Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/8
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.13.
Iktatószám:23972/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság;STRABAG-MML Magas- és Mérnöki Létesítmény Építő Korlátolt Felelősségű Társaság;Ed. Züblin AG
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK20331
Postai cím: Dózsa György út 41
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Mariann
Telefon: +36 709024241
E-mail: office@ligetbudapest.hu
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ligetbudapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ligetbudapest.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ generál kivitelezési munkáinak elvégzésére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ generál kivitelezési munkáinak elvégzésére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1135 Budapest, Szabolcs utca 33. cím alatti 28056 helyrajzi számú teleknek az
Ajánlatkérő vagyonkezelésében lévő telekrésze
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási
Központ generál kivitelezési munkái a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
A Liget Budapest projekt keretein belül megvalósuló Országos Múzeumi Restaurálási és Raktáro zási Központ (OMRRK) fő elemei:
’A’ épület - központi épület (új építésű épület)
- fő funkció: műtárgyraktározás és restaurálás
- A hűtött műtárgy raktárakban az előírt általán os légállapot téli, nyári esetben egyaránt: (t=18°C±2°C; f=50%±5%), az
általános műtárgyzsilipekben és a földszinti, ill az emeleti műtárgyakkal kapcsolatos komfort helyiségekben az előírt légállapot
téli, nyári esetben egyaránt: (t=22°C±2°C; f=50%±5%)
- A helyiségekbe befújt és elszívott friss levegő mennyisé gét az MSZ EN 1752 szabvány szerint ill a technológia által megkövetelt
légcsereszám alapján határoztuk meg.
- Épület raktározási helyiségeiben műtá rgyak védelmére beépített automatikus oltásvezérlő- és gázzaloltó rendszer kiépítése
valósul meg. Az automatikus oltórendszer teljes elárasztás elvén működő szárazoltó rendszer (Wagner nitrogén (IG-100)
oltógázzal működő 300 bar névleges nyomású).
- terepszint alatt: 4 szintes mélységben jellemző en műtárgyraktározási használat
- terepszint felett: Földszint + 2 emelet + tetőfelépítmény szinten jellemzően rest aurálási használat
- homlokzat látszóbeton felülettel: ~3300m2
- alapterület: cca. 29.460 m2
- A Liget Budapest projektben megvalósítandó létesítmények egységesen zöld minősítést kapnak, de a létesítmények külön is
kell, rendelkezzenek minősítéssel. Az épületek nemzetközi zöldminősítésének elérése a cél BREEAM minimum „very good”
szinten.
’B’ épüle t - mélygarázs (új építésű épület)
- fő funkció: parkolás
- terepszint alatti kiala kítása: 1 szintes mélységben jellemzően parkolóhelyek biztosítása
- terepszint feletti kialakítása: 3 db földszintes felépítmény, a gyalogos forgalom számára
- alapterület: cca. 3.060 m2
’C’ épület - látogatóközpont (történelmi felújított, átalakított épület)
- fő funkciója: közönségforgalmi reprezentáció és információ szolgál tatás
- terepszint alatti kialakítása: terepszint alatti használati tér nincs
- terepszint feletti kialakítása: Földszint + 1 emelet + tetőfelépítm ény szinten közönségforgalmi használat
- alapterület: cca. 1.010 m2
’D’ épület - kutatóközpont (t örténelmi felújított, átalakított épület)
- fő funkció: művészettörténeti kutatás
- terepszint alatti kialakítása: 1 Alagsor szinten jellemzően raktározás
- terepszint feletti kialakítása: Földszint + 1 emelet + tetőtérbeépítés szinten jellemzően művészettörténeti kutatás
- alapterület: cca. 3.020 m2
’E’ épület - kerti tároló és tra fóház (felújított, átalakított épület)
- fő funkció: kerti tároló és trafóház
- terepszint alatti kialakítás: terepsz int alatti használati tér nincs
- terepszint feletti kialakítás: Földszint
- hasznos alapterülete: 60 m2
Park, zöld terület
- 7910 m2
- Rekreáció s funkciót biztosító ősfás, sűrű növényzet mellett sűrű infrastruktúrának és talajszonda-rendszernek ad helyet.
Park és burkolt területek egy része alatt 200db 150m mélyre fúrt Geotermikus (talajszondás) hőszivattyús rendszer létesü l. A
mélyépítési generál kivitelezési munkák folyamatban vannak.
- A ’B’ épület tartószerkezetének elkészítése 2017.01.25. nap jára várható.
- Az ’A’ épület terepszint alatti tartó- és külső térelhatároló szerkezeteinek elkészítése (a 0,00 szinti födém nélkül) 2017.04.17
napjára várható.
- Az ’A’ épület fel úszási állékonyságát biztosító víztelenítés 2017.10.11. napjáig folyik - ezt követően a magasépítés keretében
továbbépített szerkezetekkel kell biztosítani az állékonyságot.
A projekt magasépítésének generál kivitelezési munkáit a proj ekt mélyépítésének generál kivitelezési munkáival párhuzamosan
kell megkezdeni az organizáció megosztásával, kölcsönös együttműködéssel. A mélyépítés befejezését követően a magasépítés
keretében kell biztosítani az építtető, a gyengeáramú munkák és a raktártechnikai munkák organizációs követelményeit.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 313
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 057 - 105221

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/03/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gábor Déne s utca 2. Infopark „D” épület
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: STRABAG-MML Magas- és Mérnöki Létesítmény Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gábor Déne s utca 2. Infopark „D” épület
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Ed. Züblin AG
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Albstadtweg 3.
Város: Stuttgart
NUTS-kód: DE11
Postai irányítószám: 70567
Ország: DE
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 11998813454 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződés módosítás dátuma: 2019. november 20.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/08 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: A 1135 Budapest, Szabolcs utca 33. cím alatti 28056 helyrajzi számú teleknek az
Ajánlatkérő vagyonkezelésében lévő telekrésze
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ generál kivitelezési munkái
a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
A Liget Budapest projekt keretein belül megvalósuló Orszá gos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (OMRRK) fő elemei:
’A’ épület - központi épület (új építésű épület)
- fő funkció: műtárgyraktározás és restaurálás
- A hűtött műtárgy raktárakban az előírt általán os légállapot téli, nyári esetben egyaránt: (t=18°C±2°C; f=50%±5%), az
általános műtárgyzsilipekben és a földszinti, ill az emeleti műtárgyakkal kapcsolatos komfort helyiségekben az előírt légállapot
téli, nyári esetben egyaránt: (t=22°C±2°C; f=50%±5%)
- A helyiségekbe befújt és elszívott friss levegő mennyisé gét az MSZ EN 1752 szabvány szerint ill a technológia által megkövetelt
légcsereszám alapján határoztuk meg.
- Épület raktározási helyiségeiben műtá rgyak védelmére beépített automatikus oltásvezérlő- és gázzaloltó rendszer kiépítése
valósul meg. Az automatikus oltórendszer teljes elárasztás elvén működő szárazoltó rendszer (Wagner nitrogén (IG-100)
oltógázzal működő 300 bar névleges nyomású).
- terepszint alatt: 4 szintes mélységben jellemző en műtárgyraktározási használat
- terepszint felett: Földszint + 2 emelet + tetőfelépítmény szinten jellemzően rest aurálási használat
- homlokzat látszóbeton felülettel: ~3300m2
- alapterület: cca. 29.460 m2
- A Liget Budapest projektben megvalósítandó létesítmények egységesen zöld minősítést kapnak, de a létesítmények külön is
kell, rendelkezzenek minősítéssel. Az épületek nemzetközi zöldminősítésének elérése a cél BREEAM minimum „very good”
szinten.
’B’ épüle t - mélygarázs (új építésű épület)
- fő funkció: parkolás
- terepszint alatti kiala kítása: 1 szintes mélységben jellemzően parkolóhelyek biztosítása
- terepszint feletti kialakítása: 3 db földszintes felépítmény, a gyalogos forgalom számára
- alapterület: cca. 3.060 m2
’C’ épület - látogatóközpont (történelmi felújított, átalakított épület)
- fő funkciója: közönségforgalmi reprezentáció és információ szolgál tatás
- terepszint alatti kialakítása: terepszint alatti használati tér nincs
- terepszint feletti kialakítása: Földszint + 1 emelet + tetőfelépítm ény szinten közönségforgalmi használat
- alapterület: cca. 1.010 m2
’D’ épület - kutatóközpont (t örténelmi felújított, átalakított épület)
- fő funkció: művészettörténeti kutatás
- terepszint alatti kialakítása: 1 Alagsor szinten jellemzően raktározás
- terepszint feletti kialakítása: Földszint + 1 emelet + tetőtérbeépítés szinten jellemzően művészettörténeti kutatás
- alapterület: cca. 3.020 m2
’E’ épület - kerti tároló és tra fóház (felújított, átalakított épület)
- fő funkció: kerti tároló és trafóház
- terepszint alatti kialakítás: terepsz int alatti használati tér nincs
- terepszint feletti kialakítás: Földszint
- hasznos alapterülete: 60 m2
Park, zöld terület
- 7910 m2
- Rekreáció s funkciót biztosító ősfás, sűrű növényzet mellett sűrű infrastruktúrának és talajszonda-rendszernek ad helyet.
Park és burkolt területek egy része alatt 200db 150m mélyre fúrt Geotermikus (talajszondás) hőszivattyús rendszer létesü l. A
mélyépítési generál kivitelezési munkák folyamatban vannak.
- A ’B’ épület tartószerkezetének elkészítése 2017.01.25. nap jára várható.
- Az ’A’ épület terepszint alatti tartó- és külső térelhatároló szerkezeteinek elkészítése (a 0,00 szinti födém nélkül) 2017.04.17
napjára várható.
- Az ’A’ épület fel úszási állékonyságát biztosító víztelenítés 2017.10.11. napjáig folyik - ezt követően a magasépítés keretében
továbbépített szerkezetekkel kell biztosítani az állékonyságot.
A projekt magasépítésének generál kivitelezési munkáit a proj ekt mélyépítésének generál kivitelezési munkáival párhuzamosan
kell megkezdeni az organizáció megosztásával, kölcsönös együttműködéssel. A mélyépítés befejezését követően a magasépítés
keretében kell biztosítani az építtető, a gyengeáramú munkák és a raktártechnikai munkák organizációs követelményeit.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 313
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 17.184.427.622
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gábor Déne s utca 2. Infopark „D” épület
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: STRABAG-MML Magas- és Mérnöki Létesítmény Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gábor Dénes utca 2. Infopark „D” épület
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Ed. Züblin AG
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Albstadtweg 3.
Város: Stuttgart
NUTS-kód: DE11
Postai irányítószám: 70567
Ország: DE
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Felek 2017. május 31. napján módosították az Alapszerződést, amely során az alvállalkozók igénybevételének lehetőségét 65%-ra emelték.
1.3 2017. augusztus 11. napján Felek aláírták az Alapszerződés 2. számú módosítását, amelyben a Megrendelő által gyengeáramú és épületautomatikai rendszerek, valamint az azzal összefüggő gépészeti berendezések pótlólagos megrendelésére került sor és erre tekintettel a Vállalkozói díj nettó 4.138.615.029,- Ft összeggel növekedett.
1.4 2018. május 25. napján Felek aláírták az Alapszerződés 3. számú módosítását, amelyben a Megrendelő által igényelt pótmunkák megrendelésére került sor és erre tekintettel a Vállalkozói díj nettó 48.869.096,-Ft. összeggel növekedett.
„[Vállalkozói Díj mértéke] A Vállalkozó által a jelen Szerződés szerint nyújtott teljesítés ellenértékeként fizetendő díj rögzített, fix, átalánydíj
nettó 17.184.427.622,- Ft, azaz
nettó tizenhétmilliárd-száznyolcvannégymillió-négyszázhuszonhétezer-hatszázhuszonkettő forint.”

2. Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés 2. számú melléklete helyébe a jelen 4. számú Módosítás 4. számú melléklete (Árazott költségvetés) lép.
3. Felek rögzítik továbbá, hogy az Alapszerződés 3. számú melléklete (Pénzügyi és Műszaki Ütemterv) helyébe a jelen 4. Módosítás 5. sz. melléklete lép.
4. A Szerződés 4.3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Befejezési Határidő: 2019. november 30.”
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek rögzítik, hogy a jelen 4. számú Módosítás II.1. - II.4. pontjában írt feltételek a Kbt. 141. § (2) és (3) bekezdésének megfelelnek, mert
- a módosítás eredményeként a Vállalkozói Díj nettó összértéke nem éri el az alábbi értékek egyikét sem:
- az uniós értékhatárt,
- a jelen 4. számú Módosításban meghatározott ellenérték növekedés, amely 8,32%, nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-t,
- valamint a módosítás nem változtatja meg az Alapszerződés építési beruházási szerződés (vállalkozási szerződés) jellegét és illeszkedik annak jellegéhez,
- továbbá a jelen 4. számú Módosítással érintett feltételek a szerződéses érték változásaival összefüggnek, hiszen ugyanazon körülmény fennállása teszi szükségessé azok módosítását.
Felek megállapítják, hogy a Kbt. 141. § (3) bekezdése második mondatában meghatározott feltétel nem áll fenn, tekintettel arra, hogy az Alapszerződés uniós nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként került megkötésre, amely feltétel nélkül jogszerűen alkalmazhat
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 11998813454 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 17.184.427.622 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben