Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/48
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.08.
Iktatószám:3515/2019
CPV Kód:33140000-3
Ajánlatkérő:Szegedi Tudományegyetem
Teljesítés helye:6725 Szeged, Semmelweis u. 8.;6725 Szeged, Semmelweis u. 8.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.04.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szegedi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95571285
Postai cím: Dugonics Tér 13
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Koczkás Izabella
Telefon: +36 62544062
E-mail: koczkas.izabella@gmf.u-szeged.hu
Fax: +36 62544062
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.u-szeged.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000182582019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000182582019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szívsebészeti és aneszteziológiai anyagok I.
Hivatkozási szám: EKR000182582019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33140000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya „Szívsebészeti és aneszteziológiai anyagok beszerzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Szívsebészeti és aneszteziológiai anyagok 1-11.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33140000-3
További tárgyak:33170000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6725 Szeged, Semmelweis u. 8.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya „Szívsebészeti és aneszteziológiai anyagok beszerzése”
Szívsebészeti és aneszteziológiai anyagok beszerzése 11. részajánlat-tételi körben, tervezetten összesen 10.690 db/év. A meghatározott mennyiség 30% vételi jog opciót tartalmaz. A számlázás a keretszerződés hatálya alatti ténylegesen szállított tételek alapján történik a nyertes ajánlat(ok)ban megajánlott egységárak (szerződéses ár) alapján.
A részek tárgya 1-11. részig:
Részajánlati kör Megnevezés Tervezett éves beszerzési alap mennyiség 70%-a (db) Vételi jog opció évente (db) Tervezett éves menny. összesen (db)
1 Artéria femoralis kanül (felnőtt) 70 30 100
Artéria femoralis kanül (gyerek) 35 15 50
Artéria femoralis kanül (csecsemő) 42 18 60
2 Arteria radiális kanül Flo-switchcsel 1190 510 1700
3 2 lumenű centrális katéter gyerek 28 12 40
3 lumenű centrális katéter gyerek 84 36 120
4 lumenű centrális vénás kanül 910 390 1300
4 Thermodilúciós katéter 28
12
40
5 Introducer szett thermodilúciós katéterhez 28
12
40
6 Transducer szett 910
390
1300
7 Fiú-fiú összekötő 630
270
900
8 Eh. Trachea tubus cuff nélküli 2 mm 7
3
10
Eh. Trachea tubus cuff nélküli 2,5 mm 7
3
10
Eh.Trachea tubus micro cuff 3,0 mm 14
6
20
Eh. Trachea tubus micro cuff 3,5 mm 21
9
30
Eh. Trachea tubus micro cuff 4 mm 21
9
30
Eh. Trachea tubus micro cuff 4,5 mm 21
9
30
Eh. Trachea tubus micro cuff 5 mm 7
3
10
Eh. Trachea tubus micro cuff 5,5 mm 7
3
10
Eh. Trachea tubus micro cuff 6 mm 7
3
10
Eh. Trachea tubus micro cuff 6,5 mm 7
3
10
Eh. Trachea tubus normál cuff 6 mm 7
3
10
Eh. Trachea tubus normál cuff 6,5 mm 7
3
10
Eh. Trachea tubus normál cuff 7 mm 7
3
10
Eh. Trachea tubus normál cuff 7,5 mm 7
3
10
EH. trachea tubus, alacsony nyomású, 8 mm 280
120
400
EH. trachea tubus, alacsony nyomású, 8,5 mm 70
30
100
EH. trachea tubus, alacsony nyomású, 9 mm 560
240
800
9 Perif. vénakanül 14G sima 35
15
50
Perif. vénakanül 16G sima 840
360
1200
Perif. vénakanül 18G sima 560
240
800
Perif. vénakanül 20G sima 350
150
500
Perif. vénakanül 22G sima 280
120
400
Perif. vénakanül 24G sima 140
60
200
10 Bakter filter endotracheális tubushoz, csecsemő (párásítós) 21
9
30
Bakter filter endotrtach. tubushoz, gyerek (párásítós) 35
15
50
11 Belső baktériumszűrő (Siemens Servo respirátorhoz) 210
90
300
Ajánlattevő döntési kompetenciája, hogy az egyes részek közül mely részre, vagy részekre, vagy valamennyi részre benyújtja-e ajánlatát.
Az egyes részajánlattételi körök, azaz a különféle szívsebészeti és aneszteziológiai anyagok részletes műszaki leírását a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező ártáblázat tartalmazza. A további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, azonban az eszközök részletes műszaki leírása az alábbi hozzáférési úton közvetlenül elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000182582019
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket, a szállítási költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a meghatározott az éves mennyiség 30%-ára vonatkozóan vételi jog opciót tart fenn, amely kapcsán az Ajánlattevő által az ajánlatban rögzített áron jogosult gyakorolni vételi jogát a szerződés időtartam alatt. Ahol a mennyiségi eltérés (30%) nem kerek egész számot eredményez, ott a vételi jog opció mértéke minden esetben felfele kerekítve, a felfele következő kerek egész számra értelmezendő.
Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére Ajánlatkérő döntésétől függően a szerződés időtartama alatt bármikor sor kerülhet. Az opció Ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a vételi jog alapján a teljes opciós mennyiséget lehívja.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Szívsebészeti és aneszteziológiai anyagok 12-21.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33140000-3
További tárgyak:33170000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6725 Szeged, Semmelweis u. 8.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya „Szívsebészeti és aneszteziológiai anyagok beszerzése”
Szívsebészeti és aneszteziológiai anyagok beszerzése 21 részajánlat-tételi körben, tervezetten összesen 4.865 db/év. A meghatározott mennyiség 30% vételi jog opciót tartalmaz. A számlázás a keretszerződés hatálya alatti ténylegesen szállított tételek alapján történik a nyertes ajánlat(ok)ban megajánlott egységárak (szerződéses ár) alapján.
A részek tárgya 12-21. részig:
Részajánlati kör Megnevezés Tervezett éves beszerzési alap mennyiség 70%-a (db) Vételi jog opció évente (db) Tervezett éves menny. összesen (db)
12 Önpárásító baktériumszűrő, 90°-os ferde csatlakozású 1050 450 1500
13 Egyszer használatos felnőtt légzőkör 700 300 1000
14 Aorta coronaria shunt 1 Fr-től- 2 Fr-ig 17,5 7,5 25
15 Intracoronáriás shunt 1 Fr 3,5 1,5 5
Intracoronáriás shunt 1,5 Fr 10,5 4,5 15
Intracoronáriás shunt 1,75 Fr 7 3 10
16 Aorta vein punch 3,5 mm, körvágó 105 45 150
Aorta vein punch 4 mm, körvágó 210 90 300
17 Vérgyűjtő és szívóedény 840 360 1200
18 Ér aláhurkolás (tompa tűvel ellátott koronária aláöltés) 420 180 600
19 Műtéti szövetragasztó, két komponensű, csak biológiai anyagot tartalmazó, 4 ml-es kiszerelésben 14 6 20
20 Műtéti szövetragasztó, két komponensű, csak biológiai anyagot tartalmazó, 5 ml-es kiszerelésben 14 6 20
21 Szövetragasztó hab szív- és érsebészeti célokra 14 6 20
Ajánlattevő döntési kompetenciája, hogy az egyes részek közül mely részre, vagy részekre, vagy valamennyi részre benyújtja-e ajánlatát.
Az egyes részajánlattételi körök, azaz a különféle szívsebészeti és aneszteziológiai anyagok részletes műszaki leírását a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező ártáblázat tartalmazza. A további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, azonban az eszközök részletes műszaki leírása az alábbi hozzáférési úton közvetlenül elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000182582019
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket, a szállítási költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a meghatározott az éves mennyiség 30%-ára vonatkozóan vételi jog opciót tart fenn, amely kapcsán az Ajánlattevő által az ajánlatban rögzített áron jogosult gyakorolni vételi jogát a szerződés időtartam alatt. Ahol a mennyiségi eltérés (30%) nem kerek egész számot eredményez, ott a vételi jog opció mértéke minden esetben felfele kerekítve, a felfele következő kerek egész számra értelmezendő.
Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére Ajánlatkérő döntésétől függően a szerződés időtartama alatt bármikor sor kerülhet. Az opció Ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a vételi jog alapján a teljes opciós mennyiséget lehívja.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi részben azonosan: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.
Igazolási mód: A Kbt. 81. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (7) bekezdésében, a 3. és 4. §-ában foglaltak szerint, Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával, alvállalkozó igénybevétele esetén a Kbt. 67. § (4) bekezdése, és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. § (1)-(2) bekezdése alapján.
A Kbt. 69. § (4), illetve (6) bekezdésében foglalt esetben az Ajánlattevőnek a Kormányrendelet 8. §, 10. §, 12-16. §-ában foglaltak szerint kell az igazolásokat benyújtania, figyelemmel a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. §-ában foglaltak szerint. Az igazolások benyújtására egyebekben a Kbt. 69. § (11) bek. irányadó. Az igazolási módok tekintetében a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése megfelelően alkalmazható.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. §-ára, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjára is.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Kr. II. Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevőnek az EEKD-ban elegendő nyilatkoznia arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. §. (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján.
M/1: Az 1-21. részekben azonosan: Ajánlattevőnek – a Kbt. 67. § (2) bekezdése alapján – csatolnia kell a cégszerűen aláírt, EEKD-ba foglalt nyilatkozatát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés h) pontja alapján arról, hogy megfelel az M/1 pontban előírt alkalmassági követelménynek.
Az M/1 pontban előírt alkalmassági követelmény igazolására, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani a megajánlott áru magyar nyelvű termékleírását, amelyből megállapítható az előírt műszaki paramétereknek való megfelelés, továbbá – az Ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott, és ajánlottan alkalmazandó – táblázatos formában be kell nyújtani a megajánlott eszközök, termékek jellemzőit paramétereit tartalmazó termék adatlapot is.
M/2: Valamennyi részben azonosan: A 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (1) bek. i) pontja alapján Ajánlattevőnek csatolnia kell a cégszerűen aláírt, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba foglalt nyilatkozatát arról, hogy megfelel az M/2 pontban előírt alkalmassági követelménynek.
Az M/2 pontban előírt alkalmassági követelmény igazolására, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja, valamint a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtania a megajánlott eszközök, termékek
− a 93/42/EK irányelvnek vagy a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet szerinti – érvényes – elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó – CE (Conformité Européenne = európai megfelelőség) minősítésének; és
− érvényes – elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó – a megajánlott termékek forgalomba hozatalához szükséges FDA (U.S Food and Drug Administration) engedélyélt, illetve tanúsítványát;
(vagy Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványainak a másolatát), amely tanúsítja, hogy az áru megfelel bizonyos leírásoknak vagy szabványoknak, valamennyi vonatkozó jogi követelménynek, mindenekelőtt az egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi előírásoknak. A dokumentumon jelölni kell az ajánlattétellel érintett rész számát, és a termék, eszköz sorszámát is
Ajánlattevőnek az EEKD-ban a IV. rész α) pontjának kitöltésével elegendő nyilatkoznia arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére. Az előírt alkalmassági követelménynek Ajánlattevők a Kbt. 65. § (6)-(7) és (11) bekezdésében foglaltak betartása mellett is megfelelhetnek.
Az igazolási módok tekintetében felhívjuk a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésére és a 13. § (3)-(4) bekezdése szerinti nyilatkozatok benyújtásának szükségességére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1: Valamennyi rész tekintetében:
Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben a megajánlott termék(ek) nem felelnek meg a felhívás II.2.4) pontjában, valamint a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban, táblázatos formátumban rendelkezésre bocsátott, ún. termék adatlapokon meghatározott bármely műszaki paraméternek. A műszaki paraméterek részletes ismertetésére annak terjedelmére tekintettel a TED karakterkorlátozásából eredően a felhívásban nincs lehetőség, azonban azok részletesen az alábbi hozzáférési úton, a közbeszerzési dokumentumok részeként, az ajánlati felhívás közzétételének napjától, korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/...................
A műszaki adatlapon Ajánlattevőknek fel kell tűntetni a megajánlott eszköz konkrét típusmegjelölését, valamint származási helyét.
M/2: Valamennyi részben azonosan: Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben az általa megajánlott termékek nem rendelkeznek
− a 93/42/EK irányelvnek vagy a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet szerinti érvényes – elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó – CE (Conformité Européenne = európai megfelelőség) minősítéssel, és
− érvényes – elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó – a FDA (U.S Food and Drug Administration) engedéllyel, illetve tanúsítvánnyal,
vagy Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványokkal, ha a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványoknak.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi részben azonosan: A számla kiegyenlítése a Kbt. 135. § (1), (6) bek. és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. és a szerződés szerint, HUF-ban történik. Előleg kifizetése nem biztosított. Ajánlatkérő beszerzési megrendelésenként biztosítja számla benyújtását, gyűjtőszámla benyújtása biztosított. A kifizetésre vonatkozó jszok: 2017.évi CL.tv. 2015.évi CXLIII. tv., 2007.évi CXXVII. tv., 2013.évi V. tv. A részletes fizetési feltételeket a szerződés tartalmazza.
Késedelmi kötbér a késedelemmel érintett minden nap után 2%-a, max. 30%, meghiúsulási kötbér nettó szerződéses ellenértékének 30%-a, szavatosság 12 hónap, a szerződésben előírtaknak megfelelő teljesítés időpontjától (a teljesítés Vevő általi igazolásától) számítva, a szerződés-tervezet szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/04/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/04/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000182582019
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
A TED karakterkorlátozása miatt a további információk részletesen a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek kifejtésre!
1. A felhívás IV.2.6) pontjában az „időtartam hónapban: 2” 60 napként értelmezendő. Az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett kerül lefolytatásra.
2. AK az M/1-M/2 alkalmassági követelmények szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módját a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
3. Az ajánlat benyújtásának tartalmi és formai követelményei: a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
4. Az alábbi nyilatkozatok, dokumentumok benyújtása szükséges az EKR űrlapok mellett, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően:
− Részletes ártáblázatok (cégszerű aláírással ellátva és szerkeszthető excel formátumban egyaránt), a közbeszerzési dokumentumokban megadott minta szerint és adattartalommal
− Aláírási címpéldány, aláírás minta
− Nyilatkozat változásbejegyzésről (nemleges tartalommal is), változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről szóló igazolás
− Céginformációs adatlap
− Közös ajánlattételről szóló megállapodás – adott esetben
− Meghatalmazás – adott esetben
− Alvállalkozók bevonásáról szóló nyilatkozat, nemleges tartalommal is (a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltak szerinti nyilatkozatot meg kell tenni az EEKD-ban)
− Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti szervezet bevonásáról (nemleges tartalommal is)
− Nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2), bek. szerint
− Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD)
− Nyilatkozat a forgalomba hozatalhoz szükséges engedélyekről
5. AK a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja.
6. A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlatok értékelési szempontja legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat kiválasztása.
7. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
8. AK a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint eljárva az eljárás nyertesével köt szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
9. Több részajánlati körben nyertes AT-vel AK egy szerződést köt, amely az összes megnyert részajánlati kör termékeit magában foglalja.
10. A teljes ajánlattételi felhívásban valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
11. Az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a dokumentáció rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadók.
12. FAKSZ: Szabó Attila István, Lajstromszáma: 00951
13. Ajánlatkérő a Kbt. 41. § (2) bekezdés c) pontja, és (3) bekezdése alapján az eljárást elektronikus úton, az EKR-ben bonyolítja le, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályai szerint (továbbiakban: e-Kr.).
14. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához és az ajánlattételhez az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az EKR rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált Ajánlattevők részére biztosítja.
15. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 10-13. §-ai vonatkoznak.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák