Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/49
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.11.
Iktatószám:3455/2019
CPV Kód:50610000-4
Ajánlatkérő:Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Teljesítés helye:Magyarország, 1052 Budapest, Városház utca 9-11. és 1083 Budapest, Leonardo da Vinci köz 2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:B Consulting Service Vagyonvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61445433
Postai cím: Városház Utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kittka Dalma
Telefon: +36 13271656
E-mail: KittkaD@Budapest.hu
Fax: +36 13271863
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.budapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vagyonvédelmi technikai eszközök karbantartása
Hivatkozási szám: EKR000869982018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50610000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A karbantartási munkák helye: a.) Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal 1052 Budapest, Városház utca 9-11. szám alatti épülete, nettó szintek területe cca. 58 000 m2 szintjeinek száma épületszárnyanként változó 3-4-5 emelet, és 5 épületszárnyból áll; valamint b.) 1083 Budapest, Leonardo da Vinci köz 2. szám alatt található irattár épület, melynek alapterülete cca. 8 000 m2, szintek száma 3 emelet. A feladat a fenti épületekben telepített vagyonvédelmi rendszerek határozott idejű vállalkozási keretszerződés keretein belül történő teljes körű karbantartása, felülvizsgálata és javítása. 1. Rendszeres /negyedéves/ felülvizsgálati és karbantartási feladatok: 1.a. A karbantartás, felülvizsgálat körébe tartozik (általános feladat leírás): - a rendszerek eszközeinek, berendezéseinek, működőképesség szempontjából történő ellenőrzése, működési próbája; - a rendszer működést szolgáló feladatok elvégzése; - a rendszerelemek, kamerák, egyéb eszközök műszaki állapotának fenntartását célzó tisztítási tevékenység; - a környezeti feltételek, illetve a kezelő személyzet felkészültségének ellenőrzése; - hiba, téves riasztás, nem megfelelő működés esetén a hiba ok feltárása és a hiba elhárítása érdekében a perifériák részletesebb vizsgálata. 1.b. Részletes feladatmeghatározás a rendszer eszközeinek, berendezéseinek kapcsán: Video megfigyelő rendszer (CCTV): 1. Kameraházak, objektívek tisztítása: kültéri kamerák és rendszámfelismerő kamerák esetében negyedévente, egyéb kameráknál szükség esetén. 2. Videó felügyeleti központon történt ellenőrzést követően szükség esetén fókusz és zoom finomhangolás. 3. Háttér számítógépek műszaki ellenőrzése, belső tisztítása. 4. Szerverek, NAS-ok merevlemezeinek szoftveres ellenőrzése, különös tekintettel a lemezkondícióra és a becsült hátralévő élettartamra.
5. Szoftver ellenőrzés, operációs rendszer frissítése. 6. Meghibásodás vagy kamerakép-vesztés esetén: a. táp ellenőrzése; b. rögzítő csavarok, kötések ellenőrzése. Behatolás jelző rendszer 1. Behatolás jelző központ jelzéseinek ellenőrzése. 2. Érzékelők szükség szerinti tisztítása. 3. Érzékelő nem megfelelő működése esetén: a. csatlakozók ellenőrzése; b. érzékenység ellenőrzése. 4. Behatolás jelző központon a tápegységek és akkumulátorok ellenőrzése. 5. Modulok ellenőrzése. 6. Próbariasztás. 7. Szoftver ellenőrzés. Beléptető rendszer 1. Terminálok meglétének és állapotának ellenőrzése a beléptető szoftverben. 2. Akkumulátorok, tápegységek állapotának ellenőrzése a felügyeleti központban. 3. Kártyaolvasók működésének ellenőrzése. 4. Elektromos zárfogadók ellenőrzése, szükség esetén zsírozása. 5. Ajtóbehúzók ellenőrzése, szükség esetén beállítása. 6. Vésznyitók, nyomógombok működésének ellenőrzése. 7. Sorompók mechanikai ellenőrzése, csapágyainak szükség szerinti zsírozása, olajcsere szükségességének vizsgálata. 8. Sorompó biztonsági hurkainak ellenőrzése. 9. Sorompó infrasorompójának ellenőrzése, szükség esetén tisztítása. 10. Easygate LX üvegeinek és az üvegekkel érintkező kefék tisztítása. 11. Easygate LX kapu mozgatható üvegpanel hintájának ellenőrzése. 12. Vendégkártya elnyelők műszaki ellenőrzése, mozgó alkatrészeinek szükség szerinti zsírozása. 13. Kártyanyomtató ellenőrzése és szükség szerinti tisztítása. 14. Rendszámfelismerő rendszer ellenőrzése. Hálózati eszközök 1. Kliens gépek belső tisztítása. 2. Hálózat ellenőrzése. 3. Rack szekrények takarítása. 4. Szünetmentes tápegységek akkutesztjének elvégzése. Kulcsmenedzser rendszer 1.Berendezések funkcionális ellenőrzése. 2. Tisztítás. 3. Szoftver beállítások (működés ellenőrzése, programozás). A felülvizsgálati,karbantartási tevékenység körébe tartoznak a fenti rendszerek hálózati aktív és inaktív elemei is. A feladatok magukba foglalják a vizsgálatok, karbantartások nyilvántartására vonatkozó adminisztrációt, valamint műszaki megoldásokra vonatkozó írásbeli javaslatokat is.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 2300000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Vagyonvédelmi technikai eszközök karbantartása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50610000-4
További tárgyak:50600000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Magyarország, 1052 Budapest, Városház utca 9-11. és 1083 Budapest, Leonardo da Vinci köz 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II.1.4) pont folytatása:
2. Karbantartáson kívüli hibaelhárítási, javítási munkák:
A hibaelhárítási, javítási tevékenység a vagyonvédelmi, mechanikai, biztonságtechnikai rendszer valamely alkotóelemében bekövetkező, olyan előre nem látható hibák javítása, szoftverek frissítése, mely hibák a vagyonvédelem kockázatát olyan mértékben növelik meg, hogy gyors, illetve azonnali kiküszöbölésük nem halogatható. Ajánlatkérő – a hiba által előállt helyzet vagyonvédelmi kockázatától függően – kérhet:
Rendkívüli /sürgősségi/ felülvizsgálatot és javítást, amely esetében a bejelentést követően legkésőbb 4 órán belül a hibaelhárítást meg kell kezdeni.

3. Oktatás:
A fentiekben részletezett rendszeres felülvizsgálat és karbantartás, rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás, valamint javítási munkák végzésén túl a nyertes ajánlattevőnek évente legalább egy alkalommal a telepített rendszerek üzemeltetésére vonatkozó oktatást, továbbképzést kell tartani, amennyiben Ajánlatkérő erre igényt tart.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, M/2 alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott egyik szakember előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai gyakorlati ideje (maximum 24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár Súlyszám - 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kovács Tímea, lsz.: 00997.
Ajánlati ár, mint értékelési részszempont részletezése: Rendszeres /negyedéves/ felülvizsgálati és karbantartási díj nettó HUF/negyedév (Súlyszám: 50) Rendkívüli /sürgősségi/ felülvizsgálati és javítási óradíj nettó HUF/óra (Súlyszám: 40)

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vagyonvédelmi technikai eszközök karbantartása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: B Consulting Service Vagyonvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87868603
Postai cím: Kőrösi Csoma Sándor Út 18-20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1102
Ország: Magyarország
E-mail: kozpont@bconsulting.hu
Telefon: +36 12626678
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12622404
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10387355242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 20000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2300000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: H1 Systems Mérnöki Szolgáltatások Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72600256
Postai cím: Művelődés Utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1223
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11185448243

Hivatalos név: B Consulting Service Vagyonvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87868603
Postai cím: Kőrösi Csoma Sándor Út 18-20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1102
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10387355242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/12/05 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
II.1.6) pont folytatása: Nyertes ajánlattevő ajánlata: Rendszeres /negyedéves/felülvizsgálati és karbantartási díj (nettó HUF/negyedév): 2 300 000.
Rendkívüli /sürgősségi/felülvizsgálati és javítási óradíj (nettó HUF/óra): 23 000.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges