Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/31
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.13.
Iktatószám:2662/2019
CPV Kód:45233120-6
Ajánlatkérő:Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat
Teljesítés helye:9222 Hegyeshalom, Kertalja utca, hrsz 1084.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Makadám Útépítő és Helyreállító Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15663502
Postai cím: Fő Utca 134.
Város: Hegyeshalom
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9222
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Piller Veronika
Telefon: +36 304947375
E-mail: piller.veronika@produktiv-iroda.hu
Fax: +00 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.hegyeshalom.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Hegyeshalom út- és járdaépítési munkálatok 2018.
Hivatkozási szám: EKR000452142018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Járdafelújítás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
További tárgyak:45233142-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9222 Hegyeshalom, Kertalja utca, hrsz 1084.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tűzoltóság melletti kapubejáró felújítása 69 m2-en
- Tűzoltóság előtti vonulási terület felújítása 246 m2-en
- Temető bejáratának felújítása 29 m2-en
Részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. Ajánlatkérő esetenként konkrét típusra, gyártóra való hivatkozással nevezi meg a tételeket. Ez kizárólag a tétel jellegének egyértelmű beazonosíthatósága miatt történt, így azzal egyenértékű munkatételre való ajánlatot, teljesítést Ajánlatkérő elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
19569 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 1 Elnevezés: Járdafelújítás
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/05 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Makadám Útépítő és Helyreállító Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80226316
Postai cím: Külső Sági Út 20.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: Magyarország
E-mail: makadamkft@makadamkft.hu
Telefon: +36 96419332
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96419337
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 5147052
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
További tárgyak:45233142-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9222 Hegyeshalom, Kertalja utca, hrsz 1084.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tűzoltóság melletti kapubejáró felújítása 69 m2-en
- Tűzoltóság előtti vonulási terület felújítása 246 m2-en
- Temető bejáratának felújítása 29 m2-en
Részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. Ajánlatkérő esetenként konkrét típusra, gyártóra való hivatkozással nevezi meg a tételeket. Ez kizárólag a tétel jellegének egyértelmű beazonosíthatósága miatt történt, így azzal egyenértékű munkatételre való ajánlatot, teljesítést Ajánlatkérő elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/10/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/05/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 5147052
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Makadám Útépítő és Helyreállító Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80226316
Postai cím: Külső Sági Út 20.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: Magyarország
E-mail: makadamkft@makadamkft.hu
Telefon: +36 96419332
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96419337
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/01/17 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Megrendelő, mint Ajánlatkérő a Kbt. 115. § bekezdése alapján közvetlenül megküldött Ajánlattételi Felhívása, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) harmadik része szerinti közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) folytatott le
„Hegyeshalom út- és járdaépítési munkálatok 2018. - 3. rész
Útfelújítás hengerelt aszfalt burkolattal 2.
1. Tűzoltóság melletti kapubejáró felújítása 69 m2-en
2. Tűzoltóság előtti vonulási terület felújítása 246 m2-en
3. Temető bejáratának felújítása 29 m2-en”
beszerzési tárgyban.
Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat értékelte, és a közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes Ajánlattevő a Kivitelező lett, akivel kivitelezési szerződét kötött 2018. október 5-én. (72/2018./Pénz. szám alatt iktatott szerződés)
Felek megállapítják, hogy a szerződés módosítása a Kbt. 141. § (4) bekezdés ca) pont alapján szükségessé és elkerülhetetlenné vált: „a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre”.
Indoklás:
A Kivitelező 2018. 12. 21-én akadályközlést juttatott el a Megrendelőhöz.
Az akadályközlésben a Kivitelező tájékoztatta a Megrendelőt, hogy a kivitelezéséhez igényelt aszfaltmennyiséget, a megegyezett 2018. december hónaptól eltérően cégünk - az aszfaltkeverő telep limitált kapacitása és a téli karbantartási munkálatok miatt - csak 2019. április hónapban tudja biztosítani”
A szerződést a Felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
1. Teljesítési határidő módosítása
Eredeti szerződés
„3.3. A teljesítési határidő: A munkaterület átadás-átvételtől számított 90 (Ajánlattevő vállalása szerint) naptári napon, de maximum 90 naptári napon belül.”
szövegrész helyébe a következő 3.3 pont lép:
„3.3 A teljesítési határidő: 2019. május 31. „
A szerződés minden egyéb pontja változatlan a Felek megegyezése szerint.

VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 3. rész módosításának indoka:
A Kivitelező 2018. 12. 21-én akadályközlést juttatott el a Megrendelőhöz.
Az akadályközlésben a Kivitelező tájékoztatta a Megrendelőt, hogy a kivitelezéséhez igényelt aszfaltmennyiséget, a megegyezett 2018. december hónaptól eltérően cégünk - az aszfaltkeverő telep limitált kapacitása és a téli karbantartási munkálatok miatt - csak 2019. április hónapban tudja biztosítani”
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 5147052 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 5147052 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben