Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/32
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.14.
Iktatószám:2875/2019
CPV Kód:45212222-8
Ajánlatkérő:Békéscsabai Röplabda Sportegyesület
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Békéscsabai Röplabda Sportegyesület
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16147487
Postai cím: Vécsey Utca 3 1/5
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Baran Ádám
Telefon: +36 302699856
E-mail: brse@brse.hu
Fax: +36 66449449
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.brse.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: BRSE Akadémia Munkacsarnok építése
Hivatkozási szám: EKR001161292018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212222-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
BRSE Akadémia Munkacsarnok építése

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
24728 / 2018 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 7
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer kezdés dátuma
A következő helyett:
2019/02/15
Helyesen:
2019/03/22
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/02/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/02/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 7
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer kezdés befejezése
A következő helyett:
2019/11/15
Helyesen:
2020/03/16
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett
Dátum: 2019/02/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/02/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 6
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A szerződés biztosítékai: A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A következő helyett:
Ajánlatkérő késedelmes teljesítés esetére kötbér vállalását írja elő a szerződéstervezetben rögzített feltételek szerint. A késedelmi kötbér mértéke naponta 5.000.000,- Ft, minden késedelemmel érintett naptári nap után. Ajánlatkérő meghiúsulási kötbér vállalását írja elő a szerződéstervezetben rögzített feltételek szerint, amelynek összege a nettó vállalkozói díj 15 %-a. Egyéb szerződésszegések esetén fizetendő kötbér összege 100.000,- Ft/alkalom. Részletes feltételek a szerződéstervezetben.
A 181/2003 (XI.5.) Korm. r-ben megjelölt épületszerkezeti elemekért és termékekért a vállalkozót a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontjától számítva a Korm. r-ben meghatározott időtartamokra jótállás terheli. Az általános jótállási kötelezettség minimum időtartama 36 hónap, a többletvállalás bírálati rész-szempontot képez. Ajánlatkérő 5 %-os teljesítési biztosíték, valamint ugyanilyen mértékű jótállási biztosíték nyújtását írja elő. A biztosítékok a Kbt. 134. § (6) a) pontjában foglalt valamely módon nyújthatóak. Részletes feltételek a szerződéstervezetben.
Helyesen:
Ajánlatkérő késedelmes teljesítés esetére kötbér vállalását írja elő a szerződéstervezetben rögzített feltételek szerint. A késedelmi kötbér mértéke naponta 5.000.000,- Ft, minden késedelemmel érintett naptári nap után. Ajánlatkérő meghiúsulási kötbér vállalását írja elő a szerződéstervezetben rögzített feltételek szerint, amelynek összege a nettó vállalkozói díj 15 %-a. Egyéb szerződésszegések esetén fizetendő kötbér összege 100.000,- Ft/alkalom. Részletes feltételek a szerződéstervezetben.
Az általános jótállási kötelezettség minimum időtartama 36 hónap, a többletvállalás bírálati rész-szempontot képez. Ajánlatkérő 5 %-os teljesítési biztosíték, valamint ugyanilyen mértékű jótállási biztosíték nyújtását írja elő. A biztosítékok a Kbt. 134. § (6) a) pontjában foglalt valamely módon nyújthatóak. Részletes feltételek a szerződéstervezetben.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A módosítással érintett felhívásra vonatkozó korábbi közzétételek: 24728/2018 (felhívás),
1827/2019 (módosítás), 2351/2019 (módosítás)
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben