Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/9
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.14.
Iktatószám:24879/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Alsópáhok Község Önkormányzata
Teljesítés helye:8394 Alsópáhok, Fő utca 65. 80 HRSZ
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Horváth Invest Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Alsópáhok Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80511652
Postai cím: Fő Utca 65.
Város: Alsópáhok
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8394
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváthné Makó Judit
Telefon: +36 305756601
E-mail: alsopahok@t-online.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.alsopahok.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Polgármesteri Hivatal épületének felújítása - 2019
Hivatkozási szám: EKR001021572019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása - 2019
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8394 Alsópáhok, Fő utca 65. 80 HRSZ
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Alsópáhok Község Önkormányzat, 8394 Alsópáhok Fő utca 65 – 80 HRSZ alatti ingatlanon polgármesteri hivatal meglévő épülete felújítása
A felújítás leírása:
A földszinten 3 új WC kerül kialakításra, önálló előtérrel. Megszűnik az irattár, bővül a dolgozói étkező és a fénymásoló, valamint egy iroda. Az irattár elkerül az átalakítással kialakított tető alatti tetőtérbe.
A régi fénymásoló helyén új vb. lépcső készül, amely felvezet a tetőtérben kialakítandó irattár helyiségbe. A tetőtér többi része beépítetlen padlástér marad.
A régi tetőszerkezet lebontása után új nyeregtetős tetőszerkezet készül, amely már lefedi a korábban lapostetős épületrészt is.
A földszinten a két épületrész között megszűnik a 20 cm szintkülönbség, a padlószint a hátsó épületrészen felemelésre kerül, új padlószerkezet kialakításával, 10 cm lépésálló hőszigeteléssel, új vízszigeteléssel.
Az épület északi oldalán kialakításra kerülő lépcsőház, fénymásoló, kettő WC elő-térrel, dolgozói étkező helyiségek teljes padlószerkezet cserére kerülnek ( 8 cm padló hőszigeteléssel, vízszigeteléssel ) .
Az első épületrészben a folyosó és a pénzügyi iroda új padlóburkolatot kap.
Hasznos alapterület:
pince: 42.56 m2 (változatlan marad)
földszint: 266.58 m2
tetőtér: 33.98 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 85
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
01771 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Polgármesteri Hivatal épületének felújítása - 2019
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/12 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Horváth Invest Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91190477
Postai cím: Tavasz Utca 2
Város: Pacsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8761
Ország: Magyarország
E-mail: silverbandzsolt@gmail.com
Telefon: +36 302379503
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 41348319
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8394 Alsópáhok, Fő utca 65. 80 HRSZ
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Alsópáhok Község Önkormányzat, 8394 Alsópáhok Fő utca 65 – 80 HRSZ alatti ingatlanon polgármesteri hivatal meglévő épülete felújítása
A felújítás leírása:
A földszinten 3 új WC kerül kialakításra, önálló előtérrel. Megszűnik az irattár, bővül a dolgozói étkező és a fénymásoló, valamint egy iroda. Az irattár elkerül az átalakítással kialakított tető alatti tetőtérbe.
A régi fénymásoló helyén új vb. lépcső készül, amely felvezet a tetőtérben kialakítandó irattár helyiségbe. A tetőtér többi része beépítetlen padlástér marad.
A régi tetőszerkezet lebontása után új nyeregtetős tetőszerkezet készül, amely már lefedi a korábban lapostetős épületrészt is.
A földszinten a két épületrész között megszűnik a 20 cm szintkülönbség, a padlószint a hátsó épületrészen felemelésre kerül, új padlószerkezet kialakításával, 10 cm lépésálló hőszigeteléssel, új vízszigeteléssel.
Az épület északi oldalán kialakításra kerülő lépcsőház, fénymásoló, kettő WC elő-térrel, dolgozói étkező helyiségek teljes padlószerkezet cserére kerülnek ( 8 cm padló hőszigeteléssel, vízszigeteléssel ) .
Az első épületrészben a folyosó és a pénzügyi iroda új padlóburkolatot kap.
Hasznos alapterület:
pince: 42.56 m2 (változatlan marad)
földszint: 266.58 m2
tetőtér: 33.98 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 85
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 56118699
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Horváth Invest Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91190477
Postai cím: Tavasz Utca 2
Város: Pacsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8761
Ország: Magyarország
E-mail: silverbandzsolt@gmail.com
Telefon: +36 302379503
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/12/17 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A vállalkozási szerződés módosítás három okból indokolttá vált.
1. A kivitelezési munkálatok során, az átépítéssel érintett egyes munkafeladatoknál a szerkezet megbontása, feltárása kapcsán Vállalkozó észlelte, hogy a közbeszerzési eljárásban rendelkezésre bocsátott műszaki leírás szerinti feladatok és ahhoz kapcsolódó költségvetési tételek a ténylegesen szükséges feladatokhoz és beépíteni tervezett eszközökhöz képest eltérést mutat. Ennek megfelelően egyes munkanemek és eszközök beépítésének elhagyása, más feladatok elvégzése és más eszközök beépítése viszont szükségessé vált a tényleges, feltárás utáni műszaki tartalom ismeretében.
2. E mellett a Megrendelőnek a kiviteli munka során jelezte, hogy annak érdekében, hogy a Polgármesteri Hivatal funkciójának még inkább megfeleljen pótmunkákat igények a Vállalkozótól, amely az épület rendeltetésszerű használatát több évtizedre meg tudja oldani.
3. Az 1. és 2. pontban jelzett műszaki korrekciók hatással vannak a szerződéses ellenértékre és a teljesítési határidőre.
1.
a) Elmaradó feladat és annak indokolása:
• Vízzáró szellőzőszőnyeg alátétlemez elhelyezése fémlemezfedés alá
• Meglévő palafedés bontott anyagának elszállítása
• Fémlemezfedés készítése hátsó udvar felőli bejárat felett
• 75/210 cm beltéri válaszfalajtó helyének megszüntetése műszaki és pénzügyi iroda között
• Tetőtérbe felvezető belső lépcső melletti fém korlát elmarad
A kérdéses tételek elvégzése nem szükséges, vagy más forrásból valósul meg, vagy a kiviteli terv készítése során kikerült a költségvetésből.
b) Műszaki tartalom változást érintő munkák és annak indokolása:
• 67 m2 laminált padlóburkolat helyett szőnyegpadló burkolat készítése
• Gres padlólapok méretének módosítása
• Gres padlólaphoz kapcsolódó gres lábazat méretének módosítása
• Csempeburkolat méretének módosítása
• Ablakdeszka, belső könyöklők, elhelyezése (szereléssel) HELOPAL öntött műmárvány anyaggal, fa burkolat helyett
• 2 db 100/210 cm nyíló belső ajtó módosítása a 14.számú iroda részére
• 3 db 100/210 cm nyíló belső ajtó elhelyezése tömör ajtólap helyett üvegezett kivitelben
2.
A kiviteli munkák során Megrendelő részéről a Polgármesteri Hivatal épületének későbbi használatának komfortosabbá tétele miatt – a folyó kivitelezési munkák elvégzésével egy időben – indokoltnak találtak az eredeti műszaki leírásban nem szereplő feladat elvégzését egyes költségvetési tételek módosítását, pótmunka keretében. A pótmunkák Vállalkozóval való elvégzése azt eredményezheti, hogy a későbbiekben nem kell az ingatlan használhatóbbá tétele érdekében újabb kivitelezés miatt építési területet átadni, az ingatlanban folyó hivatali feladatok zavartalanul folyhatnak.
3.
Az 1. és 2. pontban jelzett feladatok Vállalkozó részéről való végrehajtása az ellenértékre és a teljesítési határidőre is hatással vannak, tehát a felek a műszaki tartalom módosulása mellett az eredeti Vállalkozási szerződés ellenértékét és a teljesítési határidőt is kénytelenek módosítani.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az eredeti Vállalkozótól olyan további építési munkák beszerzése szükséges, amelyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben, azonban a Vállalkozó változása nem megvalósítható sem gazdasági sem műszaki okból, a folyó kivitelezés már elvégzett feladataira továbbá a pótmunkák és az eredeti műszaki tartalom műszaki egységének biztosítása miatt. A pótmunka elrendelése a Megrendelő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával nem jár. Az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 41348319 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 56118699 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben