Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/29
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.11.
Iktatószám:2571/2019
CPV Kód:45230000-8
Ajánlatkérő:Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Teljesítés helye:1.Osztag u.- Osztag köz–Ecseri út–Aszódi u. által határolt terület; 2.Osztag köz–Táblás köz–Táblás u. által hat. ter.; 3.Osztag u.-Aszódi u.–Ecseri út–Réce u. által hat. ter.;
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Best-Vill. 2000 Villanyszerelési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83008025
Postai cím: Bakáts Tér 14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1092
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Helyes János
Telefon: +36 304847329
E-mail: helyes.janos@gmail.com
Fax: +36 17002490
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bp. IX.ker. Aszódi utcai telepek közvil létesítése
Hivatkozási szám: EKR000646202018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45230000-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Bp., IX. ker. Aszódi utcai telepek közvilágítás létesítése 1-től 5-ig körzetekben a közbeszerzési dokumentumokban részletezett további műszaki tartalomnak és elvárásoknak megfelelően. A kivitelezés magában foglalja:
• kábelfektetéshez munkaárok nyitása: burkolatbontással- helyreállítással, zöldfelület helyreállítással, földmunkával, földszállítással, cső környezetében homokágyazat készítéssel,
• kábel fektetése,
• kábel oszlopba fűzése,
• közvilágítási lámpatest állítása lámpaoszlop alapra helyezve; burkolatbontással- és helyreállítással; alépítményi munkával,
• lámpatest oszlopcsúcsra szerelése,
• meglévő légkábel bontása lámpatesttel és tartókkal együtt üzemen kívül-helyezéssel.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 95358305 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Bp.,IX. ker. Aszód u. telepek közvilágítás létesít
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45230000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1.Osztag u.- Osztag köz–Ecseri út–Aszódi u. által határolt terület;
2.Osztag köz–Táblás köz–Táblás u. által hat. ter.;
3.Osztag u.-Aszódi u.–Ecseri út–Réce u. által hat. ter.;
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. KÖRZET: Osztag u.- Osztag köz – Ecseri út – Aszódi u. által határolt terület
• kábelfektetéshez 720 m munkaárok nyitása: burkolatbontással- helyreállítással, zöldfelület helyreállítással, földmunkával, földszállítással, cső környezetében homokágyazat készítéssel,
• 1320 m 1kV NYCWY 4x1010mm2 kábel fektetése, ebből 330 m FXKVR 63 védőcsőben,
• 80 m hajlékony 5x1,5 mm2 kábel érhüvelyezve, oszlopba fűzve,
• 20 db közvilágítási lámpatest állítása ZR1-5 lámpaoszlop alapra helyezve, teleszkópos talpcsavarral-, ebből 15 db GURO EKM 1261/91081- és 5 db GURO EKM 1261/91090 szerelvénylapra szerelve; burkolatbontással- és helyreállítással; alépítményi munkával (földkiemelés-, földszállítás-, földvisszatöltés, stb.),
• 20 db Hofeka Tweet X 1 15W Led lámpatest oszlopcsúcsra szerelve,
• 6 db (3 m-es) rúdföldelő,
• 1 db K92 Geyer szekrény telepítés földmunkával, alépítményi munkával,
• 180 m meglévő légkábel bontása lámpatesttel és tartókkal együtt üzemen kívül-helyezéssel, a bontott anyag elszállításával,
• lejárt érvényességű ideiglenes forgalomtechnikai terv érvényesítése, forgalomtechnikai kezelővel történő ismételt jóváhagyatása,
• a jóváhagyott forgalomtechnikai terv- és a 3/2001 (I.31.) KöVIM rendelet szerinti ideiglenes forgalmi rend és munkaterület kialakítás, munkaterületre történő egyszeri felvonulás, munkaterület folyamatos ellenőrzése 24 órában, feladatot nem végző egy fő helyszínen tartózkodó őrizettel,
• munkakezdési engedély- és minden más szükséges hatósági engedélyek megszerzése, a munkák előírt szakfelügyelet mellett történő végzése, annak költségével együtt,
• a megépült közvilágítási hálózat Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal részére tulajdonba-, a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. részére üzemeltetésre történő átadáshoz szükséges megvalósulási/átadási dokumentáció hiánytalan összeállítása és min. 3 pld-ban történő átadása.
2. KÖRZET: Osztag köz – Táblás köz – Táblás u. által határolt terület
• kábelfektetéshez 970 m munkaárok nyitása: burkolatbontással- helyreállítással, zöldfelület helyreállítással, földmunkával, földszállítással, cső környezetében homokágyazat készítéssel,
• 1050 m 1kV NYCWY 4x10/10 mm2 kábel fektetése, ebből 668 m FXKVR 63 védőcsőben,
• 135 m hajlékony 5x1,5 mm2 kábel érhüvelyezve, oszlopba fűzve,
• 33 db közvilágítási lámpatest állítása ZR1-5 lámpaoszlop alapra helyezve, teleszkópos talpcsavarral-, ebből 29 db GURO EKM 1261/91081- és 4 db GURO EKM 1261/91090 szerelvénylapra szerelve; burkolatbontással- és helyreállítással; alépítményi munkával (földkiemelés-, földszállítás-, földvisszatöltés, stb.),
• 4 db Hofeka Tweet X 1 15W Led lámpatest és 29 db Hofeka Tweet X 1 18W Led lámpatest oszlopcsúcsra szerelve,
• 7 db (3 m-es) rúdföldelő,
• 300 m meglévő légkábel bontása lámpatesttel és tartókkal együtt üzemen kívül-helyezéssel, a bontott anyag elszállításával,
• a jóváhagyott forgalomtechnikai terv- és a 3/2001 (I.31.) KöVIM rendelet szerinti ideiglenes forgalmi rend és munkaterület kialakítás, munkaterületre történő egyszeri felvonulás, munkaterület folyamatos ellenőrzése 24 órában, feladatot nem végző egy fő helyszínen tartózkodó őrizettel,
• munkakezdési engedély- és minden más szükséges hatósági engedélyek megszerzése, a munkák előírt szakfelügyelet mellett történő végzése, annak költségével együtt,
• a megépült közvilágítási hálózat Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal részére tulajdonba-, a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. részére üzemeltetésre történő átadáshoz szükséges megvalósulási/átadási dokumentáció hiánytalan összeállítása és min. 3 pld-ban történő átadása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Késedelmi kötbér mértéke (min. 40.000 HUF/nap, max. 150.000 HUF/nap)  20
2 Jótállási idő vállalása a Ptk. idevonatkozó rendelkezésein túlmenően a nyomvonal helyreállításra és az oszlopállításra a sikeres átadás-átvételt követően (év, min. további 3 év, max. további 5 év)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj, HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Bp.,IX. ker. Aszód u. telepek közvilágítás létesít
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Best-Vill. 2000 Villanyszerelési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74466577
Postai cím: Fonó Utca 2-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1222
Ország: Magyarország
E-mail: bestvill@bestvill.hu
Telefon: +36 309228042
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12281575
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11936323243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 66000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 95358305
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Földmunka.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Best-Vill. 2000 Villanyszerelési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74466577
Postai cím: Fonó Utca 2-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1222
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11936323243

Hivatalos név: Viron Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35629856
Postai cím: Fáy Utca 1/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13625146241

Hivatalos név: Vialux Elektromos Tervező és Kivitelező Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19438700
Postai cím: Széchenyi Tér 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1045
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10459278241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/10/01 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges