Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/7
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.10.
Iktatószám:0266/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye:Taktaharkány, Iskola út 18. helyrajzi száma: 1090.sz alatti ingatlan
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Rostás Attila egyéni vállakozó
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47264302
Postai cím: Gépállomás Utca 4
Város: Taktaharkány
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3922
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szemán Ákos Gyula
Telefon: +36 47378014
E-mail: hivatal@taktaharkany.hu
Fax: +36 47378014
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.taktaharkany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Óvoda korszerűsítése és bölcsőde kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000168852018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Óvoda korszerűsítése és bölcsőde kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45262700-8
45300000-0
45310000-3
45321000-3
45421100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Taktaharkány, Iskola út 18. helyrajzi száma: 1090.sz alatti ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Építtető tulajdonában lévő Taktaharkány, Iskola út 18. helyrajzi száma: 1090 alatti ingatlanon a meglévő óvodát szeretné átalakítani, felújítani, bővíteni és bölcsődei csoportot kialakítani.
A tervezett épületet az északkelt és délkelet irányában bővítjük.
A terület sík, közművesített, az ivóvíz, az elektromos energia ellátás, a szennyvízelvezetés biztosított. A szennyvízelvezetés a községi hálózaton keresztül történik.
Az építés helyén talajmechanikai szakvélemény nem készült.
A kiindulási alappont az épület földszinti padló szintje + -0,00 m ;96,79mBf ( meglévő, jelenlegi szint)
Az épület melletti járdaszint: -0,39
Az utcai járdaszint - 0.43 (meglévő).
Az épület telepítése az RRT szerint történik. Az épület szabadonálló
Beépítési mód: szabadonálló
Épület szintszáma: földszint
A részletes feladatleírást és mennyiséget a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott tervek, műszaki leírása és árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/07/13 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/10/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00046

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12151 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Óvoda korszerűsítése és bölcsőde kialakítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/03 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Rostás Attila egyéni vállakozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56985791
Postai cím: Ondi Ut 1/b
Város: Szerencs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3900
Ország: Magyarország
E-mail: thkbaukft@gmail.com
Telefon: +36 209564654
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 112589950
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45262700-8
45300000-0
45310000-3
45321000-3
45421100-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Taktaharkány, Iskola út 18. helyrajzi száma: 1090.sz alatti ingatlan
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Építtető tulajdonában lévő Taktaharkány, Iskola út 18. helyrajzi száma: 1090 alatti ingatlanon a meglévő óvodát szeretné átalakítani, felújítani, bővíteni és bölcsődei csoportot kialakítani.
A tervezett épületet az északkelt és délkelet irányában bővítjük.
A terület sík, közművesített, az ivóvíz, az elektromos energia ellátás, a szennyvízelvezetés biztosított. A szennyvízelvezetés a községi hálózaton keresztül történik.
Az építés helyén talajmechanikai szakvélemény nem készült.
A kiindulási alappont az épület földszinti padló szintje + -0,00 m ;96,79mBf ( meglévő, jelenlegi szint)
Az épület melletti járdaszint: -0,39
Az utcai járdaszint - 0.43 (meglévő).
Az épület telepítése az RRT szerint történik. Az épület szabadonálló
Beépítési mód: szabadonálló
Épület szintszáma: földszint
A részletes feladatleírást és mennyiséget a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott tervek, műszaki leírása és árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/07/03 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/01/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 112589950
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Rostás Attila egyéni vállakozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56985791
Postai cím: Ondi Ut 1/b
Város: Szerencs
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 3900
Ország: Magyarország
E-mail: thkbaukft@gmail.com
Telefon: +36 209564654
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/09 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Vállalkozási szerződés 1.számú módosítása:
Szerződő Felek a szerződésük „2. Vállalkozói díj és annak megfizetése” alcím 19. pontját a részteljesítési határidőket érintően, míg „4. Teljesítési határidő” alcím 1. pontját a teljesítési határidőt érintően 2018.09.28.-án módosították akként, hogy az első részszámla benyújtására 2018. október 24. napjáig, a második részszámla benyújtására 2018. november 20. napjáig, a harmadik részszámla (végszámla) benyújtására 2018. december 15. napjáig van lehetőség.
A Felek a Vállalkozó általi teljesítési határidejét 2018. december 15. napjában határozzák meg. Előteljesítés megengedett.
Vállalkozási szerződés 2. számú módosítása:
Szerződő Felek a szerződésük „2. Vállalkozói díj és annak megfizetése” alcím 19. pontját a részteljesítési határidőket érintően, míg „4. Teljesítési határidő” alcím 1. pontját a teljesítési határidőt érintően 2018.10.22. napján módosították akként, hogy az első részszámla benyújtására 2018. október 24. napjáig, a második részszámla benyújtására 2018. december 10. napjáig, a harmadik részszámla (végszámla) benyújtására 2019. január 4. napjáig van lehetőség.
Felek a Vállalkozó általi teljesítési határidejét 2019. január 4. napjában határozzák meg. Előteljesítés megengedett.
Vállalkozási szerződés 3. számú módosítása:
Szerződő Felek a szerződésük „2. Vállalkozói díj és annak megfizetése” alcím 19. pontját a részteljesítési határidőket érintően, míg „4. Teljesítési határidő” alcím 1. pontját a teljesítési határidőt érintően módosították:
"19. A teljesítés során 3 db számla (az esetleges előlegszámlát nem számítva, de ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak szerint:
1. az első részszámla benyújtásának lehetősége: 2018. október 24. napjáig a teljes nettó vállalkozói díj 50%-ának megfelelő összegről az áfa nélküli vállalkozói díj 50 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén, az előleg 66,66 %-ának elszámolásával;
2. a második részszámla benyújtásának lehetősége: 2019. január 06. napjáig a teljes nettó vállalkozói díj 25%-ának megfelelő összegről az áfa nélküli vállalkozói díj 75 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén, az előleg 33,34 % -ának elszámolásával;
3. a harmadik részszámla (végszámla) benyújtásának lehetősége: 2019. január 31. napjáig a teljes nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről az áfa nélküli vállalkozói díj 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén, sikeres műszaki átadás-átvételt követően. A végszámla benyújtásának feltétele tehát sikeres műszaki átadás-átvétel, a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes melléklete szolgáltatása, a munkaterület rendeltetés szerinti, használatra alkalmas állapotban Megrendelőnek történő birtokba adása, és ennek a teljesítésigazolásban való elismerése."
"1. Szerződő felek jelen szerződést a teljesítésig kötik. Felek a Vállalkozó általi teljesítési határidejét 2019. január 31. napjában határozzák meg. Előteljesítés megengedett."
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A módosítás ténybeli alapja, hogy a vállalkozó a falak lebontása után észlelte, hogy a gerendák vége korrodálódott, ezért azok meghosszabbítása vált szükségessé. A gerendák meghosszabbításának elvégzéséhez szükséges munka 22 napos időtartama az ajánlatadás és a vállalkozási szerződés megkötésének az időpontjában nem volt ismert, ezért nem is volt tervezett.
Emiatt az előre nem látható, de a szerződés teljesítéséhez szükséges körülmény miatt a Felek közösen kezdeményezték a szerződés időtartamának, így a befejezési határidőnek, ehhez igazodóan a 2. és 3. részszámlák benyújtási határidejének meghosszabbítását a szükséges 22 nappal, figyelembe véve azt is, hogy öt fizetett ünnepnap illetve ehhez csatlakozóan előre ledolgozott munkanap nehezíti a feladat elvégzését, így a Vállalkozó részére érdeksérelmet nem okozó határidőhosszabbítás 27 nap.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 112589950 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 112589950 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben