Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/230
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.29.
Iktatószám:23228/2019
CPV Kód:45000000-7;45112420-5;45210000-2;45223000-6;45232453-2;45261210-9;45262500-6;45262650-2;45310000-3;45330000-9;45430000-0;45442100-8
Ajánlatkérő:Jászdózsa Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 11.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:RD-Stílus Építőipari és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Jászdózsa Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85497272
Postai cím: Szent Mihály Tér 1.
Város: Jászdózsa
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5122
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Juhász Anett
Telefon: +36 57436060
E-mail: titkarsag@jaszdozsa.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.jaszdozsa.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Épületek rekonstrukciója Jászdózsán
Hivatkozási szám: EKR000130332019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45112420-5
45210000-2
45223000-6
45232453-2
45261210-9
45262500-6
45262650-2
45310000-3
45330000-9
45430000-0
45442100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Jászdózsai Könyvtár rekonstrukciója
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45112420-5
45223000-6
45232453-2
45261210-9
45262500-6
45262650-2
45310000-3
45330000-9
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 11.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A „TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00015 azonosító számú pályázat keretében a Jászdózsai Könyvtár rekonstrukciója” kivitelezési munkálatainak elvégzése a következő közbeszerzési műszaki leírás szerinti paraméterekkel:
Könyvtárépület felújítás: Az épületben villamos munkák, épületgépészeti, akadálymentesítési valamint építészeti munkálatok, valamint illemhely építése valósulnak meg.
A meglévő tetőszerkezet utcával párhuzamos nyeregtető. A tetőszerkezet kötőgerendás, három állószékes, fa szaruzatos fedélszék, melyet a tervezett felújítás nem érint. A „csengettyű torony” letalpalásának nyomai felfedezhetők a meglévő tetőszerkezet kötőgerendáin. Az új torony a meglévő alátámasztási pontok felhasználásával kerül visszaépítésre.
A padlóburkolat a könyvtár terekben hajópadló, mely felújításra kerül, a közlekedőkben és a klubhelyiségben található linóleum, illetve pvc burkolat cserére kerül, a tervezett padlóburkolat
greslap.
A belső falfelületek vakolt-festett kivitelben készültek, mely mindenhol felújításra kerül diszperziós falfestéssel. Az új vizes helyiségben 2,10 m magasságig csempe burkolat készül. A meglévő nyílászárók fa szerkezetűek. A nyílászárók rekonstrukciója során a külső szerkezetek cserére kerülnek, míg a belső nyílászárók megtartására kell törekedni, azok felújítása mellett –faanyagpótlással és festéssel.
A külső falak vakolt-festett kivitelben készültek, mely mindenhol felújításra kerül a homlokzati lapvakolatra felhordott szilikonos homlokzatfestéssel. A homlokzat felújítás során a korabeli épületdíszítő motívumok is helyreállításra kerülnek. A meglévő cserép tetőhéjazat elbontásra kerül. A tervezett fedés Tondach hódfarkú égetett agyag tetőcseréppel történik, natúrvörös színben, alátét tetőfóliával ellátva. Az új torony fémlemezfedést kap. A bádogozás RHEINZINK horganylemezből készül (natúr színben).
Kerékpártároló:
Építési és villamos munkálatok valósulnak meg. Az épület alapozása a felmenő teherhordó szerkezetnek és a teherhordó talajnak megfelelően csömöszölt beton sávalap vasalva, illetve a fa oszlopok alatti csömöszölt beton pontalap. A teherhordó falak Porotherm 30 N+F falazóblokkból, lábazat szintjén Leier beton zsalukő falazatból készülnek. A fedett nyitott tér feletti tetőszerkezet I. o. fűrészelt fenyő fa oszlopokkal kerül alátámasztásra.
A födém a tetőszerkezet fogópárjainak alsó síkjához fa lécvázra rögzített gipszkarton burkolat, vizes helyiségek felett impregnált kivitelben. A fedett nyitott tér felett deszkaburkolat létesül. A tetőszerkezet utcára merőleges nyeregtető. A tetőszerkezet alsó síkon fogópárral megerősített üres, fa fedélszék.
Akadálymentesítés:
Az épülethez a tervezett építési tevékenység kapcsán új gépkocsi parkoló kialakítására jogszabályi kötelezettség nincs. A könyvtár déli oldali bejáratával szemben, attól 30 m-re, a templom mellett lévő közterületi parkolóban található akadálymentes gépkocsi állás. A bejárati 1,5 cm magas küszöbbel kerülnek kialakításra. A bejáratok mellett tájékoztató és eligazító táblák kerülnek elhelyezésre megfelelő megvilágítással. A közlekedők járófelülete csúszásmentes, a vezető sáv a burkolat anyagával, de eltérő színben kerül kialakításra. A közlekedőből illetve a külső wc blokk esetében kívülről megközelíthetően kialakításra kerül egy-egy akadálymentes WC. Az épületbe betervezett információs táblák és térképek a bejáratok mellett, jól látható helyen, 140 cm magasságban a falfelületekre kerülnek felszerelésre. A betűméret és a betűtípus kiválasztása az adott olvasási távolságnak megfelelően történik. A tájékoztató táblák és térképek egyértelmű információkat szolgáltatnak, piktogramokkal kiegészítve. A táblák színei kontrasztosak megfelelő megvilágítással szerelve. Részletes leírás a közbeszerzési dokumentum műszaki leírásában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00015

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
05362 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Jászdózsai Könyvtár rekonstrukciója
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/14 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: RD-Stílus Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43440054
Postai cím: Temető Utca 1
Város: Jászapáti
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5130
Ország: Magyarország
E-mail: antaljozsef72@gmail.com
Telefon: +36 309740107
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 24662767
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 49308221
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45112420-5
45210000-2
45223000-6
45232453-2
45261210-9
45262500-6
45262650-2
45310000-3
45330000-9
45430000-0
45442100-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45112420-5
45223000-6
45232453-2
45261210-9
45262500-6
45262650-2
45310000-3
45330000-9
45442100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 11.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A „TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00015 azonosító számú pályázat keretében a Jászdózsai Könyvtár rekonstrukciója” kivitelezési munkálatainak elvégzése a következő közbeszerzési műszaki leírás szerinti paraméterekkel:
Könyvtárépület felújítás: Az épületben villamos munkák, épületgépészeti, akadálymentesítési valamint építészeti munkálatok, valamint illemhely építése valósulnak meg.
A meglévő tetőszerkezet utcával párhuzamos nyeregtető. A tetőszerkezet kötőgerendás, három állószékes, fa szaruzatos fedélszék, melyet a tervezett felújítás nem érint. A „csengettyű torony” letalpalásának nyomai felfedezhetők a meglévő tetőszerkezet kötőgerendáin. Az új torony a meglévő alátámasztási pontok felhasználásával kerül visszaépítésre.
A padlóburkolat a könyvtár terekben hajópadló, mely felújításra kerül, a közlekedőkben és a klubhelyiségben található linóleum, illetve pvc burkolat cserére kerül, a tervezett padlóburkolat greslap.
A belső falfelületek vakolt-festett kivitelben készültek, mely mindenhol felújításra kerül diszperziós falfestéssel. Az új vizes helyiségben 2,10 m magasságig csempe burkolat készül. A meglévő nyílászárók fa szerkezetűek. A nyílászárók rekonstrukciója során a külső szerkezetek cserére kerülnek, míg a belső nyílászárók megtartására kell törekedni, azok felújítása mellett –faanyagpótlással és festéssel.
A külső falak vakolt-festett kivitelben készültek, mely mindenhol felújításra kerül a homlokzati lapvakolatra felhordott szilikonos homlokzatfestéssel. A homlokzat felújítás során a korabeli épületdíszítő motívumok is helyreállításra kerülnek. A meglévő cserép tetőhéjazat elbontásra kerül. A tervezett fedés Tondach hódfarkú égetett agyag tetőcseréppel történik, natúrvörös színben, alátét tetőfóliával ellátva. Az új torony fémlemezfedést kap. A bádogozás RHEINZINK horganylemezből készül (natúr színben).
Kerékpártároló:
Építési és villamos munkálatok valósulnak meg. Az épület alapozása a felmenő teherhordó szerkezetnek és a teherhordó talajnak megfelelően csömöszölt beton sávalap vasalva, illetve a fa oszlopok alatti csömöszölt beton pontalap. A teherhordó falak Porotherm 30 N+F falazóblokkból, lábazat szintjén Leier beton zsalukő falazatból készülnek. A fedett nyitott tér feletti tetőszerkezet I. o. fűrészelt fenyő fa oszlopokkal kerül alátámasztásra.
A födém a tetőszerkezet fogópárjainak alsó síkjához fa lécvázra rögzített gipszkarton burkolat, vizes helyiségek felett impregnált kivitelben. A fedett nyitott tér felett deszkaburkolat létesül. A tetőszerkezet utcára merőleges nyeregtető. A tetőszerkezet alsó síkon fogópárral megerősített üres, fa fedélszék.
Akadálymentesítés:
Az épülethez a tervezett építési tevékenység kapcsán új gépkocsi parkoló kialakítására jogszabályi kötelezettség nincs. A könyvtár déli oldali bejáratával szemben, attól 30 m-re, a templom mellett lévő közterületi parkolóban található akadálymentes gépkocsi állás. A bejárati 1,5 cm magas küszöbbel kerülnek kialakításra. A bejáratok mellett tájékoztató és eligazító táblák kerülnek elhelyezésre megfelelő megvilágítással. A közlekedők járófelülete csúszásmentes, a vezető sáv a burkolat anyagával, de eltérő színben kerül kialakításra. A közlekedőből illetve a külső wc blokk esetében kívülről megközelíthetően kialakításra kerül egy-egy akadálymentes WC. Az épületbe betervezett információs táblák és térképek a bejáratok mellett, jól látható helyen, 140 cm magasságban a falfelületekre kerülnek felszerelésre. A betűméret és a betűtípus kiválasztása az adott olvasási távolságnak megfelelően történik. A tájékoztató táblák és térképek egyértelmű információkat szolgáltatnak, piktogramokkal kiegészítve. A táblák színei kontrasztosak megfelelő megvilágítással szerelve. Részletes leírás a közbeszerzési dokumentum műszaki leírásában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 49308221
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: RD-Stílus Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43440054
Postai cím: Temető Utca 1
Város: Jászapáti
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5130
Ország: Magyarország
E-mail: antaljozsef72@gmail.com
Telefon: +36 309740107
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 24662767
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/11/14 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
2. számú vállalkozási szerződés módosítás:
Megrendelő a közbeszerzéskeről szóló 2015. évi CLXIII. törvény (a továbbiakban:Kbt.) 115. §. alapján nemzeti érkékhatárt elérő közbeszerzés eljárást folytatott le az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentációban foglaltak szerint, amelynek tárgya:
„Vállalkozási szerződés „TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00015 azonosító számú pályázat keretében épületek rekonstrukciója“ kivitelezési munkálatainak elvégzése – 2. rész
A közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó lett, amelyek alapján a felek 2019. március 14. napján vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek egymással. Majd a Szerződést 2019. október 2. napján módosították (Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása) az alábbiak szerint:
Az eredeti vállalkozási szerződés 2. A teljesítés határideje 3.1 alpontjában található teljesítés határidejére vonatkozó szövegrész, az alábbiak szerint módosult
Az eredeti szövegrész:
Felek rögzítik, hogy jelen szerződés a mindkét Fél általi aláírás napján lép hatályba. A teljesítés határideje: A szerződés hatályba lépésétől számított 7 hónap.
Módosított szövegrész:
Felek rögzítik, hogy jelen szerződés a mindkét Fél általi aláírás napján lép hatályba. A teljesítés határideje: A szerződés hatálybalépésétől számított 8 hónap (7+1 hónap).
A szerződésmódosítás tartalma
Felek a Szerződést közös akaratnyilvánítással az alábbiak szerint módosítják:
Az eredeti vállalkozási szerződés 2. A teljesítés határideje 3.1 alpontjában található teljesítés határidejére vonatkozó szövegrész, az alábbiak szerint módosul:
Az eredeti szövegrész:
Felek rögzítik, hogy jelen szerződés a mindkét Fél általi aláírás napján lép hatályba. A teljesítés határideje: A szerződés hatályba lépésétől számított 8 hónap.
Módosított szövegrész:
Felek rögzítik, hogy jelen szerződés a mindkét Fél általi aláírás napján lép hatályba. A teljesítés határideje: A szerződés hatálybalépésétől számított 9 hónap (8+1 hónap).
A Szerződésmódosítás közbeszerzési-jogi szempontú indoklása
Felek rögzítik, hogy a Kbt. 197. § (1) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően a Kbt. 141. §-ban foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett kerül sor jelen szerződésmódosítás megkötésére.
Ezen jogszabályi rendelkezéssel összefüggésben Felek rögzítik az alábbi a Szerződés módosításával összefüggő körülményeket:
A Kbt. 141. § (4) bekezdése alapján a (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:
c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az RD-STÍLUS Építőipari és Szolgáltató Kft. (5130 Jászapáti, Temető utca 1.) (a továbbiakban: kivitelező) és Jászdózsa Községi Önkormányzat között (a továbbiakban: beruházó) 2019. március 14-én vállalkozási szerződés 2. rész jött létre, melynek tárgya a Könyvtár épület (Csengettyűs iskola) 5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 11. felújítása. A kivitelezési munkák végzése során előre nem látható tevékenységek megvalósítása, elvégzése vált szükségessé, melyek kivitelezése elkerülhetetlen, annak érdekében, hogy szerződésben vállalt kötelezettségének eleget tudjon tenni a kivitelező.
A födém rétegeinek megbontását követően derült ki, hogy a födémgerendák a felfekvéseknél nagymértékben elhasználódtak, elkorhadtak és a minimális terhelés ellenére, az ez alatti helység födém szerkezete megszakadt, illetve az egyik födémgerenda eltörött, amit a további károk megelőzése érdekében alá kellett dúcolni. A fenti tényezők előzetes feltárására nem volt lehetőség az épület folyamatos működése miatt.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 49308221 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 49308221 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben