Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/8
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.13.
Iktatószám:25137/2019
CPV Kód:45231300-8
Ajánlatkérő:Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Debrecen város közigazgatási területe, a 146/M17/2018 tervszámú kiviteli tervdokumentációban felsorolt területek, mely a közbeszerzési dokumentáció részét képezi.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Aqua Holding Befektetési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70582176
Postai cím: Piac Utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett
Telefon: +36 52511550
E-mail: fejesevelin@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Haláp és Nagycsere közüzemi ivóvíz ellátása”
Hivatkozási szám: EKR000004262019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45231300-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Haláp és Nagycsere közüzemi ivóvíz ellátása”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45231300-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Debrecen város közigazgatási területe, a 146/M17/2018 tervszámú kiviteli tervdokumentációban felsorolt területek, mely a közbeszerzési dokumentáció részét képezi.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az építési beruházás célja Debrecenhez tartozó Nagycsere és Haláp településrészek közüzemű ivóvízellátásának biztosítása.
Mennyisége: A kivitelezés során megépül:
- távvezeték: 8918 fm;  160 PE 100 SDR17 és szerelvényei
- gerincvezeték: 3045 fm;  110 PE 100 SDR17 és szerelvényei
1047 fm;  90 PE 100 SDR17 és szerelvényei
- bekötővezeték: 2290 fm;  25 PE 100 SDR17 és szerelvényei
- napi tározó (2 db 6,00x5,00x2,50 vb ikerakna) és szerelvényaknája
- szikkasztóárok, 43 fm földmedrű árok
Nagycsere és Haláp településrészek közüzemi ivóvízellátása a Debreceni Vízmű Zrt. IV. számú vízműtelepéről induló és a Vámospércsi út mentén meglévő gerincvezetékre történő rácsatlakozással kerül biztosításra. A Panoráma útig húzódó meglévő gerincvezetéktől új vezetékszakasz épül a Nagycserén létesítendő új vízműtelepig, majd innen a halápi elosztóig. A nagycserei vízműtelep mellett kialakításra kerül egy napi tározó a kapcsolódó szerelvényeivel együtt (fertőtlenítő, hálózati szivattyúk és kezelő szerelvényei).
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a további közbeszerzési dokumentumok részletezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12070 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Haláp és Nagycsere közüzemi ivóvíz ellátása”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/21 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Aqua Holding Befektetési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28742630
Postai cím: Rákóczi Utca 2
Város: Kistelek
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6760
Ország: Magyarország
E-mail: aquaholding@aquaholding.hu
Telefon: +36 202442090
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 249951223
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45231300-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45231300-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Debrecen város közigazgatási területe, a 146/M17/2018 tervszámú kiviteli tervdokumentációban felsorolt területek, mely a közbeszerzési dokumentáció részét képezi.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az építési beruházás célja Debrecenhez tartozó Nagycsere és Haláp településrészek közüzemű ivóvízellátásának biztosítása.
Mennyisége: A kivitelezés során megépül:
- távvezeték: 8918 fm;  160 PE 100 SDR17 és szerelvényei
- gerincvezeték: 3045 fm;  110 PE 100 SDR17 és szerelvényei
1047 fm;  90 PE 100 SDR17 és szerelvényei
- bekötővezeték: 2290 fm;  25 PE 100 SDR17 és szerelvényei
- napi tározó (2 db 6,00x5,00x2,50 vb ikerakna) és szerelvényaknája
- szikkasztóárok, 43 fm földmedrű árok
Nagycsere és Haláp településrészek közüzemi ivóvízellátása a Debreceni Vízmű Zrt. IV. számú vízműtelepéről induló és a Vámospércsi út mentén meglévő gerincvezetékre történő rácsatlakozással kerül biztosításra. A Panoráma útig húzódó meglévő gerincvezetéktől új vezetékszakasz épül a Nagycserén létesítendő új vízműtelepig, majd innen a halápi elosztóig. A nagycserei vízműtelep mellett kialakításra kerül egy napi tározó a kapcsolódó szerelvényeivel együtt (fertőtlenítő, hálózati szivattyúk és kezelő szerelvényei).
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a további közbeszerzési dokumentumok részletezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 286951010
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Aqua Holding Befektetési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28742630
Postai cím: Rákóczi Utca 2
Város: Kistelek
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6760
Ország: Magyarország
E-mail: aquaholding@aquaholding.hu
Telefon: +36 202442090
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/12/09 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. A szerződés mellékletét képező műszaki tartalom jelen szerződésmódosítás melléklete szerinti költségkimutatás tartalmával módosul.
2. A szerződés 2) pontja az alábbiak szerint módosul:
EREDETI SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉS:
2) A vállalkozói díj összege:
Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatai ellenértékeként az alábbi vállalkozói díjra jogosult:
A vállalkozói átalánydíj összege:
Nettó összesen: 249.951.223 .- Ft

MÓDOSÍTOTT SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉS:
2) A vállalkozói díj összege:
Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatai ellenértékeként az alábbi vállalkozói díjra jogosult:
A vállalkozói átalánydíj összege:
Nettó összesen: 286.951.010 .- Ft
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A szerződésmódosítás olyan műszaki tartalom módosításra irányul (pótmunka, pótmegrendelés), amely nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
A Kivitelező által benyújtott pótmunkáról szóló dokumentációt a projekt műszaki ellenőrei megvizsgálták és megállapították a szóban forgó pótmunka tétel elvégzésének műszaki szükségességét és a tétel előre nem láthatóságát.
A létesítmény üzemeltetője részéről felmerült igények alapján megrendelő pótmegrendelést bocsátott a kivitelező részére, amelyet megvizsgált a műszaki ellenőr és megállapította annak műszaki szükségességét és megalapozottságát.
A szerződés általános jellegét jelen módosítás nem változtatja meg, ahhoz illeszkedik, a Vállalkozó feladata ugyanúgy a közüzemi távvezeték kiépítése, mely az eredeti szerződés tárgya is volt, kizárólag további, műszaki szükségességből felmerülő munkák elvégzése vált indokolttá a létesítmény üzemeltetéséhez, amelyek a létesítmény használhatóságát szolgálják.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 249951223 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 286951010 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben