Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/30
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.12.
Iktatószám:2474/2019
CPV Kód:79993000-1
Ajánlatkérő:Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23305041
Postai cím: Széchenyi Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Balogh Tamás
Telefon: +36 14125850
E-mail: ki.kozb@nav.gov.hu
Fax: +36 14125515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nav.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: NAV objektumok műszaki üzemeltetése hét részben
Hivatkozási szám: EKR001053562018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79993000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Közbeszerzés tárgya a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Gazdasági Ellátó Igazgatósága kezelésében lévő objektumok műszaki üzemeltetése. Az üzemeltetési feladat célja az objektumokban felmerülő hibák megelőzése, a felmerült hibák, hiányosságok folyamatos feltárása, haladéktalan elhárítása az üzemeltetett objektumok műszaki állapotának műszakilag, és egyes vonatkozó szabványokban (MSZ EN 15221; OTSZ 54/2014 (XII.5.) BM rendelet; MSZ 15233/2015; MSZ 15234:2012; MSZ 15235:2011; MSZ EN 15288-1:2008+A1:2011) rögzítettek szerinti megfelelő szinten tartása.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/07 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 24661 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 009 - 016608
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/10 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
Minden rész vonatkozásában:
M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik részenként külön-külön az alábbi szakemberekkel:
a) 1 fő gépészmérnök vagy épületgépész mérnök végzettségű szakember, aki legalább 36 hónap, a közbeszerzés tárgyához (épületüzemeltetés) és/vagy a végzettségéhez kapcsolódó szakmai gyakorlattal rendelkezik.
b) 1 fő víz-, gáz- és fűtésszerelő és/vagy vezeték- és csőhálózatszerelő végzettségű szakember, aki legalább 36 hónap, a közbeszerzés tárgyához (épületüzemeltetés) és/vagy a végzettségéhez kapcsolódó szakmai gyakorlattal rendelkezik.
c) 1 fő épületvillamossági szerelő vagy villanyszerelő végzettségű szakember, aki legalább 36 hónap, a közbeszerzés tárgyához (épületüzemeltetés) és/vagy a végzettségéhez kapcsolódó szakmai gyakorlattal rendelkezik.
d) 1 fő legalább középfokú végzettségű, munkavédelmi és üzembiztonsági képzettséggel rendelkező szakember, aki legalább 36 hónap, a közbeszerzés tárgyához (épületüzemeltetés) és/vagy a végzettségéhez kapcsolódó szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Ajánlatkérő a fenti végzettségekkel/képzettségekkel egyenértékűt is elfogad. Ajánlattevőnek az egyenértékűséget igazolni szükséges.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy az M1. pontban meghatározott alkalmassági követelményre bemutatott szakemberek több rész vonatkozásában is igazolhatnak alkalmasságot.
Az egy részen belül a szakemberek átfedésére vonatkozóan Ajánlatkérő a következőket írja elő:
Az a), b) és c) pontra bemutatásra kerülő szakemberek között az átfedés nem megengedett, az a) és d) pontra, a b) és d) pontra, illetőleg a c) és d) pontban meghatározottaknak való megfelelőséghez bemutatott szakemberek között az átfedés megengedett.
M2. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától számított három évben, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített alábbi referenciákkal:
1-5. rész: 20 db épület műszaki üzemeltetésére kötött és szerződésszerűen teljesített referenciával.
6-7. rész: 10 db épület műszaki üzemeltetésére kötött és szerződésszerűen teljesített referenciával.
Az M2. pontban meghatározott alkalmassági minimumkövetelményeknek ajánlattevő minden rész esetében több referenciaigazolással is megfelelhet. Abban az esetben, ha Ajánlattevő több részre kíván ajánlatot tenni, elegendő a magasabb mennyiségű előírásnak megfelelni.
Helyesen:
Minden rész vonatkozásában:
M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik részenként külön-külön az alábbi szakemberekkel:
a) 1 fő gépészmérnök vagy épületgépész mérnök végzettségű szakember, aki legalább 36 hónap, a közbeszerzés tárgyához (épületüzemeltetés) és/vagy a végzettségéhez kapcsolódó szakmai gyakorlattal rendelkezik.
b) 1 fő víz-, gáz- és fűtésszerelő és/vagy vezeték- és csőhálózatszerelő végzettségű szakember, aki legalább 36 hónap, a közbeszerzés tárgyához (épületüzemeltetés) és/vagy a végzettségéhez kapcsolódó szakmai gyakorlattal rendelkezik.
c) 1 fő épületvillamossági szerelő vagy villanyszerelő végzettségű szakember, aki legalább 36 hónap, a közbeszerzés tárgyához (épületüzemeltetés) és/vagy a végzettségéhez kapcsolódó szakmai gyakorlattal rendelkezik.
d) 1 fő legalább középfokú végzettségű, munkavédelmi technikus képzettséggel rendelkező szakember, aki legalább 36 hónap, a közbeszerzés tárgyához (épületüzemeltetés) és/vagy a végzettségéhez kapcsolódó szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Ajánlatkérő a fenti végzettségekkel/képzettségekkel egyenértékűt is elfogad. Ajánlattevőnek az egyenértékűséget igazolni szükséges.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy az M1. pontban meghatározott alkalmassági követelményre bemutatott szakemberek több rész vonatkozásában is igazolhatnak alkalmasságot.
Az egy részen belül a szakemberek átfedésére vonatkozóan Ajánlatkérő a következőket írja elő:
Az a), b) és c) pontra bemutatásra kerülő szakemberek között az átfedés nem megengedett, az a) és d) pontra, a b) és d) pontra, illetőleg a c) és d) pontban meghatározottaknak való megfelelőséghez bemutatott szakemberek között az átfedés megengedett.
M2. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától számított három évben, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített alábbi referenciákkal:
1-5. rész: 20 db épület műszaki üzemeltetésére kötött és szerződésszerűen teljesített referenciával.
6-7. rész: 10 db épület műszaki üzemeltetésére kötött és szerződésszerűen teljesített referenciával.
Az M2. pontban meghatározott alkalmassági minimumkövetelményeknek ajánlattevő minden rész esetében több referenciaigazolással is megfelelhet. Abban az esetben, ha Ajánlattevő több részre kíván ajánlatot tenni, elegendő a magasabb mennyiségű előírásnak megfelelni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/02/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/02/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/02/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/02/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ