Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/49
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.11.
Iktatószám:3605/2019
CPV Kód:34300000-0
Ajánlatkérő:Univerzál Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:HU1,HU2,HU3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PRIM-VOL TRADE Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv  
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Univerzál Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47962930
Postai cím: Csaba Utca 19
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kocsis Krisztina
Telefon: +36 202648238
E-mail: dr.kocsis.krisztina@univerzalbeszerzo.hu
Fax: +36 34522399
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.univerzalbeszerzo.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.univerzalbeszerzo.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Légrugók és légrugó alkatrészek szállítása
Hivatkozási szám: EKR000499952018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34300000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Nyugati gyártású autóbuszokhoz
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34300000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A műszaki leírásban részletesen meghatározott, nyugati gyártású autóbuszokhoz szükséges légrugók és légrugó alkatrészek konszignáció készletre történő szállítása és adásvétele nettó 53.872.000,- Ft/ év keretösszeg erejéig, amely a szerződés teljesítése során 30 %-kal nőhet.
A beszerezni kívánt légrugók és légrugó alkatrészek becsült éves darabszáma 2840 db/év. A mennyiség tájékoztató jelleggel került feltüntetésre, az alkalmassági követelményrendszer arányosságának megállapíthatósága érdekében. A szerződés keretösszegre jön létre a közbeszerzési dokumentumokban megadott feltételekkel.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárást folytat le. Az ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárást módosítás keretében emeli be 2018. évi közbeszerzési tervébe, amelyhez a Taggyűlés jóváhagyása szükséges, melyhez a tagok szavazati jogának engedélye szükséges az őket tulajdonló szervezetektől. A Taggyűlés jóváhagyásának elmaradását a módosított 2018. évi közbeszerzési tervre az ajánlatkérő olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, tekintettel arra, hogy az Ajánlatkérő szabályzata alapján a beszerzés feltétele a közbeszerzési eljárás közbeszerzési tervben szereplése. Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján eredménytelenné nyilváníthatja, vagy a Kbt. 131. § (9) bekezdése alapján mentesül a szerződéskötési kötelezettsége alól, ha a módosított 2018. évi közbeszerzési tervet a Taggyűlés nem hagyja jóvá, illetve amennyiben a tagok nem kapják meg a szavazáshoz szükséges engedélyt. Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (12) bekezdés alapján a módosított közbeszerzési terv elfogadását, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépésének feltételeként is kiköti.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 033 - 075474

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Nyugati gyártású autóbuszokhoz
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/01/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: PRIM-VOL TRADE Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81987687
Postai cím: Ozmán utca 3
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
E-mail: bsandor@primvol.hu
Telefon: +36 209329751
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52536644
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 137800000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
a szerződés módosítás időpontja: 2018.10.30.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/06 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34300000-0
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34300000-0
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A műszaki leírásban részletesen meghatározott, nyugati gyártású autóbuszokhoz szükséges légrugók és légrugó alkatrészek konszignáció készletre történő szállítása és adásvétele nettó 53.872.000,- Ft/ év keretösszeg erejéig, amely a szerződés teljesítése során 30 %-kal nőhet.
A beszerezni kívánt légrugók és légrugó alkatrészek becsült éves darabszáma 2840 db/év. A mennyiség tájékoztató jelleggel került feltüntetésre, az alkalmassági követelményrendszer arányosságának megállapíthatósága érdekében. A szerződés keretösszegre jön létre a közbeszerzési dokumentumokban megadott feltételekkel.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárást folytat le. Az ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárást módosítás keretében emeli be 2018. évi közbeszerzési tervébe, amelyhez a Taggyűlés jóváhagyása szükséges, melyhez a tagok szavazati jogának engedélye szükséges az őket tulajdonló szervezetektől. A Taggyűlés jóváhagyásának elmaradását a módosított 2018. évi közbeszerzési tervre az ajánlatkérő olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, tekintettel arra, hogy az Ajánlatkérő szabályzata alapján a beszerzés feltétele a közbeszerzési eljárás közbeszerzési tervben szereplése. Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján eredménytelenné nyilváníthatja, vagy a Kbt. 131. § (9) bekezdése alapján mentesül a szerződéskötési kötelezettsége alól, ha a módosított 2018. évi közbeszerzési tervet a Taggyűlés nem hagyja jóvá, illetve amennyiben a tagok nem kapják meg a szavazáshoz szükséges engedélyt. Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (12) bekezdés alapján a módosított közbeszerzési terv elfogadását, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépésének feltételeként is kiköti.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 0
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 137800000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: PRIM-VOL TRADE Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81987687
Postai cím: Ozmán utca 3
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
E-mail: bsandor@primvol.hu
Telefon: +36 209329751
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52536644
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Felek a KSZ/01/2017. számú szerződés 1.1. pontját a közbeszerzésekről szóló 2015. CLXIII. törvény 141. § (4) bekezdése C) pontja alapján az alábbiak szerint módosítják.
Felek rögzítik, hogy jelen módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket Vevő a közbeszerzési eljárás kiírásakor kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, továbbá az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
A szerződés 1.1. pontjának első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1.1. Vevő megrendeli, Eladó vállalja
1.rész: VOLVO, Scania, Mercedes, ARC, MAN és egyéb nyugati típusú autóbuszokhoz szükséges légrugó és légrugó gumielemek szállítását:
Összesen 2778 db/ év légrugó és légrugó gumielem bizományosi készletre történő szállítását és adásvételét, amely a szerződés teljesítése során 50%-kal csökkenhet.”
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Felek a KSZ/01/2017. számú szerződés 1.1. pontját a közbeszerzésekről szóló 2015. CLXIII. törvény 141. § (4) bekezdése C) pontja alapján az alábbiak szerint módosítják.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 137800000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 137800000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben