Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/132
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.07.11.
Iktatószám:2489/2019
CPV Kód:45233162-2
Ajánlatkérő:Mindszent Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Mindszent város belterülete, a 45801 és 4521 számú állami út mentén
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PROBART Építő, Szerelő, Kereskedő és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mindszent Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72757130
Postai cím: Köztársaság Tér 31.
Város: Mindszent
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6630
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Murvai László
Telefon: +36 12379817
E-mail: murvai.laszlo@saldo.hu
Fax: +36 12379813
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mindszent.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000741622018/reszletek
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Mindszent kerékpárforgalmi létesítmény építése
Hivatkozási szám: EKR000741622018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Mindszent kerékpárforgalmi létesítmény építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213316-1
További tárgyak:45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Mindszent város belterülete, a 45801 és 4521 számú állami út mentén
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezett közlekedésbiztonsági kerékpárút hossza: 1024,17 m.
A kezdő szelvénytől a 0+069,9 szelvényig elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút épül, új nyomvonalon, pontszerű akadállyal, 2,55m burkolatszélességgel. A víztelenítésre 65,0 m hosszon, folyóka- és 42,0 m hosszon TB 20/30/30 csapadékvíz elvezető rendszer beépítésére kerül sor.
A 0+069,9 - 0+511,60 szelvények között elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút épül, a meglévő gyalogút nyomvonalán, pontszerű akadállyal, 2,75m burkolatszélességgel.
A 0+511,60 - 0+838,11 szelvények között elválasztott gyalog- és kerékpárút épül, a meglévő gyalogút nyomvonalán, annak szélesítésével, 3,75m burkolatszélességgel. A szakasz 0+815,00 szelvényénél egy 5x2 férőhelyes kerékpár tároló kerül kialakításra.
A 0+838,11 szelvény és a végszelvény között önálló vonalvezetésű kétirányú forgalmú kerékpárút kerül kialakításra. A kerékpárút szélessége 2,0m. A szakasz 0+838,11 szelvényénél egy 5x2 férőhelyes kerékpár tároló kerül kialakításra.
A beruházás az Európai Unió támogatásával, a TOP-2.1.2 (Zöld város kialakítása) és a TOP-2.1.1. (Barnamezős területek rehabilitációja) program keretében nyújtott támogatásból valósul meg. Projekt-azonosítók: TOP-2.1.2-15-CS1-2016-00005 és TOP-2.1.1-15-CS1-2016-00001.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-CS1-2016-0005, 2.1.1-15-CS1-2016-0001

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
21535 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Mindszent kerékpárforgalmi létesítmény építése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/14 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PROBART Építő, Szerelő, Kereskedő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75713890
Postai cím: Kossuth Utca 88.
Város: Kistelek
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6760
Ország: Magyarország
E-mail: probart@probart.hu
Telefon: +36 62258834
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 62258833
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 75387000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213316-1
További tárgyak:45233162-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Mindszent város belterülete, a 45801 és 4521 számú állami út mentén
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezett közlekedésbiztonsági kerékpárút hossza: 1024,17 m.
A kezdő szelvénytől a 0+069,9 szelvényig elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút épül, új nyomvonalon, pontszerű akadállyal, 2,55m burkolatszélességgel. A víztelenítésre 65,0 m hosszon, folyóka- és 42,0 m hosszon TB 20/30/30 csapadékvíz elvezető rendszer beépítésére kerül sor.
A 0+069,9 - 0+511,60 szelvények között elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút épül, a meglévő gyalogút nyomvonalán, pontszerű akadállyal, 2,75m burkolatszélességgel.
A 0+511,60 - 0+838,11 szelvények között elválasztott gyalog- és kerékpárút épül, a meglévő gyalogút nyomvonalán, annak szélesítésével, 3,75m burkolatszélességgel. A szakasz 0+815,00 szelvényénél egy 5x2 férőhelyes kerékpár tároló kerül kialakításra.
A 0+838,11 szelvény és a végszelvény között önálló vonalvezetésű kétirányú forgalmú kerékpárút kerül kialakításra. A kerékpárút szélessége 2,0m. A szakasz 0+838,11 szelvényénél egy 5x2 férőhelyes kerékpár tároló kerül kialakításra.
A beruházás az Európai Unió támogatásával, a TOP-2.1.2 (Zöld város kialakítása) és a TOP-2.1.1. (Barnamezős területek rehabilitációja) program keretében nyújtott támogatásból valósul meg. Projekt-azonosítók: TOP-2.1.2-15-CS1-2016-00005 és TOP-2.1.1-15-CS1-2016-00001.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/11/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/05/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 75387000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PROBART Építő, Szerelő, Kereskedő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75713890
Postai cím: Kossuth Utca 88.
Város: Kistelek
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6760
Ország: Magyarország
E-mail: probart@probart.hu
Telefon: +36 62258834
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 62258833
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/01/11 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Vállalkozó 2018. december 12-én akadályközlést jelentett, melyet 2018. december 7-i Építési Napló kivonattal támasztott alá. Az akadályközléssel egyidejűleg kezdeményezte a Vállalkozási Szerződésben rögzített kivitelezési határidő módosítását.
A Műszaki Ellenőr 2018. december 14-i nyilatkozatában a Vállalkozó módosítási kérelmében előadottakat szakmailag indokoltnak tartotta.
Akadályközlés tartalma:
- A létesítmény kivitelezésével érintett Invitel földkábel kiváltásának a közmű-tulajdonossal történő egyeztetése hosszabb időt vesz igénybe.
- A fagyveszélyes időszak beálltával az aszfaltüzemek leálltak, így a kivitelezési munka folytatása átmenetileg nem lehetséges. Igazolásként csatolták a Strabag szegedi aszfaltkeverő üzemének levelét, melyben a 218.11.30-tól 2019.04.01-ig tartó téli üzemszünetről tájékoztatták a vállalkozót.
Felek a fenti indokok alapján a szerződés közös megegyezéssel történő módosításáról döntenek, a Kbt. 141. § (4) bek. c) pontja alapján, tekintettel arra, hogy
- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
- az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át (mivel a Felek a szerződésben rögzített ellenértéket változatlanul hagyják).
Felek a Vállalkozási Szerződés 4.1. pontjának 3. bekezdését a következőre módosítják:
"A szerződés teljesítésének határideje (műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének napja): az aszfaltkeverő üzem szerződéskötést követő újraindításától (2019.04.01-től) számított 60 nap, azaz 2019. május 31. A Vállalkozó előteljesítésre jogosult."
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Akadályközlés tartalma:
- A létesítmény kivitelezésével érintett Invitel földkábel kiváltásának a közmű-tulajdonossal történő egyeztetése hosszabb időt vesz igénybe.
- A fagyveszélyes időszak beálltával az aszfaltüzemek leálltak, így a kivitelezési munka folytatása átmenetileg nem lehetséges. Igazolásként csatolták a Strabag szegedi aszfaltkeverő üzemének levelét, melyben a 218.11.30-tól 2019.04.01-ig tartó téli üzemszünetről tájékoztatták a vállalkozót.
Felek a fenti indokok alapján a szerződés közös megegyezéssel történő módosításáról döntenek, a Kbt. 141. § (4) bek. c) pontja alapján, tekintettel arra, hogy
- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
- az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át (mivel a Felek a szerződésben rögzített ellenértéket változatlanul hagyják).
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 75387000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 75387000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben