Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/61
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.26.
Iktatószám:24569/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Teljesítés helye:Fehérgyarmat, Kiss Ernő u. 4. sz. alatti ingatlan (1451 hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MOR-EX Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK16622
Postai cím: Mogyoródi út 43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Novák-Soós Zsuzsanna
Telefon: +36 14694427
E-mail: zsuzsanna.novaksoos@katved.gov.hu
Fax: + 36 14694137
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.katasztrofavedelem.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.katasztrofavedelem.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: ”Katasztrófavédelmi kirendeltség és Tűzoltó laktanya építése Fehérgyarmaton KEHOP-1.6.0-15-2016-00011 azonosítószámú projekt keretében”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
”Katasztrófavédelmi kirendeltség és Tűzoltó laktanya építése Fehérgyarmaton KEHOP-1.6.0-15-2016-00011 azonosítószámú projekt keretében”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Fehérgyarmat, Kiss Ernő u. 4. sz. alatti ingatlan (1451 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. A beruházással érintett ingatlanon (1451 hrsz.) egy katasztrófavédelmi kirendeltség és egy tűzoltó laktanya kerül kialakításra.
2. Az ingatlanon a korábban főépületként működő épület elbontásra került. A megmaradó, korábbi iroda épület jó műszaki állapotban van, az épület földszintes, lapos tetős, teherhordó- és válaszfalai KM téglából készültek, beton sávalapozással és előregyártott vb. gerendás és béléstestes födémezéssel. A meglévő épületre emelet ráépítésére kerül sor.
3. Az épülethez csatlakozóan kerül megépítésre egy acél vázszerkezetű, könnyű szerkezetes épület, amelynek egy része két szintes kialakítású, míg a többi részében 2 szerállás és mosó kerül kialakításra.
4. A felújított épület földszintjén kerülnek kialakításra a katasztrófavédelmi kirendeltség irodái, míg a tervezett könnyűszerkezetes épületben a tűzoltóság működéséhez szükséges helyiségek egy része (raktár, műhely,
5. bevetési ruha tároló, stb.), míg az emeleten a tűzoltóság működéséhez előírt helyiségek (étkező, pihenő, öltöző, iroda, stb.) lesznek kialakítva.
6. Az ingatlanon belül biztosított a gépkocsik elhelyezése a meglévő gépkocsi tároló épületben, illetve újonnan kialakított parkoló állásokban. A személygépkocsi parkolók a területen belül az ÉNy-i részen kerülnek megépítésre. A személy-gépkocsik parkolására 6 db hely épül.
- A meglévő épület hasznos alapterülete: 265,49 m2
- Az épület átalakítás hasznos alapterülete: 273,92 m2
- Az épületbővítés földszinti hasznos alapterülete: 349,90 m2
- Az emelet-ráépítés hasznos alapterülete: 273,97 m2
- Az épületbővítés emelet hasznos alapterülete: 157,97 m2
- A földszinti helyiségek hasznos alapterülete összesen: 623,82 m2
- Emeleti helyiségek hasznos alapterülete összesen: 431,94 m2
- Az épület átalakítás és bővítés alapterülete összesen: 1.055,76 m2
7. A beépítésre kijelölt terület a Kiss Ernő utca D-i oldalán található - Polgármesteri Hivatal épülete mellett. A határoló utca a M.Á. - Magyar Közút Zrt. tulajdonában - kezelésében van és aszfalt burkolattal kiépített (Győrtelek - Fehérgyarmat - 491 sz. főút - 9+750 sz. km sz.). Az út területén az alábbi közművek találhatók:
- vízvezeték
- szennyvízcsatorna
- csapadékvíz csatorna
- elektromos földkábel
- távközlési földkábel
- középnyomású gázvezeték
8. A kiépítést a helyi forgalom fenntartása mellett kell végezni.
9. A tervezett útfelületek aszfalt - térkő burkolattal készülnek.
10. A tervezett épületegyüttes útkapcsolata a Kiss Ernő utca felől lesz biztosítva majd.
11. A munkálatok megkezdése előtt a területen lévő fák, bokrok kivágását, a tuskók kiszedését, a meglévő burkolatok és műtárgyak elbontását biztosítani kell. A munkálatokkal érintett területről a humusz réteget - min. 0,25 m vastagságban előzetesen le kell tolni és azt helyben kell deponálni.
12. További mennyiségi adatok:
- Vasbeton szerkezetek építése 68,72 m3
- Alapozási munkák 194,71 m3
- Acélszerkezet építése 35,29 t
- Beton aljzat 104,47 m3
- Teherhordó és kitöltő fakazat készítése 128,38 m3
- Külső térelhatárolás hőszigetelt szendvicspanellel 450,2 m2
- Külső térlefedés hőszigetelt szendvicspanellel 68,47 m2
- Oldalfal és mennyezetvakolat készítése 4168,24 m2
- Vékonyvakolat készítése 484,34 m2
- Szerelt válaszfalak építése 756,34 m2
- Szerelt álmennyezet építése 566,88 m2
- Falburkolatok készítése 620 m2
- Diszperziós festés gletteléssel 2269 m2
- Acélfelületek mázolása 227,4 m2
- Tűzvédő mázolás 71,12 m2
- Térburkolat készítése 1237 m2
- Diesel üzemű aggregátor 30 kVA 1 db
- Szünetmentes tápegység 20 kVA 1 db
- Napelemes áramtermelő rendszer (panel) 110 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 400
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-1.6.0-15-2016-00011

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14419 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/08 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MOR-EX Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bujtos u. 14.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 474894204
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45262700-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45262800-9
További tárgyak:45216121-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Fehérgyarmat, Kiss Ernő utca 4. sz. alatti ingatlan (1451 hrsz.)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. A beruházással érintett ingatlanon (1451 hrsz.) egy katasztrófavédelmi kirendeltség és egy tűzoltó laktanya kerül kialakításra.
2. Az ingatlanon a korábban főépületként működő épület elbontásra került. A megmaradó, korábbi iroda épület jó műszaki állapotban van, az épület földszintes, lapos tetős, teherhordó- és válaszfalai KM téglából készültek, beton sávalapozással és előregyártott vb. gerendás és béléstestes födémezéssel. A meglévő épületre emelet ráépítésére kerül sor.
3. Az épülethez csatlakozóan kerül megépítésre egy acél vázszerkezetű, könnyű szerkezetes épület, amelynek egy része két szintes kialakítású, míg a többi részében 2 szerállás és mosó kerül kialakításra.
4. A felújított épület földszintjén kerülnek kialakításra a katasztrófavédelmi kirendeltség irodái, míg a tervezett könnyűszerkezetes épületben a tűzoltóság működéséhez szükséges helyiségek egy része (raktár, műhely,
5. bevetési ruha tároló, stb.), míg az emeleten a tűzoltóság működéséhez előírt helyiségek (étkező, pihenő, öltöző, iroda, stb.) lesznek kialakítva.
6. Az ingatlanon belül biztosított a gépkocsik elhelyezése a meglévő gépkocsi tároló épületben, illetve újonnan kialakított parkoló állásokban. A személygépkocsi parkolók a területen belül az ÉNy-i részen kerülnek megépítésre. A személy-gépkocsik parkolására 6 db hely épül.
- A meglévő épület hasznos alapterülete: 265,49 m2
- Az épület átalakítás hasznos alapterülete: 273,92 m2
- Az épületbővítés földszinti hasznos alapterülete: 349,90 m2
- Az emelet-ráépítés hasznos alapterülete: 273,97 m2
- Az épületbővítés emelet hasznos alapterülete: 157,97 m2
- A földszinti helyiségek hasznos alapterülete összesen: 623,82 m2
- Emeleti helyiségek hasznos alapterülete összesen: 431,94 m2
- Az épület átalakítás és bővítés alapterülete összesen: 1.055,76 m2
7. A beépítésre kijelölt terület a Kiss Ernő utca D-i oldalán található - Polgármesteri Hivatal épülete mellett. A határoló utca a M.Á. - Magyar Közút Zrt. tulajdonában - kezelésében van és aszfalt burkolattal kiépített (Győrtelek - Fehérgyarmat - 491 sz. főút - 9+750 sz. km sz.). Az út területén az alábbi közművek találhatók:
- vízvezeték
- szennyvízcsatorna
- csapadékvíz csatorna
- elektromos földkábel
- távközlési földkábel
- középnyomású gázvezeték
8. A kiépítést a helyi forgalom fenntartása mellett kell végezni.
9. A tervezett útfelületek aszfalt - térkő burkolattal készülnek.
10. A tervezett épületegyüttes útkapcsolata a Kiss Ernő utca felől lesz biztosítva majd.
11. A munkálatok megkezdése előtt a területen lévő fák, bokrok kivágását, a tuskók kiszedését, a meglévő burkolatok és műtárgyak elbontását biztosítani kell. A munkálatokkal érintett területről a humusz réteget - min. 0,25 m vastagságban előzetesen le kell tolni és azt helyben kell deponálni.
12. További mennyiségi adatok:
- Vasbeton szerkezetek építése 68,72 m3
- Alapozási munkák 194,71 m3
- Acélszerkezet építése 35,29 t
- Beton aljzat 104,47 m3
- Teherhordó és kitöltő fakazat készítése 128,38 m3
- Külső térelhatárolás hőszigetelt szendvicspanellel 450,2 m2
- Külső térlefedés hőszigetelt szendvicspanellel 68,47 m2
- Oldalfal és mennyezetvakolat készítése 4168,24 m2
- Vékonyvakolat készítése 484,34 m2
- Szerelt válaszfalak építése 756,34 m2
- Szerelt álmennyezet építése 566,88 m2
- Falburkolatok készítése 620 m2
- Diszperziós festés gletteléssel 2269 m2
- Acélfelületek mázolása 227,4 m2
- Tűzvédő mázolás 71,12 m2
- Térburkolat készítése 1237 m2
- Diesel üzemű aggregátor 30 kVA 1 db
- Szünetmentes tápegység 20 kVA 1 db
- Napelemes áramtermelő rendszer (panel) 110 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 400
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 474894204
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MOR-EX Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bujtos u. 14.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/12/09 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A vállalkozási szerződés teljesítése során pótmunka megrendelésére került sor.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A)
A Vállalkozó az Alapszerződés teljesítése során a parkoló- és útépítési földmunkák megkezdését követően jelezte a Megrendelő felé, hogy a szomszédos (nyugati oldal) 1453 hrsz. alatti ingatlan felőli oldalon az 1. jelű fúrásszelvénytől eltérő talajrétegződés található. Az eltérő talajrétegződés oka vélhetően az, hogy a szomszédos ingatlan felőli oldalon a talajt korábban jelentős mértékben tömörítésre nem alkalmas, magas szerves anyag tartalmú földdel feltöltötték.
A kivitelei tervek szerint a szerkocsik közlekedését biztosító út e szomszédos ingatlan felőli oldalon kerül kialakításra. Az eltérő talajrétegződés miatt a kerítéstől ca. 1,0 m-re tervezett szegélykő és padka állagvédelme az eredetileg tervezett, beton gerendára ültetett kiemelt szegélykővel azonban nem biztosítható.
Mivel a kivitelezési munkák ideje alatt végzett feltárás során megállapításra került, hogy tömörítésre nem alkalmas, magas szerves anyag tartalmú föld található a tervezett út alatti részen is, ezért a nagy terhelésű út ezen szakaszát megfelelő vízszintes irányú erők felvételére alkalmas támfal kialakítására kerül sor, az érintett szomszédos ingatlan felőli teljes hosszon, amely mindösszesen 42,0 m.
A szomszédos ingatlan eltérő talajrétegződése a Megrendelő számára előre nem látható körülmény, tekintettel arra, hogy a kivitelezési munkák előkészítése során (tervezés, engedélyeztetés) a szomszédos ingatlanok talajrétegződésének feltárására, vizsgálatára nem került sor, a Megrendelőnek pedig erről nem volt tudomása.
B)
A Vállalkozó az Alapszerződés teljesítése során a földszinti aljzatbeton felbontását követően régi beton alaptesteket tárt fel, amelyeket a tervezett aljzat rétegződés kialakítása érdekében el kell bontani.
A földszinti aljzatbeton alatti betontestek elhelyezkedése a Megrendelő számára nem volt ismert, az épület felmérése és a tervdokumentáció készítése során e problémák feltárására nem került sor, az előkészítésben részt vevőknek az aljzatbeton alatti betontestekről nem volt tudomása. Erre tekintettel a Megrendelő számára előre nem látható körülmény, hogy ezen betontesteket el kell bontani.
C)
A Vállalkozó az Alapszerződés teljesítése során, a homlokzati vakolat leverését követően jelezte a Megrendelő felé, hogy az előtető rögzítésére szolgáló vasbeton koszorú teherbírása nem megfelelő, mivel a koszorú beton anyaga morzsalékos, a tervezett konzolos előtető rögzítésére ható húzó erők felvételére nem alkalmas.
Mivel a koszorú az épület merevségét a folytonosságával biztosítja körben, ezért a meglévő koszorú előtető által érintett szakaszának az elbontása és újbóli elkészítése nem lehetséges. Mivel a koszorú a húzó igénybevételek felvételére nem alkalmas, ezért az eredetileg konzolos előtető, hagyományos oszlopokkal alátámasztott előtetőként történő áttervezése szükséges.
A vasbeton koszorú morzsalékos jellege a Megrendelő számára nem volt ismert, arra csak a vakolat leverését követően lehetett tudomást szerezni.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 474894204 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 474894204 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben