Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/9
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.14.
Iktatószám:25320/2019
CPV Kód:79999200-5
Ajánlatkérő:Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Teljesítés helye:HU110,HU120;HU110,HU120
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Díjbeszedő Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Díjbeszedő Faktorház Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Díjbeszedő Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szennyvíz elhelyezés- és kezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23720143
Postai cím: Asztalos Sándor Út 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Felföldi Aliz
Telefon: +36 14554262
E-mail: felfoldia@fcsm.hu
Fax: +36 14554253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fcsm.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fcsm.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Szennyvíz elhelyezés- és kezelés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Számlázás, ügyfélszolgálat, követelésvásárlás
Hivatkozási szám: EKR001276172019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79999200-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Megbízási szerződés keretében csatornahasználati díjak számlázásával kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, ügyfélszolgálati tevékenység végzése és nyomdai szolgáltatás nyújtása, továbbá követelésvásárlási szerződés keretében követelésvásárlási pénzügyi szolgáltatás nyújtása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 2510802920 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Számlázás, ügyfélszolgálat, nyomda
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79999200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU120 A teljesítés fő helyszíne: Budapest és Budaörs
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Megbízási szerződés keretében csatornahasználati díjak számlázásával kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, ügyfélszolgálati tevékenység végzése és nyomdai szolgáltatás nyújtása, ennek keretében:
1. Törzs- és számlázási adatok nyilvántartása, karbantartása
2. Mellékvízmérők leolvasási értéke, illetve megállapított részérték alapján a csatornahasználati díj elszámolásához szükséges adat előkészítése
3. Elkülönített vízhasználók (mellékvízmérős ügyfelek) részére a szennyvízelvezetés szolgáltatás díjának számlázása
4. Díjszámlák elkészítése átadott számlarekordok alapján
5. Számlabemutatás a számlakötelezett felhasználók részére
6. Mellékszolgáltatási szerződések teljes körű kezelése (nyomdai előállítása, megszemélyesítése, postázása, érkeztetése, adatfeldolgozás, szerződések nyilvántartása, karbantartása, irattározás, adatszolgáltatás)
7. Ügyfélszolgálati tevékenység ellátása
8. Adatszolgáltatás Megbízó részére
Az I. rész tekintetében Budapest területén a felhívás időpontjában Ajánlatkérő – ügyfél kategóriánként – az alábbi felhasználói számokat, illetve mérő darabszámokat kezeli a felhívás körébe tartozóan.
1.Ügyfél kategória: Mellékvízmérő nélküli bekötési vízmérős – elsősorban lakossági felhasználó: Felhasználók száma 133.100, Felhasználási helyek száma 134.650, Mérő darab szám 153.250
2. Ügyfél kategória: Mellékvízmérővel rendelkező bekötési vízmérős felhasználó: Felhasználók száma 33.100, Felhasználási helyek száma 35.300, Mérő darab szám 43.600
3. Ügyfél kategória: Elkülönített vízhasználó (mellékvízmérős ügyfelek): Felhasználók száma 505.500, Felhasználási helyek száma 505.500, Mérő darab szám 998.100
Összesen: Felhasználók száma 671.700, Felhasználási helyek száma 675 450, Mérő darab szám 1.194.950
A mellékvízmérők darabszáma 2020. évben várhatóan meghaladja az 1.000.000 db-ot.
Az I. rész tekintetében Budaörs területén a felhívás időpontjában Ajánlatkérő – ügyfél kategóriánként – az alábbi felhasználói számokat, illetve mérő darabszámokat kezeli a felhívás körébe tartozóan.
1.Ügyfél kategória: Mellékvízmérő nélküli bekötési vízmérős – elsősorban lakossági felhasználó: Felhasználók száma 5.300, Felhasználási helyek száma 5.400, Mérő darab szám 5.750
2. Ügyfél kategória: Mellékvízmérővel rendelkező bekötési vízmérős felhasználó: Felhasználók száma 340, Felhasználási helyek száma 370, Mérő darab szám 380
3. Ügyfél kategória: Elkülönített vízhasználó (mellékvízmérős ügyfelek): Felhasználók száma 3.900, Felhasználási helyek száma 3.900, Mérő darab szám 8.800
Összesen: Felhasználók száma 9.540, Felhasználási helyek száma 9.670, Mérő darab szám 14.930
A szerződés időtartama alatt az eltérés mértéke + 20% lehet a fent megadott ügyfélkör tekintetében.
A részletes műszaki feltételeket a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az MEKH engedélye esetén a szerződés 12 hónappal meghosszabbítható a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
Budaörs szolgáltatási területre a szerződés hatálya 2020. április 9. napját követően akkor terjed ki, ha Budaörs szolgáltatási területen továbbra is Ajánlatkérő látja el a víziközmű szolgáltatást. További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
A szerződés időtartama alatt az eltérés mértéke + 20% lehet a megadott ügyfélkör tekintetében.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Követelésvásárlás
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66000000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU120 A teljesítés fő helyszíne: Budapest és Budaörs
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Követelés vásárlási pénzügyi szolgáltatás nyújtása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére. Ennek keretében a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. havonta visszavásárlási kötelezettség nélkül eladja Vevőnek a meghatározott felhasználói kör egy részére számlázott követeléseit. Vevő havonta a megajánlásnak megfelelő százalékos értékű vételárat köteles eladónak megfizetni, amely vételárnak az alapja az átruházásra kerülő kiszámlázott követelésállomány bruttó számlaértéke. Vevő a megvásárolt követeléseket saját kockázatára szedi be.
A meghatározott fogyasztói kör (jellemzően lakossági és mellékvízmérős) részére kiszámlázott követelések rendszeres értékesítése évente hozzávetőlegesen bruttó 22 milliárd HUF értékben történik. Az értékesített összeg az elfogyasztott vízmennyiség (közcsatornába bocsátott szennyvízmennyiség), a csatornahasználati díj és az ÁFA változásával összhangban változhat.
A II. rész tekintetében Budapest területén a felhívás időpontjában Ajánlatkérő az alábbi felhasználói számokat, illetve mérő darabszámokat kezeli a felhívás körébe tartozóan.
1.Ügyfél kategória: Mellékvízmérő nélküli bekötési vízmérős – elsősorban lakossági felhasználó: Felhasználók száma 133.100, Felhasználási helyek száma 134.650, Mérő darab szám 153.250
2. Ügyfél kategória: Elkülönített vízhasználó (mellékvízmérős ügyfelek): Felhasználók száma 505.500, Felhasználási helyek száma 505.500, Mérő darab szám 998.100
A II. rész tekintetében Budaörs területén a felhívás időpontjában Ajánlatkérő az alábbi felhasználói számokat, illetve mérő darabszámokat kezeli a felhívás körébe tartozóan.
1.Ügyfél kategória: Mellékvízmérő nélküli bekötési vízmérős – elsősorban lakossági felhasználó: Felhasználók száma 5.300, Felhasználási helyek száma 5.400, Mérő darab szám 5.750
2. Ügyfél kategória: Elkülönített vízhasználó (mellékvízmérős ügyfelek): Felhasználók száma 3.900, Felhasználási helyek száma 3.900, Mérő darab szám 8.800
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A szerződés 12 hónappal meghosszabbítható a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
Budaörs szolgáltatási területre a szerződés hatálya 2020. április 9. napját követően akkor terjed ki, ha Budaörs szolgáltatási területen továbbra is Ajánlatkérő látja el a víziközmű szolgáltatást. További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 199 - 483689
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Számlázás, ügyfélszolgálat, nyomda
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Díjbeszedő Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16165227
Postai cím: Budafoki Út 107-109.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: pfiszter-tamas@dbrt.hu
Telefon: +36 309649262
Internetcím(ek): (URL) http://www.dbrt.hu/
Fax: +36 12040102
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1165600000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1165747920
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Informatikai rendszerek rendelkezésre bocsátása, nyomdai feladatok ellátása, elektronikus számlabemutatás végzése

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Követelésvásárlás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Díjbeszedő Faktorház Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78669837
Postai cím: Budafoki Út 107-109.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: pfiszter-tamas@dbrt.hu
Telefon: +36 13714677
Internetcím(ek): (URL) http://www.dbfaktor.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Díjbeszedő Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16165227
Postai cím: Budafoki Út 107-109.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: pfiszter-tamas@dbrt.hu
Telefon: +36 309649262
Internetcím(ek): (URL) http://www.dbrt.hu/
Fax: +36 12040102
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1360000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1345055000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Informatikai rendszer rendelkezésre bocsátása

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. A Díjbeszedő Holding Zrt. és a Díjbeszedő Faktorház Zrt. ajánlattevők nem minősülnek kis- és középvállalkozásnak.
2. Az eljárás első és második részében is egy érvényes ajánlat érkezett, érvénytelen ajánlat nem volt.
3. Az eljárás első részében tett ajánlat a következő: Megbízási díj (nettó HUF): 582 873 960
4. Az eljárás második részében a közös ajánlattevők által tett ajánlat a következő: Díjkövetelések ellenértéke engedményezett követelés összegének %-ában: 96,1.
5. Díjbeszedő Holding Zrt. adószáma: 10805246-2-43
6. Díjbeszedő Faktorház Zrt. adószáma: 11780823-2-43
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § előírásai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)