Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/8
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.13.
Iktatószám:25200/2019
CPV Kód:45232130-2
Ajánlatkérő:Zebegény Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Zebegény község
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Béta-Tipp Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zebegény Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK21668
Postai cím: Árpád utca 5.
Város: Zebegény
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2627
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bedő Ádám
Telefon: +36 27571510
E-mail: bedo.adam1019@gmail.com
Fax: +36 27370279
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zebegeny.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.zebegeny.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Zebegény Önkormányzat tulajdonában lévő Malom patak rehabilitációja
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232130-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Zebegény Önkormányzat tulajdonában lévő Malom patak rehabilitációja
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232130-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Zebegény község
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Malomvölgyi patak rendezése:
0+000 - 0+101 km szelv.
Meglévő természetes meder, Duna árterület, beavatkozás nem történik.
0+101 - 0+301 km szelv.
Tönkrement sejtidomkő burkolat. A két oldali beton támfal javításra, kiegészítésre szorul. A beton támfalak javítását tervezzük 20 % pótlással, valamint a sejtidomkő helyett a környezetbe jobban illeszkedő betonba rakott terméskő burkolatot tervezünk kazettás kialakítással (6.1. rajz).
0+301 - 0+346 km szelv .
A hidak alatti és közötti szakaszon a lerakódott iszap eltávolítása és mederfenék-biztosítás történik kőrakattal. (lásd 5.1. sz. rajz, keresztszelvények)
0+346 - 0+380 km szelv.
A „Hétlyukú" híd falu felőli oldalán, a kanyarban a bal oldal erős kimosódása tapasztalható. Ezen a szakaszon egy oldali burkolat épül mederfenék-biztosítással.
0+380 - 0+728 km szelv.
Növényzettel benőtt, feliszapolódott, változatos, kerítések közötti meder. Egyes ingatlanoknál magas lábazatos kerítés vagy támfal épült.
Elvégzendő feladatok: A lefolyást akadályozó növényzet és a lerakódott iszap, hordalék eltávolítása, mederkotrás.
A kotrás során kialakítandó mederfenék-szélesség: 3,0 m
- rézsühajlás: 1 : 3.
- mederesés: hossz-szelvény szerinti
A teljes kikotort iszapmennyiség:1.938.5 m3
0+728 - 0+768 km szelv. (Erzsébet forrás környezete)
Betonba rakott terméskő mederburkolat készítése 40,0 m hosszúságban
Terméskő padkaburkolat készítése 10,0 m hosszúságban
Terméskő partfal készítése 35,0 m hosszúságban
0+768 - 0+ 890 szelv. (az Erzsébet forrástól a fenéklépcsőig ):
Elvégzendő feladatok: A lefolyást akadályozó növényzet és a lerakódott iszap, hordalék eltávolítása (mederkotrás)
0+890 szel. Fenéklépcső, ütemhatár:
Elvégzendő feladatok: Fenéklépcső javítása, falazatpótlása (cca. 1,5 m3), rézsülépcső készítése.
5.2. Almáskerti területrész: 490- 494 hrsz. árok rendezése:
Az árok rendezése az Almáskert utca két oldalán történik. Az Almáskert utca alatti iker¬átereszt nemrég átépítették, süllyesztették, jelenleg egy D 80 beton áteresz található itt, „elfogadható" állapotban.
Mértékadó vízhozam számítása „racionális" módszerrel
Vízgyűjtő terület: A = 3,3 km2
Lefolyási tényező a = 0,05 (erdő)
Összegyülekezési idő: 20 perc
Fajlagos vízhozam: q 25% =160,1 l/s*ha q 10% = 215,8 l/s*ha
Mértékadó vízhozam: Q 25% = 2,64 m3/s Q 10% = 3,56 m3/s
Befogadó: Malomvölgyi patak 2+171 km szelvény bal oldal, a meglévő „TUBOSIDER" közúti híd befolyási oldalánál.
Patak fenékszint a becsatlakozásnál: 121,26 m Bf.
Rendezéssel érintett, pályázatban szereplő hossz: 64,0 m
Tervezett munkák:
Malomvölgyi patak, híd két oldalán a RENO matracos burkolat javítása 10,0 - 10,0 m hosszúságban
Bevezető műtárgy (vb surrantó) építése 1 db Burkolt árok építés (mederlap burkolat): 64,0 m, benne Kapubejáró (vb. lemez) 2 db
Almáskert utcai övárok építése:
A külterületről érkező vizeket, köztők a 097 hrsz. árok vizét vezeti rövid úton a befogadó Malomvölgyi patakba, egy már kialakult nyomvonalon (0105/12 hrsz. árok)
Vízgyűjtő terület: A = 0,71 km2
Lefolyási tényező a = 0,08 (erdő, legelő)
Összegyülekezési idő: 18,4 perc
Mértékadó vízhozam: Q 25% = 0,99 m3/s Q 50% = 0,74 m3/s
Befogadó: Malomvölgyi patak 2+625 km Becsatlakozási szint: 122,50 m Bf.
Építéssel érintett hossz: 142,0 m
Tervezett munkák:
Kőszórásos mederbiztosítás Malomvölgyi patakon a befolyás környezetében 3,0 - 3,0 m hosszúságban
TB 30/50/40 mederelem burkolat 142,0 m hosszon
A burkolat csatlakozik a meglévő, 0102 hrsz. út alatti rácsos víznyelőhöz.
Közműkiváltások - terv szerint
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/07/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/25 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12663 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/05 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Béta-Tipp Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kondor B. u. 30.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: HU
E-mail: belakinal@yahoo.com
Telefon: +36 704290715
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 84 879 125
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232130-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232130-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Zebegény község
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Malomvölgyi patak rendezése:
0+000 - 0+101 km szelv.
Meglévő természetes meder, Duna árterület, beavatkozás nem történik.
0+101 - 0+301 km szelv.
Tönkrement sejtidomkő burkolat. A két oldali beton támfal javításra, kiegészítésre szorul. A beton támfalak javítását tervezzük 20 % pótlással, valamint a sejtidomkő helyett a környezetbe jobban illeszkedő betonba rakott terméskő burkolatot tervezünk kazettás kialakítással (6.1. rajz).
0+301 - 0+346 km szelv .
A hidak alatti és közötti szakaszon a lerakódott iszap eltávolítása és mederfenék-biztosítás történik kőrakattal. (lásd 5.1. sz. rajz, keresztszelvények)
0+346 - 0+380 km szelv.
A „Hétlyukú" híd falu felőli oldalán, a kanyarban a bal oldal erős kimosódása tapasztalható. Ezen a szakaszon egy oldali burkolat épül mederfenék-biztosítással.
0+380 - 0+728 km szelv.
Növényzettel benőtt, feliszapolódott, változatos, kerítések közötti meder. Egyes ingatlanoknál magas lábazatos kerítés vagy támfal épült.
Elvégzendő feladatok: A lefolyást akadályozó növényzet és a lerakódott iszap, hordalék eltávolítása, mederkotrás.
A kotrás során kialakítandó mederfenék-szélesség: 3,0 m
- rézsühajlás: 1 : 3.
- mederesés: hossz-szelvény szerinti
A teljes kikotort iszapmennyiség:1.938.5 m3
0+728 - 0+768 km szelv. (Erzsébet forrás környezete)
Betonba rakott terméskő mederburkolat készítése 40,0 m hosszúságban
Terméskő padkaburkolat készítése 10,0 m hosszúságban
Terméskő partfal készítése 35,0 m hosszúságban
0+768 - 0+ 890 szelv. (az Erzsébet forrástól a fenéklépcsőig ):
Elvégzendő feladatok: A lefolyást akadályozó növényzet és a lerakódott iszap, hordalék eltávolítása (mederkotrás)
0+890 szel. Fenéklépcső, ütemhatár:
Elvégzendő feladatok: Fenéklépcső javítása, falazatpótlása (cca. 1,5 m3), rézsülépcső készítése.
5.2. Almáskerti területrész: 490- 494 hrsz. árok rendezése:
Az árok rendezése az Almáskert utca két oldalán történik. Az Almáskert utca alatti iker¬átereszt nemrég átépítették, süllyesztették, jelenleg egy D 80 beton áteresz található itt, „elfogadható" állapotban.
Mértékadó vízhozam számítása „racionális" módszerrel
Vízgyűjtő terület: A = 3,3 km2
Lefolyási tényező a = 0,05 (erdő)
Összegyülekezési idő: 20 perc
Fajlagos vízhozam: q 25% =160,1 l/s*ha q 10% = 215,8 l/s*ha
Mértékadó vízhozam: Q 25% = 2,64 m3/s Q 10% = 3,56 m3/s
Befogadó: Malomvölgyi patak 2+171 km szelvény bal oldal, a meglévő „TUBOSIDER" közúti híd befolyási oldalánál.
Patak fenékszint a becsatlakozásnál: 121,26 m Bf.
Rendezéssel érintett, pályázatban szereplő hossz: 64,0 m
Tervezett munkák:
Malomvölgyi patak, híd két oldalán a RENO matracos burkolat javítása 10,0 - 10,0 m hosszúságban
Bevezető műtárgy (vb surrantó) építése 1 db Burkolt árok építés (mederlap burkolat): 64,0 m, benne Kapubejáró (vb. lemez) 2 db
Almáskert utcai övárok építése:
A külterületről érkező vizeket, köztők a 097 hrsz. árok vizét vezeti rövid úton a befogadó Malomvölgyi patakba, egy már kialakult nyomvonalon (0105/12 hrsz. árok)
Vízgyűjtő terület: A = 0,71 km2
Lefolyási tényező a = 0,08 (erdő, legelő)
Összegyülekezési idő: 18,4 perc
Mértékadó vízhozam: Q 25% = 0,99 m3/s Q 50% = 0,74 m3/s
Befogadó: Malomvölgyi patak 2+625 km Becsatlakozási szint: 122,50 m Bf.
Építéssel érintett hossz: 142,0 m
Tervezett munkák:
Kőszórásos mederbiztosítás Malomvölgyi patakon a befolyás környezetében 3,0 - 3,0 m hosszúságban
TB 30/50/40 mederelem burkolat 142,0 m hosszon
A burkolat csatlakozik a meglévő, 0102 hrsz. út alatti rácsos víznyelőhöz.
Közműkiváltások - terv szerint
Pótmunka megrendelés: Kőburkolatok és falak hézagkiöntése, habarccsal, teljes mélységig, 6.000 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/07/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/25 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 85 385 604
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Béta-Tipp Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kondor B. u. 30.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: HU
E-mail: belakinal@yahoo.com
Telefon: +36 704290715
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/10/21 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Megrendelő pótmunka megrendelését rendelte el, olyan munkanemek vonatkozásában mely sem a közbeszerzési eljárás műszaki dokumentumaiban, sem a költségvetésben nem szerepeltek.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Megrendelő pótmunka megrendelését rendelte el, olyan munkanemek vonatkozásában mely sem a közbeszerzési eljárás műszaki dokumentumaiban, sem a költségvetésben nem szerepeltek. A Vállalkozó a pótmunka megrendelést elfogadta és a nettó 506.479,- Ft összegben összeállított pótmunka költségvetést csatolva azt visszaigazolta.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 84 879 125 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 85 385 604 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben