponenciális mértékű növekedésére figyelemmel – nem volt ilyen mértékben várható a teljesítési időszak viszonylatában. Vállalkozó a kapacitásai alapján teljesíthető határidőt vállalt be. A kedvezőtlen munkaerőpiaci helyzet miatt mind saját munkavállalói létszáma, mind az esetlegesen bevonható elérhető alvállalkozói kapacitások olyan mértékben csökkentek különösen az elmúlt fél évben, amit nem tud megfelelő gyorsasággal kompenzálni, ezáltal a hátralévő időben nem látja biztosítottnak a kivitelezés határidőre történő teljesítését. (***Folytatás a VII.1 pontban)
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 92011259 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 92011259 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
(***Folytatás a VI.2.2 pontból)
A teljesítési határidő betartását különösen nehezíti, hogy a kivitelezés során több olyan egymásra épülő munkafázis van, amelyek esetében az egy meghatározott munkagép és/vagy szakember által elvégzendő munka(fázis) csúszása a további munka(fázis)ok csúszását eredményezi, emiatt akár egy-egy építési területen fennálló átmeneti kapacitáshiány is csúszást okozhat a kivitelezésben. Bizonyos esetekben a rendelkezésre álló egyéb munkaerő hiánya is ugyanezt okozza. Ezen munkaerőpiaci trendek az ajánlat megadása előtt is érzékelhetőek voltak kis mértékben ugyan, azonban azok mértékének változása nem volt előre ilyen módon előre prognosztizálható, különösen a saját és a bevonható alvállalkozói kapacitások tekintetében, és a jelenlegi munkaerőpiaci helyzetet figyelembe véve nem várható kedvező irányú változás, ami a vállalkozástól független, vis maior jellegű helyzetet eredményez. A 2. számú szerződésmódosítás óta eltelt időszakban sajnos az előzőekben idézett indokok továbbra is fenn állnak, sőt további erősödés figyelhető meg. Emellett az építő gépek rendelkezésre álló kapacitása tekintetében további jelentős túlterhelés figyelhető meg a megyei szinten jelentkező beruházási munkák megnövekedése kapcsán, ami további kedvezőtlen körülményt jelent és jelentősen hátráltatni képes az építő tevékenység végrehajtását. Emellett figyelembe kell venni az őszi és tél eleji kedvezőtlen időjárás okozta esős időjárás hatását, ami számos esetben több napi jelentősnek minősülő kését okozhat.
Vállalkozó a Felek együttműködési kötelezettségének eleget téve, a teljesítési határidő lejárta előtt, a felmerülő probléma észlelésekor, azt haladéktalanul jelezte Megrendelő felé.
1.4) Felek előzményként rögzítik, hogy Vállalkozó 2019. november 22. napján kérelmet nyújtott be Megrendelő felé a megkötött Vállalkozási Szerződés teljesítési határidejének módosításával kapcsolatban.
1.6.) Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltaknak szerint nem minősül lényeges módosításnak, tekintettel arra, hogy a teljesítési határidő módosítása nem okot változást a közbeszerzési eljárás értékelése során megállapított ajánlattevői sorrendben. Rögzítendő továbbá, hogy az alkalmazott eljárás típusára figyelemmel - a Kbt. 115. § szerint lefolytatott eljárásban - újabb ajánlattevők nem jelenhettek volna meg, tehát a teljesítési határidő módosítása értékelési szempontként nem befolyásolta volna az eljárás eredményét. Rögzítendő továbbá, hogy a határidő módosítása nem jár a szerződés gazdasági egyensúlyának módosításával és a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.
1.7) Felek rögzítik, hogy Megrendelőnek különös érdeke fűződik a Közbeszerzési Eljárás tárgyát képező átalakítás és felújítás megvalósulásához, annak határidőre történő teljesítéséhez. Megrendelő a teljesítési határidő módosítást a hivatkozott okokra tekintettel elfogadja.
1.8.) Felek rögzítik, hogy Megrendelő a Közbeszerzési Eljárásban Molnári Községi Önkormányzat Közbeszerzési Bírálóbizottságának 4/2019. (XI. 26.) számú határozatában foglalt javaslat alapján Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 88/2019. (XI. 27.) számú határozatában hagyta jóvá jelen szerződésmódosítást.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben