Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/9
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.14.
Iktatószám:25328/2019
CPV Kód:85100000-0
Ajánlatkérő:Szentgotthárd Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Szentgotthárdon és 14 községben
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MorrowMedical Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szentgotthárd Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42213523
Postai cím: Széll Kálmán tér 11.
Város: Szentgotthárd
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9970
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Doncsecz András
Telefon: +36 94553010
E-mail: polghiv@szentgotthard.hu
Fax: +36 94553010
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szentgotthard.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Hétközi és hétvégi központi orvosi ügyelet ellátás
Hivatkozási szám: EKR001328242019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85100000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Szentgotthárd központtal működő 15 társult önkormányzat illetékességi területére kiterjedő összesen 14643 fő lakosság részére orvosi ügyeleti szolgáltatás ellátása (gyermekek és felnőttek részére egyaránt).
A 15 település lakosai számára egy fő felnőtt/vegyes orvossal és egy fő ápolóval kell biztosítani a szolgáltatást a 9970 Szentgotthárd, Rákóczi F. utca 5. szám alatti orvosi ügyeleti rendelőben az alábbiak szerint:
hétköznapokon 16:00 – 7:30 óra között
a hét utolsó munkanapján (pénteki munkarend) 13:30 órától
hétvégén és munkaszüneti napokon 24 órában.
Az érintett lakossági létszám:
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szentgotthárd központtal működő 15 társult önkormányzat illetékességi területére kiterjedő összesen 14643 fő lakosság részére orvosi ügyeleti szolgáltatás ellátása (gyermekek és felnőttek részére egyaránt).
A 15 település lakosai számára egy fő felnőtt/vegyes orvossal és egy fő ápolóval kell biztosítani a szolgáltatást a 9970 Szentgotthárd, Rákóczi F. utca 5. szám alatti orvosi ügyeleti rendelőben az alábbiak szerint:
hétköznapokon 16:00 – 7:30 óra között
a hét utolsó munkanapján (pénteki munkarend) 13:30 órától
hétvégén és munkaszüneti napokon 24 órában.
Az érintett lakossági létszám:
Sorsz. Település neve Lakosság száma (fő)
1. Szentgotthárd 8707
2. Csörötnek 898
3. Magyarlak 762
4. Apátistvánfalva 393
5. Felsőszölnök 589
6. Alsószölnök 379
7. Szakonyfalu 382
8. Kétvölgy 123
9. Orfalu 70
10. Rábagyarmat 788
11. Rátót 280
12. Gasztony 454
13. Vasszentmihály 357
14. Rönök 437
15. Nemesmedves 24
Összesen: 14643

II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 165480000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Hétközi és hétvégi központi orvosi ügyelet ellátás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85100000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Szentgotthárdon és 14 községben
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szentgotthárd központtal működő 15 társult önkormányzat illetékességi területére kiterjedő összesen 14643 fő lakosság részére orvosi ügyeleti szolgáltatás ellátása (gyermekek és felnőttek részére egyaránt).
A 15 település lakosai számára egy fő felnőtt/vegyes orvossal és egy fő ápolóval kell biztosítani a szolgáltatást a 9970 Szentgotthárd, Rákóczi F. utca 5. szám alatti orvosi ügyeleti rendelőben az alábbiak szerint:
hétköznapokon 16:00 – 7:30 óra között
a hét utolsó munkanapján (pénteki munkarend) 13:30 órától
hétvégén és munkaszüneti napokon 24 órában.
Az érintett lakossági létszám:
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szentgotthárd központtal működő 15 társult önkormányzat illetékességi területére kiterjedő összesen 14643 fő lakosság részére orvosi ügyeleti szolgáltatás ellátása (gyermekek és felnőttek részére egyaránt).
A 15 település lakosai számára egy fő felnőtt/vegyes orvossal és egy fő ápolóval kell biztosítani a szolgáltatást a 9970 Szentgotthárd, Rákóczi F. utca 5. szám alatti orvosi ügyeleti rendelőben az alábbiak szerint:
hétköznapokon 16:00 – 7:30 óra között
a hét utolsó munkanapján (pénteki munkarend) 13:30 órától
hétvégén és munkaszüneti napokon 24 órában.
Az érintett lakossági létszám:
Sorsz. Település neve Lakosság száma (fő)
1. Szentgotthárd 8707
2. Csörötnek 898
3. Magyarlak 762
4. Apátistvánfalva 393
5. Felsőszölnök 589
6. Alsószölnök 379
7. Szakonyfalu 382
8. Kétvölgy 123
9. Orfalu 70
10. Rábagyarmat 788
11. Rátót 280
12. Gasztony 454
13. Vasszentmihály 357
14. Rönök 437
15. Nemesmedves 24
Összesen: 14643

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A felhívás M2.1 pont szerinti szakemberek (2 fő együttesen) alkalmassági követelményen felül értékelt szakmai tapasztalata (36-36 hónap, max. 72 hónap)  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft/hó) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A részajánlat tételének kizárásának indoka: az orvosi ellátás egyidőben több helyen történik, a tevékenységek egymásra épülnek és kapcsolódnak egymáshoz, így a szolgáltatás egységes jellege miatt több gazdasági szereplő bevonása, és így rész ajánlattétel lehetővé tétele ésszerűtlen döntés lenne.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
20349 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Hétközi és hétvégi központi orvosi ügyelet ellátás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MorrowMedical Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19109927
Postai cím: Topolya Utca 4-8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1131
Ország: Magyarország
E-mail: info@emergencyservice.hu
Telefon: +36 302378805
Internetcím(ek): (URL) www.mmzrt.hu
Fax: +36 17995119
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14996924141
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 227700000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 165480000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: orvosi szolgáltatás ellátása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: MorrowMedical Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19109927
Postai cím: Topolya Utca 4-8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1131
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14996924141

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges