Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/32
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.14.
Iktatószám:2821/2019
CPV Kód:42000000-6
Ajánlatkérő:Juhász László
Teljesítés helye:Nagykálló 3161/2 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Kálló-Bau Kft.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Mezőgazdaság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Juhász László
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68598682
Postai cím: Bocskai Utca 19.
Város: Nagykálló
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4320
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Juhász Zoltán
Telefon: +36 307435198
E-mail: juhaszzoltan70@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Mezőgazdaság
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Sörfőzde eszközbeszerzése Nagykállóban
Hivatkozási szám: EKR000736802018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1000 l/nap kapacitású sörfőzéshez szükséges technológiai eszközök, berendezések szállítása: 2 db cefréző/komlóforraló : Nettó 1 m3 térfogatú (br. 1600 L-es gázos fűtésű), 1 db Szűrőkád (1,3 m3 térfogatú üst ),1 db. Whirlpool (örvény)kád: 1,3 m3 térfogatú üst, tangenciális sörlé bevezetés speciális kialakítású tartályfenékkel üledék elválasztáshoz beépített mosófejjel, 1 db. Bojler (1,5 m3 térfogatú, hőszigetelt kivitelű, elektromos fűtésű víztároló), 4 db Szivattyú (összesen 5000l/h kapacitással fix beépítéssel), 1 db. Főzőházi állvány (lépcsővel, járófelülettel, korláttal, sz:750 mm x h:2500mm X magasság: 800 mm), 1 db. Hőcserélő (1000 l/h kapacitással), 1 db Aerátor (Áramlásmérővel és szabályozó szeleppel szerelve gázellátás oxigéntartályról és szűrt légköri levegővel), 20 db CKT felsőbúvónyílásos tartály (nettó 1000 L, térfogat: 1,2 m3, 100 mm-es hőszigeteléssel ,palást- és kúp hűtőpaplannal,kúphűtéssel nyomás-és vákuum biztonsági szelepekkel szádlószeleppel, nyomásmérő órával,automatikus rendszerrel a fermentációs folyamat hőmérsékleteinek biztosítására mosófejjel, technológiai szerelvényekkel és csővezetékrendszerrel állítható magasságú lábakkal) 1 db. Malátaroppantó (kéthengeres, száraz roppantó berendezés 0,25 t/h kapacitással), 1 db. CIP rendszer (cipkocsi) 2 tartályos, mobil kivitel, 2 db Mobil szivattyú (összesen: 5000l/h kapacitással), 1 db Élesztőgyűjtő kocsi: 80 literes, szigelelt, nyomásálló, mosószádlóval, hűtésvezerléssel, Na40-es végekkel, Teljes hűtésrendszerrel (Hűtőaggregátor: léghűtéses, glykolos hűtőaggregátor scroll kompresszorral , 15 kWh teljesítménnyel elektromos, automata vezérléssel, ZB76, kondenzátorral Technológiai csővezeték (hűtés): mágnes szelepek (solenoid vezérléssel) PVC csövezés idomokkal, hőszigetelés, vezérlés tartályok hűtéséhez Glykol tartály: hőszigetelt, 1 m3 térfogattal+ állványzat, Főzőházi laborral (fokoló tároló polc fokoló (0-12 °B) 1db fokoló (10-20 °B) 1db sörléhűtő fokolóhoz 1db rozsdamentes mérőedény (300ml) 1db rozsdamentes mintavevő,), 1 Db. Hordómosó, 1 db Kézi palacktöltő, 1 db. Pillanatpasztőr (1000 l/h kapacitás), 1 db. Víztisztíó berendezés RO (fordított ozmózis, 400l/h kapacitással), 1 db. 3 tálcás ipari mosogató szerelvényekkel (tálcánként 130l bruttó térfogattal), Széndioxid rendszerrel (2db 30kg CO2 tartály, 2db 10 kg CO2 tartály, Kétkörös CO2 nagynyomású csőrendszer széndioxid elvezetéshez illetve túlnyomás létrehozásához, Közösített CO2 vizes szaturálóval, tartályonként biztonsági túlnyomás szabályozó szeleppel, CO2 rendszer záróidomokkal, csapokkal, nyomásmérőkkel, csatlakozó idomokkal tartósíneken rögzítve, helyszíni szereléssel) Technológiai csővezetékekkel, csővezeték rendszerrel (főzőházhoz, ászokoló térhez), félautomata vezérlő berendezéssel, helyszíni szereléssel, betanítással, próbaüzemmel, a szükséges higiéniai megfelelőségi nyilatkozattal (minősítéssel).
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 152515750 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Sörfőzde eszközbeszerzése Nagykállóban
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6 C
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Nagykálló 3161/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1000 l/nap kapacitású sörfőzéshez szükséges technológiai eszközök, berendezések szállítása: 2 db cefréző/komlóforraló : Nettó 1 m3 térfogatú (br. 1600 L-es gázos fűtésű), 1 db Szűrőkád (1,3 m3 térfogatú üst ),1 db. Whirlpool (örvény)kád: 1,3 m3 térfogatú üst, tangenciális sörlé bevezetés speciális kialakítású tartályfenékkel üledék elválasztáshoz beépített mosófejjel, 1 db. Bojler (1,5 m3 térfogatú, hőszigetelt kivitelű, elektromos fűtésű víztároló), 4 db Szivattyú (összesen 5000l/h kapacitással fix beépítéssel), 1 db. Főzőházi állvány (lépcsővel, járófelülettel, korláttal, sz:750 mm x h:2500mm X magasság: 800 mm), 1 db. Hőcserélő (1000 l/h kapacitással), 1 db Aerátor (Áramlásmérővel és szabályozó szeleppel szerelve gázellátás oxigéntartályról és szűrt légköri levegővel), 20 db CKT felsőbúvónyílásos tartály (nettó 1000 L, térfogat: 1,2 m3, 100 mm-es hőszigeteléssel ,palást- és kúp hűtőpaplannal,kúphűtéssel nyomás-és vákuum biztonsági szelepekkel szádlószeleppel, nyomásmérő órával,automatikus rendszerrel a fermentációs folyamat hőmérsékleteinek biztosítására mosófejjel, technológiai szerelvényekkel és csővezetékrendszerrel állítható magasságú lábakkal) 1 db. Malátaroppantó (kéthengeres, száraz roppantó berendezés 0,25 t/h kapacitással), 1 db. CIP rendszer (cipkocsi) 2 tartályos, mobil kivitel, 2 db Mobil szivattyú (összesen: 5000l/h kapacitással), 1 db Élesztőgyűjtő kocsi: 80 literes, szigelelt, nyomásálló, mosószádlóval, hűtésvezerléssel, Na40-es végekkel, Teljes hűtésrendszerrel (Hűtőaggregátor: léghűtéses, glykolos hűtőaggregátor scroll kompresszorral , 15 kWh teljesítménnyel elektromos, automata vezérléssel, ZB76, kondenzátorral Technológiai csővezeték (hűtés): mágnes szelepek (solenoid vezérléssel) PVC csövezés idomokkal, hőszigetelés, vezérlés tartályok hűtéséhez Glykol tartály: hőszigetelt, 1 m3 térfogattal+ állványzat, Főzőházi laborral (fokoló tároló polc fokoló (0-12 °B) 1db fokoló (10-20 °B) 1db sörléhűtő fokolóhoz 1db rozsdamentes mérőedény (300ml) 1db rozsdamentes mintavevő,), 1 Db. Hordómosó, 1 db Kézi palacktöltő, 1 db. Pillanatpasztőr (1000 l/h kapacitás), 1 db. Víztisztíó berendezés RO (fordított ozmózis, 400l/h kapacitással), 1 db. 3 tálcás ipari mosogató szerelvényekkel (tálcánként 130l bruttó térfogattal), Széndioxid rendszerrel (2db 30kg CO2 tartály, 2db 10 kg CO2 tartály, Kétkörös CO2 nagynyomású csőrendszer széndioxid elvezetéshez illetve túlnyomás létrehozásához, Közösített CO2 vizes szaturálóval, tartályonként biztonsági túlnyomás szabályozó szeleppel, CO2 rendszer záróidomokkal, csapokkal, nyomásmérőkkel, csatlakozó idomokkal tartósíneken rögzítve, helyszíni szereléssel) Technológiai csővezetékekkel, csővezeték rendszerrel (főzőházhoz, ászokoló térhez), félautomata vezérlő berendezéssel, helyszíni szereléssel, betanítással, próbaüzemmel, a szükséges higiéniai megfelelőségi nyilatkozattal (minősítéssel).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás (12 hónap feletti) vállalása (az ajánlati elem minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 12 hónap) 20
2 Garanciális szemle megkezdésének időpontja az üzemeltetői értesítés kézhezvételétől számítva (órákban)  20
3 Szállítási határidő a megrendelői értesítés kézhezvételétől (min. 10, max. 150 naptári nap, naptári napban megadva) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó) Súlyszám - 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-3-4.2.1-15, projekt: 1820204836
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Sörfőzde eszközbeszerzése Nagykállóban
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kálló-Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48866945
Postai cím: Nagykertiszőlő Utca 4
Város: Nagykálló
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4320
Ország: Magyarország
E-mail: kallobaukft@gmail.com
Telefon: +36 707761133
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13776462215
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 152515750
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Részvétel komplex sörfőző üzemi rendszert képező sörfőző üzemi gépek, berendezések, eszközök üzembe helyezésében, és komplex sörfőző üzemi rendszer megvalósításában, garanciális javításában a helyszíni garanciális szemlét követően.
P.2, alkalmassági feltétel, M1, M2, M3, alkalmassági feltétel tekintetében kapacitás nyújtása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Tempel Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31095666
Postai cím: Oláhházi Dűlő 18
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11039811203

Hivatalos név: Kálló-Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48866945
Postai cím: Nagykertiszőlő Utca 4
Város: Nagykálló
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4320
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13776462215

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/10/26 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges