Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/32
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.14.
Iktatószám:2402/2019
CPV Kód:42610000-5
Ajánlatkérő:Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Teljesítés helye:HU110;HU110;HU110;HU110;HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Bio-Science Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Per-Form Hungária Kereskedelmi és szolgáltató Korlátolt felelősségü társaság;RK Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Waters Kromatográfiás Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;LifeTechnologies MO Kft.
Ajánlatkérő típusa:Központi költségvetési szerv (egyetem)
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57838595
Postai cím: Műegyetem Rakpart 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács Edit
Telefon: +36 14633310
E-mail: kozbeszerzes@mail.bme.hu
Fax: +36 14633380
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kancellaria.bme.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési szerv (egyetem)
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Biotechnológiai laborban alkalmazandó eszközök BME
Hivatkozási szám: EKR000703712018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42610000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Biotechnológiai laborban alkalmazandó eszközök beszerzése a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) részére – 5 rész
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 99838492 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Sejtanalizátor és spektrofotométer
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: BME CH épület, 1111 Budapest, Szent Gellért tér 4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. rész: Áramlásos citometrián alapuló nagyáteresztőképességű vizsgálatokra alkalmas sejtanalizátor és mikrovolumetrikus spektrofotométer készülék beszerzése
1. Áramlásos citometrián alapuló nagyáteresztőképességű vizsgálatokra alkalmas sejtanalizátor készülék
1 db, molekuláris biológiai alapkutatás folyamatainak sejtszintű, nagyáteresztőképességű (legalább 96 minta egymást követő automatizált analízise felhasználói beavatkozás nélkül) vizsgálatára alkalmas áramlásos citometria elvén működő készülék beszerzése. A készülék elvárt módon, az áramlási celláján áthaladó sejteknek, a lézeregységgel való megvilágításából keletkező fényszórási és fényemissziós jeleinek a detektálása révén alkalmas a sejtekben lejátszódó folyamatok nyomon követésére.
2. Mikrovolumetrikus spektrofotométer
1 db mikrovolumetrikus spektrofotométer készülék beszerzése.
A jelen rész keretében beszerzésre kerülő eszközöknek újnak, asztali kivitelűnek kell lenniük és rendelkezniük kell CE jelöléssel.
Szállítási határidő (mindkét készülék tekintetében): a szerződéskötéstől számított 20 munkanap
Egyéb követelmények (nyertes ajánlattevő feladata, mindkét készülék esetében):
- magyarul beszélő szervizháttér biztosítása, amely a hibabejelentéstől számított 72 órán belül – a jótállási időszak alatt ingyenesen, ezt követően térítés ellenében – kiszáll és megkezdi a hiba elhárítását;
- a készülék leszállítása a teljesítés helyére, ott – legkésőbb a szállítást követő 10 munkanapon napon belül – a készülék installálása, üzembe helyezése és legalább 1 naptári napon keresztül tartó tesztüzeme, valamint legalább 4 fő betanítása a készülék használatára;
- jótállás biztosítása: legalább 36 hónap, az üzembe helyezésétől számítottan.
A közbeszerzés részletes műszaki tartalmát a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A készülék képes sejtek és sejtnél kisebb részecskék (0,2 µm-től) vizsgálatára 10
2 3. Amennyiben az SSC (oldalirányú fényszórás) detektálása konfigurálható a 405 nm lézerre 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A becsült érték egy technikai szám a hirdetmény feladása érdekében. A II.2.7. pontban meghatározott időtartam a II.2.4. pontban meghatározottak szerint értendő.

II.2.1)
Elnevezés: Diódasoros spektrofotométer
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33114000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: BME CH épület, 1111 Budapest, Szent Gellért tér 4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. rész: 1 db diódasoros (DA) közeli infravörös (NIR) spektrofotométer készülék beszerzése biotechnológiai minták vizsgálatához
1 db diódasoros (DA) közeli infravörös (NIR) spektrofotométer (a továbbiakban: eszköz).
Az elektromágneses tartomány közeli infravörös (NIR) tartományában működő, fix optikai rácsot tartalmazó, diódasoros (DA) detektorral ellátott spektrofotométer a korábbi (pl. billegő konkáv holografikus rácsot tartalmazó diszperziós, vagy mozgó tükröt tartalmazó Fourier-transzformációs) spektrofotométereknél gyorsabb mérést tegyen lehetővé, így biztosítva nagyobb áteresztőképességet nagyszámú (1000+) mintasereg vizsgálatakor.
Az eszköznek újnak kell lennie és rendelkeznie kell CE jelöléssel.
Szállítási határidő: szerződéskötéstől számított 20 munkanap
Egyéb követelmények:
- magyarul beszélő szervizháttér biztosítása, amely a hibabejelentéstől számított 72 órán belül – a jótállási időszak alatt ingyenesen, ezt követően térítés ellenében – kiszáll és megkezdi a hiba elhárítását.
- az eszköz leszállítása a teljesítés helyére, ott – legkésőbb a szállítást követő 10 munkanapon belül – az eszköz installálása, üzembe helyezése és legalább 1 naptári napon keresztül tartó tesztüzeme, valamint legalább 2 fő betanítása az eszköz használatára.
- jótállás biztosítása: legalább 24 hónap (minden részegységre), az üzembe helyezésétől számítottan.
A közbeszerzés részletes műszaki tartalmát a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A készülék hullámhossz pontossága (minimum 0,01 nm, maximum 0,05 nm), nanométerben meghatározva 5
2 3. Amennyiben a készülék rendelkezik a minimálisan elvárt, készülékbe épített, valamint külső referencián túl további referenciákkal 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A becsült érték egy technikai szám a hirdetmény feladása érdekében. A II.2.7. pontban meghatározott időtartam a II.2.4. pontban meghatározottak szerint értendő.

II.2.1)
Elnevezés: Raman spektrométer
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33114000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: BME CH épület, BME CH épület, 1111 Budapest, Szent Gellért tér 4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3. rész: Raman spektrométer készülék beszerzése
1 db, Raman spektrométer készülék, amely a következő, fizikailag különálló egységekből áll:
- Spektrométer
- Raman gerjesztő lézer
- Raman mérőfej
- Vezérlőszoftver
Az egységeket Raman spektrométerként konfiguráltan kell leszállítani, de az egységeknek képesnek kell lenniük más eszközökkel külön-külön együttműködni más alkalmazásokban is.
A készüléknek (és minden egységnek) újnak kell lennie és rendelkeznie kell CE jelöléssel.
Szállítási határidő: a szerződéskötéstől számított 20 munkanap.
Egyéb követelmények (nyertes ajánlattevő feladata):
- magyarul beszélő szervizháttér biztosítása, amely a hibabejelentéstől számított 72 órán belül – a jótállási időszak alatt ingyenesen, ezt követően térítés ellenében – kiszáll és megkezdi a hiba elhárítását;
- a készülék leszállítása a teljesítés helyére, ott – legkésőbb a szállítást követő 10 munkanapon belül – a készülék installálása, üzembe helyezése és legalább 1 naptári napon keresztül tartó tesztüzeme, valamint legalább 4 fő betanítása a készülék használatára;
- jótállás biztosítása: legalább 36 hónap a spektrométerre, és legalább 36 hónap az egyes részegységekre, az üzembe helyezésétől számítottan.
A közbeszerzés részletes műszaki tartalmát a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A készülék alkalmas nem csak Raman, hanem egyéb spektrometriai mérés elvégzésére is 5
2 3. A lézer rendelkezik vészhelyzeti vészleállító gombbal vagy kapcsolóval 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A becsült érték egy technikai szám a hirdetmény feladása érdekében. A II.2.7. pontban meghatározott időtartam a II.2.4. pontban meghatározottak szerint értendő.

II.2.1)
Elnevezés: UHPLC kvadrupól detektorral
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38432200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: BME CH épület, 1111 Budapest, Szent Gellért tér 4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
4. rész: Ultra hatékonyságú folyadékkromatográf (UHPLC) beszerzése UV és Single kvadrupól detektorral
1 db Ultra hatékonyságú folyadékkromatográf (UHPLC) UV és Single kvadrupól detektorral, amely a következő egységekből áll:
- Nagynyomású kvaterner gradiens pulzálásmentes pumpa
- Automata mintaadagoló egység
- Fűthető-hűthető oszlop termosztát
- UV detektor
- Single kvadrupól típusú tömegspektrométer
- Nitrogén Generátor
- UHPLC-MS vezérlő Szoftver licensz
Az eszköznek újnak, asztali kivitelűnek kell lennie és rendelkeznie kell CE jelöléssel.
Szállítási határidő: szerződéskötéstől számított 20 munkanap
Egyéb Követelmények (nyertes ajánlattevő feladata):
- magyarul beszélő szervizháttér biztosítása, amely a hibabejelentéstől számított 24 órán belül - a jótállási időszak alatt ingyenesen, ezt követően térítés ellenében - kiszáll és megkezdi a hiba elhárítását,
- a készülék leszállítása a teljesítés helyére, ott – legkésőbb a szállítást követő 10 munkanapon belül – a készülék installálása, üzembe helyezése és legalább 1 naptári napon keresztül tartó tesztüzeme, valamint legalább 4 fő betanítása a készülék használatára;
- jótállás biztosítása: 36 hónap az üzembe helyezésétől számítottan.
A közbeszerzés részletes műszaki tartalmát a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Oszlopon kívüli zónaszélesítő hatása 5 ϭ-nál, mikroliterben meghatározva (minimum 8 mikroliter, maximum 12 mikroliter) 5
2 3. Single kvadrupól típusú tömegspektrométer a teljesen kikapcsolt (vákummentes) állapotból való indítása után mennyi idővel alkalmas mérésre automata belső kalibrációval együtt, percben meghatározva  10
3 4. Az UV detektor cellatérfogata, nanoliterben meghatározva (minimum 200 nanoliter, maximum 550 nanoliter) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A becsült érték egy technikai szám a hirdetmény feladása érdekében. A II.2.7. pontban meghatározott időtartam a II.2.4. pontban meghatározottak szerint értendő.

II.2.1)
Elnevezés: Sejtanalizátor
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38434510-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: BME CH épület, 1111 Budapest, Szent Gellért tér 4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
5. rész: Áramlásos citometrián alapuló nagyáteresztőképességű vizsgálatokra alkalmas nagysebességű sejtanalizátor készülék beszerzése
1 db, molekuláris biológiai alapkutatás folyamatainak sejtszintű, nagyáteresztőképességű (legalább 96 minta egymást követő automatizált analízise felhasználói beavatkozás nélkül) vizsgálatára alkalmas áramlásos citometria elvén működő készülék beszerzése. A készülék elvárt módon, az áramlási celláján áthaladó sejteknek, a lézeregységgel való megvilágításából keletkező fényszórási és fényemissziós jeleinek a detektálása révén alkalmas a sejtekben lejátszódó folyamatok nyomon követésére.
A készüléknek újnak, asztali kivitelűnek kell lennie és rendelkeznie kell CE jelöléssel.
Szállítási határidő: a szerződéskötéstől számított 20 munkanap
Egyéb követelmények (nyertes ajánlattevő feladata):
- magyarul beszélő szervizháttér biztosítása, amely a hibabejelentéstől számított 72 órán belül – a jótállási időszak alatt ingyenesen, ezt követően térítés ellenében – kiszáll és megkezdi a hiba elhárítását;
- a készülék leszállítása a teljesítés helyére, ott – legkésőbb a szállítást követő 10 munkanapon belül – a készülék installálása, üzembe helyezése és legalább 1 naptári napon keresztül tartó tesztüzeme, valamint legalább 4 fő betanítása a készülék használatára;
- jótállás biztosítása: legalább 36 hónap az üzembe helyezésétől számítottan.
A közbeszerzés részletes műszaki tartalmát a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A készülék képes 384 vagy ennél több lyukú standard formátumú mintatartó lemezről való mintavételre 10
2 3. A készülék képes 20 µl vagy annál kisebb térfogatú minta analízisére 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A becsült érték egy technikai szám a hirdetmény feladása érdekében. A II.2.7. pontban meghatározott időtartam a II.2.4. pontban meghatározottak szerint értendő.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: Az eljárás tárgyát képező készülékek tekintetében indokolt a gyorsított eljárás alkalmazása, mivel csak így biztosítható, hogy a 2018 szept.-ben, a Fokozatváltás a felsőoktatásban” program keretében a BME és az ELTE közös képzésében, a Richter Gedeon NyRt. és az MTA TTK aktív részvételével megindult, gyógyszeripari orientációjú Biotechnológus mesterszak képzés 2019. február 1-jével induló 2. félévéhez elengedhetetlenül szükséges műszerek rendelkezésre álljanak. A képzés előfeltétele, hogy az oktató személyzet alaposan megismerhesse az új berendezéseket, azokon a gyakorlatokat ki tudja dolgozni, így minimum 2-3 hetes betanulási idő szükséges a félév megkezdése előtt, így szükséges, hogy a tárgybani műszerek legkésőbb 2019. január közepén (üzembe helyezést és betanítást követően) ajánlatkérő rendelkezésére álljanak. A fentiek alapján, a teljesítési (szállítási, üzembe helyezési és betanítási) határidőket is figyelembe véve indokolt a gyorsított eljárás alkalmazása.
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 215 - 491795
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Sejtanalizátor és spektrofotométer
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bio-Science Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90493564
Postai cím: Andor Utca 47-49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@bio-science.hu
Telefon: +36 14635077
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14635261
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 31500000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 31460000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Diódasoros spektrofotométer
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Per-Form Hungária Kereskedelmi és szolgáltató Korlátolt felelősségü társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67103023
Postai cím: Ungvár Utca 43
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1142
Ország: Magyarország
E-mail: perform@per-form.hu
Telefon: +36 12511116
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12511461
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 12100000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 11900000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Raman spektrométer
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: RK Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76932713
Postai cím: Kőszál Utca 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
E-mail: horvath.ildiko@rktech.hu
Telefon: +36 306418862
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14038375
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 8000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7473835
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: UHPLC kvadrupól detektorral
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Waters Kromatográfiás Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45223134
Postai cím: Záhony Utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
E-mail: attila_gali@waters.com
Telefon: +36 13505086
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13505087
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 37000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 33472546
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: Sejtanalizátor
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LifeTechnologies MO Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76989483
Postai cím: Hermina Út 17
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
E-mail: huorders@thermofisher.com
Telefon: +36 308260207
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 19000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 15532111
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. rész: Bio-Science Kft. 12266788-2-43
2. rész: Per-Form Hungária Kft. 12649774-2-42
3. rész: RK-Tech Kft. 12395152-2-42
4. rész: Waters Kft. 10961872-2-41
5. rész: Life Technologies Kft. 11870120-2-42
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)