Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/29
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.11.
Iktatószám:2549/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Sátoraljaújhely Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Sátoraljaújhely- Rudabányácska
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ZRP Építőipari Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sátoraljaújhely Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK06739
Postai cím: Kossuth tér 5.
Város: Sátoraljaújhely
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szamosvölgyi Péter - polgármester
Telefon: +36 47525108
E-mail: polgarmester@satoraljaujhely.hu
Fax: +36 47525115
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.satoraljaujhely.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Sátoraljaújhely belterületi vízrendezése - 2.rész Rudabányácska csapadékvíz elvezetés I. ütem
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Sátoraljaújhely belterületi vízrendezése - 2.rész Rudabányácska csapadékvíz elvezetés I. ütem
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Sátoraljaújhely- Rudabányácska
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezett csapadékvíz elvezető rendszer Sátoraljaújhely - Rudabányácska lakott belterületén a bel- és külterületről érkező csapadékból származó felszíni vizek szabályozott elvezetését biztosítja a befogadóba.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 427
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00005

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16606 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Sátoraljaújhely belterületi vízrendezése - 2.rész Rudabányácska csapadékvíz elvezetés I. ütem
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/11/02 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ZRP Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pataki utca 39.
Város: Sátoraljaújhely
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3980
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 80750547
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Sátoraljaújhely- Rudabányácska
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezett csapadékvíz elvezető rendszer Sátoraljaújhely - Rudabányácska lakott belterületén a bel- és külterületről érkező csapadékból származó felszíni vizek szabályozott elvezetését biztosítja a befogadóba.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 553
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 80750547
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ZRP Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pataki utca 39.
Város: Sátoraljaújhely
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3980
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/01/31 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek az alapszerződés 4.3. pontját az alábbiak szerint módosítják:
4.3. Vállalkozó köteles a tárgyi munkákat elvégezni legkésőbb a munkaterület átadását követő 553 napon belül. Megrendelő előteljesítést elfogad.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az építési munkák elvégzésére 2017.12.01-én került átadásra a munkaterület a vállalkozó részére. A szerződésben vállalt munkáknak a munkaterület átadásától számított 427 napon belül el kellett volna készülnie, amely véghatáridő 2019.02.01. napja. A vállalkozó jelezte, hogy a közútkezelői hozzájárulásban (mely hozzájárulás kelte: 2018. január 15.) az szerepel, hogy a téli útüzemeltetési időszakban (november 10. és március 15. között) az országos közutat érintő kivitelezési munkákat végezni tilos.
A közútkezelő ezen feltétele korábban nem volt ismert, így a felek nem számolhattak ezzel az időtartam kieséssel. A kivitelező ennek ellenére a szerződéses véghatáridőn belül megpróbált teljesíteni, azonban ezt az időtartam kiesést nem tudta kezelni, így a véghatáridő lejárta előtt jelezte, hogy a szerződés teljesítési határidejének módosítása szükséges. Ez alapján kérte a kivitelező, hogy 2019. március 15-től számítva további 83 nappal hosszabbítsa meg Megrendelő a szerződését a kivitelezési munkára vonatkozólag.
Vállalkozó jelezte továbbá, hogy a vízjogi létesítési engedély lejárt, az engedély meghosszabbítása iránt a Felek ugyan intézkedtek, azonban a hatóság részéről ez a mai napig nem történt meg, mely bizonytalan helyzet a tényleges munkavégzést szintén késleltette.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 80750547 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 80750547 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben