Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/48
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.08.
Iktatószám:3907/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Székesfehérvári Egyházmegye
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Székesfehérvári Egyházmegye
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52406236
Postai cím: Városház Tér 5.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Staudt Mária
Telefon: +36 308426710
E-mail: staudt.maria@szfvar.katolikus.hu
Fax: +36 22510699
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szfvar.katolikus.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tatabányai Gimnázium kivitelezés.
Hivatkozási szám: EKR001013832018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Kivitelezési szerződés alapján a volt tatabányai Bányakórház gimnáziummá történő átalakítása.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/04 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 1696 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 024 - 051807
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/31 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Minőségi kritérium
A következő helyett:
Jótállás vállalt időtartama - naptári hónap (minimum 24 és maximum 60 hónap ajánlható meg)
Helyesen:
1 Jótállás vállalt időtartama - naptári hónap (minimum 24 és maximum 60 hónap ajánlható meg)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/03/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/03/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Minőségi kritérium
A következő helyett:
A II.2.4) pont szerinti műszaki tartalom véghatárideje tekintetében vállalt előteljesítés mértéke (minimum 0 és maximum 30 naptári nap ajánlható meg)
Helyesen:
2 A II.2.4) pont szerinti műszaki tartalom véghatárideje tekintetében vállalt előteljesítés mértéke (minimum 0 és maximum 30 naptári nap ajánlható meg)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/03/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/03/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
1) Ajánlatkérő a felhívás II.2.5) pontját érdemben nem módosítja, az kizárólag az EKR által generált tartalomként jelenik meg a korrigendum hirdetményben.
2) A módosítás az alábbiakra terjed ki a közbeszerzési dokumentumok tekintetében:
a) Ajánlatkérő a módosításokkal egységes szerkezetben összeállított árazatlan költégvetést ad ki.
b) Ajánlatkérő a kivitelezési tervdokumentáció kiegészítéseként az alábbi dokumentumokat bocsátja az érdeklődő gazdasági szereplők rendelkezésére:
• GG-01.pdf; GG-02.pdf; GG-03.pdf;
• É-F-10 FŐÉPÜLET ÉSZAKNYUGATI HOMLOKZAT.pdf;
• MÉ KONSZIGNÁCIÓ.pdf;
• Kat_Gimn_rwa_lista.pdf.
c) Ajánlatkérő az ajánlattételi dokumentáció I.1. pontjában az 5. értékelési részszempont érdemi leírásánál javította az alap műszaki tartalomhoz rendelt teljesítési véghatáridőt, a téves „16 naptári hónap” helyett helyesen „15 naptári hónap”.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ