Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/47
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.07.
Iktatószám:3785/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:AGRION WEST Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:3036 Gyöngyöstarján, 1061/2 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:GK-Industry Technology Építőipari ,Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: AGRION WEST Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43108372
Postai cím: Dobó Utca 19
Város: Gyöngyöstarján
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3036
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Zita
Telefon: +36 304605180
E-mail: zita.kovacs@kovacseslanya.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kovacseslanya.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Borászat építés
Hivatkozási szám: EKR000527392018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Borászati üzem építése Gyöngyöstarjánban”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223500-1
További tárgyak:45261310-0
45262500-6
45315000-8
45350000-5
45410000-4
45421100-5
45422000-1
45430000-0
71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3036 Gyöngyöstarján, 1061/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Gyöngyöstarjánban modern, környezettudatos, megújuló energiák felhasználásával üzemelő, ugyanakkor a környezetébe illő - látogatói résszel is rendelkező - borászati üzem és gépszín kiviteli tervezése és építése.
Tervezési feladatok:
Nyertes ajánlattevő feladata a teljes körű kivitelezési tervdokumentáció elkészítése az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben és Ajánlatkérő által – a közbeszerzési dokumentum műszaki dokumentációjában - rendelkezésére bocsátott engedélyezési tervekben, valamint építési engedélyben foglaltak szerint.
Kiviteli tervdokumentáció elkészítésének határideje: 15 nap a szerződéskötéstől. Előteljesítés megengedett. Szakaszos tervszolgáltatás megengedett.
Kivitelezési feladatok:
Borászati üzem építése az alábbi főbb műszaki paraméterekkel és mennyiségekkel:
- Tartószerkezet: vasbeton vázszerkezet;
- Anyaghasználat: monolit vasbeton váz, hőszigetelt beton kéregpanel külső burkolattal, hőszigetelt acélszerkezetű nyílászárók, pvc csapadékvízzel ellátott lapostetős zárófödém.
- A telek területe: 19.926 m2;
- Helyiségméretek (területek): földszint 1682,73 m2, emelet 103,15 m2, összesen: 1785,88 m2
- A telek beépítettsége: 11,94 %;
- Tetőforma: lapostető;
- Az épület szélessége: 27,72 m, 6,8 m;
- Az épület hossza: 54,84 m; 45,9 m;
- Párkány magasság: 4,2 m; 5,2m; 7,2m;
- Gerincmagasság: 7.00 m; 5,00 m;
- Épületmagasság: m = F / L 4,85 m.
Gépszín épület építése az alábbi főbb műszaki paraméterekkel és mennyiségekkel:
- A gépszín beépített alapterülete: 365,74 m2;
- Tetőforma: félnyereg tető;
- Az épület szélessége: 7,62 m;
- Az épület hossza: 48,64 m;
- Párkány magasság: +4,62;
- Gerincmagasság: +6,08;
- Épületmagasság: m = F / L 4,56 m
A részletes feladatleírást és a kivitelezés teljes mennyiségét a közbeszerzési dokumentum részét képező Műszaki Dokumentáció tartalmazza.
A közbeszerzési eljárás kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére és a kivitelezésre együtt irányul (ajánlatkérő rendelkezik végleges építési engedéllyel jóváhagyott engedélyezési tervvel), mely indokolt, tekintettel arra, hogy mind Ajánlatkérő, mind a nyertes ajánlattevő számára kifejezetten hátrányos lenne a kiviteli tervezés és kivitelezés elválasztása, mivel a tárgyi eljárással érintett speciális építményfajtánál a rendelkezésre álló különféle technológiákat figyelembe véve a kiviteli szintű tervek alapján történő kiírás túlzottan szűkíthetné a versenyt. Továbbá Ajánlatkérőnek különösen fontos érdeke fűződik a beruházás mihamarabbi megvalósításához, mely a szükséges kiviteli tervezés és kivitelezés egy szerződésben történő odaítélését teszi szükségessé.
Amennyiben a műszaki dokumentáció meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra hivatkozik, az csak a szerződés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint lehetővé teszi az egyenértékű termékekkel történő ajánlattételt is. Ezért, ha bármely közbeszerzési dokumentumban meghatározott gyártmány, eredet került feltüntetésre, abban az esetben ott a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is értendő.
Ajánlattevő nem tehet részekre ajánlatot, mivel a tervezési és kivitelezési munka organizációs, üzemeltetési, garanciális okok miatt egységet alkot. A felvonulási, organizációs költségek részekre bontás esetén kétszer jelentkeznének, amelyek kivitelezés költségeit indokolatlanul megdrágítanák, erre tekintettel a részekre történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel, a kivitelezés műszaki és gazdasági szempontból költséghatékonyabban oldható meg egységesen, egységes koordináció mellett. Az egyes munkanemek más-más kivitelezővel történő megvalósítása hátráltatná a folyamatos munkavégzést, munkatorlódás alakulhatna ki, amely nehezítené az egyes kivitelezők munkaszervezését, jótállási viták léphetnek fel és ajánlatkérő számára nem biztosítható a jótállási jogok teljes érvényesítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 270
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP3-4.2.2-16

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Borászati üzem építése Gyöngyöstarjánban”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/18 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GK-Industry Technology Építőipari ,Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12819535
Postai cím: Práter Utca 59
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1083
Ország: Magyarország
E-mail: tamcsb.twt@gmail.com
Telefon: +36 703359952
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 432406205
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223500-1
További tárgyak:45261310-0
45262500-6
45315000-8
45350000-5
45410000-4
45421100-5
45422000-1
45430000-0
71245000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3036 Gyöngyöstarján, 1061/2 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Gyöngyöstarjánban modern, környezettudatos, megújuló energiák felhasználásával üzemelő, ugyanakkor a környezetébe illő - látogatói résszel is rendelkező - borászati üzem és gépszín kiviteli tervezése és építése.
Tervezési feladatok:
Nyertes ajánlattevő feladata a teljes körű kivitelezési tervdokumentáció elkészítése az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben és Ajánlatkérő által – a közbeszerzési dokumentum műszaki dokumentációjában - rendelkezésére bocsátott engedélyezési tervekben, valamint építési engedélyben foglaltak szerint.
Kiviteli tervdokumentáció elkészítésének határideje: 15 nap a szerződéskötéstől. Előteljesítés megengedett. Szakaszos tervszolgáltatás megengedett.
Kivitelezési feladatok:
Borászati üzem építése az alábbi főbb műszaki paraméterekkel és mennyiségekkel:
- Tartószerkezet: vasbeton vázszerkezet;
- Anyaghasználat: monolit vasbeton váz, hőszigetelt beton kéregpanel külső burkolattal, hőszigetelt acélszerkezetű nyílászárók, pvc csapadékvízzel ellátott lapostetős zárófödém.
- A telek területe: 19.926 m2;
- Helyiségméretek (területek): földszint 1682,73 m2, emelet 103,15 m2, összesen: 1785,88 m2
- A telek beépítettsége: 11,94 %;
- Tetőforma: lapostető;
- Az épület szélessége: 27,72 m, 6,8 m;
- Az épület hossza: 54,84 m; 45,9 m;
- Párkány magasság: 4,2 m; 5,2m; 7,2m;
- Gerincmagasság: 7.00 m; 5,00 m;
- Épületmagasság: m = F / L 4,85 m.
Gépszín épület építése az alábbi főbb műszaki paraméterekkel és mennyiségekkel:
- A gépszín beépített alapterülete: 365,74 m2;
- Tetőforma: félnyereg tető;
- Az épület szélessége: 7,62 m;
- Az épület hossza: 48,64 m;
- Párkány magasság: +4,62;
- Gerincmagasság: +6,08;
- Épületmagasság: m = F / L 4,56 m
A részletes feladatleírást és a kivitelezés teljes mennyiségét a közbeszerzési dokumentum részét képező Műszaki Dokumentáció tartalmazza.
A közbeszerzési eljárás kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére és a kivitelezésre együtt irányul (ajánlatkérő rendelkezik végleges építési engedéllyel jóváhagyott engedélyezési tervvel), mely indokolt, tekintettel arra, hogy mind Ajánlatkérő, mind a nyertes ajánlattevő számára kifejezetten hátrányos lenne a kiviteli tervezés és kivitelezés elválasztása, mivel a tárgyi eljárással érintett speciális építményfajtánál a rendelkezésre álló különféle technológiákat figyelembe véve a kiviteli szintű tervek alapján történő kiírás túlzottan szűkíthetné a versenyt. Továbbá Ajánlatkérőnek különösen fontos érdeke fűződik a beruházás mihamarabbi megvalósításához, mely a szükséges kiviteli tervezés és kivitelezés egy szerződésben történő odaítélését teszi szükségessé.
Amennyiben a műszaki dokumentáció meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra hivatkozik, az csak a szerződés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint lehetővé teszi az egyenértékű termékekkel történő ajánlattételt is. Ezért, ha bármely közbeszerzési dokumentumban meghatározott gyártmány, eredet került feltüntetésre, abban az esetben ott a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is értendő.
Ajánlattevő nem tehet részekre ajánlatot, mivel a tervezési és kivitelezési munka organizációs, üzemeltetési, garanciális okok miatt egységet alkot. A felvonulási, organizációs költségek részekre bontás esetén kétszer jelentkeznének, amelyek kivitelezés költségeit indokolatlanul megdrágítanák, erre tekintettel a részekre történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel, a kivitelezés műszaki és gazdasági szempontból költséghatékonyabban oldható meg egységesen, egységes koordináció mellett. Az egyes munkanemek más-más kivitelezővel történő megvalósítása hátráltatná a folyamatos munkavégzést, munkatorlódás alakulhatna ki, amely nehezítené az egyes kivitelezők munkaszervezését, jótállási viták léphetnek fel és ajánlatkérő számára nem biztosítható a jótállási jogok teljes érvényesítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 270
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 497267130
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GK-Industry Technology Építőipari ,Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12819535
Postai cím: Práter Utca 59
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1083
Ország: Magyarország
E-mail: tamcsb.twt@gmail.com
Telefon: +36 703359952
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/02/13 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
I. módosított rendelkezés: Az Alapszerződés 3.1. pontja szerinti rendelkezés helyébe az alábbi rendelkezés lép: „3.1. A Kivitelezőt a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséért megillető – pót-és többletmunkákkal növelt - kivitelezői díj összege (szerződéses ellenértéke): N. 497.267.130, - Ft. + 27 % Áfa, azaz bruttó 631.529.255, - Ft. A szerződésmódosítás jogcíme, indokolása: A Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pont. A módosítás 14,99 %-kal növeli az eredeti szerződéses értéket, valamint nem változtatja meg az Alapszerződés általános jellegét és illeszkedik az Alapszerződés jellegéhez. A módosítás oka az előre nem látható pót- és többletmunkák díjigénye. A pót- és többletmunkák mennyiségét és díját jelen szerződésmódosítás 1. sz. melléklete részletesen tartalmazza. Felek rögzítik, hogy az eredeti szerződéses műszaki tartalom részét képező többletmunkákat Kivitelező ajánlatában tett egységárakkal számolták el, míg az eredeti szerződéses műszaki tartalom részét nem képező pótmunkákra Kivitelező árajánlatot nyújtott be, melyet Megrendelő elfogadott. A többlet- és pótmunkák - mennyiségük okán - aránytalanul terhessé tennék Kivitelező feladatának elvégzését, ezért Felek megállapodnak abban, hogy Kivitelező igényt tarthat a többlet- és pótmunkák n. 64.860.925, - Ft. díjigényére.
II. módosított rendelkezés: Az Alapszerződés 4.4. pontja szerinti rendelkezés helyébe az alábbi rendelkezés lép: „4.4. Kivitelező 1 db előlegszámla, 7 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult”. Az előleg az alábbiak szerint kerül elszámolásra: - Az 1. részszámlából n. 43.240.000, - Ft. kerül levonásra előleg elszámolás jogcímen; - A 2. részszámlából n. 21.620.000, - Ft. kerül levonásra előleg elszámolás jogcímen; - A 3. részszámlából n. 21.620.000, - Ft. kerül levonásra előleg elszámolás jogcímen; - A 4. részszámlából n. 21.620.000, - Ft. kerül levonásra előleg elszámolás jogcímen; - Az 5. részszámlából n. 21.621.862, - Ft. kerül levonásra előleg elszámolás jogcímen. Az 1. részszámla az eredeti szerződéses ellenérték 30 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén nyújtható be n. 86.481.862, - Ft. összegben, mely a következők szerint került kiszámításra: A n. 129.721.862, - Ft.-os részszámlából n. 43.240.000, - Ft. előleg levonásra kerül. A 2. részszámla az eredeti szerződéses ellenérték 40 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén nyújtható be n. 21.620.620, - Ft. összegben, mely a következők szerint került kiszámításra: A n. 43.240.620, - Ft.- os részszámlából n. 21.620.000, - Ft. előleg levonásra kerül. A 3. részszámla az eredeti szerződéses ellenérték 50 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén nyújtható be, n. 21.620.620, - Ft. összegben, mely a következők szerint került kiszámításra: A n. 43.240.620, - Ft.- os részszámlából n. 21.620.000, - Ft. előleg levonásra kerül. A 4. részszámla az eredeti szerződéses ellenérték 60 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén nyújtható be n. 21.620.620, - Ft. összegben, mely a következők szerint került kiszámításra: A n. 43.240.620, - Ft.- os részszámlából n. 21.620.000, - Ft. előleg levonásra kerül. Az 5. részszámla az eredeti szerződéses ellenérték 70 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén nyújtható be, n. 21.618.758, - Ft. összegben, mely a következők szerint került kiszámításra: A n. 43.240.620, - Ft.- os részszámlából n. 21.621.862, - Ft. előleg levonásra kerül. A 6. részszámla az eredeti szerződéses ellenérték 80 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén nyújtható be, n. 43.240.620, - Ft. erejéig. A 7. részszámla az eredeti szerződéses ellenérték 90 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén nyújtható be, n. 43.240.620, - Ft. erejéig. A végszámla a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának napján nyújtható be az eredeti szerződéses ellenérték fennmaradó n. 43.240.623, - Ft.-ja erejéig, továbbá az eredeti szerződéses ellenértéken felüli többlet-és pótmunkák n. 64.860.925, - Ft. erejéig, azaz össz. n. 108.101.548, - Ft. erejéig. Jogcím: Kbt. 141. § (6) és Kbt. 141. § (4) bek. c)
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A módosítást indokoló körülmények: Előre nem látható pót- és többletmunkák felmerülése és megvalósításuk nélkülözhetetlensége, valamint Megrendelő finanszírozási körülményeiben beálló, előre nem látható, negatív változás, mely a számlázási ütemezés és az előleg elszámolás - Kivitelező számára hátrányosabb, Megrendelő számára kedvezőbb - módosítását teszik szükségessé.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 432406205 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 497267130 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben