Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/8
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.13.
Iktatószám:25042/2019
CPV Kód:33000000-0
Ajánlatkérő:Nagykáta Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU120
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ARTMED Kórháztechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Nagykáta Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74515796
Postai cím: Dózsa György Út 2.
Város: Nagykáta
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2760
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dorner Gábor
Telefon: +36 29641100
E-mail: titkarsag@nagykata.hu
Fax: +36 29440086
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nagykata.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Orvostechnikai eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001220762019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33000000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Kardiológiai eszközök
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33123100-9
További tárgyak:33123200-0
33123210-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Nagykátai Szakorvosi Rendelőintézet (2760 Nagykáta, Dózsa György út 46.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Adásvételi szerződés keretében kardiológiai eszközök beszerzése az alábbiak szerint:
1 db ABPM 24 órás ambuláns vérnyomásmérő rendszer (4 db ABPM 24 órás vérnyomásmérő és ABPM kiértékelő rendszer)
1 db Defibrillátor készülék (automata)
1 db Defibrillátor
1 db EKG Holter kiértékelő rendszerrel (2 db Holter felvevő egység, Holter kiértékelő rendszer és Hardver)
1 db EKG készülék (12 csatornás)
1 db EKG készülék hordozható
1 db Terheléses EKG rendszer kerékpárergometerrel
A nyertes ajánlattevő feladata különösen, de nem kizárólagosan:
- a termék rendeltetési helyre történő szállítása,
- gyártói előírásoknak megfelelő telepítése, üzembe helyezése,
- használatának betanítása,
- az értékelési szempontra adott jótállás biztosítása,
- működő szervizháttér biztosítása.
Az ajánlattevő által teljesítendő feladatokat részletesen a szerződéstervezet tartalmazza. A részletes közbeszerzési műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, azaz Ajánlatkérő bármely, a megjelölt gyártmánnyal, típussal egyenértékű terméket elfogad.
Az egyenértékű megoldás megajánlása esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell. Bármely megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció, nyilatkozat, igazolás vagy valamely független, szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki dokumentáció, nyilatkozat. Az adott ajánlati elemekkel kapcsolatban felmerült kétséget az igazolással ajánlattevőnek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, amely az állításait alátámasztja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/11/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/30 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 245 - 602659

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Kardiológiai eszközök
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/12/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: ARTMED Kórháztechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42097864
Postai cím: Viza Utca 7/c. ép. fszt. B303
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: artmed@artmed.hu
Telefon: +36 14380698
Internetcím(ek): (URL) www.artmed.hu
Fax: +36 13150330
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 8976000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosításának időpontja: 2019. november 26.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdés szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/08 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33000000-0
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33123100-9
További tárgyak:33123200-0
33123210-3
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Nagykátai Szakorvosi Rendelőintézet (2760 Nagykáta, Dózsa György út 46.)
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés keretében kardiológiai eszközök beszerzése az alábbiak szerint:
1 db ABPM 24 órás ambuláns vérnyomásmérő rendszer (4 db ABPM 24 órás vérnyomásmérő és ABPM kiértékelő rendszer)
1 db Defibrillátor készülék (automata)
1 db Defibrillátor
1 db EKG Holter kiértékelő rendszerrel (2 db Holter felvevő egység, Holter kiértékelő rendszer és Hardver)
1 db EKG készülék (12 csatornás)
1 db EKG készülék hordozható
1 db Terheléses EKG rendszer kerékpárergometerrel
A nyertes ajánlattevő feladata különösen, de nem kizárólagosan:
- a termék rendeltetési helyre történő szállítása,
- gyártói előírásoknak megfelelő telepítése, üzembe helyezése,
- használatának betanítása,
- az értékelési szempontra adott jótállás biztosítása,
- működő szervizháttér biztosítása.
Az ajánlattevő által teljesítendő feladatokat részletesen a szerződéstervezet tartalmazza. A részletes közbeszerzési műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, azaz Ajánlatkérő bármely, a megjelölt gyártmánnyal, típussal egyenértékű terméket elfogad.
Az egyenértékű megoldás megajánlása esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell. Bármely megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció, nyilatkozat, igazolás vagy valamely független, szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki dokumentáció, nyilatkozat. Az adott ajánlati elemekkel kapcsolatban felmerült kétséget az igazolással ajánlattevőnek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, amely az állításait alátámasztja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/11/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/30 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 9613800
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: ARTMED Kórháztechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42097864
Postai cím: Viza Utca 7/c. ép. fszt. B303
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: artmed@artmed.hu
Telefon: +36 14380698
Internetcím(ek): (URL) www.artmed.hu
Fax: +36 13150330
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A szerződés módosításának időpontja: 2019. november 26.
Előzmények
Nagykáta Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárást folytatott le „A Nagykátai Szakorvosi Rendelőintézet felújítását, bővítését és fejlesztését célzó projekt lebonyolítására vonatkozó „Orvostechnikai eszközök beszerzése”” tárgyban. A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként annak 2. részében Vevő az Eladóval Adásvételi szerződést (Szerződés) kötött.
Felek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 141. § (2)-(3) bekezdése alapján a Szerződést az alábbiak szerint módosítani kívánják, tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló támogatási forrás lehetővé teszi a Rendelőintézet működését segítő további 2 db eszköz szerződésmódosítás keretében való beszerzését. A módosítás eredményeként az ellenérték növekedése (nettó 637 800 Ft) nem éri el az eredeti adásvételi szerződés értékének (nettó 8 976 000 Ft) a 10%-át, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
A módosítás tartalma:
1./
Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 1.4. pontja az alábbiak szerint módosul (módosítás vastag, dőlt betűvel jelezve):
„Vevő megrendeli, Eladó pedig vállalja, hogy a jelen szerződés 3. sz. mellékletét képező műszaki specifikációban meghatározott mennyiségű és műszaki paraméterű eszközöket előzetesen egyeztetett időpontban a Rendelőintézet címére leszállítja. Vevő jelen szerződésmódosítás keretében megrendeli, Eladó pedig vállalja a Szerződés 3. sz. mellékletének mindenben megfelelő további 2 db ABPM készülék változatlan egységáron és határidőben történő szállítását.”
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 141. § (2)-(3) bekezdése alapján a Szerződést az alábbiak szerint módosítani kívánják, tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló támogatási forrás lehetővé teszi a Rendelőintézet működését segítő további 2 db eszköz szerződésmódosítás keretében való beszerzését. A módosítás eredményeként az ellenérték növekedése (nettó 637 800 Ft) nem éri el az eredeti adásvételi szerződés értékének (nettó 8 976 000 Ft) a 10%-át, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 8976000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 9613800 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben