Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/49
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.11.
Iktatószám:3617/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány
Teljesítés helye:Rétközi-tó (tározó) Szabolcsveresmart, Kékcse, Döge települések határában
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ZÖLD ÚT-ÉPÍTŐ Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: AK24599
Postai cím: Csongor utca 57
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Török László
Telefon: +36 303370494
E-mail: alkossunkvarost@gmail.com
Fax: -
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Természetvédelmi területek vízpótlása a Rétközben
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Természetvédelmi területek vízpótlása a Rétközben
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Rétközi-tó (tározó) Szabolcsveresmart, Kékcse, Döge települések határában
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2016-ra befejeződtek a Rétközi-tó rekonstrukciós munkái, folyamatos a vízpótlás a Tisza folyó felől. A Rétközi-tó feltöltésével megteremtődött a térségi vízpótlás lehetősége a belvízi csatornahálózaton keresztül.
Vonalvezetés, méretek:
Kerülőházi-csatorna 7+485-5+735, Döge-Várdai csatorna 0+000-2+978,Belfő csatorna 38+372-37+000 szelvénye között.
tervezett üzemi vízszint: 97,00 mBf
vízzáró burkolat kiépítése (97,50 mBf-ig)
teljes hosszban tervezett kotrási fenékszint: 95,50 mBf
rézsűmeredeksége: 1:2
kotort mederanyagból két oldali deponia építés 2,50 ill. 4,00 m széles koronával, 98,00 mBf koronaszinttel, 1:2 rézsűhajlással
a vízpótló csatorna 0+000-4+625 szelvénye között bal parti koronája stabilizációval (DögeVárdai csatorna és Belfő-főcsatorna torkolatáig)
4+625-5+640 szelvénye között jobb parti koronája stabilizációval (4-es főút hídjáig) épül 5+680-6+100szelvénye között bal parti koronája stabilizációval (4-es főűt hídjától Nádastóig) épül
2+860 - 13+558 km. szelvények között a Rétközi tó körül a jelenleg még földút stabilizációját kell elvégezni zúzottkővel
Bozót és cserjeirtás, kaszálás
- bozót és cserjeírtás, kaszálás, kaszálék gyűjtésével 1 ha
Kotrás, csatorna kialakítás
- csatornaszelvény kialakítás 142 523 m3
- rézsűképzés 82 800 m2
Depónia, töltésépítés
- humuszleszedés töltés, depónia helyén 15 250 m3
- töltésépítés 142 523 m3
- tömörítés 142 523 m3
- rézsűképzés 61 000 m2
- humuszterítés rézsűn 61 000 m2
Stabilizált korona
- zúzottkő burkolatú út ép. 6 210 m3
- tükörképzés 27 600 m2
- padkaépítés stabilizált út mindkét oldalán 6 900 m2
Műtárgyak:
áteresz átépítés
- Békaszáj keresztszelvényű acél hullámlemez áteresz építése 5.1m/2.6 m keresztszelvényű mérettel 195 fm
- Meglévő töltéstest elbontása 8 750 m3 - Homokos kavics háttöltés, megtámasztó- és feltöltés készítése műtárgy környezetében 7 875 m3
- rézsűképzés 4 850 m2
- elő és utómeder kialakítása betonba rakott terméskő burkolattal 14 db
tiltós áteresz
- D80 cm HÓDCSŐ beépítése 42 fm
- tiltós előfej kialakítás 6 db
- elő és utómeder kialakítása betonba rakott terméskő burkolattal 6 db
tiltós Zsilip
- monolit beton műtárgy készítése 96 m3
fenékküszöb
- betétpallók elhelyezése 65 m2
- monolit beton műtárgy készítése 96 m3
Csatorna és medence burkolás geotextil (gyepnemez)
- Derozion 2+ hálós megerősítésű gyepnemez elhelyezése rézsűn, kiegészítő szerkezetekkel
együtt 56 000 m2
Csatorna és medence burkolás, vízzáró
- bentonitos szigetelés készítése, átfedéssel, rögzítésseé 145 050 m2
- leterhelő réteg építése 29 725 m3
- rézsűképzés és vízszintes felültrendezés leterhelő réteg felszínén 145 050 m2
Csatornaburkolás betonba rakott terméskővel (műtárgyak és torkolatok)
- vízszintes felületrendezés 4 900 m2
- terméskő burkolat készítése 2 205 m3
- betonágyazat terméskőburkolat alá 1 960 m3
- homokos kavics ágyazat készítése 1 622 m3
- felületek fugázása 4 900 m2
Kőolajvezeték keresztezés kiépítése
- földmunka 600 m3
- vízszintes felületrendezés 500 m2
- terméskő burkolat készítése 225 m3
- betonágyazat terméskőburkolat alá 200 m3
- homokos kavics ágyazat készítése 185 m3
- felületek fugázása 500 m2
Vízkárelháritási helyszín kiépítése
- csatornaszelvény kialakítás 16 500 m3
- töltésépítés 16 500 m3
- rézsűképzés 8 520 m2
Tereprendezés
- tereprendezés, vízszintes felületrendezés, tükörképzés, tömörítés 90 000 m2
Gyepesítés
- füvesítés 120 000 m2
Fásítás (őshonos puha- és keményfák) útfasorként földlabdával, karókkal
- fatelepítés, kalodázással 750 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 450
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00085

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
1492 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Természetvédelmi területek vízpótlása a Rétközben
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/01/16 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ZÖLD ÚT-ÉPÍTŐ Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Agostyáni út 78.
Város: Tata
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2890
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1348300000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Rétközi-tó (tározó) Szabolcsveresmart, Kékcse, Döge települések határában
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
2016-ra befejeződtek a Rétközi-tó rekonstrukciós munkái, folyamatos a vízpótlás a Tisza folyó felől. A Rétközi-tó feltöltésével megteremtődött a térségi vízpótlás lehetősége a belvízi csatornahálózaton keresztül.
Vonalvezetés, méretek:
Kerülőházi-csatorna 7+485-5+735, Döge-Várdai csatorna 0+000-2+978,Belfő csatorna 38+372-37+000 szelvénye között.
tervezett üzemi vízszint: 97,00 mBf
vízzáró burkolat kiépítése (97,50 mBf-ig)
teljes hosszban tervezett kotrási fenékszint: 95,50 mBf
rézsűmeredeksége: 1:2
kotort mederanyagból két oldali deponia építés 2,50 ill. 4,00 m széles koronával, 98,00 mBf koronaszinttel, 1:2 rézsűhajlással
a vízpótló csatorna 0+000-4+625 szelvénye között bal parti koronája stabilizációval (DögeVárdai csatorna és Belfő-főcsatorna torkolatáig)
4+625-5+640 szelvénye között jobb parti koronája stabilizációval (4-es főút hídjáig) épül 5+680-6+100szelvénye között bal parti koronája stabilizációval (4-es főűt hídjától Nádastóig) épül
2+860 - 13+558 km. szelvények között a Rétközi tó körül a jelenleg még földút stabilizációját kell elvégezni zúzottkővel
Bozót és cserjeirtás, kaszálás
- bozót és cserjeírtás, kaszálás, kaszálék gyűjtésével 1 ha
Kotrás, csatorna kialakítás
- csatornaszelvény kialakítás 142 523 m3
- rézsűképzés 82 800 m2
Depónia, töltésépítés
- humuszleszedés töltés, depónia helyén 15 250 m3
- töltésépítés 142 523 m3
- tömörítés 142 523 m3
- rézsűképzés 61 000 m2
- humuszterítés rézsűn 61 000 m2
Stabilizált korona
- zúzottkő burkolatú út ép. 6 210 m3
- tükörképzés 27 600 m2
- padkaépítés stabilizált út mindkét oldalán 6 900 m2
Műtárgyak:
áteresz átépítés
- Békaszáj keresztszelvényű acél hullámlemez áteresz építése 5.1m/2.6 m keresztszelvényű mérettel 195 fm
- Meglévő töltéstest elbontása 8 750 m3 - Homokos kavics háttöltés, megtámasztó- és feltöltés készítése műtárgy környezetében 7 875 m3
- rézsűképzés 4 850 m2
- elő és utómeder kialakítása betonba rakott terméskő burkolattal 14 db
tiltós áteresz
- D80 cm HÓDCSŐ beépítése 42 fm
- tiltós előfej kialakítás 6 db
- elő és utómeder kialakítása betonba rakott terméskő burkolattal 6 db
tiltós Zsilip
- monolit beton műtárgy készítése 96 m3
fenékküszöb
- betétpallók elhelyezése 65 m2
- monolit beton műtárgy készítése 96 m3
Csatorna és medence burkolás geotextil (gyepnemez)
- Derozion 2+ hálós megerősítésű gyepnemez elhelyezése rézsűn, kiegészítő szerkezetekkel
együtt 56 000 m2
Csatorna és medence burkolás, vízzáró
- bentonitos szigetelés készítése, átfedéssel, rögzítésseé 145 050 m2
- leterhelő réteg építése 29 725 m3
- rézsűképzés és vízszintes felültrendezés leterhelő réteg felszínén 145 050 m2
Csatornaburkolás betonba rakott terméskővel (műtárgyak és torkolatok)
- vízszintes felületrendezés 4 900 m2
- terméskő burkolat készítése 2 205 m3
- betonágyazat terméskőburkolat alá 1 960 m3
- homokos kavics ágyazat készítése 1 622 m3
- felületek fugázása 4 900 m2
Kőolajvezeték keresztezés kiépítése
- földmunka 600 m3
- vízszintes felületrendezés 500 m2
- terméskő burkolat készítése 225 m3
- betonágyazat terméskőburkolat alá 200 m3
- homokos kavics ágyazat készítése 185 m3
- felületek fugázása 500 m2
Vízkárelháritási helyszín kiépítése
- csatornaszelvény kialakítás 16 500 m3
- töltésépítés 16 500 m3
- rézsűképzés 8 520 m2
Tereprendezés
- tereprendezés, vízszintes felületrendezés, tükörképzés, tömörítés 90 000 m2
Gyepesítés
- füvesítés 120 000 m2
Fásítás (őshonos puha- és keményfák) útfasorként földlabdával, karókkal
- fatelepítés, kalodázással 750 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 450
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1434362393
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ZÖLD ÚT-ÉPÍTŐ Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Agostyáni út 78.
Város: Tata
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2890
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/03/14 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek az alapszerződés 5.1. pontját az előre nem látható többletmunka alapján az alábbiak szerint módosítják:
5.1. Vállalkozó az alábbi ellenszolgáltatásért (vállalkozói díj) végzi el a jelen szerződés tárgya szerinti munkákat.
Nettó 1.348.300.000,- Ft
azaz: egymilliárd-háromszáznegyvennyolcmillió-háromszázezer forint.
Többletmunka ellenértéke nettó 86.062.393,- Ft
azaz: nyolcvanhatmillió-hatvankettőezer-háromszázkilencvenhárom forint
Mindösszesen nettó 1.434.362.393,- Ft
azaz:egymilliárd-négyszázharmincnégymillió-háromszázhatvankettőezer-háromszázkilencvenhárom forint

A beszerzés tárgya engedély köteles tevékenység, ezért a 2007. évi CXXVII. törvény értelmében a fordított adózás hatálya alá tartozik
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A 2018. március 2-án megkapott részletes kiviteli tervek áttanulmányozása során eltéréseket tapasztalt Vállalkozó az ajánlati felhívás részét képező tervekhez képest.
Ezek olyan eltérések, melyek a közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában a dokumentációban, illetve a terveken nem szerepeltek. Ezen munkák költségével Vállalkozó nem számolhatott.
A VIZITERV Environ Kft. által készített Talajvizsgálati jelentés összefoglalásában az alábbi szerepel:
„A talajvíz szintje jelenleg viszonylag mély, a tervezett csatornafenék szintjével közel azonos.”
A talajmechanika, valamint a tapasztalatok alapján is az elmúlt években a talajvízszint alatta volt a tervezett fenékszintnek. A tervező ennek ismeretében választotta ki a medenceszigetelés technológiáját. Ezen túlmenően a szigetelőréteg fogadófelületének kialakítását csak „száraz” kotrási technológiával lehet kialakítani.
Az elmúlt időszakban lehullott nagy mennyiségű csapadék nem teszi lehetővé a kiírásban elképzelt technológia megvalósítását.
A csatornában felgyülemlő vizek „forrásai”:
- a szomszédos területeken összegyűlt nagymennyiségű víztömeg belefolyik a mederbe;
- nagymennyiségű víz szivárog be a meder oldalfalából a mederbe;
- a felvízi oldalról érkező víztömeg
- időközben elkészült Rétközi-tóból történő visszaáramlás
A közbeszerzési dokumentáció egyértelműen száraz munkagödörrel számolt a csatornaszelvény kialakítási munkák során és az ezt közvetlenül követő bentonitos szigetelő réteg terítéséhez, részletesen megindokolva, hogy a tervező ezt mire alapozta.
Az elmúlt időszakban a projekt által érintett területre lehullott nagy mennyiségű csapadék ugyanakkor nem teszi lehetővé a kiírásban elképzelt technológia megvalósítását, melynek alátámasztására csatolásra kerültek az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) adatai. A 2017. évi csapadékmennyiségekre vonatkozó OMSZ értékelésből az alábbiak kiemelt figyelmet érdemelnek:

„Kiemelkedőnek számít a szeptemberi csapadékmennyiség, amely 76%-kal haladta meg a normálértéket (12. ábra). Az országos átlagban lehullott 95 mm az 1901-től kezdődő idősorban a 10. legnagyobb szeptemberi csapadékösszeg. Ezen túl az október (+28 %) és a december (+41 %) jelentős csapadéktöbblettel telt.” (1. melléklet 1. oldal)
„Az 1981-2010-es normált és a 2017. évi csapadékösszeget összevetve elmondható, hogy az ország jelentős részén a megszokott mennyiségnek 100-110 %-át jegyeztük. A Felső-Tisza vidéken, a középső országrészben és a hegyekben a normálnál jóval nagyobb csapadékösszeg érkezett, helyenként a szokásos mennyiség 120 %-a.” (1. melléklet 1 oldal)
„2017 júliusában az ország nagy részén a lehullott csapadék a sokéves átlag közelében alakult. A legtöbb csapadék Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár megyében és a Börzsönyben hullott (100-130 mm)” (1. melléklet 4. oldal)
„Augusztus folyamán országszerte lehullott csapadék térben igen koncentrált volt. A csapadékban gazdag terület a Felső-Tisza-vidéke, a Gödöllői-dombság és a nyugati határszél volt, ahol közel 100 mm eső hullott.” (1. melléklet 4. oldal)
„Szeptember: A hónap meglehetősen csapadékosnak bizonyult” (1. melléklet 4. oldal)
„2017 novemberében átlag körüli csapadékösszeget jegyeztünk. A sokéves átlagtól leginkább elmaradó értékek (40-50 %) zömmel a Baranyai-dombság területén adódtak, míg a legnagyobb csapadéktöbblet (140-160 %) a Zalai-dombság és a Szatmári-Tiszahát területein volt.” (1. melléklet 5. oldal)
„December: Országos átlagban közel 40 %-kal több csapadék hullott. A legnagyobb csapadékmennyiséget egy északkelet - délnyugat irányú sávban, a Felső-Tisza vidéken, illetve a Dráva mentén rögzítettük.” (1. melléklet 5. oldal)

A projekt által érintett területre vonatkozóan a 2017. évi országos csapadékösszeg havi eloszlása is azt támasztja alá, valamint mutatja be, hogy a megelőző évekhez képest 2017. év második fele jelentősen csapadékosabb volt a megelőző évek átlagához képest.

Figyelembe véve, hogy a 2. melléklet adatai alapján a 2018-as év a projekt által érintett területen átlagos vagy átlag feletti mértékben volt csapadékos, a 2017. év csapadékos időjárása után 2018-ban is csak a többletmunka igény során bemutatott beavatkozás mellett van lehetőség száraz munkagödörben történő munkavégzésre.
Megrendelő a beruházás megvalósításához szükséges többlet műszaki tartalom igényt előre nem látható többletmunkaként a Ptk. 6:245.§ (1) bekezdés második mondata alapján elrendeli, melynek elvégzését Vállalkozó vállalja. Mindezek alapján szerződő felek az alapszerződés módosítását határozták el.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 1348300000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 1434362393 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben