Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/11
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.16.
Iktatószám:25062/2019
CPV Kód:98310000-9
Ajánlatkérő:Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Teljesítés helye:Budapest Gyógyfürdő Zrt. fürdőegységei, és nappali kórházai a közbeszerzési dok.ban részletezettek szerint.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Hófehér Textilservice Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42343606
Postai cím: Szőlő Utca 38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Petris Júlia
Telefon: +36 14524571
E-mail: kozbeszerzes@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestgyogyfurdoi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.budapestgyogyfurdoi.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: "Mosodai szolgáltatások beszerzése"
Hivatkozási szám: EKR000007632019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 98310000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
"Mosodai szolgáltatások beszerzése"
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 98310000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest Gyógyfürdő Zrt. fürdőegységei, és nappali kórházai a közbeszerzési dok.ban részletezettek szerint.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében „Mosodai szolgáltatások megrendelése” nettó 64.000.000Ft keretösszegben.
A Megrendelő aktuális igényeinek megfelelően meghatározott mennyiségben történik a szolgáltatás nyújtása azzal, hogy Ajánlatkérő 300.000 kg tervezett mennyiség lehívására köteles, a teljes keretösszeg lehívására a szerződés keretjellegéből eredően a Megrendelő nem köteles, de jogosult. A keretösszeg lehívásának mértéke a Megrendelő egyedi igényeinek függvénye. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az egyedi megrendelések tartalma előre nem határozható meg, csak a konkrét megrendelés során.
CPV kód: 98310000-9
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
06371 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 042/19/T/O Rész száma: Elnevezés: "Mosodai szolgáltatások beszerzése"
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/28 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hófehér Textilservice Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77643702
Postai cím: Pannónia Utca 1-3.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
E-mail: info@hofeher-tex.hu
Telefon: +36 309128509
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 64000000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 98310000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 98310000-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest Gyógyfürdő Zrt. fürdőegységei, és nappali kórházai a közbeszerzési dok.ban részletezettek szerint.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében „Mosodai szolgáltatások megrendelése” nettó 64.000.000Ft keretösszegben.
A Megrendelő aktuális igényeinek megfelelően meghatározott mennyiségben történik a szolgáltatás nyújtása azzal, hogy Ajánlatkérő 300.000 kg tervezett mennyiség lehívására köteles, a teljes keretösszeg lehívására a szerződés keretjellegéből eredően a Megrendelő nem köteles, de jogosult. A keretösszeg lehívásának mértéke a Megrendelő egyedi igényeinek függvénye. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az egyedi megrendelések tartalma előre nem határozható meg, csak a konkrét megrendelés során.
CPV kód: 98310000-9
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 68500000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hófehér Textilservice Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77643702
Postai cím: Pannónia Utca 1-3.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
E-mail: info@hofeher-tex.hu
Telefon: +36 309128509
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/12/18 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A módositás során csak a keretszerződés összege emelkedett, de annak mértéke nem éri el az eredeti keretösszeg 10%-át.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés módosítására azért volt szükség mert tárgy évben két új fürdőt adtunk át, melyek ilyen jellegű szolgáltatási igényeit nem lehetett előre látni.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 64000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 68500000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződés módositása annak egyéb rendelkezéseit nem érinti és általános jellegét sem változtatja meg.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben