Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/30
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.12.
Iktatószám:2338/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Újpesti Torna Egylet
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DIQPIB Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Sportegyesület
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:sport
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Újpesti Torna Egylet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59572736
Postai cím: Megyeri Út 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1044
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Móczár Anita
Telefon: +36 705446126
E-mail: kozbeszerzes@ute.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ute.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Sportegyesület
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: sport

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Atlétikai futófolyosó bővítése és futódomb építése
Hivatkozási szám: EKR000690722018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Újpesti Torna Egylet Szilágyi utcai sporttelepén meglévő futófolyosó 50 méterrel való bővítése, valamint futódomb építése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 222708336 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Atlétikai futófolyosó bővítése és futódomb építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1046 Budapest, Szilágyi utca 30.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Futófolyosó fejlesztési igénye, meghosszabbítása a távolugrás, magasugrás és rúdugrás sportok elsősorban téli felkészülését segíti - fedett épületben.
Az Atlétika Csarnok futófolyosó része a tervezett hozzáépítés után is egy légtérben, egyetlen helyiséget tartalmazó épületrész marad. A bővített rész nettó alapterülete 596 m2.
Az épület alapvetően előregyártott vasbeton szerkezetekből álló, csarnok épület, előregyártott lábazati szendvicspanelekkel. Az előregyártott vasbeton vázszerkezetre a födémszerkezet nagy fesztávú kialakítási rend miatt könnyűszerkezetes úgynevezett trapézlemez rendszerű, egyenes rétegrendű lapostetővel készül, pvc lemez csapadékvíz elleni szigeteléssel.
A csarnok falszerkezete előregyártott elemekből álló, jellemzően 7,00 méter tengely fesztávú kialakításból eredően – fém vértezetű, PIR töltetű, vízszintesen szerelt szendvicspanel falszerkezet.
Az épület talajjal érintkező szerkezetei hőszigeteltek és a talajnedvesség- illetve talajpára elleni szigeteléssel ellátottak. A felületi burkolat, a helyiség teljes részében rekortán, vulkanizált gumiőrlemény.
A megszerzett építési engedély alapján a Futófolyosó épülettömege az Atlétikai Csarnok hagyományos, nemes vakolatos összekapcsolt épületének modern - de a fehér alapszínt megtartó - anyaghasználatú meghosszabbítása.
Az épület általános nyílászáró szerkezetei az MSZ EN 14351-1 előírásnak megfelelő, 70 mm beépítési mélységű öt vagy hatkamrás, hőhídmentes pvc profilrendszerrel készülnek.
Vízgépészeti berendezések nem kerülnek kivitelezésre. A fűtés a meglévő csarnokban sugárzó gázfűtés, a meghosszabbított szakaszon is ennek modern változata került megtervezésre.
A megvilágításnál bár előnyt élvez a természetes mód. Figyelembe véve, hogy a használat főleg a téli korán sötétedő időszakban történne, így mindenképpen jól világító, mesterséges fényforrások kerültek betervezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállási idő (hónap, minimum 24, maximum 48 hónap) 20
2 Előteljesítés vállalása (naptári nap, maximum 60 naptári nap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az opciók az alábbi tételekre és mennyiségekre (a továbbiakban: opciós tételek) terjednek ki:
Opcionális tétel: Futódomb építése
A futódomb a következőkből áll:
Futó rámpa, egy közel 79 m hosszú futódomb, rámpa kialakítása, 3,61 m-es szélességben, úgy hogy a rámpa lankásabb, 57,14 m-es szakasza 3,5%-os lejtéssel, 2 m-es szintemelkedéssel érjen a felső vízszintes szakaszra, amely hossza 3 m. A futódomb rövidebbik oldalát két részre osztva 12,5 %-os hosszabb és 1 %-os rövidebb lejtéssel. A rámpa tartószerkezetét a pályához képest harántirányban álló, a pálya emelkedését követő 30 cm vastag zsalukő falak adják, melyek 50 cm széles alaptesteken állnak.
A rámpához kapcsolódjon egy összesen 110 m hosszú, sík, 6 futópályás felület. A futódomb, rámpa gumi burkolatot kapjon. Az alépítményi felső rétegen 10 mm vastag gumi granulátumból készített rugalmas réteg készül, amire 2-3 mm vastag spriccentett színréteg felhordása kerül.
A futódomb, rámpa felső szakaszánál egy "lépcsőző" rész is kialakításra kerül, ami 2 db 3,0 m széles lépcsőkart jelent, amiből az egyik lépcsőkar lépcsői 33/70-ös (fellépő/belépő), míg a másik lépcsőkar 40/40 (fellépő/belépő) kialakításúak. A tervezett lépcső szerkezet monolit vasbeton kialakítású nyersbeton felülettel készül.
További igény a futódomb körüli sík futófelület egy, szabványos futópálya szélességgel (1,22 m) és a futódomb közvetlen környezetének rendezése, valamint az esővíz és a felszíni vizek elvezetése a futópálya sík részén 1%-os lejtésével egy irányba ahol polimerbeton folyókába gyűjtve végül elszikkasztásra kerül.
Az opciók alkalmazása tekintetében Ajánlatkérő jogosult eldönteni, hogy;
- mely tétel(ek)re, és
- e tétel(ek) tekintetében (legfeljebb az adott tétel maximális mennyiségének erejéig) mekkora mennyiség vonatkozásában
kívánja e jogát gyakorolni. Ennek megfelelően az opcióval összefüggésben az Ajánlatkérő nem kötelezhető az opciós tételek bármelyikének vagy az ezekhez meghatározott maximális mennyiségek részleges és/vagy teljes körű lehívására.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 193 - 435564
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Atlétikai futófolyosó bővítése és futódomb építése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DIQPIB Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59026190
Postai cím: Jablonka Út 54.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: akreko@outlook.com
Telefon: +36 202292999
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 258000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 222708336
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:
1. Bayer Construct Zrt.
Cím: 2038 Sóskút, Ipari Park, Bólyai János u. 15.
Adószám: 25343007-2-13
2. DIQPIB Kft.
Cím: 1037 Budapest, Jablonka út 54.
Adószám: 12925450-2-41
3. Laterex Zrt.
Cím: 1095 Budapest, IX. Hídépítő u. 1-12.
Adószám: 25098367-2-43
4. Újlaki Építő Kft.
Cím: 1035 Budapest, Hunor u. 20/b
Adószám: 1082366-2-41
A nyertes ajánlattevő adatai:
Név: DIQPIB Kft.
Cím: 1037 Budapest, Jablonka út 54.
Adószám: 12925450-2-41
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)