Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/233
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.12.04.
Iktatószám:23243/2019
CPV Kód:45310000-3
Ajánlatkérő:Országgyűlés Hivatala
Teljesítés helye:Budapest V. kerület, Kossuth Lajos tér
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:GELKA SYSTEM Ipari Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országgyűlés Hivatala
Nemzeti azonosítószám: AK05934
Postai cím: Kossuth Lajos tér 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Országgyűlés Hivatala Közbeszerzési Iroda, 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19. VI. emelet 619.
Telefon: +36 14416498
E-mail: kozbeszerzes@parlament.hu
Fax: +36 14416497
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.parlament.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.parlament.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Budapest V. kerület Kossuth Lajos tér adventi időszakban történő díszvilágításának kivitelezése, az ehhez szükséges tervezési feladatok elvégzése, és üzemeltetési feladatok ellátása (658/2016)
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45310000-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Budapest V. kerület Kossuth Lajos tér adventi időszakban történő díszvilágításának kivitelezése, az ehhez szükséges tervezési feladatok elvégzése, és üzemeltetési feladatok ellátása (658/2016)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45310000-3
További tárgyak:45316100-6
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest V. kerület, Kossuth Lajos tér
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Budapest V. kerület Kossuth Lajos tér adventi időszakban történő díszvilágításának kivitelezése, az ehhez szükséges tervezési feladatok elvégzése, és üzemeltetési feladatok ellátása (658/2016)
A díszvilágítás mennyisége
1. A villamossín és az épületek határoló fala közötti területen
- 101 db kis és közepes fa,
- 24 db nagyméretű fa
díszítése 15 m magasságig 10 cm-es LED-sűrűséggel
- 44 db kandeláber díszítése a kiválasztott motívummal.

2. A park területén
- 42 db kis és közepes fa,
- 13 db nagyméretű fa
díszítése 15 m magasságig 10 cm-es LED-sűrűséggel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2016/10/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/01/10 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12504 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Budapest V. kerület Kossuth Lajos tér adventi időszakban történő díszvilágításának kivitelezése, az ehhez szükséges tervezési feladatok elvégzése, és üzemeltetési feladatok ellátása (658/2016)
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/10/10 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GELKA SYSTEM Ipari Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1016 Budapest, Mészáros u. 18.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1016
Ország: HU
E-mail: gelkasystem@gelkasystem.hu
Telefon: +36 80625626
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 81060000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45310000-3
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45310000-3
További tárgyak:45316100-6
71320000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest V. kerület, Kossuth Lajos tér
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Budapest V. kerület Kossuth Lajos tér adventi időszakban történő díszvilágításának kivitelezése, az ehhez szükséges tervezési feladatok elvégzése, és üzemeltetési feladatok ellátása (658/2016)

A szerződésmódosítás értelmében a Vállalkozó a Szerződés hatálya alatt, az üzemeltetés során, a még hátralévő adventi időszakok (2019. és 2020. év) kapcsán 35 db nagyméretű és 115 db kis- és közepes méretű fát díszít fel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2016/10/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/01/10 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 80460000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GELKA SYSTEM Ipari Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1016 Budapest, Mészáros u. 18.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1016
Ország: HU
E-mail: gelkasystem@gelkasystem.hu
Telefon: +36 80625626
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/11/21 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Szerződés módosítása
A Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a Szerződés hatálya alatt, az üzemeltetés során, a még hátralévő adventi időszakok (2019. és 2020. év) kapcsán csak a téren lévő 35 db nagyméretű és 115 db kis- és közepes méretű fát díszít fel 15 m magasságig 10 cm-es LED-sűrűséggel.
A díszvilágítási rendszer üzemeltetéshez szükségtelenné vált elemeit a Vállalkozó 2019. december 20-ig átadja a Megrendelő részére. Ezek a szükségtelen elemek a következők: 2100 méter LED sor.
A Szerződés IV.1. pontját a Vállalkozói díjra vonatkozóan a Felek a következők szerint módosítják:
A Vállalkozót a Szerződésben és mellékleteiben foglalt feladatai, kötelezettségei teljes körű, szerződésszerű teljesítéséért összesen nettó 80.460.000,-Ft + áfa vállalkozói díj illeti meg, ebből
a. a Szerződés szerinti összes feladat ellenértéke kivéve a díszvilágítás - Vállalkozó általi - üzemeltetése és az annak időtartama alatt végzendő feladatok díja: nettó 66.060.000,-Ft + áfa;
b. a díszvilágítás - Vállalkozó általi - üzemeltetésének és az annak időtartama alatt végzendő feladatoknak (beleértve a díszvilágítás elbontását évente, tárolását és javításokat, továbbá a díszvilágítás felszerelését, beüzemelését) a díja összesen (a Szerződés hatálya alatt, az üzemeltetés még hátralévő időtartamára vonatkozóan, a még hátralévő adventi időszakok kapcsán) nettó 5.400.000,-Ft + áfa; amely ellenérték a Szerződés szerinti feladatok szerződésszerű teljesítése esetén összesen 2 részletben (az adott időszakra vonatkozóan alkalmanként nettó 2.700.000,-Ft) illeti meg a Vállalkozót a díszvilágítás üzemeltetésének és az annak időtartama alatt végzendő feladatoknak - Megrendelő által igazolt - teljesítését követően a következő ütemezés szerint:
A díszvilágítás üzemeltetésére illetve az annak időtartama alatt végzendő - még hátralévő - feladatokra vonatkozóan
- az 1. számla a díszvilágítás 2020. év Vízkereszt utáni vasárnapot követő elbontásának igazolt teljesítése után nyújtható be,
- a 2. számla a díszvilágítás 2021. év Vízkereszt utáni vasárnapot követő elbontásának és a díszvilágítási rendszer elemeinek a Megrendelő részére üzemképes állapotban történő teljes körű átadásának igazolt teljesítése után nyújtható be.
A vállalkozói díj összege semmilyen jogcímen sem emelhető.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az üzemeltetés eddig eltelt időtartama során minden ádventi időszakban felszerelésre kerültek égők a Kossuth téren lévő fákra. A Kossuth téren lévő fák ápolását végző vállalkozás (KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.) 2019.11.14-én tájékoztatta az Országgyűlés Hivatalát, hogy a díszvilágítás egyes elemeinek (égők, vezetékek) a téren lévő fákra való felszerelése árt az ott lévő egyes fáknak (frissen beültetett illetve „nem koros” fáknak). Ez a körülmény a szerződéskötéskor nem volt előrelátható.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 81060000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 80460000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben