Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/11
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.16.
Iktatószám:24877/2019
CPV Kód:45212200-8
Ajánlatkérő:Dunaegyháza Község Önkormányzat
Teljesítés helye:6323 Dunaegyháza, 875/6. hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Teiller István ev.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dunaegyháza Község Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75726364
Postai cím: Mikszáth Kálmán Utca 25
Város: Dunaegyháza
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6323
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szilágyi István
Telefon: +36 78573020
E-mail: zsifamo.pohi@tanet.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Sportpálya öltöző felújítása Dunaegyházán
Hivatkozási szám: EKR000798682019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212200-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Sportpálya öltöző felújítása Dunaegyházán
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6323 Dunaegyháza, 875/6. hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Sportpálya öltöző felújítása Dunaegyházán a közbeszerzési dokumentumokban található műszaki leírás és árazatlan költségvetés szerint, az abban megadott részletes mennyiségek, és előírások betartásával.
Főbb mennyiségi adatok:
síkalapozás 8 cm vastagságban
tetőszerkezet és héjazat felújítása
nyílászárók cseréje
födémszigetelés 20 cm vastagságban
felületképzés, burkolás
A részletes követelményeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és árazatlan költségvetés tartalmazza.
Egyéb: Az ajánlattevőnek az ajánlatát az EKR annak benyújtására szolgáló funkciója alkalmazásával kell ajánlatként benyújtania. Az egyéb módon benyújtott dokumentum nem minősül ajánlatnak. (424/2017. Korm. r. 11. § (9) bek.)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/08/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
17143 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Sportpálya öltöző felújítása Dunaegyházán
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/03 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Teiller István ev.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18740152
Postai cím: Ibolya Utca 9
Város: Dunaegyháza
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6323
Ország: Magyarország
E-mail: teilleristvan20@gmail.com
Telefon: +36 703339231
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 12881959
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212200-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212200-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6323 Dunaegyháza, 875/6. hrsz
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Sportpálya öltöző felújítása Dunaegyházán a közbeszerzési dokumentumokban található műszaki leírás és árazatlan költségvetés szerint, az abban megadott részletes mennyiségek, és előírások betartásával.
Főbb mennyiségi adatok:
síkalapozás 8 cm vastagságban
tetőszerkezet és héjazat felújítása
nyílászárók cseréje
födémszigetelés 20 cm vastagságban
felületképzés, burkolás
A részletes követelményeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és árazatlan költségvetés tartalmazza.
Egyéb: Az ajánlattevőnek az ajánlatát az EKR annak benyújtására szolgáló funkciója alkalmazásával kell ajánlatként benyújtania. Az egyéb módon benyújtott dokumentum nem minősül ajánlatnak. (424/2017. Korm. r. 11. § (9) bek.)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/08/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 12881959
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Teiller István ev.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18740152
Postai cím: Ibolya Utca 9
Város: Dunaegyháza
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6323
Ország: Magyarország
E-mail: teilleristvan20@gmail.com
Telefon: +36 703339231
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/15 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Kivitelezési szerződés mellékletét képező műszaki leírás és árazott költségvetés a melléklet szerint módosul.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A sportöltöző épületéhez csatlakozó fedett-nyitott acélszerkezetű esőbeálló állapota nagyobb mértékben leromlott, mint az a Megrendelő az árazatlan költségvetés készítése során feltételezte. A nagyobb állagleromlás ismeretében a szerkezet javítása nem végezhető el az 1050000 Ft megajánlott költségen, ezért a Vállalkozó javasolta a Megrendelőnek a meglévő szerkezet egy faanyagú szerkezettel való helyettesítését, melynek költsége 1079.675,-Ft. A módosított szerkezet bekerülési költsége meghaladja a tervezett, megajánlott költségeket, de a kivitelezés során a Vállalkozó a különbözettől eltekint, arra nem tart igényt.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 12881959 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 12881959 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben