Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/28
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.08.
Iktatószám:2385/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Dombóvár Város Önkormányzata
Teljesítés helye:7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. u. 2. 1289/1. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Topa és Társa Építési Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dombóvár Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31506007
Postai cím: Szabadság Utca 18
Város: Dombóvár
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Turi Ákos
Telefon: +36 72511608
E-mail: dr.turiakos.ugyved@t-online.hu
Fax: +36 72511607
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dombovar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.dombovar.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Illyés Gyula Gimnázium energetika korszerűsítés
Hivatkozási szám: EKR000144052018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Épületenergetikai korszerűsítés Gimnázium épületén
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. u. 2. 1289/1. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az épületre 2 cm Baumit Thermo Vakolat kerül. 2 mm maximális szemnagyság, gyárilag előkevert száraz hőszigetelő vakolóhabarcs, kézi felhordás.
A hőszigetelő vakolat felhelyezése előtt a homlokzati hibák javítása, laza vakolati részek visszavésése.
A nyílászáró szerkezeteket a fokozott igénybevétel és balesetveszély figyelembevételével kell kialakítani. A nyílászárók elemeinek biztonságosan tisztíthatónak kell lennie. A keretek és tokok álljanak ellen a deformációnak, és szélnyomás elleni ellenállásuk olyan legyen, hogy 1200Pa szélnyomás és 60 Pa szélszívás mellett ne engedjen meg légáthatolást, és ezeknek a követelményeknek eleget téve normál használatuk ne legyen gátolva. A légszigetelésnek a 40Pa nyomáskülönbség mellett 30m/hxm maximális határértéket megengedő szabványnak kell megfelelnie.
Az nyílászárók pontos kialakítása a tervek szerint történjen, gyártásuk, beépítésük előtt a terveken szereplő méretek a helyszínen ellenőrizendőek.
Az ablakok belső szárnyai cserélődnek. A munkálatok megkezdése előtt a méreteket a helyszínen ellenőrizni kell. A megadott ablaktípusok méreteiben 1-2 cm-es eltérések lehetnek. A meglévő ablakok eltávolítását a lehető legkevesebb bontással kell elvégezni.
Az ablakok üvegezése víztiszta, clima plus hőszig. üvegezés, Ug≤1,0 W/m2K melegperemes üveggel, (teljes nyílászáró Uw≤1,15 W/m2K). Minden ablaktáblát a megfelelő méretű és típusú, a nyitást lehetővé tevő légmentes tömítéssel kell ellátni. Minden üveg buboréktól, hullámosságtól és más hiányosságoktól mentes legyen. A sima üvegek vastagsága a Magyar Szabványokban meghatározott értékű legyen.
Az ajtók, az ablakok és a fix üvegfalak esetében a Vállalkozónak azzal kell számolnia, hogy minden olyan üvegfelület, mely a földszinti padlószinthez képest 2,00 méteres magasságnál lejjebb van, teljes egészében biztonsági üveggel kell üvegezni, vagy az üvegeket biztonsági fóliával kell ellátni a Magyar Szabványokban és a MABISZ-ban előírtaknak megfelelően.
Üvegezés: 4-16-4 mm, dupla hőszigetelő üvegezés a belső szárnyban.
A zárófödémre 40 cm (20 cm + 20 cm) vastag teljes keresztmetszetében hidrofóbizált ásványgyapot hőszigetelés kerül fektetéssel (λ= 0,035).
A szigetelést 1 m magasságban fel kell hajtani a kéménytestekre.
A szigetelést megfelelően megtisztított felületre kell fektetni. A szigetelés alá párazáró réteget nem szabad rakni! Az alulról érkező pára a hőszigetelésen keresztül távozik, a hidrofóbizált szigetelést nem károsítja. Viszont ha a pára útját elzárjuk, akkor az a fa födémszerkezetet károsíthatja, komoly tartószerkezeti veszélyeket okozva!
Hőszigetelés műszaki tulajdonságai:
hővezetési tényezője (λ) = 0,035 W/m2K
Vastagság tartomány: 400
Vastagság tűrés: T5
rövid idejű vízfelvétel: WS max 1 kg/m2
Hosszú idejű vízfelvétel: WL(P) max 3 kg/m2
Pontszerű terhelés: PL 650 N
Nyomószilárdság: CS 70 kP
A hibás ereszcsatorna és lefolyócső részek javítása.
Festési és mázolási munkaként a nyílászárócsere, illetve a gépészeti és elektromos felújítások során károsodott falfelületeknél és gépészeti vezetékeknél kell számolni.
A gépészeti feladatok mellett az alábbi felújítás is a projekt része:
• ablakkávák: ablakkáva (spaletta) hőszigetelés, 4 cm hőszigetelés a fal belső oldalán, Ytong Multipor, lambda 0,045 W/mK
• padlásfödém: szigetelés, 2x20 cm kőzetgyapot, lambda 0,036 W/m2K (pl. ISOVER DOMO)
• nyílászárók cseréje: U ablak: 1,15 W/m2K, konszignáció szerint, ajtó: 1,45 W/m2K,
• szellőzési rendszer: Aereco vagy azzal egyenértékű passzív légbeeresztők, ablakba építve, tervek szerint
• elektromos rendszer felújítása; világítótestek és fényforrások cseréje/korszerűsítése
• hálózatra visszatápláló, 39 kWp csúcsteljesítményű napelemes rendszer telepítése (épületre)
A közbeszerzés teljes mennyisége jelen rovat karakterkorlátozására tekintettel a Közbeszerzési dokumentum részét képező teljes AF-ben olvasható.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00025

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13045 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Épületenergetikai korszerűsítés Gimnázium épületén
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/11 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Topa és Társa Építési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72686920
Postai cím: Dózsa György Utca 100
Város: Tamási
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7090
Ország: Magyarország
E-mail: tamasi@topaepito.hu
Telefon: +36 74/570013
Internetcím(ek): (URL) http://www.topaepito.hu
Fax: +36 74/570013
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 117298386
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. u. 2. 1289/1. hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az épületre 2 cm Baumit Thermo Vakolat kerül. 2 mm maximális szemnagyság, gyárilag előkevert száraz hőszigetelő vakolóhabarcs, kézi felhordás.
A hőszigetelő vakolat felhelyezése előtt a homlokzati hibák javítása, laza vakolati részek visszavésése.
A nyílászáró szerkezeteket a fokozott igénybevétel és balesetveszély figyelembevételével kell kialakítani. A nyílászárók elemeinek biztonságosan tisztíthatónak kell lennie. A keretek és tokok álljanak ellen a deformációnak, és szélnyomás elleni ellenállásuk olyan legyen, hogy 1200Pa szélnyomás és 60 Pa szélszívás mellett ne engedjen meg légáthatolást, és ezeknek a követelményeknek eleget téve normál használatuk ne legyen gátolva. A légszigetelésnek a 40Pa nyomáskülönbség mellett 30m/hxm maximális határértéket megengedő szabványnak kell megfelelnie.
Az nyílászárók pontos kialakítása a tervek szerint történjen, gyártásuk, beépítésük előtt a terveken szereplő méretek a helyszínen ellenőrizendőek.
Az ablakok belső szárnyai cserélődnek. A munkálatok megkezdése előtt a méreteket a helyszínen ellenőrizni kell. A megadott ablaktípusok méreteiben 1-2 cm-es eltérések lehetnek. A meglévő ablakok eltávolítását a lehető legkevesebb bontással kell elvégezni.
Az ablakok üvegezése víztiszta, clima plus hőszig. üvegezés, Ug≤1,0 W/m2K melegperemes üveggel, (teljes nyílászáró Uw≤1,15 W/m2K). Minden ablaktáblát a megfelelő méretű és típusú, a nyitást lehetővé tevő légmentes tömítéssel kell ellátni. Minden üveg buboréktól, hullámosságtól és más hiányosságoktól mentes legyen. A sima üvegek vastagsága a Magyar Szabványokban meghatározott értékű legyen.
Az ajtók, az ablakok és a fix üvegfalak esetében a Vállalkozónak azzal kell számolnia, hogy minden olyan üvegfelület, mely a földszinti padlószinthez képest 2,00 méteres magasságnál lejjebb van, teljes egészében biztonsági üveggel kell üvegezni, vagy az üvegeket biztonsági fóliával kell ellátni a Magyar Szabványokban és a MABISZ-ban előírtaknak megfelelően.
Üvegezés: 4-16-4 mm, dupla hőszigetelő üvegezés a belső szárnyban.
A zárófödémre 40 cm (20 cm + 20 cm) vastag teljes keresztmetszetében hidrofóbizált ásványgyapot hőszigetelés kerül fektetéssel (λ= 0,035).
A szigetelést 1 m magasságban fel kell hajtani a kéménytestekre.
A szigetelést megfelelően megtisztított felületre kell fektetni. A szigetelés alá párazáró réteget nem szabad rakni! Az alulról érkező pára a hőszigetelésen keresztül távozik, a hidrofóbizált szigetelést nem károsítja. Viszont ha a pára útját elzárjuk, akkor az a fa födémszerkezetet károsíthatja, komoly tartószerkezeti veszélyeket okozva!
Hőszigetelés műszaki tulajdonságai:
hővezetési tényezője (λ) = 0,035 W/m2K
Vastagság tartomány: 400
Vastagság tűrés: T5
rövid idejű vízfelvétel: WS max 1 kg/m2
Hosszú idejű vízfelvétel: WL(P) max 3 kg/m2
Pontszerű terhelés: PL 650 N
Nyomószilárdság: CS 70 kP
A hibás ereszcsatorna és lefolyócső részek javítása.
Festési és mázolási munkaként a nyílászárócsere, illetve a gépészeti és elektromos felújítások során károsodott falfelületeknél és gépészeti vezetékeknél kell számolni.
A gépészeti feladatok mellett az alábbi felújítás is a projekt része:
• ablakkávák: ablakkáva (spaletta) hőszigetelés, 4 cm hőszigetelés a fal belső oldalán, Ytong Multipor, lambda 0,045 W/mK
• padlásfödém: szigetelés, 2x20 cm kőzetgyapot, lambda 0,036 W/m2K (pl. ISOVER DOMO)
• nyílászárók cseréje: U ablak: 1,15 W/m2K, konszignáció szerint, ajtó: 1,45 W/m2K,
• szellőzési rendszer: Aereco vagy azzal egyenértékű passzív légbeeresztők, ablakba építve, tervek szerint
• elektromos rendszer felújítása; világítótestek és fényforrások cseréje/korszerűsítése
• hálózatra visszatápláló, 39 kWp csúcsteljesítményű napelemes rendszer telepítése (épületre)
A közbeszerzés teljes mennyisége jelen rovat karakterkorlátozására tekintettel a Közbeszerzési dokumentum részét képező teljes AF-ben olvasható.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 122251250
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Topa és Társa Építési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72686920
Postai cím: Dózsa György Utca 100
Város: Tamási
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7090
Ország: Magyarország
E-mail: tamasi@topaepito.hu
Telefon: +36 74/570013
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 74/570013
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/01/14 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1.sz. szerződés-módosítás:
Szerződő Felek a 2018. július 11. napján megkötött Vállalkozási szerződésük IX. fejezet 2.1. pont alpontját módosítják és a kivitelezés határidejét a Vállalkozási Szerződésben meghatározott véghatáridőhöz képest 43 nappal meghosszabbítják az alábbiak szerint:
IX.
A TELJESÍTÉS HELYE, TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ
Teljesítési határidő
2.1. A teljes körű kiviteli munka teljesítésének kötbérterhes határideje: 2018. december 21. napja.
V. A szerződés javítása
1. Szerződő felek egyezően adják elő, hogy az I.2. pontban megjelölt Vállalkozási Szerződésük XI. Ellenérték, Fizetési feltételek 1. pontjában a vállalkozói díj összegének betűvel történő megjelölésénél elírás történt, mely az alábbiak szerint kerül kijavításra:
XI.
ELLENÉRTÉK, FIZETÉSI FELTÉTELEK
1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót a jelen szerződés II. pontja szerinti feladatok teljes és hibátlan ellátásáért 117.298.386,- HUF + ÁFA azaz Száztizenhétmillió-kettőszázkilencvennyolcezer-háromszáznyolcvanhat forint plusz általános forgalmi adó vállalkozói díj (továbbiakban: vállalkozói díj) illeti meg.
2.sz. szerződés-módosítás:
Szerződő Felek a 2018. július 11. napján megkötött Vállalkozási szerződésük XI. fejezet 1. pont alpontját módosítják és a vállalkozói díj összegét nettó 4.952.864,- Ft-tal azaz Négymillió-kilencszázötvenkettőezer-nyolcszázhatvannégy forinttal megemelik, s szerződésüket az alábbiak szerint módosítják:
XI.
ELLENÉRTÉK, FIZETÉSI FELTÉTELEK
1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót a jelen szerződés II. pontja szerinti feladatok teljes és hibátlan ellátásáért 122.251.250,- HUF + ÁFA azaz Százhuszonkettőmillió-kettőszázötvenegyezer-kettőszázötven forint plusz általános forgalmi adó vállalkozói díj (továbbiakban: vállalkozói díj) illeti meg.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés tárgyát képező fűtési rendszert érintő változások vonatkozásában a kivitelezés során derült ki, hogy a központi kazán nemcsak a gimnáziumot, hanem a külön épületként - ma már nem üzemelő - kollégiumot is ellátja fűtéssel, így a tervezett átalakítások a leválasztás nélkül nem hozhatják meg a kívánt megtakarításokat, mivel az energetikai korszerűsítésnél a kollégium épületének felújítását a pályázat nem tartalmazta. A gimnáziumban a radiátorok felülvizsgálatkor vált ismertté, hogy a meglévő radiátor szelepek nem állíthatók, így az új fűtési rendszer elindításához szükségessé vált azok cseréje.
A szerződés tárgyát képező tornaterem kiegészítő fűtés vonatkozásában a tervezett 6 db mennyezeti infrasugárzó nem építhető meg.
A Panasonic KIT-FZ60-UKE levegő-levegő hőszivattyú berendezés nemcsak a fűtést, hanem a meleg hónapokban a hűtést is biztosítja, s ezen eszköz esetében az elhasznált áram megtérülésével is lehet számolni.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 117298386 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 122251250 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben