Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/48
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.08.
Iktatószám:3808/2019
CPV Kód:66512200-4
Ajánlatkérő:Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88605771
Postai cím: Gagarin Utca 1. 3. em. 302/B.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Nagy Szilvia
Telefon: +36 203732349
E-mail: nagysz@paks2.hu
Fax: +36 75501646
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.paks2.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Egészségbiztosítási szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR001040942018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66512200-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szolgáltatás-finanszírozó egészségbiztosítási szolgáltatás

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/04 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 01373 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 024 - 053162
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/31 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
I . 1 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatkérő kapcsolattartó családi név
A következő helyett:
Nagy
Helyesen:
Maczurka
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/03/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/03/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
I . 1 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatkérő kapcsolattartó utónév 1
A következő helyett:
Szilvia
Helyesen:
Csilla
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/03/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/03/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
I . 1 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatkérő telefon
A következő helyett:
+36 203732349
Helyesen:
+36 304155226
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 1
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése
A következő helyett:
J.1.) Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (továbbiakban: AT), Részvételi jelentkező (továbbiakban: RJ), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)–q) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)–b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll,
J.2.) Az eljárásból kizárásra kerül az AT, RJ, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)–q) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)–b) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be, figyelemmel a Kbt. 74. § (1) bekezdés előírásaira.
Igazolási mód:
J.Ig.1.) RJnek, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a részvételi jelentkezésben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a Korm. rendelet 2–4. § és 6. § rendelkezéseinek megfelelően kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
J.Ig.2.) A Kbt. 67. § (4) bekezdés előírására tekintettel a részvételi jelentkezésben be kell nyújtani a RJ arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
J.Ig.3.) A közbeszerzési eljárás második, ajánlattételi szakaszában az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ATnek és adott esetben további AT(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az Ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján a Korm. rendelet 8–16. § rendelkezései szerint kell részletesen igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
J.Ig.4.) A kizáró okok előzetes, valamint végleges igazolására RJnek/ATknek/az EEKD tekintetében az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a jelen részvételi felhívás VI.5) pontjában rögzített időponttól nem régebbi keltezésű nyilatkozat(ok)at kell benyújtaniuk.
J.Ig.5.) RJnek jelentkezésében nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § alapján a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Helyesen:
J.1.) Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (továbbiakban: AT), Részvételi jelentkező (továbbiakban: RJ), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)–q) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)–b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll,
J.2.) Az eljárásból kizárásra kerül az AT, RJ, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)–q) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)–b) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be, figyelemmel a Kbt. 74. § (1) bekezdés előírásaira.
J.3.) Rjnek vagy a közös Rjk egyikének rendelkeznie kell a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) 237. § (1) bekezdés b) pontjának előírt MNB engedéllyel.
Igazolási mód:
J.Ig.1.) RJnek, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a részvételi jelentkezésben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a Korm. rendelet 2–4. § és 6. § rendelkezéseinek megfelelően kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
J.Ig.2.) A Kbt. 67. § (4) bekezdés előírására tekintettel a részvételi jelentkezésben be kell nyújtani a RJ arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
J.Ig.3.) A közbeszerzési eljárás második, ajánlattételi szakaszában az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ATnek és adott esetben további AT(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az Ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján a Korm. rendelet 8–16. § rendelkezései szerint kell részletesen igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
J.Ig.4.) A kizáró okok előzetes, valamint végleges igazolására RJnek/ATknek/az EEKD tekintetében az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a jelen részvételi felhívás VI.5) pontjában rögzített időponttól nem régebbi keltezésű nyilatkozat(ok)at kell benyújtaniuk.
J.Ig.5.) RJnek jelentkezésében nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § alapján a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
J.Ig.6.) Az MNB engedély másolatát az ajánlatkérő felszólítására csatolni szükséges.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1)Részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdésében és a 65. § (7) bekezdésében foglaltakra (ez utóbbi kettő előírásra vonatkozó nyilatkozatot meg kell tenni az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban is).
2)A jelentkezésben be kell nyújtani az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányának, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) és (2) bekezdés szerinti aláírási-mintájának egyszerű másolatát, illetve meghatalmazott esetében a legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást.
3)Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság minősítési szempontjainál szigorúbban állapította meg a műszaki alkalmasság feltételeit és igazolását.
4)A Közbeszerzési dokumentáció elérhető a I.3. pontban megadott elérhetőségen. Letöltése a részvételi határidő lejártáig az eljárásban való részvétel feltétele.
5)Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását nem írja elő és nem is teszi lehetővé, azon jelentkezők számára sem, amelyek önállóan, és nem közös jelentkezőként tesznek ajánlatot.
6)Az eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Maczurka Csilla Lajstromszáma: 00262.
7)Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
8) A benyújtott jelentkezésnek Felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a részvételre jelentkező nevét és székhelyét.
9) Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. §-ában foglaltak szerint kérhető. A hiánypótlásra a Kbt. 71. §-ában foglaltak az irányadóak. Ajánlatkérő korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlást, ha a hiánypótlással a részvételre jelentkező a jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 10) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, illetve ha nincs ilyen
folyamatban, a nemleges nyilatkozatot. 11) Ponthatárok: 0-10. Pontok kiosztásának módszere: Az 1-4. részszempontoknál az értékelés a fordított arányosítás, a 6. részszempont esetén az egyenes arányosítás alapján történik, az 5. részszempontnál az igen/nem válasz esetén az igen válasz 10, a nem válasz 0 pontot kap.12) A beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények nem teszik lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, mivel a beszerzési szolgáltatás nyújtása csak egységesen lehetséges, azt ésszerűségi okokból nem lehet részekre osztani.
13) Tárgyalásos eljárás jogcíme: A Kbt. 85. §. (2) bekezdés c) pontja alapján a szerződés jellegével, összetettségével vagy jogi és pénzügyi kialakításával kapcsolatos sajátos körülmények vagy az ezekhez kötődő kockázatok miatt előzetes tárgyalások nélkül nem választható ki a legkedvezőbb ajánlat.
Helyesen:
1)Részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdésében és a 65. § (7) bekezdésében foglaltakra (ez utóbbi kettő előírásra vonatkozó nyilatkozatot meg kell tenni az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban is).
2)A jelentkezésben be kell nyújtani az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányának, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) és (2) bekezdés szerinti aláírási-mintájának egyszerű másolatát, illetve meghatalmazott esetében a legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást.
3)Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság minősítési szempontjainál szigorúbban állapította meg a műszaki alkalmasság feltételeit és igazolását.
4)A Közbeszerzési dokumentáció elérhető a I.3. pontban megadott elérhetőségen. Letöltése a részvételi határidő lejártáig az eljárásban való részvétel feltétele.
5)Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását nem írja elő és nem is teszi lehetővé, azon jelentkezők számára sem, amelyek önállóan, és nem közös jelentkezőként tesznek ajánlatot.
6)Az eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Maczurka Csilla Lajstromszáma: 00262.
7)Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
8) A benyújtott jelentkezésnek Felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a részvételre jelentkező nevét és székhelyét.
9) Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. §-ában foglaltak szerint kérhető. A hiánypótlásra a Kbt. 71. §-ában foglaltak az irányadóak. Ajánlatkérő korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlást, ha a hiánypótlással a részvételre jelentkező a jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 10) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, illetve ha nincs ilyen
folyamatban, a nemleges nyilatkozatot. 11) Ponthatárok: 0-10. Pontok kiosztásának módszere: Az 1-4. részszempontoknál az értékelés a fordított arányosítás, a 6. részszempont esetén az egyenes arányosítás alapján történik, az 5. részszempontnál az igen/nem válasz esetén az igen válasz 10, a nem válasz 0 pontot kap.12) A beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények nem teszik lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, mivel a beszerzési szolgáltatás nyújtása csak egységesen lehetséges, azt ésszerűségi okokból nem lehet részekre osztani.
13) Tárgyalásos eljárás jogcíme: A Kbt. 85. §. (2) bekezdés c) pontja alapján a szerződés jellegével, összetettségével vagy jogi és pénzügyi kialakításával kapcsolatos sajátos körülmények vagy az ezekhez kötődő kockázatok miatt előzetes tárgyalások nélkül nem választható ki a legkedvezőbb ajánlat.
14) Kiegészítés a ponthoz: A beszerzés tárgyát képező szolgáltatások külön szolgáltatóval történő végeztetése nem lenne gazdaságosabb és hatékonyabb, azaz nem szolgálná jobban a közpénz hatékony felhasználását. A több szolgáltató összehangolása eleve megnövekedett adminisztrációs terhet jelentene ajánlatkérő számára, továbbá több szolgáltató nem feltétlenül azonos szerződéses feltételekkel szerződik le több külön részajánlat eredményeként). Továbbá ajánlatkérő megítélése szerint a szolgáltatások árazása nem lenne gazdaságosabb, mint egy szélesebb spektrumú szolgáltatást magában foglaló egészségügyi biztosítási szolgáltatás esetén, ahol egy nagy munkavállalói létszámú kockázatközösség jön létre, a biztosító kedvezőbb árat tud kalkulálni a rendelkezésére álló tapasztalatok és statisztikák alapján.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
A Közbeszerzési Dokumentumok "Műszaki leírás" része az évente egyszer elvégzendő Szűrővizsgálatok felsorolásával kiegészítésre került.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ