Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/29
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.11.
Iktatószám:2429/2019
CPV Kód:63510000-7
Ajánlatkérő:Müpa Budapest - Művészetek Palotája Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:1095 Budapest, Komor Marcell utca 1.;1095 Budapest, Komor Marcell utca 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:UNITED4 Skyline Tickets Kereskedelmi Kft;OTP Travel Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:100%%-os állami tulajdonú nonprofit kft.
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Müpa Budapest - Művészetek Palotája Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44488592
Postai cím: Komor Marcell Utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Korentsy Endre
Telefon: +36 15553033
E-mail: korentsy.endre@mupa.hu
Fax: +36 15553035
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mupa.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mupa.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: 100%-os állami tulajdonú nonprofit kft.
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szolgáltatási keretszerződés alapján nemzetközi útvonaltervezési, menetjegyfoglalási és kapcsolódó szolgáltatások ellátása a Müpa Budapest Nonprofit Kft. rendezvényeihez és szakmai munkájához kapcsolódóan
Hivatkozási szám: EKR000710112018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 63510000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Összességében rendelkezésre álló keretösszeg: nettó 67.300.000,- Ft
1. RÉSZ (rendelkezésre álló keretösszeg nettó 65.100.000,- Ft.):
Menetrendszerinti- és nem menetrendszerinti repülőjegyek biztosítása, amely tartalmazza Ajánlatkérő igényei szerint a repülőjegyek, valamint a repülőjegyekhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások – reptéri- és transzferszolgáltatások – lefoglalását, repülőjegyek kiállítását és az Ajánlatkérőhöz történő eljuttatását, valamint esetenként, – külön igény esetén - az utasok becsekkolását, és a beszállókártyák továbbítását Ajánlatkérő felé
2. RÉSZ (rendelkezésre álló keretösszeg nettó 2.200.000,- Ft):
Belföldi és külföldi vonatjegyek biztosítása
amely tartalmazza Ajánlatkérő igényei szerint a vonatjegyek, valamint a vonatjegyekhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások – helyjegy, hálókocsijegy, stb. – lefoglalását, a vonatjegyek kiállítását, és az Ajánlatkérőhöz történő eljuttatását (szükség szerint külföldről vagy külföldre postai úton is)
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 67300000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Menetrendsz- és nem menetrendsz repülőjegy bizt.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 63510000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1095 Budapest, Komor Marcell utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. RÉSZ (rendelkezésre álló keretösszeg nettó 65.100.000,- Ft.:
Menetrendszerinti- és nem menetrendszerinti repülőjegyek biztosítása
amely tartalmazza Ajánlatkérő igényei szerint a repülőjegyek, valamint a repülőjegyekhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások – reptéri- és transzferszolgáltatások – lefoglalását, repülőjegyek kiállítását és az Ajánlatkérőhöz történő eljuttatását, valamint esetenként, – külön igény esetén - az utasok becsekkolását, és a beszállókártyák továbbítását Ajánlatkérő felé
a) egyéni és csoportos utazás esetén
b) Budapestről induló, vagy Budapestre érkező közvetlen menetrendszerinti járattal, vagy átszállással esetleg charter, illetve – Ajánlatkérő ilyen irányú kérése esetén – diszkont légitársaságok járatainak biztosításával
c) Európai vagy Európán kívüli célállomásokra, illetve indulási állomásokról
d) A repülőjegyek és kapcsolódó szolgáltatások díjának tételes és végösszege szerinti összehasonlíthatóságával
e) Különleges igények szerinti foglalás, (hangszerszállítás kabinban, csomagparamétereket meghaladó méretű hangszerek szállítása stb.)
f) Egyes légitársaságoknál gyűjtött pontok nyilvántartása, kimutatások megküldése, esetenkénti felhasználásának javaslata
Ellátandó egyéb szolgáltatások:
Többek között
- járattörlés, járatmódosulás esetén Ajánlatkérő soron kívüli tájékoztatása, Ajánlatkérővel egyeztetve új járat foglalása, Ajánlatkérő érdekeinek képviselete, aktív közreműködéssel - kártérítési ügyintézésben - a légi- illetve vasúttársasággal szemben
- elveszett vagy sérült poggyászokkal kapcsolatos teljes körű ügyintézés,
- az érintett utazásszolgáltatóval, együttműködve, túlsúlyügyintézés,
- hangszerszállítással kapcsolatos ügyintézés Ajánlatkérő igényei szerint,
- esetleges jegycsere, jegymódosítás,
- a külföldi jegyek postázása az ajánlatkérő részére
Ajánlatkérő tevékenységére való tekintettel kiemelt jelentősége van az időben, megrendelés szerint történő teljesítésnek, mivel a hibás- vagy késedelmes teljesítés Ajánlatkérő tevékenységét veszélyezteti. Erre való tekintettel Ajánlatkérő késedelmi-, hibás teljesítési- és meghiúsulási kötbért köt ki a nyertes Ajánlattevővel szemben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 3. A szolgáltatás minősége: Ajánlatkérő által igényelt repülőjegyekhez használt online foglalási rendszerek száma (db) [minimum 1 db maximum 2 db] 1
2 4. Diszkont légitársaságok ajánlatainak prezentálása a foglalás részeként [igen/nem] 1
3 5. Árajánlatok benyújtásának határideje - az ajánlatkérés időpontjától számítva (óra) (minimum 6 óra, maximum 24 óra) 11
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyéni/csoportos foglalási és közvetítési díj Súlyszám - 12/8
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
1. RÉSZ ,1. és 2. sz. értékelési szempontjai:
1. Egyéni foglalási és közvetítési díj mértéke esetenként (Ft + ÁFA/fő) - repülőjegy és közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások - Súlyszám 12
2. Csoportos foglalási és közvetítési díj mértéke esetenként (Ft + ÁFA/fő) - repülőjegy és közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások - Súlyszám 8

II.2.1)
Elnevezés: Belföldi és külföldi vonatjegyek biztosítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 63510000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1095 Budapest, Komor Marcell utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. RÉSZ (rendelkezésre álló keretösszeg nettó 2.200.000,- Ft):
Belföldi és külföldi vonatjegyek biztosítása
amely tartalmazza Ajánlatkérő igényei szerint a vonatjegyek, valamint a vonatjegyekhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások – helyjegy, hálókocsijegy, stb. – lefoglalását, a vonatjegyek kiállítását, és az Ajánlatkérőhöz történő eljuttatását (szükség szerint külföldről vagy külföldre postai úton is)
a) egyéni és csoportos utazások esetén
b) Budapestről induló, vagy Budapestre érkező közvetlen járattal vagy átszállással
c) Európai célállomásra illetve európai indulási állomásokról
Ellátandó egyéb szolgáltatások:
Többek között
- járattörlés, járatmódosulás esetén Ajánlatkérő soron kívüli tájékoztatása, Ajánlatkérővel egyeztetve új járat foglalása, Ajánlatkérő érdekeinek képviselete, aktív közreműködéssel - kártérítési ügyintézésben - a légi- illetve vasúttársasággal szemben
- elveszett vagy sérült poggyászokkal kapcsolatos teljes körű ügyintézés,
- az érintett utazásszolgáltatóval, együttműködve, túlsúlyügyintézés,
- hangszerszállítással kapcsolatos ügyintézés Ajánlatkérő igényei szerint,
- esetleges jegycsere, jegymódosítás,
- a külföldi jegyek postázása az ajánlatkérő részére
Ajánlatkérő tevékenységére való tekintettel kiemelt jelentősége van az időben, megrendelés szerint történő teljesítésnek, mivel a hibás- vagy késedelmes teljesítés Ajánlatkérő tevékenységét veszélyezteti. Erre való tekintettel Ajánlatkérő késedelmi-, hibás teljesítési- és meghiúsulási kötbért köt ki a nyertes Ajánlattevővel szemben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 3. Árajánlatok benyújtásának határideje - az ajánlatkérés időpontjától számítva (óra) (minimum 6 óra, maximum 24 óra) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyéni/csoportos foglalási és közvetítési díj Súlyszám - 10/5
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
2. RÉSZ 1. és 2. sz. értékelési szempontjai::
1. Egyéni foglalási és közvetítési díj mértéke esetenként (Ft + ÁFA/fő) - vonatjegy és közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások - Súlyszám 10
2. Csoportos foglalási és közvetítési díj mértéke esetenként (Ft + ÁFA/fő) - vonatjegy és közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások - Súlyszám 5

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Menetrendsz- és nem menetrendsz repülőjegy bizt.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: UNITED4 Skyline Tickets Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62024637
Postai cím: Aradi u 8-10
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
E-mail: karoly.foner@hu.fcm.travel
Telefon: +36 309334689
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10762312242
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 65100000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: OTP Travel Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65652440
Postai cím: Nádor Utca 21
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10174902241

Hivatalos név: UNITED4 Skyline Tickets Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62024637
Postai cím: Aradi u 8-10
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10762312242

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Belföldi és külföldi vonatjegyek biztosítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: OTP Travel Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65652440
Postai cím: Nádor Utca 21
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
E-mail: management@otptravel.hu
Telefon: +36 13547315
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 19997958
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10174902241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2200000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: OTP Travel Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65652440
Postai cím: Nádor Utca 21
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10174902241

Hivatalos név: UNITED4 Skyline Tickets Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62024637
Postai cím: Aradi u 8-10
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10762312242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/09/25 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges