Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/233
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.12.04.
Iktatószám:23308/2019
CPV Kód:45212200-8
Ajánlatkérő:Bonyhád Város Önkormányzata
Teljesítés helye:7150 Bonyhád, Sport u. 5. Hrsz: 2499
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bonyhád Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17932796
Postai cím: Széchenyi Tér 12
Város: Bonyhád
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7150
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lantay Ákos
Telefon: +36 703762388
E-mail: lantay.akos@aldc.hu
Fax: +36 74500200
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bonyhad.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Városi sportpálya fejlesztése Bonyhádon.
Hivatkozási szám: EKR001353532019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212200-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Városi sportpálya fejlesztése Bonyhádon.
Belső parkolók, utak kialakítása
Térkövezett belső utak és parkolók kerülnek kialakításra mintegy 2800 m2 felülettel, 48 parkolóállással, köztük 1 akadálymentes parkolóval, 45 kerékpár elhelyezésére alkalmas 3 db kerékpártárolóval.
Kerítésrendszer
A teljes területet körbeölelően 2 m magas, beton elemes kerítés készül, 770 m folyóméter hosszúságban. A terület belső parkolója fém táblás kerítéssel különül el a területi funkcióktól, horganyzott acél kivitelben, kb. 120 m hosszúságban, 175 cm magassággal. Mindkét kerítés fém kapukkal rendelkezik.
Öntözőrendszer
A füves pályák öntözéséről süllyesztett szórófejes öntözőrendszer létesül a területen. Ennek a rendszernek a részeként alakítanak ki egy földfelszín fölötti öntözővíz tartályt a terület délkeleti sarkában.
Tűzivíztartály
A terület délnyugati részén, szorosan a telekhatárral párhuzamosan futó út mellé kerül telepítésre egy 100 m3 térfogatú, zárt tűzivíztározó tartály, részben térszint alá süllyesztve, részben föld takarással fedve.
Lelátó épület bővítése, átalakítása
A meglévő lelátó épület lényegében kettő részre osztható: nyugati oldala zárt kialakítású, hagyományos, tégla falazattal, vasbeton födémmel, fenyő tetőszerkezettel, szendvicspanel fedéssel. Ebben a részben 2*2 öltöző, játékvezetői öltöző, szertár, kazánház, vizesblokk kap jelenleg helyet, egy, az épületen végigfutó hosszfolyosóra egy oldalról felfűzve. Az épületrész már homlokzati hőszigeteléssel ellátott, korszerű, kondenzációs kazános fűtéssel, napkollektorokkal a tetőn, melyek egy korábbi fejlesztési ütem részeként valósultak meg. Az épület keleti oldala lényegében egy nagy fedett lelátótér, acél tartószerkezettel, trapézlemez fedéssel, pálya felé lejtő beton burkolattal. Ezt a pálya felől lépcsőzetesen kialakított 4 db beton felületű lelátósor határolja, szintén beton felületű lépcsőkkel, 264 db műanyag lelátószékekkel. A pályát a nyugati oldalon elhelyezkedő öltöző épülettel egy, a lelátó alatt átvezetett játékos kijáró folyosó köti össze. Mivel az öltözői rész és a lelátó rész között nincs meg egy teljes szint magassága, így a játékos kijáró födémje kiemelkedik a lelátó tér burkolatából, ilyen módon részben kettéválasztva azt. Ez a burkolat magas részén alig 10 cm-rel emelkedik ki, ilyenformán átjárható, a burkolat pálya felőli, alacsonyabb részén mintegy 70 cm-re kiemelkedik, így kettéválasztja azt.
A tervezett állapot szerint az épület északi és déli irányban bővül, a meglévő fedett lelátó pedig beépül. Északi irányban beléptető előteret, pénztárt, közlekedőt valamint új wcblokkot kap az épület. Déli irányban új öltözőt, wc blokkot, előteret-aulát, teakonyhát, szauna helyiséget, irodát, vezérlő helyiséget kap. A meglévő fedett lelátó rész bezárásra kerül, melyben büfé, klubszoba, wc blokk kap helyet. A meglévő lépcsős lelátó bővítésre kerül, a meglévővel megegyező, beton szerkezetű kialakítással, 32 db új székkel, 296 férőhelyessé. Az öltözői részt a sportpályával összekötő játékos kijáró elbontásra, és újjáépítésre kerül, süllyesztett padlószinttel, hogy a fölötte elhelyezkedő funkciók összeköttetése biztosított legyen. A meglévő acél szerkezetű, nyitott és zárt kameraállás szintén bontásra kerül. Helyén új, nyitott kialakítású állás készül, acél lépcsővel, korláttal. Az épület trapézlemez és szendvicspanel fedését bontják, helyette új, egységes trapézlemez fedés készül a teljes épületen.
Karbantartó épület építése
Az épület újonnan építendő, egy szintes kialakítású, alápincézetlen. A terület nyugati hosszoldalán végigfutó úthoz csatlakozik, ez irányba megnyitva, a többi oldalról zárt kialakítással. A lelátó épülethez igazodó megjelenésű, 10 °-os félnyereg tetővel, tégla falazattal, acél rácsostartós tetőszerkezettel, trapézlemez fedéssel. Az épületben helyet kell kapjon a gépek és eszközök tárolására, karbantartására, alkalmas helyiségeken kívül egy szociális rész, 3 fős maximális dolgozói létszámra szabva.
Öltöző épület felújítása
A meglévő öltöző épület, tégla falazatú, vasbeton födémmel, fa tetőszerkezettel, nyeregtetős kialakítással, cserép fedéssel, 2 szinttel. Az alsó szinten öltözők, büfé, wc blokk kap jelenleg helyet, az emeleten 3 lakás. A tervezett állapot szerint a földszinti rész teljes belső felújításra kerül, melynek részeként kialakításra kerül az épület keleti oldalán egy játékvezetői öltöző is, a belső elrendezés módosításával, a jelenlegi funkciók megtartása mellett. Az épület előtt elhelyezkedő fedett terasz és tornác bontásra kerül, új előlépcsők épülnek, illetve az erkélyszakaszok egy része is bontásra kerül. Az épület homlokzata új vékonyvakolattal kerül megújításra, emellett cserére kerül az összes külső nyílászáró, valamint a fedés is. Az épület körüli meglévő beton burkolatok bontásra kerülnek, helyettük új, a terület többi részével egységes térkő burkolat készül.
Futópálya kialakítás
A center pálya körül új, rekortán burkolatú, 6 sávos futópálya kerül kialakításra, 6 sávos célegyenessel, korszerű kialakítással, mintegy 3200 m2 felülettel.
Atlétikai D szektor
A futópálya északi felében a D szektor rekortán burkolattal kerül kialakításra, atlétikai sportok fogadására alkalmas módon, 900 m2 felülettel.
Centerpálya kialakítás
A meglévő centerpálya felújításra kerül, vízelvezetéssel, öntözőrendszerrel, pályavilágítással, 9300 m2 élőfüves felülettel.
Edzőpálya kialakítás
Élőfüves edzőpálya kerül kialakításra, vízelvezetéssel, öntözőrendszerrel, pályavilágítással, 5.300 m2 élőfüves felülettel.
Szabadtéri erősítő felület
A futópálya déli oldalán 100 m2-es, rekortán burkolatú felület kerül kialakításra, kültéri fitness gépek fogadására alkalmas módon.
A beruházás építési engedély köteles.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Városi sportpálya fejlesztése Bonyhádon.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7150 Bonyhád, Sport u. 5. Hrsz: 2499
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Városi sportpálya fejlesztése Bonyhádon.
Belső parkolók, utak kialakítása
Térkövezett belső utak és parkolók kerülnek kialakításra mintegy 2800 m2 felülettel, 48 parkolóállással, köztük 1 akadálymentes parkolóval, 45 kerékpár elhelyezésére alkalmas 3 db kerékpártárolóval.
Kerítésrendszer
A teljes területet körbeölelően 2 m magas, beton elemes kerítés készül, 770 m folyóméter hosszúságban. A terület belső parkolója fém táblás kerítéssel különül el a területi funkcióktól, horganyzott acél kivitelben, kb. 120 m hosszúságban, 175 cm magassággal. Mindkét kerítés fém kapukkal rendelkezik.
Öntözőrendszer
A füves pályák öntözéséről süllyesztett szórófejes öntözőrendszer létesül a területen. Ennek a rendszernek a részeként alakítanak ki egy földfelszín fölötti öntözővíz tartályt a terület délkeleti sarkában.
Tűzivíztartály
A terület délnyugati részén, szorosan a telekhatárral párhuzamosan futó út mellé kerül telepítésre egy 100 m3 térfogatú, zárt tűzivíztározó tartály, részben térszint alá süllyesztve, részben föld takarással fedve.
Lelátó épület bővítése, átalakítása
A meglévő lelátó épület lényegében kettő részre osztható: nyugati oldala zárt kialakítású, hagyományos, tégla falazattal, vasbeton födémmel, fenyő tetőszerkezettel, szendvicspanel fedéssel. Ebben a részben 2*2 öltöző, játékvezetői öltöző, szertár, kazánház, vizesblokk kap jelenleg helyet, egy, az épületen végigfutó hosszfolyosóra egy oldalról felfűzve. Az épületrész már homlokzati hőszigeteléssel ellátott, korszerű, kondenzációs kazános fűtéssel, napkollektorokkal a tetőn, melyek egy korábbi fejlesztési ütem részeként valósultak meg. Az épület keleti oldala lényegében egy nagy fedett lelátótér, acél tartószerkezettel, trapézlemez fedéssel, pálya felé lejtő beton burkolattal. Ezt a pálya felől lépcsőzetesen kialakított 4 db beton felületű lelátósor határolja, szintén beton felületű lépcsőkkel, 264 db műanyag lelátószékekkel. A pályát a nyugati oldalon elhelyezkedő öltöző épülettel egy, a lelátó alatt átvezetett játékos kijáró folyosó köti össze. Mivel az öltözői rész és a lelátó rész között nincs meg egy teljes szint magassága, így a játékos kijáró födémje kiemelkedik a lelátó tér burkolatából, ilyen módon részben kettéválasztva azt. Ez a burkolat magas részén alig 10 cm-rel emelkedik ki, ilyenformán átjárható, a burkolat pálya felőli, alacsonyabb részén mintegy 70 cm-re kiemelkedik, így kettéválasztja azt.
A tervezett állapot szerint az épület északi és déli irányban bővül, a meglévő fedett lelátó pedig beépül. Északi irányban beléptető előteret, pénztárt, közlekedőt valamint új wcblokkot kap az épület. Déli irányban új öltözőt, wc blokkot, előteret-aulát, teakonyhát, szauna helyiséget, irodát, vezérlő helyiséget kap. A meglévő fedett lelátó rész bezárásra kerül, melyben büfé, klubszoba, wc blokk kap helyet. A meglévő lépcsős lelátó bővítésre kerül, a meglévővel megegyező, beton szerkezetű kialakítással, 32 db új székkel, 296 férőhelyessé. Az öltözői részt a sportpályával összekötő játékos kijáró elbontásra, és újjáépítésre kerül, süllyesztett padlószinttel, hogy a fölötte elhelyezkedő funkciók összeköttetése biztosított legyen. A meglévő acél szerkezetű, nyitott és zárt kameraállás szintén bontásra kerül. Helyén új, nyitott kialakítású állás készül, acél lépcsővel, korláttal. Az épület trapézlemez és szendvicspanel fedését bontják, helyette új, egységes trapézlemez fedés készül a teljes épületen.
Karbantartó épület építése
Az épület újonnan építendő, egy szintes kialakítású, alápincézetlen. A terület nyugati hosszoldalán végigfutó úthoz csatlakozik, ez irányba megnyitva, a többi oldalról zárt kialakítással. A lelátó épülethez igazodó megjelenésű, 10 °-os félnyereg tetővel, tégla falazattal, acél rácsostartós tetőszerkezettel, trapézlemez fedéssel. Az épületben helyet kell kapjon a gépek és eszközök tárolására, karbantartására, alkalmas helyiségeken kívül egy szociális rész, 3 fős maximális dolgozói létszámra szabva.
Öltöző épület felújítása
A meglévő öltöző épület, tégla falazatú, vasbeton födémmel, fa tetőszerkezettel, nyeregtetős kialakítással, cserép fedéssel, 2 szinttel. Az alsó szinten öltözők, büfé, wc blokk kap jelenleg helyet, az emeleten 3 lakás. A tervezett állapot szerint a földszinti rész teljes belső felújításra kerül, melynek részeként kialakításra kerül az épület keleti oldalán egy játékvezetői öltöző is, a belső elrendezés módosításával, a jelenlegi funkciók megtartása mellett. Az épület előtt elhelyezkedő fedett terasz és tornác bontásra kerül, új előlépcsők épülnek, illetve az erkélyszakaszok egy része is bontásra kerül. Az épület homlokzata új vékonyvakolattal kerül megújításra, emellett cserére kerül az összes külső nyílászáró, valamint a fedés is. Az épület körüli meglévő beton burkolatok bontásra kerülnek, helyettük új, a terület többi részével egységes térkő burkolat készül.
Futópálya kialakítás
A center pálya körül új, rekortán burkolatú, 6 sávos futópálya kerül kialakításra, 6 sávos célegyenessel, korszerű kialakítással, mintegy 3200 m2 felülettel.
Atlétikai D szektor
A futópálya északi felében a D szektor rekortán burkolattal kerül kialakításra, atlétikai sportok fogadására alkalmas módon, 900 m2 felülettel.
Centerpálya kialakítás
A meglévő centerpálya felújításra kerül, vízelvezetéssel, öntözőrendszerrel, pályavilágítással, 9300 m2 élőfüves felülettel.
Edzőpálya kialakítás
Élőfüves edzőpálya kerül kialakításra, vízelvezetéssel, öntözőrendszerrel, pályavilágítással, 5.300 m2 élőfüves felülettel.
Szabadtéri erősítő felület
A futópálya déli oldalán 100 m2-es, rekortán burkolatú felület kerül kialakításra, kültéri fitness gépek fogadására alkalmas módon.
A beruházás építési engedély köteles.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt jótállási idő (hónapokban; minimum 36, maximum 60 hónap) 15
2 Műszaki segítségnyújtás – rendelkezésre állási idő a vállalt jótállási idő alatt, a hiba bejelentésétől számítva (órában; minimum 8, maximum 24 óra) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A szerződés finanszírozása a Bonyhád Város Önkormányzata sportinfrastruktúra fejlesztési célú támogatása kapcsán szükséges
intézkedésekről szóló 1048/2019. (II. 18.) Korm. határozat alapján 100%-ban vissza nem térítendő állami támogatásból történik, utófinanszírozással. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
21141 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Városi sportpálya fejlesztése Bonyhádon.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Mivel a benyújtott egyetlen ajánlatban (PSN Kft.) szereplő ajánlati ár (nettó 726.212.561,- Ft) jelentősen meghaladja az ajánlatkérő rendelkezésére álló – és a Kbt. 75. § (4) bekezdése szerint megfelelően igazolt – anyagi fedezet összegét (nettó 688.070.000,- Ft), ezért a Kbt. 70. § (1) bekezdése, illetve 75.§ (2) bekezdés b) pontja alapján ajánlatkérő bírálat lefolytatása nélkül eredménytelenné nyilvánította az eljárást.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: PSN Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30159060
Postai cím: Rákóczi u. 23-25.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12621754217

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
x Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges