Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/31
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.13.
Iktatószám:2724/2019
CPV Kód:45215100-8
Ajánlatkérő:Ásványráró Község Önkormányzata
Teljesítés helye:9177 Ásványráró, Deák Ferenc u. 9-11. hrsz: 367.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ÓVÁR Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Ásványráró Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK20561
Postai cím: Rákóczi utca 14
Város: Ásványráró
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9177
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tatainé Popp Rita
Telefon: +3696/338-661
E-mail: polgarmester@asvanyraro.hu
Fax: +3696/338-661
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.asvanyraro.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Új egészségház létesítése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45215100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Új egészségház létesítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45215100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9177 Ásványráró, Deák Ferenc u. 9-11. hrsz: 367.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzési dokumentumban, különösen annak műszaki melléklete által meghatáro-zottak
szerint az alábbi feladatok elvégzése:
Új egészségház létesítése
- Összes nettó földszinti alapterület: 318,99 m2
- Akadálymentes parkolóból 1db szükséges
- A tervezett parkolók száma = 18 db
- A tervezett kerékpártárolók száma = 7 db
A Részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. Ajánlatkérő esetenként
konkrét típusra, gyártóra való hivatkozással nevezi meg a tételeket. Ez kizárólag a tétel jellegének
egyértelmű beazonosíthatósága miatt történt, így azzal egyenértékű munkatételre való ajánlatot,
teljesítést Ajánlatkérő elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/05/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/02/28 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.1.1-15-GM1-2016-00033

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10125 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Új egészségház létesítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/31 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ÓVÁR Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Határőr utca 14. A. ép.
Város: Mosonmagyaróvár
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9200
Ország: HU
E-mail: ovarkft@t-online.hu
Telefon: +3696/576-193
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +3696/576-194
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 119900000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45215100-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9177 Ásványráró, Deák Ferenc u. 9-11. hrsz: 367.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzési dokumentumban, különösen annak műszaki melléklete által meghatáro-zottak
szerint az alábbi feladatok elvégzése:
Új egészségház létesítése
- Összes nettó földszinti alapterület: 318,99 m2
- Akadálymentes parkolóból 1db szükséges
- A tervezett parkolók száma = 18 db
- A tervezett kerékpártárolók száma = 7 db
A Részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. Ajánlatkérő esetenként
konkrét típusra, gyártóra való hivatkozással nevezi meg a tételeket. Ez kizárólag a tétel jellegének
egyértelmű beazonosíthatósága miatt történt, így azzal egyenértékű munkatételre való ajánlatot,
teljesítést Ajánlatkérő elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/05/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/04/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 119900000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ÓVÁR Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Határőr utca 14. A. ép.
Város: Mosonmagyaróvár
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9200
Ország: HU
E-mail: ovarkft@t-online.hu
Telefon: +3696/576-193
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +3696/576-194
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/02/07 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Megrendelő, mint Ajánlatkérő a Kbt. 115. § bekezdése alapján közvetlenül megküldött Ajánlattételi Felhívása, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) harmadik része szerinti közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) folytatott le „Új egészségház létesítése” beszerzési tárgyban.
Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat értékelte, és a közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes Ajánlattevő a Kivitelező lett, akivel kivitelezési szerződét kötött 2018. május 31-én.
Felek megállapítják, hogy a szerződés módosítása a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont alapján szükségessé és elkerülhetetlenné vált, a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre.
Indoklás:
A Kivitelező a munkaterületet június 22-én átvette, majd június 25-én az épület kitűzésre került. Ekkor derült ki, hogy az épület és az út egy része a telekhatáron található árok vonalába esik. A 2018. június 28-án született kooperációs jegyzőkönyvben rögzítésre került, hogy az építési engedély módosítása szükséges az épület megfelelő elhelyezése miatt. Az építési engedély 2018. augusztus 6-án emelkedett jogerőre, a tényleges munkavégzés így csak ekkor indult el. Kivitelező az előre nem látható késedelmet a munkavégzés során nem tudta behozni, így a 2018. december 20-án megtartott heti szokásos kooperáción akadályközlő levelet juttatott el Megrendelőhöz, melyet a műszaki ellenőr is jóváhagyott, és az építési naplóban rögzítésre került (utólag). A szerződés befejezési határidejének módosítása szükséges 2019. április 30-ára.
A szerződést a Felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
1. Teljesítési határidő módosítása
Eredeti szerződés:
„3.3. A teljesítési határidő:
Egészségház épületének kivitelezése kapcsán 2018. december 31.
Egészségházhoz kapcsolódó parkolók és kerékpártárolók kapcsán 2019. február 28.”
Az eredeti szerződéses pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3.3. A teljesítési határidő:
Egészségház épületének kivitelezése és
Egészségházhoz kapcsolódó parkolók és kerékpártárolók kapcsán 2019. április 30.”
A szerződés minden egyéb pontja változatlan a Felek megegyezése szerint.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Kivitelező a munkaterületet június 22-én átvette, majd június 25-én az épület kitűzésre került. Ekkor derült ki, hogy az épület és az út egy része a telekhatáron található árok vonalába esik. A 2018. június 28-án született kooperációs jegyzőkönyvben rögzítésre került, hogy az építési engedély módosítása szükséges az épület megfelelő elhelyezése miatt. Az építési engedély 2018. augusztus 6-án emelkedett jogerőre, a tényleges munkavégzés így csak ekkor indult el. Kivitelező az előre nem látható késedelmet a munkavégzés során nem tudta behozni, így a 2018. december 20-án megtartott heti szokásos kooperáción akadályközlő levelet juttatott el Megrendelőhöz, melyet a műszaki ellenőr is jóváhagyott, és az építési naplóban rögzítésre került (utólag). A szerződés befejezési határidejének módosítása szükséges 2019. április 30-ára.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 119900000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 119900000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben