Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/32
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.14.
Iktatószám:2805/2019
CPV Kód:79952000-2
Ajánlatkérő:Sellye Város Önkormányzat Baksa Község Önkormányzata;Drávafok Község Önkormányzata;Drávasztára Község Önkormányzata;Magyarmecske Község Önkormányzata;Baksa Térségi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
Teljesítés helye:Baranya megye, Drávafok, Drávasztára, Magyarmecske, Sellye;Baranya megye, Baksa, Drávafok, Drávasztára, Magyarmecske, Sellye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PTI Communications Korlátolt Felelősségű Társaság;PTI Communications Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sellye Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76735556
Postai cím: Dózsa György Utca 1.
Város: Sellye
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7960
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bodor-Tóth Diána
Telefon: +36 73580900
E-mail: efop153sellye@gmail.com
Fax: +36 73580900
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sellye.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.sellye.hu
 
Hivatalos név: Baksa Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11794547
Postai cím: Petőfi Utca 5
Város: Baksa
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7834
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bodor-Tóth Diána
Telefon: +36 73580900
E-mail: efop153sellye@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Drávafok Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56265202
Postai cím: Fő Utca 1.
Város: Drávafok
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7967
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bodor-Tóth Diána
Telefon: +36 73580900
E-mail: efop153sellye@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Drávasztára Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89185717
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 107
Város: Drávasztára
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7960
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bodor-Tóth Diána
Telefon: +36 73580900
E-mail: efop153sellye@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Magyarmecske Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94751925
Postai cím: Petőfi Utca 91.
Város: Magyarmecske
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7954
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bodor-Tóth Diána
Telefon: +36 73580900
E-mail: efop153sellye@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Baksa Térségi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52070435
Postai cím: Petőfi Utca 5.
Város: Baksa
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7834
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bodor-Tóth Diána
Telefon: +36 73580900
E-mail: efop153sellye@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Sellye Város Önkormányzat (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: EFOP pályázathoz kapcsolódó rendezvényszervezés és catering
Hivatkozási szám: EKR000952022018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés, 2 részajánlati körben, rendezvényszervezési és catering szolgáltatásokra az EFOP-1.5.3-16-2017-00029 "Humán szolgáltatások fejlesztése az Ormánság szívében" című projekt keretén belül 1. Rész, A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakításához, megerősítéséhez kapcsolódó rendezvények (Sportbörze, sportnap 4 alkalommal, alkalmanként 510, 80, 67 és 50 fő részvételével; 2*5 napos napközistábor, táboronként 80 fő részvételével). 2. Rész A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítéséhez kapcsolódórendezvények: Családok segítése, szülők felkészítése programsorozat, min. 8 alkalom * 90 perc, min. 5 fő/alkalom Roma-nő klub és 2 napos tréning, 3 alkalom * 60 perc + 1 db 2 napos tréning, 10 fő/alkalom Családi klubsorozat, 8 alkalom, 10 fő/alk., egy alkalommal 30 fő és 8 alkalom, 20 fő/alk. Ifjúsági klub, mindennapi problémák megoldása programsorozat, szenvedélybetegségekkel való foglalkozások, 20 alk.*2 óra, 20 fő/alk. Deviancia megelőző filmklub, 10 alk.*2 óra, 10 fő/alk. Szenvedélybetegek klubja, 15 alk.*2 óra, 10 fő/alk. Idősek áldozattá válását megelőző programok,3 alk.*3 óra, 20 fő/alk. Bulizz drog nélkül, 2 rendezvény, 50 fő/rend. Kortárs képzés, 5 napos, napi 4 órás tréning, 20 fő résztvevő Fiatalok az élet küszöbén, 2 alk. * 2 óra, 25 fő résztvevő Hospice nap az Ormánságban,2 rendezvény, 50 fő/rend. Kézimunka klub, 5 alkalom*2 óra, 10 fő/alk. Közösen a természettel a természetről, 3 alkalom*2 óra, 10 fő/alk. Közös faültetés, 1 alkalom, 20 fő Kistérségi Ifjúsági Nap, 1 alkalom, 100 fő Egészségnap 5 helyszínen, 2-2 rendezvény, 255-75-50-40-34 fő/rendezvény Kultúrák ételei - egészséges hagyományos étkezés, 1 alkalom, 3 napos rendezvény, 510 fő Kultúrák közötti párbeszéd, kultúrák sokszínűsége a konyhai hagyományokon keresztül, 1 alkalom, 75 fő és 4 alkalom, 4*50 fő, összesen 200 fő Roma és horvát nemzetiségi programok, 8 alkalom, 8*40 fő, összesen 320 fő A feladatok részletes meghatározása a Közbeszerzési Dokumentációban rögzítettek szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 67368290 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Foglalkoztathatóság javítását támogató rendezv
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Baranya megye, Drávafok, Drávasztára, Magyarmecske, Sellye
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés, rendezvényszervezési és catering szolgáltatásokra az EFOP-1.5.3-16-2017-00029 " Humán szolgáltatások fejlesztése az Ormánság szívében" című projekt keretén belül A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív
korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakításához, megerősítéséhez kapcsolódó
rendezvények (Sportbörze, sportnap 4 alkalommal, alkalmanként 510, 80, 67 és 50 fő részvételével; 2*5 napos napközis tábor,
táboronként 80 fő részvételével). A tervezett létszámnak és a rendezvény/program időtartamának megfelelő catering biztosítása, mely minden esetben tartalmazza az ellátás helyszínre szállítását, szervírozását, felszolgálást-leszedést, a szükséges kellékek, eszközök ( tányér, evőeszköz, pohár, csésze, szalvéta, stb.) biztosítását A feladatok részletes meghatározása a Közbeszerzési Dokumentációban rögzítettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.részszempont: M.2. pontban meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata egész hónapban megadva (min.0 - max.48 hónap) 20
2 3.részszempont: Vállalja-e légi felvételek készítését drónnal? (igen/nem) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1.részszempont: Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a rendezvények díjára vetített 10 % mértékű opcionálisan megrendelhető rendezvényszolgáltatás lehetőségével él a
szerződésben (továbbiakban opciós keret). Az opciós keret értékét ajánlattevő köteles az ajánlati árában megadni. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy legfeljebb az opciós keret összegéig szerződéskötéskor, vagy azt követően bármikor, de legfeljebb a szerződéses véghatáridőt megelőző 60 napon belül, további bármilyen rendezvényt rendeljen meg az Ajánlati ár részletezésében szerepelő rendezvények közül, az ott megadott egységárakon. Ajánlatkérő jogosult akár csak részben, illetve részletekben, illetve adott esetben egyáltalán nem köteles lehívni az opciós keretet. Vállalkozó az opcionálisan megrendelt rendezvényeket a teljesítési véghatáridőig köteles teljesíteni.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00029 azonosító számú projekt
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Helyi kisközösségek megerősítése rendezvényei
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Baranya megye, Baksa, Drávafok, Drávasztára, Magyarmecske, Sellye
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés, rendezvényszervezési és catering szolgáltatásokra az EFOP-1.5.3-16-2017-00029 "Humán szolgáltatások fejlesztése az Ormánság szívében" című projekt keretén belül A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítéséhez kapcsolódó rendezvények: Családok segítése, szülők felkészítése programsorozat, min. 8 alkalom * 90 perc, min. 5 fő/alkalom Roma-nő klub és 2 napos tréning, 3 alkalom * 60 perc + 1 db 2 napos tréning, 10 fő/alkalom Családi klubsorozat, 7 alkalom, 10 fő/alk., 1alkalom 30 fő/alkalom, és 8 alkalom, 20 fő/alk. Ifjúsági klub, mindennapi problémák megoldása programsorozat, szenvedélybetegségekkel való foglalkozások, 20 alk.*2 óra, 20 fő/alk. Deviancia megelőző filmklub, 10 alk.*2 óra, 10 fő/alk. Szenvedélybetegek klubja, 15 alk.*2 óra, 10 fő/alk. Idősek áldozattá válását megelőző programok,3 alk.*3 óra, 20 fő/alk. Bulizz drog nélkül, 2 rendezvény, 50 fő/rend. Kortárs képzés, 5 napos, napi 4 órás tréning, 20 fő résztvevő Fiatalok az élet küszöbén, 2 alk. * 2 óra, 25 fő résztvevő Hospice nap az Ormánságban,2 rendezvény, 50 fő/rend. Kézimunka klub, 5 alkalom*2 óra, 10 fő/alk. Közösen a természettel a természetről, 3 alkalom*2 óra, 10 fő/alk. Közös faültetés, 1 alkalom, 20 fő Kistérségi Ifjúsági Nap, 1 alkalom, 100 fő Egészségnap 5 helyszínen, 2-2 rendezvény , helyszínenként 255-75-50-40-34 fő/rendezvény Kultúrák ételei - egészséges hagyományos étkezés, 1 alkalom, 3 napos rendezvény, 510 fő Kultúrák közötti párbeszéd, kultúrák sokszínűsége a konyhai hagyományokon keresztül, 1 alkalom, 75 fő és 4 alkalom, 4*50 fő,
összesen 200 fő Roma és horvát nemzetiségi programok, 8 alkalom, 8*40 fő, összesen 320 fő A tervezett létszámnak és a rendezvény/ program időtartamának megfelelő catering biztosítása, mely minden esetben tartalmazza az ellátás helyszínre szállítását, szervírozását, felszolgálást-leszedést, a szükséges kellékek, eszközök (tányér, evőeszköz, pohár, csésze, szalvéta, stb.) biztosítását. A feladatok részletes meghatározása a Közbeszerzési Dokumentációban rögzítettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.részszempont: M.2. pontban meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata egész hónapban megadva (min.0 - max.48 hónap) 20
2 3.részszempont: Vállalja-e légi felvételek készítését drónnal? (igen/nem) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1.részszempont: Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a rendezvények díjára vetített 10 % mértékű opcionálisan megrendelhető rendezvényszolgáltatás lehetőségével él a
szerződésben (továbbiakban opciós keret). Az opciós keret értékét ajánlattevő köteles az ajánlati árában megadni. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy legfeljebb az opciós keret összegéig szerződéskötéskor, vagy azt követően bármikor, de legfeljebb a szerződéses véghatáridőt megelőző 60 napon belül, további bármilyen rendezvényt rendeljen meg az Ajánlati ár részletezésében szerepelő rendezvények közül, az ott megadott egységárakon. Ajánlatkérő jogosult akár csak részben, illetve részletekben, illetve adott esetben egyáltalán nem köteles lehívni az opciós keretet. Vállalkozó az opcionálisan megrendelt rendezvényeket a teljesítési véghatáridőig köteles teljesíteni.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00029 azonosító számú projekt
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Foglalkoztathatóság javítását támogató rendezv
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PTI Communications Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30396805
Postai cím: Ferencesek Utcája 38.
Város: PÉCS
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
E-mail: panovics.andras@gmail.com
Telefon: +36 204444243
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22920614202
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 18156667
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 18693290
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: FERLING Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86943143
Postai cím: Mária Utca 8., I. em. 3. a.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11018661202

Hivatalos név: DFT-Hungária Oktatási, Tanácsadó és Kommunikációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96314821
Postai cím: Semmelweis Utca 25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25044595241

Hivatalos név: PTI Communications Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30396805
Postai cím: Ferencesek Utcája 38.
Város: PÉCS
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22920614202

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Helyi kisközösségek megerősítése rendezvényei
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PTI Communications Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30396805
Postai cím: Ferencesek Utcája 38.
Város: PÉCS
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
E-mail: panovics.andras@gmail.com
Telefon: +36 204444243
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22920614202
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 56265666
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 48675000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: FERLING Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86943143
Postai cím: Mária Utca 8., I. em. 3. a.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11018661202

Hivatalos név: PTI Communications Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30396805
Postai cím: Ferencesek Utcája 38.
Város: PÉCS
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22920614202

Hivatalos név: DFT-Hungária Oktatási, Tanácsadó és Kommunikációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96314821
Postai cím: Semmelweis Utca 25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25044595241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/12/17 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges