Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/7
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.10.
Iktatószám:23915/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Sáránd Község Önkormányzata
Teljesítés helye:4272 Sáránd, Nagy utca 69. Hrsz.: 159/1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Pearl Enterprises Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sáránd Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58456275
Postai cím: Nagy Utca 44.
Város: Sáránd,
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4272
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szántó József
Telefon: +36 52374104
E-mail: sarandph@t-online.hu
Fax: +36 52567209
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sarand.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: "Sárándi óvoda energetikai szempontú felújítása"
Hivatkozási szám: EKR000358062018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Sárándi óvoda energetikai szempontú felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4272 Sáránd, Nagy utca 69. Hrsz.: 159/1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A projekt keretében energetikai korszerűsítések valósulnak meg Sáránd településen, két épületet érintve az alábbiak szerint: Sárándi Óvoda kisépület és konyha (4272 Sáránd, Nagy utca 69. Hrsz.: 159/1) megvalósítandó fejlesztések: - homlokzati hőszigetelés - padlásfödém szigetelés - külső nyílászárók cseréje - 1 db 40 kW teljesítményű víz-levegő hőszivattyú telepítése - Az épületekben radiátoros hőleadók kerülnek termosztatikus radiátorfejekkel. A hőszivattyú es a fűtési rendszer koze puffer tartály, a fűtési rendszerben időjárás követő szabályozásokat es korszerű, fordulatszám szabályozós szivattyúkat építenek be. - 17 kW teljesítményű napelemes rendszer kiépítése. Hőszigetelés A külső oldali falak hőszigetelésénél, a meglévő 5,00 cm vastag hőszigetelésre kell új 10 cm vtg. AUSTROTHERM EPS AT-H80 kőzetgyapot hőszigetelés készül, lábazaton 8 cm vtg. MASTERPLAST Isomaster XPS-el. Az épület vb. szerkezetű födémre 25,0 cm vastag URSA GF hőszigetelést kell elhelyezni. Az oldalfalak hőszigetelésének kivitelezése előtt a jó állapotban lévő eresz-, és lefolyócsatorna csöveket le kell szerelni, védett helyen deponálni. A szigetelések elkészülte után a használt de jó állapotban levőket vissza kell építeni. A bontás során megsérült, illetve az esetlegesen hibás szerkezeteket újakra kell cserélni. Nyílászárók A kibontott nyílászárók helyére terv szerinti méretű háromrétegű üvegezésű KÖMMERLING 88+ műanyag nyílászárókat kell elhelyezni. Szonda elhelyezése A kivitelezés területén 7
db négycsöves furat kialakítására kerül sor, egyarán 100,0 m-es talpmélységgel, így összesen 700 m hosszúságban. Az eljárás tárgyát képező kivitelezés nem építési engedélyhez kötött. A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges márkanevek, típusnevek csak a jelleg meghatározásnál bírnak jelentőséggel. Az ajánlatkérő elfogad más márkájú (vagy azzal egyenértékű), a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni. A megfelelést illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárást megindító felhívásban felsorolt munkamennyiségek csupán az ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák mennyiségi kimutatásának. A teljes műszaki adatokat az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/10/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00021

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
17240 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Sárándi óvoda energetikai szempontú felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/07 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Pearl Enterprises Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99085076
Postai cím: Rózsahegy Utca 17
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4028
Ország: Magyarország
E-mail: kovacs.laszlo@pearl-energia.hu
Telefon: +36 706009061
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 42365182
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4272 Sáránd, Nagy utca 69. Hrsz.: 159/1.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A projekt keretében energetikai korszerűsítések valósulnak meg Sáránd településen, két épületet érintve az alábbiak szerint: Sárándi Óvoda kisépület és konyha (4272 Sáránd, Nagy utca 69. Hrsz.: 159/1) megvalósítandó fejlesztések: - homlokzati hőszigetelés - padlásfödém szigetelés - külső nyílászárók cseréje - 1 db 40 kW teljesítményű víz-levegő hőszivattyú telepítése - Az épületekben radiátoros hőleadók kerülnek termosztatikus radiátorfejekkel. A hőszivattyú es a fűtési rendszer koze puffer tartály, a fűtési rendszerben időjárás követő szabályozásokat es korszerű, fordulatszám szabályozós szivattyúkat építenek be. - 17 kW teljesítményű napelemes rendszer kiépítése. Hőszigetelés A külső oldali falak hőszigetelésénél, a meglévő 5,00 cm vastag hőszigetelésre kell új 10 cm vtg. AUSTROTHERM EPS AT-H80 kőzetgyapot hőszigetelés készül, lábazaton 8 cm vtg. MASTERPLAST Isomaster XPS-el. Az épület vb. szerkezetű födémre 25,0 cm vastag URSA GF hőszigetelést kell elhelyezni. Az oldalfalak hőszigetelésének kivitelezése előtt a jó állapotban lévő eresz-, és lefolyócsatorna csöveket le kell szerelni, védett helyen deponálni. A szigetelések elkészülte után a használt de jó állapotban levőket vissza kell építeni. A bontás során megsérült, illetve az esetlegesen hibás szerkezeteket újakra kell cserélni. Nyílászárók A kibontott nyílászárók helyére terv szerinti méretű háromrétegű üvegezésű KÖMMERLING 88+ műanyag nyílászárókat kell elhelyezni. Szonda elhelyezése A kivitelezés területén 7
db négycsöves furat kialakítására kerül sor, egyarán 100,0 m-es talpmélységgel, így összesen 700 m hosszúságban. Az eljárás tárgyát képező kivitelezés nem építési engedélyhez kötött. A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges márkanevek, típusnevek csak a jelleg meghatározásnál bírnak jelentőséggel. Az ajánlatkérő elfogad más márkájú (vagy azzal egyenértékű), a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni. A megfelelést illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárást megindító felhívásban felsorolt munkamennyiségek csupán az ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák mennyiségi kimutatásának. A teljes műszaki adatokat az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/11 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 42365182
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Pearl Enterprises Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99085076
Postai cím: Rózsahegy Utca 17
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4028
Ország: Magyarország
E-mail: kovacs.laszlo@pearl-energia.hu
Telefon: +36 706009061
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/10/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Teljesítési határidő
1./ A munkaterület átadására a szerződés hatálybalépésétől számított 15 napon belül kerül sor. Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvételkor annak munkavégzésére való alkalmasságát megvizsgálni, az esetleges hiányosságokkal kapcsolatos észrevételeit az Építési Naplóban rögzíteni, és ebben a Megrendelő figyelmét a hiányosságok megszüntetésére felhívni a munkaterület átvételét követően.
A kivitelezés végső befejezésének időpontja: 2018. december 11.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A beruházás kivitelezése során Vállalkozó részére 2018. október 15 napján alvállalkozója akadályközléssel élt, miszerint a Vállalkozó és közte nyílászárók gyártására és leszállítására vonatkozóan létrejött szerződésben foglalt teljesítési határidőt – 2018. szeptember 20. napja – nem tudja tartani. A nyílászárókat 2018. október 31. napjára tudja legyártani és csak ezt követően tudja a teljesítés helyszínére szállítani. Vállalkozó a szerződés megkötésekor 50% előleget fizetett az alvállalkozó részére, így nem állt módjában másik alvállalkozót igénybe venni a nyílászárók leszállítására.
A kivitelezés 100% készültségi fokú teljesítéséhez a Vállalkozónak a nyílászárók teljes beszerelését követően a homlokzati nyíláskeret javítását is el kell végeznie. Tekintettel arra a nyílászárók nélkül Vállalkozó nem tudja a közbeszerzés eredményeként kötött szerződést 100% teljesíteni, amíg a nyílászárók nem kerülnek behelyezésre, szükséges a teljesítési határidő meghosszabbítása.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 42365182 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 42365182 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben