Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/232
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.12.03.
Iktatószám:23294/2019
CPV Kód:45213150-9
Ajánlatkérő:Szikszó Város Önkormányzata
Teljesítés helye:3800 Szikszó, 026/26 hrsz.;3800 Szikszó, 026/26 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szikszó Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74799040
Postai cím: Kálvin Tér 1
Város: Szikszó
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szabó Tamás László
Telefon: +36 709461000
E-mail: mail.kozbeszerzes@gmail.com
Fax: +36 52796176
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szikszo.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.szikszo.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Ipari parki létesítmények építése
Hivatkozási szám: EKR001026072019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213150-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Megnevezése, rövid leírása (tartalma) jellemzői: Háromszintes irodaépület, valamint az iroda egység két oldalán lévő egyszintes
csarnok épületrészek építése, porta épülettel. Földszinten kialakításra kerül egy előtér-váró, lépcsőház, női, férfi és akadálymentes vizesblokkokkal, közlekedők, irodák, elektromos kapcsoló helyiség, fűtőhelyiség, illetve „A” és „B” jelű csarnokok a hozzájuk tartozó vizesblokkokkal és öltöző kiszolgáló helyiségekkel. Irodarész: 1. Emeleten: előtér + váró, tárgyaló, közlekedők, női és férfi vizesblokkok, teakonyha, tak. szer. tároló, szerverszoba, irodák, előtér-váróból nyíló erkély. 2. Emeleten: előtér + váró, közlekedő, női és férfi vizesblokkok, teakonyha, konferenciaterem, iroda, előtér-váróból nyíló tetőterasz. A konferenciateremből is nyílik egy tetőterasz. Közlekedő és parkoló utak kerültek megtervezésre a helyszínrajzon jelölt területeket érintően. A tervezett épület az Ipari Parkban található ELMŰ-ÉMÁSZ hálózatáról fog elektromos ellátást kapni. Az Áramszolgáltató az elektromos ellátás feltételeit megteremti, a méretlen földkábelt a telek határ belső oldalára tervezett fogyasztásmérőig elvezeti. Az épület mérete, felszereltsége és elektromos fogyasztóinak adatai alapján a várható csatlakozási teljesítmény 217 kVA, azaz 3x315 A lesz. Az elkészült villanyszerelés és mérőszekrény alapján a minősített villanyszerelőnek kell a bekapcsolási kérelmet beadni a szolgáltató felé. A projektben a tervdokumentáció szerinti gépészeti munkálatok valamint portaépület, belső úthálózat és tervezett parkolók kialakítása szerepel a fentieken túlmenően.
ALAPADATOK:
Szintadatok - VÁLLALKOZÁS SEGÍTŐ KÖZPONT:
±0,00 m = Bfm +117,80 m: Az épület földszinti padlóvonal szintje
Épület földszinti padlóvonala: ±0,00m
Épület 1. emeleti padlóvonala: +3,45m
Épület 2. emeleti padlóvonala: +6,90m
Ereszmagasság: +3,36m
Gerincmagasság: +8,08m
Attika magasságok: +8,15m; +11,00m
Beépítési előírások:
építési övezet: Gip-1.1 - egyéb iparterület
beépítési mód: szabadon álló
beépíthetőség: max. 50%
max. épületmagasság: 25,0 m
min. zöldfelület: 25%
Beépítési adatok:
Telek területe: 70747 m2
Tervezett IRODAÉPÜLET ÉS CSARNOK
bruttó alapterülete: 1220,76 m2
Tervezett FEDETT TERASZOK
bruttó alapterülete: 130,17+24,10= 154,27 m2
Tervezett PORTA ÉPÜLET
bruttó alapterülete: 38,57 m2
Összes épület bruttó alapterülete: 1413,60 m2
Zöldfelület: 64326,66 m2
Beépítési %: 1,998 %
Zöldfelületi %: 90,92 %
Épületmagasság (Irodaépület és Csarnok): 8,06 m
Épületmagasság (Porta épület): 3,65 m
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Irodaépület és csarnok létrehozása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213150-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3800 Szikszó, 026/26 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Megnevezése, rövid leírása (tartalma) jellemzői: Háromszintes irodaépület, valamint az iroda egység két oldalán lévő egyszintes
csarnok épületrészek építése, porta épülettel. Földszinten kialakításra kerül egy előtér-váró, lépcsőház, női, férfi és akadálymentes vizesblokkokkal, közlekedők, irodák, elektromos kapcsoló helyiség, fűtőhelyiség, illetve „A” és „B” jelű csarnokok a hozzájuk tartozó vizesblokkokkal és öltöző kiszolgáló helyiségekkel. Irodarész: 1. Emeleten: előtér + váró, tárgyaló, közlekedők, női és férfi vizesblokkok, teakonyha, tak. szer. tároló, szerverszoba, irodák, előtér-váróból nyíló erkély. 2. Emeleten: előtér + váró, közlekedő, női és férfi vizesblokkok, teakonyha, konferenciaterem, iroda, előtér-váróból nyíló tetőterasz. A konferenciateremből is nyílik egy tetőterasz. Közlekedő és parkoló utak kerültek megtervezésre a helyszínrajzon jelölt területeket érintően. A tervezett épület az Ipari Parkban található ELMŰ-ÉMÁSZ hálózatáról fog elektromos ellátást kapni. Az Áramszolgáltató az elektromos ellátás feltételeit megteremti, a méretlen földkábelt a telek határ belső oldalára tervezett fogyasztásmérőig elvezeti. Az épület mérete, felszereltsége és elektromos fogyasztóinak adatai alapján a várható csatlakozási teljesítmény 217 kVA, azaz 3x315 A lesz. Az elkészült villanyszerelés és mérőszekrény alapján a minősített villanyszerelőnek kell a bekapcsolási kérelmet beadni a szolgáltató felé.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M.1. feltétel szerinti tapasztalattal rendelkező szakember többlet szakmai tapasztalatának hossza (min. 0 hó - max. 60 hó) 13
2 A közbeszerzés eredményeként helyi hátrányos helyzetű munkavállalók dokumentált és kimutatható alkalmazása a teljesítés folyamán mindvégig (min. 0 - max. 5) 5
3 Kiszállási idő a jótállási kötelezettség ideje alatt a javítási munkákhoz munkanapokon, meghibásodás bejelentését követően (min. 4 óra - max. 48 óra) 12
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (Nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00007
II.2.9) További információ:
Az adható részpontszámok alsó határa: 0, a felső határa: 10. Ajánlatkérő az 1. és 2. értékelési részszempont esetében az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza, az alábbiak szerint: Ajánlatkérő az 1. értékelési szempont vonatkozásában azt vizsgálja, hogy Ajánlattevő által az M1. alkalmassági feltétel alapján megjelölt szakember milyen időtartamú többlet szakmai tapasztalattal rendelkezik. Ajánlatkérő a szakember az M1. alkalmassági minimumkövetelményben előírt szakmai tapasztalatánál nagyobb, többlet szakmai tapasztalatát értékeli. A minimum 0 hó, a 60 hónapot meghaladó szakmai tapasztalatot Ajánlatkérő 60 hónapként értékeli (értékelési felső limit). Ajánlatkérő a 2. értékelési szempont vonatkozásában azt vizsgálja, hogy Ajánlattevő a helyi hátrányos helyzetű munkavállaló dokumentáltan és kimutathatóan az adott szerződés teljesítésével összefüggésben az eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében foglalkoztatja, figyelemmel a szerződés teljesítési határidejének (esetleges) módosításaira is. Ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenes arányosan számolja ki a pontszámokat az alábbi képlet alkalmazásával: P=[(Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax-Pmin)]+Pmin ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés teljesítése során ezen vállalásokat Vállalkozónak igazolnia kell, a helyi hátrányos munkavállalók esetében név szerint, lakcímigazolással. A vállalások be nem tartása súlyos szerződésszegésnek minősül. Ajánlatkérő a 3. értékelési részszempont esetében a teljesítés minőségét kívánja javítani, hiszen a legjobban elkészített mű is meghibásodik, meghibásodhat, ebben az esetben pedig létfontosságú, hogy a javításra milyen gyorsan kerül sor. Azok az ajánlatok, melyek a tárgyi értékelési szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt jelentő) értéket tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot, a legkedvezőbb szintet elérő vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kapnak. A két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra. A képlet: Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) + Pmin, azaz a legkedvezőtlenebb érték a képletben mind a vizsgált, mind a legkedvezőbb megajánlásból levonásra kerül. Ajánlatkérő a 4. értékelési részszempont esetében a legkedvezőbb tartalmi elemre (legalacsonyabb ár) a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat az alábbi képlet alkalmazásával: P=[(Alegjobb / Avizsgált) x ( Pmax-Pmin) ]+ Pmin ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Az így kapott pontszámot Ajánlatkérő megszorozza az adott értékelési szemponthoz tartozó súlyszámmal. A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd részszempontonként összeadásra kerülnek. A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatnak.

II.2.1)
Elnevezés: Portaépület és telekrendezés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213150-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3800 Szikszó, 026/26 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezett portaépület egyszintes (földszint), lapostetős kialakítású. Alapozása, beton sávalap, vasbeton talpkoszorúval merevítve; teherhordó falak, födéme előre gyártott v.beton rendszer / méretezett monolit vasbeton lemezből készül. Nyílászárói fémszerkezetűek, hőszigetelt üvegezéssel. A födémkoszorú méretezett vasbetonból kialakított.
Tetőformája lapostetős kialakítású, PVC vízszigeteléssel ellátva.
Közlekedő járda
- 8 cm fagyálló beton térkő burkolat
- 3 cm homokágy
- 20 cm kavicsfeltöltés tömörítve (statikai előírás szerint)
- tömörített talaj (tükörkészítéssel)
Gépjármű parkoló
- 8 cm fagyálló beton térkő burkolat
- 3 cm homokágy
- 15 cm Ckt alapréteg
- 25 cm kavicsfeltöltés tömörítve (statikai előírás szerint)
- tömörített talaj (tükörkészítéssel)
Közlekedő út (térkövezett)
- 8 cm fagyálló beton térkő burkolat
- 3 cm homokágy
- 20 cmCkt alapréteg
- 20 cm kavicsfeltöltés tömörítve (statikai előírás szerint)
- tömörített talaj (tükörkészítéssel)
Közlekedő út (térbeton)
- 20 cm CP 3,5/2,5 betonburkolat
- 20 cm Ckt alapréteg
- 20 cm kavicsfeltöltés tömörítve (statikai előírás szerint)
- tömörített talaj (tükörkészítéssel)
Az E-01 helyszínrajzon látható, a tervezett ipari hegesztett hálós kerítés nyomvonala, bejárati kapukkal.
A II. részhez tartozik a telken belüli, de az I. részben szereplő felülépítményen kívüli teljes közművesítés.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M.1. feltétel szerinti tapasztalattal rendelkező szakember többlet szakmai tapasztalatának hossza (min. 0 hó - max. 60 hó) 13
2 A közbeszerzés eredményeként helyi hátrányos helyzetű munkavállalók dokumentált és kimutatható alkalmazása a teljesítés folyamán mindvégig (min. 0 - max. 5) 5
3 Kiszállási idő a jótállási kötelezettség ideje alatt a javítási munkákhoz munkanapokon, meghibásodás bejelentését követően (min. 4 óra - max. 48 óra) 12
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (Nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00007
II.2.9) További információ:
Az adható részpontszámok alsó határa: 0, a felső határa: 10. Ajánlatkérő az 1. és 2. értékelési részszempont esetében az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza, az alábbiak szerint: Ajánlatkérő az 1. értékelési szempont vonatkozásában azt vizsgálja, hogy Ajánlattevő által az M1. alkalmassági feltétel alapján megjelölt szakember milyen időtartamú többlet szakmai tapasztalattal rendelkezik. Ajánlatkérő a szakember az M1. alkalmassági minimumkövetelményben előírt szakmai tapasztalatánál nagyobb, többlet szakmai tapasztalatát értékeli. A minimum 0 hó, a 60 hónapot meghaladó szakmai tapasztalatot Ajánlatkérő 60 hónapként értékeli (értékelési felső limit). Ajánlatkérő a 2. értékelési szempont vonatkozásában azt vizsgálja, hogy Ajánlattevő a helyi hátrányos helyzetű munkavállaló dokumentáltan és kimutathatóan az adott szerződés teljesítésével összefüggésben az eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében foglalkoztatja, figyelemmel a szerződés teljesítési határidejének (esetleges) módosításaira is. Ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenes arányosan számolja ki a pontszámokat az alábbi képlet alkalmazásával: P=[(Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax-Pmin)]+Pmin ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés teljesítése során ezen vállalásokat Vállalkozónak igazolnia kell, a helyi hátrányos munkavállalók esetében név szerint, lakcímigazolással. A vállalások be nem tartása súlyos szerződésszegésnek minősül. Ajánlatkérő a 3. értékelési részszempont esetében a teljesítés minőségét kívánja javítani, hiszen a legjobban elkészített mű is meghibásodik, meghibásodhat, ebben az esetben pedig létfontosságú, hogy a javításra milyen gyorsan kerül sor. Azok az ajánlatok, melyek a tárgyi értékelési szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt jelentő) értéket tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot, a legkedvezőbb szintet elérő vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kapnak. A két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra. A képlet: Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) + Pmin, azaz a legkedvezőtlenebb érték a képletben mind a vizsgált, mind a legkedvezőbb megajánlásból levonásra kerül. Ajánlatkérő a 4. értékelési részszempont esetében a legkedvezőbb tartalmi elemre (legalacsonyabb ár) a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat az alábbi képlet alkalmazásával: P=[(Alegjobb / Avizsgált) x ( Pmax-Pmin) ]+ Pmin ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Az így kapott pontszámot Ajánlatkérő megszorozza az adott értékelési szemponthoz tartozó súlyszámmal. A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd részszempontonként összeadásra kerülnek. A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatnak.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
18286 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Irodaépület és csarnok létrehozása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az „Ipari parki létesítmények építése” tárgyú nemzeti értékhatárt elérő, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban a Második döntési záradékomat visszavonom és az eljárást a Kbt. 75. §. (2) bekezdés b) pontja értelmében eredménytelenné nyilvánítom, figyelemmel arra, hogy a korábbiakban mindkét részben nyertesként megjelölt PETAGORAS Mérnöki, Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3530 Miskolc, Rákóczi Ferenc utca 1., 2. em. 1.) ajánlattevő ajánlatait visszavonta, egyben a második hiánypótlási felhívásnak nem tett eleget, így ajánlata visszavonás hiányában is érvénytelen lett volna. A további ajánlatok kivétel nélkül fedezeten felüliek, Ajánlatkérő a fedezetet megemelni nem kívánja.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: PETAGORAS Mérnöki, Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33426431
Postai cím: Rákóczi Ferenc Utca 1., 2. em. 1.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3530
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26562582205

Hivatalos név: FK-RASZTER Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27505713
Postai cím: Felsőszinva Utca 73.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3533
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11887827205

Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78287336
Postai cím: Polgári Utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937209

Hivatalos név: Nova-Bau '89 Beruházó, Fővállalkozó és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28990455
Postai cím: Külső-Debreceni Utca 31
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12117354209

Hivatalos név: PEKA BAU 2000 Építőipari, Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45138254
Postai cím: Széchenyi Utca 37. II/1.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12513712205

Hivatalos név: G-Privatum Ingatlankezelő, Ingatlanfejlesztő, Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57512657
Postai cím: Köztársaság Utca 7
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25924655203

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Portaépület és telekrendezés
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az „Ipari parki létesítmények építése” tárgyú nemzeti értékhatárt elérő, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban a Második döntési záradékomat visszavonom és az eljárást a Kbt. 75. §. (2) bekezdés b) pontja értelmében eredménytelenné nyilvánítom, figyelemmel arra, hogy a korábbiakban mindkét részben nyertesként megjelölt PETAGORAS Mérnöki, Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3530 Miskolc, Rákóczi Ferenc utca 1., 2. em. 1.) ajánlattevő ajánlatait visszavonta, egyben a második hiánypótlási felhívásnak nem tett eleget, így ajánlata visszavonás hiányában is érvénytelen lett volna. A további ajánlatok kivétel nélkül fedezeten felüliek, Ajánlatkérő a fedezetet megemelni nem kívánja.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: PETAGORAS Mérnöki, Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33426431
Postai cím: Rákóczi Ferenc Utca 1., 2. em. 1.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3530
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26562582205

Hivatalos név: FK-RASZTER Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27505713
Postai cím: Felsőszinva Utca 73.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3533
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11887827205

Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78287336
Postai cím: Polgári Utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937209

Hivatalos név: Nova-Bau '89 Beruházó, Fővállalkozó és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28990455
Postai cím: Külső-Debreceni Utca 31
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12117354209

Hivatalos név: PEKA BAU 2000 Építőipari, Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45138254
Postai cím: Széchenyi Utca 37. II/1.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12513712205

Hivatalos név: G-Privatum Ingatlankezelő, Ingatlanfejlesztő, Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57512657
Postai cím: Köztársaság Utca 7
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25924655203

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
x Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/02 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges