Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/49
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.11.
Iktatószám:3544/2019
CPV Kód:45213240-7
Ajánlatkérő:Kaposvári Egyetem
Teljesítés helye:7400 Kaposvár, 0285/16 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kaposvári Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK03644
Postai cím: Guba Sándor utca 40.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Húth Balázs
Telefon: +36 17846384
E-mail: titkarsag@onmerit.hu
Fax: +36 82505896
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ke.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ke.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Fészerlak kiviteli tervének elkészítése és építési munkálatainak kivitelezése vállalkozási szerződéssel a Kaposvári Egyetem részére a GINOP-2.3.4-15-2016-00005 projekt keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45213240-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Fészerlak kiviteli tervének elkészítése és építési munkálatainak kivitelezése vállalkozási szerződéssel a Kaposvári Egyetem részére a GINOP-2.3.4-15-2016-00005 projekt keretében
Rész száma: -
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45213240-7
További tárgyak:71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 7400 Kaposvár, 0285/16 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés tárgya: „Fészerlak kiviteli tervének elkészítése és építési munkálatainak kivitelezése vállalkozási szerződéssel a Kaposvári Egyetem részére a GINOP-2.3.4-15-2016-00005 projekt keretében”
Építési beruházás
A közbeszerzési eljárás mennyisége:
A közbeszerzési eljárás keretében Ajánlatkérő Kaposvár 0285/16 hrsz-ú ingatlanán az alábbi épületek kiviteli tervezése és építése, felújítása és átalakítása:
- 1 db ellető istálló
- 3 db tehénistálló
- 1 db etetőistálló
- 1 db fejőház
- 1 db csapadékvíz-elvezetés
- 1 db út, térburkolat készítés
- 2 db silóalapozás
Az épületek kiviteli tervezésére, építésére, felújítására és átalakítására vonatkozó részletes leírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.4-15-2016-00005

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
638 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: - Elnevezés: „Fészerlak kiviteli tervének elkészítése és építési munkálatainak kivitelezése vállalkozási szerződéssel a Kaposvári Egyetem részére a GINOP-2.3.4-15-2016-00005 projekt keretében” - vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/01/05 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kontrássy u. 1.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: HU
E-mail: info@investment.hu
Telefon: +36 82529250
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 825529253
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 94200000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45213240-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45213240-7
További tárgyak:71245000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 7400 Kaposvár, 0285/16 hrsz
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés tárgya: „Fészerlak kiviteli tervének elkészítése és építési munkálatainak kivitelezése vállalkozási szerződéssel a Kaposvári Egyetem részére a GINOP-2.3.4-15-2016-00005 projekt keretében”
Építési beruházás
A közbeszerzési eljárás mennyisége:
A közbeszerzési eljárás keretében Ajánlatkérő Kaposvár 0285/16 hrsz-ú ingatlanán az alábbi épületek kiviteli tervezése és építése, felújítása és átalakítása:
- 1 db ellető istálló
- 3 db tehénistálló
- 1 db etetőistálló
- 1 db fejőház
- 1 db csapadékvíz-elvezetés
- 1 db út, térburkolat készítés
- 2 db silóalapozás
Az épületek kiviteli tervezésére, építésére, felújítására és átalakítására vonatkozó részletes leírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/01/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/02/25 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 94200000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kontrássy u. 1.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: HU
E-mail: info@investment.hu
Telefon: +36 82529250
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 825529253
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/01/03 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A vállalkozási szerződés 1. számú módosítása kizárólag az alapszerződés teljesítési határidejének módosulására irányul.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, tekintettel arra, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti konjunktív feltételek együttesen teljesülnek jelen szerződésmódosítás esetében.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés ca) alpontja esetében új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható a szerződés, tekintettel arra, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre.
A tervezési feladatok során, a három darab tehénistálló álmennyezet tartószerkezeti méretezése közben derült ki, hogy a meglévő keretállások rácsostartóinak alsó síkjára normál szendvicspanelt és trapézlemezt nem lehet elhelyezni (a 6 m-es fesztávokra tekintettel), továbbá a célnak megfelelően kiválasztásra került teherhordó trapézlemez táblák önsúlya miatt emelőgép alkalmazása elkerülhetetlen volt, így az istállókat ki kellett üríteni. Ennek során az állatok elköltöztetése, átmeneti tartása, illetve a három istálló szakaszos használata miatt a munkálatok csak szakaszosan voltak kivitelezhetők a tehenek ki-, illetve átköltöztetése miatt, istállónként és eseményenként értve. Mindezen körülmények a Megrendelő által kellő gondosággal eljárva sem voltak előre láthatóak.
A trágyaeltávolítás egyéb fejlesztéssel összefüggő, kivitelezéssel egyidejű, az Alapszerződés megkötésekor még nem ismert technológiájának változása, továbbá az ennek következtében szükségessé vált munkálatok elvégzése (a kivitelezési terv szerint már lealapozott acélpillér fogadó szerkezetek áthelyezése, melyek eredeti helyzete az új technológiájú trágya eltávolítását akadályozná) Megrendelő által kellő gondossággal eljárva sem volt előrelátható. Erre tekintettel a Kbt. 141. § (4) bekezdés ca) alpontja szerinti kellő gondosság melletti előre nem láthatóság kitétele megvalósul.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés cb) alpontja esetében új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható a szerződés, tekintettel arra, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét. Jelen módosítás kapcsán a szerződés kitételei nem változnak, csupán a (vég)teljesítési határidő módosul, az előre nem látható eseményekre tekintettel. Erre tekintettel a Kbt. 141. § (4) bekezdés cb) alpontja szerint jelen módosítás következtében a szerződés általános jellege nem változik.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés cc) alpontja szerint új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható a szerződés, tekintettel arra, hogy az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a Kbt. 141. § (4) bekezdés ca) alpontja szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését. Jelen módosítás nem jár a szerződéses ellenérték változásával, ennek megfelelően a Kbt. 141. § (4) bekezdés cc) alpontja szerint az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
A fenti indokolások alapján a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, tekintettel arra, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti konjunktív feltételek együttesen teljesülnek.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 94200000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 94200000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben