Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/48
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.08.
Iktatószám:3551/2019
CPV Kód:37480000-6
Ajánlatkérő:Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:6000 Kecskemét, Nyíri út 42. Hrsz.: 10975/1 NUTS: HU331
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:sport, szabadidő
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43676183
Postai cím: Izsáki Út 1.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ivkovicné Béres Tímea
Telefon: +36 76500320
E-mail: info@juniorsportkft.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://juniorsportkft.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://juniorsportkft.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: sport, szabadidő
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Új mobil jégpálya beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000083902019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37480000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
40 x 20 méter alapterületű mobil jégpálya EPDM hűtőcső rendszerrel, junior hockey palánkkal szerelve olyan jégpálya fagyasztó berendezéssel ellátva ami - 5 Celsius fokon tartja a jeget. Az alászigetelést styrodur 50 mm vastagságú rögzített szegéllyel ellátott szigetelő lemez biztosítja és 10 mm belüli vízszintes elhelyezés szükséges.
Vízzáró réteget vízálló ragasztással ellátott fólia biztosítja. A hűtőgép méretezéséhez figyelembe kell venni az üzemidőt, ami az időjárástól függően várhatóan október közepe és április közepe közötti időszak, amely alapján a hűtőgép energia felvétele nem lehet több mint 3 x 200 amper.
A hűtőrendszert ethylen- glikol-víz -20 Celsius fokos keverékével kell feltölteni. A hűtési vezeték tágulási tartállyal kell rendelkezzen, és az ehhez csatlakozó szigetelt gerincvezetékkel csatlakozik a pályához.
A palánk rendszer 20x40 illetve 40x40 mm felületkezelt zártszelvény kereten 120 cm magasságú 6 mm fehér színű PE lemezzel van ellátva. A korong vezető PE lemez 10 x 200 mm méretű. Az ívek 6-8 méter rádiuszúak.
A kivitelezési munkák tartalmazzák a +10 százalékos tartalék glikol töltetet az utántöltéshez valamint a jégfestés és a vonalazás is a kivitelezés része. A palánk fölött az alapvonalak mögötti részt korongfogó hálóval kell ellátni 60 x 2 méter méretben 3 x 3 cm hálóosztással.
A légkezelést légszárító berendezés látja el 7 liter / óra légszárító kapacitással.
A járó felületet 10 mm vászonbetétes gumiszőnyeggel kell borítani 100 m2 -en.
A jégpályához biztosítani kell egy minimum 200 W teljesítményű fél automata élező gépet 10 db tartalék élező koronggal.
Biztosítani kell 20 lábas méretben 2 db szárító konténert és 6 db felszerelés megőrző és raktározó konténert.
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén
az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Új mobil jégpálya beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37480000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6000 Kecskemét, Nyíri út 42. Hrsz.: 10975/1
NUTS: HU331
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
40 x 20 méter alapterületű mobil jégpálya EPDM hűtőcső rendszerrel, junior hockey palánkkal szerelve olyan jégpálya fagyasztó berendezéssel ellátva ami - 5 Celsius fokon tartja a jeget. Az alászigetelést styrodur 50 mm vastagságú rögzített szegéllyel ellátott szigetelő lemez biztosítja és 10 mm belüli vízszintes elhelyezés szükséges.
Vízzáró réteget vízálló ragasztással ellátott fólia biztosítja. A hűtőgép méretezéséhez figyelembe kell venni az üzemidőt, ami az időjárástól függően várhatóan október közepe és április közepe közötti időszak, amely alapján a hűtőgép energia felvétele nem lehet több mint 3 x 200 amper.
A hűtőrendszert ethylen- glikol-víz -20 Celsius fokos keverékével kell feltölteni. A hűtési vezeték tágulási tartállyal kell rendelkezzen, és az ehhez csatlakozó szigetelt gerincvezetékkel csatlakozik a pályához.
A palánk rendszer 20x40 illetve 40x40 mm felületkezelt zártszelvény kereten 120 cm magasságú 6 mm fehér színű PE lemezzel van ellátva. A korong vezető PE lemez 10 x 200 mm méretű. Az ívek 6-8 méter rádiuszúak.
A kivitelezési munkák tartalmazzák a +10 százalékos tartalék glikol töltetet az utántöltéshez valamint a jégfestés és a vonalazás is a kivitelezés része. A palánk fölött az alapvonalak mögötti részt korongfogó hálóval kell ellátni 60 x 2 méter méretben 3 x 3 cm hálóosztással.
A légkezelést légszárító berendezés látja el 7 liter / óra légszárító kapacitással.
A járó felületet 10 mm vászonbetétes gumiszőnyeggel kell borítani 100 m2 -en.
A jégpályához biztosítani kell egy minimum 200 W teljesítményű fél automata élező gépet 10 db tartalék élező koronggal.
Biztosítani kell 20 lábas méretben 2 db szárító konténert és 6 db felszerelés megőrző és raktározó konténert.
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén
az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A RÉSZLETES MŰSZAKI LEÍRÁST A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ TARTALMAZZA.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás időtartama (hónap, max. 24 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Új mobil jégpálya beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Bírálóbizottság a benyújtott ajánlatok alapján megállapította, hogy a Négy Évszak Sportiskola Sport -és Szabadidőprogram szervező Korlátolt Felelősségű Társaság (2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.) ajánlattevő ajánlata nem tartalmaz szakmai ajánlatot (termékmegajánlást, árazott költségvetést).
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 71. § (8) bekezdés b) pontja alapján a beszerzés tárgyának hiánypótlásban való pótlása, módosítása, kiegészítése csak szűk körben, nem jelentős egyedi részletkérdésekre lehetséges. Viszont a szakmai ajánlat lényegi elemet jelent, ami hiánypótoltatásra alkalmatlan, így az ajánlat nem felel meg a felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályoknak meghatározott feltételeknek.

Fentiekre tekintettel Bírálóbizottság megállapította, hogy a Négy Évszak Sportiskola Sport -és Szabadidőprogram szervező Korlátolt Felelősségű Társaság (2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

Bírálóbizottság a benyújtott ajánlatok alapján megállapította, hogy a Z13 Network Korlátolt Felelősségű Társaság (1108 Budapest, Szőlővirág utca 14.) ajánlattevő ajánlata nem tartalmaz szakmai ajánlatot (termékmegajánlást, árazott költségvetést).
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 71. § (8) bekezdés b) pontja alapján a beszerzés tárgyának hiánypótlásban való pótlása, módosítása, kiegészítése csak szűk körben, nem jelentős egyedi részletkérdésekre lehetséges. Viszont a szakmai ajánlat lényegi elemet jelent, ami hiánypótoltatásra alkalmatlan, így az ajánlat nem felel meg a felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályoknak meghatározott feltételeknek.

Fentiekre tekintettel Bírálóbizottság megállapította, hogy a Z13 Network Korlátolt Felelősségű Társaság (1108 Budapest, Szőlővirág utca 14.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

Fentiekre tekintettel Bírálóbizottság megállapította, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján, tekintettel arra, hogy tárgyi közbeszerzési eljárásban kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek, eredménytelenné nyilvánítja.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Négy Évszak Sportiskola Sport -és Szabadidőprogram szervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46694412
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 48
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2724
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13184199213

Hivatalos név: Z13 Network Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16915763
Postai cím: Szölővirág Utca 14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1108
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14197761242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/02/08 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges