Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/28
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.08.
Iktatószám:2387/2019
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Borsodi Intézményfenntartó Központ
Teljesítés helye:Nagykálló, Bátori út- 513/4 hrsz- ú ingatlan
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Endoterm-Generál Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Borsodi Intézményfenntartó Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70150153
Postai cím: Bertalan. utca 4
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3534
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pozsgai Zsuzsánna Erzsébet
Telefon: +36 305065448
E-mail: szocialis.elethalo@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Borsodi Intézményfenntartó Központ fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001004922018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kríziskezelő Központ létrehozása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Nagykálló, Bátori út- 513/4 hrsz- ú ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. rész: Egy lépés előre- Félutasházak létrehozása: Nagykálló, Bátori út- 513/4 hrsz- ú ingatlanon lévő épületben Félutasházak kialakítása: Pályázattal érintett 3. számú félutasház: 38,36 m2, Pályázattal érintett 4. számú félutasház: 38,79 m2 hasznos alapterületen. Bontási munkák:- alaprajz szerinti nyílások kivágása,-belső vakolat leverése,- fürdőszobák kialakításához szükséges visszabontások, Felújítási munkák:- alaprajz szerinti nyílások befalazása,- válaszfal építése,- fürdőszobák kialakítása,- villanyszerelés ,- gépészeti rendszerek kiépítése, korszerűsítése,- belső vakolat pótlása, simítás, festés,- nyílászárók cseréje,- burkolások.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/12/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.2.5.-16.-2016- 00022 pályázat

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
24196 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 1 Elnevezés: Kríziskezelő Központ létrehozása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/10 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Endoterm-Generál Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16402661
Postai cím: Orosi Út 26
Város: Napkor
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4552
Ország: Magyarország
E-mail: anci.lekline@gmail.com
Telefon: +36 304664928
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 5097942
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Nagykálló, Bátori út- 513/4 hrsz- ú ingatlan
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. rész: Egy lépés előre- Félutasházak létrehozása: Nagykálló, Bátori út- 513/4 hrsz- ú ingatlanon lévő épületben Félutasházak kialakítása: Pályázattal érintett 3. számú félutasház: 38,36 m2, Pályázattal érintett 4. számú félutasház: 38,79 m2 hasznos alapterületen. Bontási munkák:- alaprajz szerinti nyílások kivágása,-belső vakolat leverése,- fürdőszobák kialakításához szükséges visszabontások, Felújítási munkák:- alaprajz szerinti nyílások befalazása,- válaszfal építése,- fürdőszobák kialakítása,- villanyszerelés ,- gépészeti rendszerek kiépítése, korszerűsítése,- belső vakolat pótlása, simítás, festés,- nyílászárók cseréje,- burkolások.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 0 vagy napban: 0
vagy Kezdés: 2018/12/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 5097942
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Endoterm-Generál Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16402661
Postai cím: Orosi Út 26
Város: Napkor
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4552
Ország: Magyarország
E-mail: anci.lekline@gmail.com
Telefon: +36 304664928
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/27 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A felek rögzítik, hogy a 1. pont szerinti vállalkozási szerződés teljesítési határidejét módosítani szükséges. Az építés helyszínén a bontási munkálatom során megállapítást nyert, hogy a gáztervek (TIGÁZ általi) jóváhagyására a vállalkozási szerződés teljesítési határidejéig nem került sor, ezért annak elvégzésére nincs mód. Ennek időigénye miatt a teljesítési határidő kitolása szükséges. A szerződéskötéskor nem volt előre látható, hogy a fenti akadály fenn fog állni. A felek a teljesítési határidőt az átalányáras szerződéses összeg változatlanul hagyásával módosítják.
A szerződés 9. pontja az alábbira változik: „9., Teljesítési határidő: legkésőbb 2019. március 31. napja, azzal, hogy a megrendelő előteljesítést elfogad.”
A felek megállapították, hogy jelen szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez és az átalányárat nem változtatja meg. A Kbt. 141. §-ában foglaltak betartása mellett a szerződés módosítás megalapozott, a módosítás tartalma nem lényeges. A Kbt. 141. §-ában meghatározott módosítást tiltó feltételek nem álltak fenn a vállalkozási szerződés 1. számú módosítása során az alábbiak okán. A módosítás nem olyan feltételt határoz meg, amely ha szerepelt volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. Az eljárás a Kbt.115. §-a szerinti volt, azaz 5 gazdasági szereplő részére közvetlenül megküldött ajánlattételi felhívással indult, így az eredetileg részt vett ajánlattevőn kívül más ajánlattevő részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét nem tette volna lehetővé a módosított feltétel. A módosítással érintett rész a szerződés gazdasági egyensúlyát nem befolyásolja. A módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre sem terjeszti ki.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A felek rögzítik, hogy a 1. pont szerinti vállalkozási szerződés teljesítési határidejét módosítani szükséges. Az építés helyszínén a bontási munkálatom során megállapítást nyert, hogy a gáztervek (TIGÁZ általi) jóváhagyására a vállalkozási szerződés teljesítési határidejéig nem került sor, ezért annak elvégzésére nincs mód. Ennek időigénye miatt a teljesítési határidő kitolása szükséges. A szerződéskötéskor nem volt előre látható, hogy a fenti akadály fenn fog állni. A felek a teljesítési határidőt az átalányáras szerződéses összeg változatlanul hagyásával módosítják. A felek megállapították, hogy jelen szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez és az átalányárat nem változtatja meg. A Kbt. 141. §-ában foglaltak betartása mellett a szerződés módosítás megalapozott, a módosítás tartalma nem lényeges.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 5097942 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 5097942 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben