Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/7
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.10.
Iktatószám:0345/2019
CPV Kód:09331000-8
Ajánlatkérő:Fenster Technik Seifert Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Fenster Technik Seifert Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42131973
Postai cím: Hunyadi Utca 33
Város: Szentgotthárd
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9970
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fejes Gábor
Telefon: +36 304262622
E-mail: fenstertechnik2014@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://ablakgyaroriszentpeter.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://ablakgyaroriszentpeter.hu/
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Napelem gyártás Fenster Kft-nél
Hivatkozási szám: EKR000857772018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09331000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A beruházás keretében legalább 60MW teljesítményű napelem-gyártó technológiai gépsor kerülne leszállítására – adásvételi szerződés keretében - a műszaki specifikációban részletezettek szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/08 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 0345 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 238 - 543239
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/12/07 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A kiválasztási szempontok
A következő helyett:
M1) Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése és 21. § (1) bek. a) pontja
alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentumban nyilatkoznia kell az ajánlattevő által a jelen felhívás feladásának napjától
(felhívás VI.4. pontja) visszafelé számított 3 évben megvalósított (sikeres műszaki
átadás-átvétellel lezárult), szerződésszerűen teljesített,
legjelentősebb (Napelem-gyártó technológiai gépsor leszállítására vonatkozó)
munkáira vonatkozóan, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a alapján alkalmazandó 22. §
(3) bekezdés szerinti módon, és a nyilatkozatát – legkésőbb Ajánlatkérő felhívására - referencia
nyilatkozattal/igazolással kell alátámasztania.
Az igazolás kötelező minimális tartalmi elemei a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (2) bek. alapján: teljesítés kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap bontásban, a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya és mennyisége továbbá egyszerű nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja értelmében a vizsgált időszak
alatt befejezett, de legfeljebb 6 év éven belül megkezdett szállításokat veszi. figyelembe.
Irányadó még: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-a, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §, 36. §, 30. § és 39. §-a. Az előírt műszaki, szakmai alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján
közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmasság igazolására irányadó továbbá
a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdése is.
Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően a Kbt.
69. § (4) bekezdés alapján jár el. Ha az értékelés módszerét figyelembe véve valamelyik ajánlat
figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik,
ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a Kbt. 69. §
(4) bekezdésében foglaltaktól eltérően a Kbt. 69. § (6) bekezdése szerint jár el.
Irányadó még: 321/2015. (X. 30.) Korm. 24. § (1) bek
Helyesen:
M1) Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése és 21. § (1) bek. a) pontja
alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentumban nyilatkoznia kell az ajánlattevő által a jelen felhívás feladásának napjától
(felhívás VI.4. pontja) visszafelé számított 3 évben megvalósított (sikeres műszaki
átadás-átvétellel lezárult), szerződésszerűen teljesített,
legjelentősebb (Napelem-gyártó technológiai gépsor leszállítására vonatkozó)
munkáira vonatkozóan, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a alapján alkalmazandó 22. §
(3) bekezdés szerinti módon, és a nyilatkozatát – legkésőbb Ajánlatkérő felhívására - referencia
nyilatkozattal/igazolással kell alátámasztania.
Az igazolás kötelező minimális tartalmi elemei a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (2) bek. alapján: teljesítés kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap bontásban, a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya és mennyisége továbbá egyszerű nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja értelmében a vizsgált időszak
alatt befejezett, de legfeljebb 6 év éven belül megkezdett szállításokat veszi. figyelembe.
Irányadó még: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-a, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §, 36. §, 30. § és 39. §-a. Az előírt műszaki, szakmai alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján
közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmasság igazolására irányadó továbbá
a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdése is.
Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően a Kbt.
69. § (4) bekezdés alapján jár el. Ha az értékelés módszerét figyelembe véve valamelyik ajánlat
figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik,
ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a Kbt. 69. §
(4) bekezdésében foglaltaktól eltérően a Kbt. 69. § (6) bekezdése szerint jár el.
Irányadó még: 321/2015. (X. 30.) Korm. 24. § (1) bek
Ajánlattevő az EEKD IV. rész alfa ponbtjában köteles előzetesen köteles nyilatkozni hogy az előírt alkalmassági köetelményeknek megfelel.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/01/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/01/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/01/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/01/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ