Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/10
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.15.
Iktatószám:23799/2019
CPV Kód:71354100-5
Ajánlatkérő:Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Magyarország, Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:HUNGEOD Közlekedésfejlesztési, Földmérési, Út- és Vasúttervezési Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK15575
Postai cím: Bánk bán utca 8-12
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kovács Kinga Júlia
Telefon: +36 305000175
E-mail: kozbeszerzes@budapestkozut.hu
Fax: +36 17766211
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestkozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkk-kozut.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Az M3 metróvonal rekonstrukció alagúti és állomási munkák műszaki ellenőrzéséhez szükséges geodéziai mérések megrendelése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71354100-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Az M3 metróvonal rekonstrukció alagúti és állomási munkák műszaki ellenőrzéséhez szükséges geodéziai mérések megrendelése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71354100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Magyarország, Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A keretszerződés becsült mennyisége 166 mérnöknap.
1. Kivitelezői hálózatfejlesztések, sűrítések ellenőrzése a járműtelepen és a felszíni szakaszon.
A járműtelepi és felszíni szakaszon minimális mértékű alappont került átadásra a kivitelező
részére, így nagyobb volumenű hálózatfejlesztés szükséges a területen. E mellet a felszíni és
alagúti hálózat eltérő volta miatt, meg kell teremteni azok összhangját. Mindezen kivitelezői
geodéziai munkák ellenőrzése megköveteli az egyes elemek méréssel történő újra meghatározását.
2. Kivitelezői hálózatfejlesztések, sürítések ellenőrzése alagutakban, állomási környezetben, liftek környezetében.
Az állomásépítő vállalkozók tevékenységi köre kiterjed a peronok szintjétől (alagutak) a felszíni mütárgyakig. Az alagúti geodéziai rendszer, annak sajátossága miatt, helyi rendszer (BOV), míg a felszínen az országos koordináta rendszer használatos (EOV). Ugyanígy a magassági rendszer is eltérő Adria (mAf) és Balti (mBf). Főként a liftek és mozgólépcsők mütárgyainál kulcsfontosságú a két-két rendszer precíz egyeztetése. Ezekben az esetekben, főleg az új műtárgyaknál, szükséges a kitüzések leellenörzése építés előtt és közben.
3. Vágányépítés során végzendő mérések betonozás / ragasztás előtt.
Az alagúti vágányépítés során, a kidolgozott technológia részeként, a vállalkozónak igazolnia kell a beállított vágányok és kitérök megadott türéseken belüli értékeit. A kritikus helyek újbóli ellenőrzése a műszaki ellenőr (vagy megbízottja) feladata. Ilyenek pl. a PV-kapuk, kitérő-csatlakozások, kitérők beállítása, állomások ki- és bejáratai. A technológia gyakorlatban való első alkalmazása során meg kell győződni az állítómüvek mozdulatlanságáról, ami kontrollmérések segítségével lehetséges. A vágányok beállítási pontossága mm nagyságrendű, így a geodéziai hálózat pontossága is ehhez igazodik. Az alagúti pontok állandósítása az alagút falában elhelyezett prizma-hüvelyekkel történt. További kivitelezői feladat a vágánytengely föpontok megjelölése. A vállalkozói mérések ellenőrzése betonozás I ragasztás előtt a Mérnök feladata.
4. Állomási peronszegélyek, üzemi járdák kivitelezés közbeni beállításának kontrollja.
Az állomási peronszegélyek, üzemi és kezelőjárdák és a vágányok kölcsönös helyzetét a vonatkozó utasítások határozzák meg. Mivel a szerkezeteket és a vágányokat más-más vállalkozó építi, az ellenőrzés kiemelt fontosságú. Ezeken a szakaszokon már az építés közben el kell kerülni a hibás beállításokat, így a továbbépítés feltétele, hogy a műszaki ellenőr meggyőződjön a vállalkozói adatok helyességéről.
5. Szakértői egyeztetések, vizsgálatok.
A Mérnök/Műszaki ellenőr munkájának elősegítéseként a kivitelezők geodéziai jellegű dokumentumainak véleményezése, illetve geodéziával összefüggő esetleges vitás kérdésekben történő szakértői közreműködés szükséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/05/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
7610 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Az M3 metróvonal rekonstrukció alagúti és állomási munkák műszaki ellenőrzéséhez szükséges geodéziai mérések megrendelése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/27 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HUNGEOD Közlekedésfejlesztési, Földmérési, Út- és Vasúttervezési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bartók Béla út 32. 4. em. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 20000000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71354100-5
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Magyarország, Budapest
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az „M3 metróvonal rekonstrukció alagúti és állomási munkák műszaki ellenőrzéséhez szükséges geodéziai mérések megrendelése" tevékenység elvégzésére irányuló eljárás előzményei:
Az M3 metróvonal rekonstrukció megvalósítása Projekt állomási és alagúti munkáinak kivitelezéséhez az alábbi szerződések kerültek megkötésre:
Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó vágányépítési és alagúti munkák, biztosítóberendezés felújítása, vasúti távközlési és központi diszpécser rendszerek korszerűsítése megvalósítása (továbbiakban: CO2-3-4)
Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó Északi (Dózsa György út - Újpest - Központ állomások közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kiegészítő tervezés és kivitelezés megvalósítása (továbbiakban: CO5/C)
Megkötésre került továbbá az M3 metróvonal rekonstrukciója megvalósításához szükséges műszaki ellenöri és egyéb mérnöki feladatok ellátására irányuló megbízási szerződés, melynek megbízottja (mint Mérnök/Műszaki ellenőr) az ajánlatkérő.
Közbeszerzés alatt állnak az alábbi kivitelezési szerződések:
A Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó déli (Kőbánya-Kispest - Népliget állomások közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kiegészítő tervezése és kivitelezése (továbbiakban: CO-05/A)
A Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó középső (Nagyvárad tér - Lehel tér állomások közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kiegészítő tervezése és kivitelezése (továbbiakban: CO-05/B)
Ajánlattevőnek az „M3 metróvonal rekonstrukció alagúti és állomási munkák műszaki ellenőrzéséhez szükséges geodéziai mérések megrendelése" tevékenységgel kapcsolatos II.2.4. pontban meghatározott feladatokat kell elvégeznie a rekonstrukciójához tartozó teljes szakaszon.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/05/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 20000000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HUNGEOD Közlekedésfejlesztési, Földmérési, Út- és Vasúttervezési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bartók Béla út 32. 4. em. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/11/15 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés eredeti szövege:
3.1. A jelen Szerződést a Felek 2019. december 31-éig kötik. […]
Helyébe a következő szöveg lép:
3.1. A jelen Szerződést a Felek 2020. december 31-éig kötik. […]
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A Budapest Közút Zrt. a BKV Zrt.-vel az M3 rekonstrukció megvalósítása során szükséges műszaki ellenőri és egyéb mérnöki feladatok elvégzésére kötött szerződéseinek időtartama várhatóan 2020.12.31-ig meghosszabbításra került. Az M3 metróvonal déli szakaszának rekonstrukciója megkezdődött, a középső szakasz kivitelezőjének kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás hamarosan lezárul. A feladat elvégzéséhez továbbra is szükségesek a geodéziai szolgáltatások. A geodéziai szolgáltatásokra kötött szerződés időtartama 2019.12.31-én lejár, ugyanakkor a szerződött keretösszeg várhatóan fedezetet biztosít a hosszabbított időtartamra nyújtott szolgáltatások fedezésére is.
A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
A Szerződésmódosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek más ajánlattevők részvételét tették volna lehetővé a közbeszerzési eljárásban, továbbá a Szerződés gazdasági egyensúlya sem változik meg a nyertes ajánlattevő javára, valamint a módosítás a Szerződés tárgyát sem terjeszti ki az eredeti ajánlattevői kötelezettségekhez képest.
Jelen Szerződésmódosításban megjelölt rendelkezések a Szerződés megfelelő pontjainak a helyébe lépnek, amíg a Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan formában, hatályukban fennmaradnak.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 20000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 20000000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben