Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/51
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.13.
Iktatószám:2680/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Pécsi Szakképzési Centrum
Teljesítés helye:7622 Pécs, 48-as tér 2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MECSEK-KLÍMA Klíma és Hűtéstechnikai Kft.
Ajánlatkérő típusa:Általános közigazgatás
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Szakképzési Centrum
Nemzeti azonosítószám: AK23216
Postai cím: Batthyány utca 1-3.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Metzger Tibor
Telefon: +36 72513680
E-mail: metzgert@kivisz.hu
Fax: +36 72513681
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pecsiszc.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): www.pecsiszc.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Általános közigazgatás
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A Pécsi Szakképzési Centrum Zipernowsky Károly Műszaki Szakgimnáziuma vizesblokk felújítás, homlokzati nyílászáról cseréje munkái
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Pécsi Szakképzési Centrum Zipernowsky Károly Műszaki Szakgimnáziuma vizesblokk felújítás, homlokzati nyílászárók cseréje munkái
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 49144330 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: A Pécsi Szakképzési Centrum Zipernowsky Károly Műszaki Szakgimnáziuma vizesblokk felújítás, homlokzati nyílászáról cseréje munkái
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45262500-6
45421100-5
45261400-8
45310000-3
45442120-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7622 Pécs, 48-as tér 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A felújítási munkák során megújul az iskola 48-as téri épületében az alagsori férfi WC, földszinti férfi, női WC, az I. emeleti férfi, WC (3 db). Szaniterek, burkolatok cseréje, gépészeti és villamos alapszerelés, berendezések cseréje, homlokzati nyílászárók cseréje, spaletták javítása.
A felújítási munkák közül a WC felújítások nem építési engedély kötelesek, a felújításról tervdokumentáció nem készül. Az ablak cseréknél szükség van tervekre, engedélyekre (nem építési engedély), településképi bejelentési határozatra, országképi vélemény beszerzésére, melyek beszerzése folyamatban van Ajánlatkérő által.
A felújítási munkák a feszültségmentesítés és víztelenítés után a villamos szerelvények és vezetékek, gépészeti vezetékek, és a szaniterek bontásával kezdődnek. Ezután a belső (14 db beltéri ajtó + 14 db WC válaszfalra szerelhető ajtó = 28 db), a homlokzati nyílászárók bontása (64 db), a WC elválasztó falak bontása (75 m2), a hidegburkolatok (260 m2) bontása következik. A bontott anyagokat (39 m3) a helyszíni deponálás után hivatalos építési hulladék lerakóhelyre kell elszállítani és ezt lerakó jeggyel igazolni.
Ezután készül a függőleges szennyvíz elvezetés alapszerelése PVC lefolyó csőből, gumigyűrűs kötésekkel, idomokkal, 48 fm, DN 65-150 mm, 12 db padlóösszefolyó elhelyezésével, szakaszos tömörségi próbával, valamint a hideg-melegvíz hálózat alapszerelési munkái, REHAU univerzális RAUTITAN stabil cső, ötrétegű csőből, toldóhüvelyes kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával, 175 fm.
Az új WC válaszfalak CW fém vázszerkezetre szerelt 2 x 1 rtg. impregnált, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 75-06 mm vtg. tartóvázzal készülnek, 75 m2.
Az elektromos alapszerelés falba vagy aljzatba süllyesztett Mü III védőcsövezéssel, MÜ ds. és MÜ dk. dobozokkal, vizes helyiségekben MÜ dac dobozokkal, 87 fm.
Műanyag Jelenlegivel megegyező, barna színű fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, Uw<1,15 W/m2K, mérete: 140*230 cm, osztott, alul kétszárnyú, középen nyiló, felül bukó ablak 64 db
Földszinti és 01. emeleti folyosón: 36 db; földszinti irodák (gazdsági, gondnoki, ig.h. irodák,): 5 db; fizika tanári: 3 db; matek tanári: 2 db; 13. tanterem: 3 db; stúdió: 3 db; rendszergazda: 1 db; 112. tanterem: 4 db; műszaki tanári 01. emelet: 3 db; 104. tanterem: 4 db)
A felújítással érintett helyiségekben teljes vakolat csere készül. Az új vakolat 1,5 cm vastagságban Hvb8-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-cm, felületképző (simító), meszes cementhabarccsal készül, 188 m2 felületen.
Az oldalfalakon 2.00 m magasságig csempeburkolat készül, 20*20/25 cm-es fehér csempéből, fehér fúgázóval, a pozitív éleknél fehér műanyag élvédővel, 263 m2 felülettel.
A padlóburkolat 30*30 cm-es greslap, PEI-IV, flexibilis ragasztóval,szürke hézagolással, 72 m2.
A beltéri ajtók kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, 75/90x210 cm méretben, 14 db (alagsori WC-ben 2 db, földszint diák női WC-ben 2 db, fölszint átalakításra kerülő ffi-női WC-ben 4 db, I. emeleti lépcső mellett jobbról-balról 2-2 db, M. termeknél 2 db). A WC-kben belső gipszkarton térelválasztóra szerelhető ajtók: 14 db (alagsori WC-ben 2 db, földszint diák női WC-ben 3 db, I. emeleti lépcső mellett jobbról-balról 3-3 db, M. termeknél 3 db).
Diszperziós festés készül műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér festékkel, a festett felület 30%-nak glettelésével, javításával, 2 rtg.-ben fehér színben, Héra diszperziós belső falfestékkel, 376 m2 felülettel.
A villamos szerelvényezésnél a kapcsolók, dugaljak Valena life típusúak, 40 db fehér színben, a lámpatestek E-FAMILY (HOLUX) OLINA típusúak, vagy velük műszakilag egyenértékűek, 26 db.
A villamos hálózatról érintésvédelmi mérési jegyzőkönyvet kell készíteni.
Mosdó 7 db (alagsori WC-ben 1 db, földszint diák női WC-ben 1 db, fölszint átalakításra kerülő ffi-női WC-ben 2 db, I. emeleti lépcső mellett jobbról-balról 1-1 db, M. teremknél 1 db) kerül elhelyezésre, ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mosdó, 60 cm, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep, infra mosdó csapteleppel kompletten.
WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke kompletten, 16 db (alagsori WC-ben 2 db, földszint diák női WC-ben 3 db, fölszint átalakításra kerülő ffi-női WC-ben 2 db, I. emeleti lépcső mellett jobbról-balról 3-3 db, M. termeknél 3 db) Alcaplast falba építhető WC tartály és falra szerelhető WC csésze.
Piszoár berendezés elhelyezése, porcelán, falra szerelhető vizelde kompletten, ALFÖLDI/BÁZIS típusú, infra öblítéssel. 6 db (alagsori WC-ben 1 db, földszint átalakításra kerülő ffi WC-ben 1 db, I. emeleti lépcső mellett jobbról-balról 1 - 1 db, M. termeknél 2 db)
Piperepolcok, tükrök, szappantartók (folyékony szappanhoz ) felszerelése oldalfalra, 7 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljeskörű jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.36 hónap; max. 60 hónap) 2
2 Környezetvédelemi szempontok érvényesülése (max. 15) (db) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF) Súlyszám - 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
21.1 Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját alkalmazza

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A Pécsi Szakképzési Centrum Zipernowsky Károly Műszaki Szakgimnáziuma vizesblokk felújítás, homlokzati nyílászáról cseréje munkái
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MECSEK-KLÍMA Klíma és Hűtéstechnikai Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Viola u. 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7632
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11793409-2-02
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 47241246
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 49144330
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ELCO-2000 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai u. 5. 8/25
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7629
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11543455-2-02

Hivatalos név: MECSEK-KLÍMA Klíma és Hűtéstechnikai Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Viola u. 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7632
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11793409-2-02

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2017/12/21 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
2 A szerződés csak az ellenőrző szervezet által a 320/2015. Kormányrendelet 13. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti záró tanúsítvány kiállítását követően lép hatályba, munkaterületet pedig megrendelő csak a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 152. §-ban meghatározott kormánydöntés után ad át, amennyiben a szerződés fedezete nem kerül elvonásra.
Ajánlattevők neve, sz ékhelye, adószáma:
ELCO-2000 Kft. 7629 Pécs, Bocskai u. 5. 8 /25 11543455-2-02
MECSEK-KLÍMA Klíma és Hűtéstechnikai Kft, 7629, Viola u. 4. 1 1793409-2-02
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges