Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/29
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.11.
Iktatószám:2367/2019
CPV Kód:24110000-8
Ajánlatkérő:Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
Teljesítés helye:HU110;HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SIAD Hungary Gázokat Forgalmazó és Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság;SIAD Hungary Gázokat Forgalmazó és Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5. § (1) c) szerint
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40904214
Postai cím: Haller Utca 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1096
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Tiborné
Telefon: +36 12998155
E-mail: tothne.ildiko@kardio.hu
Fax: +36 12998155
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kardio.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) c) szerint
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Orvosi gáz,cseppfolyós oxigén, NOgázkeverék besz.
Hivatkozási szám: EKR000460952018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24110000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1.rész
A megajánlott orvosi gázok minden egyes kiszerelése törzskönyvezett legyen Magyarországon.A palackok feleljenek meg az MSZ EN 1089-3 előírásainak.Szállított palackozott és cseppfolyós orvosi gázok egyedi minőségi bizonyítvánnyal vagy OGYÉI forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezzenek.A cseppfolyós oxigén tartály álló kivitelű legyen, az elpárologtatóval,és egyéb szerelvényekkel együtt maximum 30 m2 helyet foglalhat el.A min. készlet 30 %-nál kevesebb nem lehet.A szerződés 12 vagy max. 24 hónapos időtartama alatt a tényleges megrendelés a II.2.11) szerint pozitív irányban eltérhet.
2.rész
Inhalációs NO gázkeverék, és a hozzá kapcsolódó intelligens adagoló készülékek beszerzése.Amennyiben a megajánlott termék Magyarországon nincs törzskönyvezve,a termék alkalmas legyen arra, hogy a szerződés megkötéséig rendelkezzen OGYÉI egyedi import behozatali engedéllyel.
Mindkettő rész
A termékek további leírását és műszaki specifikációját a közbesz.dok. részét képező műszaki leírás tart.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 48948810 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Orvosi gázok száll.,Orv.gázhálózat karbantartása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24110000-8
További tárgyak:44612000-3
44612100-4
44612200-5
50000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1096 Budapest, Haller u. 29.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Orvosi gáz és cseppfolyós oxigén szállítása, valamint az orvosi gázhálózat karbantartása, eseti javítása (a javítás során felhasznált anyagokat is beleértve), cseppfolyós oxigén tartály és mobil palackok bérlete, vállalkozási szerződés keretében:
Orvosi gázok
Egészségügyi cseppfolyós oxigén 120 000 m3
Egészségügyi cseppfolyós nitrogén vevői kannába 5 800 m3
Acetylén ipari 7,5 kg töltettel 1 db
Dynox orvosi 30 kg töltettel 26 db
Dynox orvosi 7,5 kg töltettel 2 db
Egészségügyi oxigén: 0,4 m3 töltettel 170 db
Egészségügyi oxigén: 1,0 m3 töltettel 120 db
Egészségügyi oxigén: 1,5 m3 töltettel 4 db
Egészségügyi oxigén: 10 m3 töltettel 2 db
Helium 2 l-es 100 bar nyomású palackban 4 db
Ipari oxigén 2 m3 töltettel 1 db
Ipari oxigén 6 m3 töltettel 1 db
Szén-dioxid orvosi 20 kg töltettel 12 db
Szintetikus levegő 2m3-es töltettel 1 db
Szintetikus levegő 1,5 m3 töltettel 1 db
Sűrített levegő 4 m3 1 db
palackok szállítása 346 db
Tartály és palackok bérlete
cseppfolyós oxigén tartály 6000 L +2 db tartalék bündel lefejtőközponttal 1 db
palackok 42 db
kombi palackok 32 db
A 16/2012. (II.16.) Korm. r. 9. § szerinti ATC kód:
• Oxygen: V03AN01
• Carbon dioxide(szén-dioxid):V03AN02

Orvosi gázhálózat karbantartása negyedévente 1-1 alkalommal:
1. Cseppfolyós oxigénközpont, tartalék bündelekkel és lefejtőközponttal
2. Pan-Gas típusú 1 db 2*3 palackos altatógáz központ (gyermek kardiológia)
3. Vákuum központ, 2 db szivattyúval (felnőtt kardiológia)
4. Vákuum központ, 2 db szivattyúval (gyermek kardiológia)
5. Sűrített levegő központ 3 db kompresszorral, 2 db légszárítóval
6. Orvosi gázhálózat felülvizsgálata összesen 1 alkalommal a 4/2009. (III.17.) EÜM rendelet szerint.
Kombiszelepes egészségügyi oxigén palackok méretei:
töltet m3 külső átmérő mm magasság mm
0,4 100 490
1 140 600**
1,5 140 970**
2 140 970**
** +/- 20% méreteltérés elfogadható
A 4/2009. (III.17.) EÜM rendeletben előírt gázhálózat felülvizsgálatához engedély szükséges. Érvénytelen az ajánlat, amennyiben az Aj.tevő (vagy a gázhálózat felülvizsgálatát végző alvállalkozója) nem rendelkezik ilyen engedéllyel.
Amennyiben a szerződés időtartama alatt a jelen beszerzés tárgyát képező valamely Termék esetében azonos funkcionalitású és felhasználhatóságú, a jelen beszerzés tárgyát képező Termékhez képest modernebb és Eladó által forgalmazott változat jelenik meg a piacon és Eladó a jelen beszerzés tárgyát képező Terméket már nem tudja teljesíteni, abban az esetben Eladó felajánlja Vevő számára az új Terméket. A szerződés tárgyát képező Termék helyettesítéséről, az új Termék elfogadásáról Felek közösen állapodnak meg. Eladó az új Terméket az ajánlatában megadott és jelen szerződésben rögzített egységáron köteles eladni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A szerződés 12 vagy legfeljebb 24 hónapos időtartama alatt az orvosi gázok megrendelése tekintetében a tényleges megrendelés az alábbiakban meghatározottak szerint pozitív irányban eltérhet.
Orvosi gázok / Pozitív irányú eltérés(%)
Egészségügyi cseppfolyós oxigén / 30
Egészségügyi cseppfolyós nitrogén vevői kannába / 30
Acetylén ipari 7,5 kg töltettel / 100
Dynox orvosi 30 kg töltettel / 30
Dynox orvosi 7,5 kg töltettel / 30
Egészségügyi oxigén: 0,4 m3 töltettel / 30
Egészségügyi oxigén: 1,0 m3 töltettel / 30
Egészségügyi oxigén: 1,5 m3 töltettel / 30
Egészségügyi oxigén: 10 m3 töltettel / 30
Helium 2 l-es 100 bar nyomású palackban / 30
Ipari oxigén 2 m3 töltettel / 100
Ipari oxigén 6 m3 töltettel / 100
Szén-dioxid orvosi 20 kg töltettel / 30
Szintetikus levegő 2m3-es töltettel / 100
Szintetikus levegő 1,5 m3 töltettel / 100
Sűrített levegő 4 m3 / 100
palackok szállítása / 30
Az opcionális rész lehívásánál a pozitív egész számra történő kerekítés szabályai az irányadóak.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) ponthoz: A beszerzés tárgyát képező Termékek a 16/2012.(II.16.)Korm.r. hatálya alá tartoznak, a legalacsonyabb ár értékelési szempont a Korm.r. 6. § (3) alapján kerül alkalmazásra.
A II.1.5) és II.2.6) pontok kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2.1)
Elnevezés: Nitrogén monoxid NO gáz beszerzés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24110000-8
További tárgyak:33141620-2
33600000-6
44612000-3
44612100-4
44612200-5
33157800-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1096 Budapest, Haller u. 29., kihelyezett áruraktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Inhalációs NO gázkeverék és a hozzá kapcsolódó intelligens adagoló készülékek beszerzése, vállalkozási szerződés keretében:
Nitrogén monoxid NO gáz beszerzés
2 db adagoló bérlet
8 db 20 L 800ppm vagy azzal egyenértékű 16 db 10 L 800ppm
Palackbérlet a 8 db 20 L 800 ppm-hez vagy azzal egyenértékű 16 db 10 L 800 ppm-hez
Szállítandó mennyiség 12 hónap alatt: 24 m3 (NO gáz töltet). Az NO gázok esetén Ajánlatkérő a teljesítés során az előírt mennyiségektől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) +50 %-kal eltérhet.
A palack legyen kompatibilis a GOKI tulajdonában lévő Bedfont gyártmányú NoxBoxi típusú NO adagoló géppel, valamint az ugyancsak GOKI tulajdonú Siemens 300A típusú NO adagolóval egybeépített lélegeztetőgéppel. Az NO koncentrációja a palackban 800 ppm +/- 5 %.
Amennyiben a szerződés időtartama alatt a jelen beszerzés tárgyát képező valamely Termék esetében azonos funkcionalitású és felhasználhatóságú, a jelen beszerzés tárgyát képező Termékhez képest modernebb és Eladó által forgalmazott változat jelenik meg a piacon és Eladó a jelen beszerzés tárgyát képező Terméket már nem tudja teljesíteni, abban az esetben Eladó felajánlja Vevő számára az új Terméket. A szerződés tárgyát képező Termék helyettesítéséről, az új Termék elfogadásáról Felek közösen állapodnak meg. Eladó az új Terméket az ajánlatában megadott és jelen szerződésben rögzített egységáron köteles eladni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az NO gázok esetén Ajánlatkérő a teljesítés során az előírt mennyiségektől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) +50 %-kal eltérhet a szerződés 12 vagy legfeljebb 24 hónapos időtartama alatt.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) ponthoz: A beszerzés tárgyát képező Termékek a 16/2012.(II.16.)Korm.r. hatálya alá tartoznak, a legalacsonyabb ár értékelési szempont a Korm.r. 6. § (3) alapján kerül alkalmazásra.
A II.1.5) és II.2.6) pontok kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 147 - 336104
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Orvosi gázok száll.,Orv.gázhálózat karbantartása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SIAD Hungary Gázokat Forgalmazó és Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63526370
Postai cím: Zsigmondy Utca 38.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
E-mail: katalin_himer@siad.eu
Telefon: +36 46501130
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 20812490
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: orvosi gázhálózat karbantartása

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Nitrogén monoxid NO gáz beszerzés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SIAD Hungary Gázokat Forgalmazó és Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63526370
Postai cím: Zsigmondy Utca 38.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
E-mail: katalin_himer@siad.eu
Telefon: +36 46501130
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 28136320
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Linde Gáz Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (9653 Répcelak Carl von Linde Út 1.) Adószáma: 11300184218,
Ajánlatot tett: 1. rész: 23.277.900Ft és 2. rész: 25.024.000 Ft értékben.
SIAD Hungary Gázokat Forgalmazó és Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság (3527 Miskolc Zsigmondy Utca 38.) Adószáma:10968927205, Ajánlatot tett: 1. rész: 20.812.490 Ft és 2. rész:28.136.320Ft értékben.

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.3) További információk folytatása:
12) Ir.adó idő és jog:magyarorsz.i helyi (irányadó az EKR rendszeridő)és az elj. megindításakor(jelen hird. feladásakor)hatályos jogsz.k.
13)FAKSZ:Csősz-Horváth Alexandra,00104, 1196 Bp. Fő u. 164.
14)AK a Kbt. 75. §(2)e)-t nem alkalmazza.
15)Az ajánlatban kérjük bemutatni a beszerzendő árut: leírás, fénykép (pl. katalógus) csatolásával. A besz.részét képező karbantartás szolg.vonatkozásában elégséges AT nyíl.-ta, misz.vállalja az AK által előírt kötelezettségeket. Érvénytelen az ajánlat, am.-ben a megajánlott termékek és szolgáltatások nem felelnek meg a felhívásban és a közbeszerzési műszaki leírás szerinti min.követelményeknek.
16)Nyertes AT-nek legkésőbb a szerz.megkötésekor rendelkeznie kell ISO 9001:2000 v.azzal egyenértékű minőségbizt. rendszerrel,ami kiterjed az 1.részre történő ajánlattétel esetén eü.gázok gyártására és gázellátó berendezések karb.-ra és/vagy javítására is, a 2.részre tört.ajánlattétel esetén gázok gyártására/előállítására. Ennek nem teljesítése a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.
17)AK a Kbt.41.§(3)alapján az elj.EKR-ben való lebonyolítását írja elő, a 424/2017.(XII.19.)K.r. szabályai sz.(tov.-ban:EKR r.).Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcs.egyéb előírásokat az EKR r.10-13.§-ai vonatkoznak. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017.(XI.6.)MvM r.alapján a NEKSZT Kft. végzi (http://nekszt.hu).Az EKR használatával kapcs.útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas (EKR-be bejelentkezés után érhető el)
Ha egy ajánlattevő más kiszerelést ajánl meg, mint ami a nevezett tétel specifikációjában szerepel, kérjük kiegészítő tájékoztatás kérés keretében küldjék meg a kérdést Ajánlatkérő felé, hogy a megajánlani kívánt kiszerelés egyenértékű-e a kért kiszereléssel (tárolási, stb. okok miatt). Más kiszerelés megajánlása esetén a kitöltendő „Kereskedelmi ajánlat“ megnevezésű iratban kérjük ezt feltüntetni. Ha a megajánlott kiszereléstől eltérve kerül egy tétel megajánlásra, akkor pl. ha az igényelt termék 6 m3-es, az igényelt mennyiség 1 db, és ha az ajánlattevő a terméket 6,6 m3-es kiszerelésben ajánlja meg, akkor a megajánlandó/megajánlható mennyiség: 1 db 6,6 m3, mivel „rész-palack” szállítása nem értelmezhető. Így a példa esetében az 1 dbra tett ár lesz a nettó ajánlati összár és ez kerül összehasonlításra a többi ajánlattal.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)