Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/51
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.13.
Iktatószám:3917/2019
CPV Kód:15000000-8
Ajánlatkérő:Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
Teljesítés helye:Ajánlatkérő I.1) pont szerinti címe;Ajánlatkérő I.1) pont szerinti címe;Ajánlatkérő I.1) pont szerinti címe;Ajánlatkérő I.1) pont szerinti címe;Ajánlatkérő I.1) pont szerinti címe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.04.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Korház
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56532074
Postai cím: Pihenő Út 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szepesi Andrea
Telefon: +36 13913314
E-mail: szepesi@koranyi.hu
Fax: +36 13943521
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.koranyi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000115122019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000115122019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Korház
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmiszer alapanyagok beszállítása a főzőkonyha r
Hivatkozási szám: EKR000115122019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
I. ajánlati rész
15810000-9 Kenyér,frisspéksütemények és cukr.s.
II. ajánlati rész
15850000-1 Tésztafélék
III. ajánlati rész
15890000-3 Máshová nem sorolt különféle élelmiszerek és szárazáruk
IV. ajánlati rész
15880000-0 Különleges élelmiszerek
V. ajánlati rész
03220000-9 Zöldségek,gyümölcsök és tojás
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: 15810000-9 Kenyér,frisspéksütemények és cukr.s.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15811000-6
További tárgyak:15811100-7
15811200-8
15811300-9
15812000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő I.1) pont szerinti címe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
19 tételben összesen 22 415 kg , 109 025 db (+30% opcionális mennyiség lehetséges)
Termékek megnevezése:
Termék megnevezése
Félbarna kenyér 1 kg-os szeletelt csomagolt
Erzsébet kenyér 750 gr-os
Briős 60 gr-os csomagolt
Lekváros táska 68 gr-os csomagolt
Túrós táska 73 gr-os csomagolt
Mákos búrkifli 63 gr-os csomagolt
Dejós búrkifli 63 gr-os csomagolt
Kakaós csiga 53 gr-os csomagolt
Zsemle vizes 54 gr-os 10 db-os gyűjtőcsomagolásban
Kifli tejes 44 gr-os 10 db-os gyűjtőcsomagolásban
Graham zsemle 50 gr-os 10 db-os gyűjtőcsomagolásban
Búzakorpás kifli 44 gr-os 10 db-os gyűjtőcsomagolásban
Pogácsa sajtos 75 gr-os csomagolt
Pogácsa burgonyás 75 gr-os csomagolt
Pogácsa tepertős 75 gr-os csomagolt
Almás pite 60 gr-os
Meggyes pite 60 gr-os
Túrós pite 60 gr-os
Mákos pite 60 gr-os
Továbbiak a KD-ben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: + 30 %-os mennyiségi eltérés.
Ajánlatkérő az opcióra vonatkozóan - a konkrét igényének felmerülésekor - egy vagy több egyedi megrendelést bocsát ki a szerződés hatálybalépését követően, de legkésőbb a szerződés hatálya alatt. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az opciót ne vagy ne teljes egészében hívja le.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
"Becsült teljes érték vagy nagyságrend" kitöltése csak technikai jellegű.

II.2.1)
Elnevezés: 15850000-1 Tésztafélék
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15851100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő I.1) pont szerinti címe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3 tételben összesen 2 960 kg (+30% opcionális mennyiség lehetséges)
Termékek megnevezése:
Leves tészta durum klf. 5 kg-os
Köret tészta durum klf. 5 kg - os
Tarhonya durum 5 kg-os
Továbbiak a KD-ben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: + 30 %-os mennyiségi eltérés.
Ajánlatkérő az opcióra vonatkozóan - a konkrét igényének felmerülésekor - egy vagy több egyedi megrendelést bocsát ki a szerződés hatálybalépését követően, de legkésőbb a szerződés hatálya alatt. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az opciót ne vagy ne teljes egészében hívja le.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
"Becsült teljes érték vagy nagyságrend" kitöltése csak technikai jellegű.

II.2.1)
Elnevezés: 15890000-3 Máshová nem sorolt különféle élelmiszer
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15890000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő I.1) pont szerinti címe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
21 tételben összesen 375 csom. , 299 kg (+30% opcionális mennyiség lehetséges)
Termékek megnevezése:
Tyúkerőleves
Spárgakrém leves
Póréhagyma krémleves
Brokkoli krémleves
Zellerkrém leves
Kínai édes-savanyúalap
Bolognese tésztaszósz
Tárkonyos leves
Chili con carne alap
Fokhagymakrémleves
Kukoricakrémleves
Sajtmártás
Sajtkrémleves
Sütőélesztő instant 11 gr-os
Sütőpor 10gr/csom.
Shake vanília ( tejben oldódó ) 100 gr/csom.
Shake banán ( tejben oldódó ) 100 gr/csom.
Shake eper ( tejben oldódó ) 100 gr/csom.
Instant teapor hideg/meleg vízben oldódó, klf.ízesítésű, 500 gr/csom/100liter (Cukor = 0,3g/100 ml)
Kávékrémpor 200 gr/db
Pudingpor klf. Ízesítésű
Továbbiak a KD-ben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: + 30 %-os mennyiségi eltérés.
Ajánlatkérő az opcióra vonatkozóan - a konkrét igényének felmerülésekor - egy vagy több egyedi megrendelést bocsát ki a szerződés hatálybalépését követően, de legkésőbb a szerződés hatálya alatt. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az opciót ne vagy ne teljes egészében hívja le.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
"Becsült teljes érték vagy nagyságrend" kitöltése csak technikai jellegű.

II.2.1)
Elnevezés: 15880000-0 Különleges élelmiszerek
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15880000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő I.1) pont szerinti címe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
7 tételben összesen 96 kg , 6 290 dob. , 340 lit (+30% opcionális mennyiség lehetséges)
Mesterséges édesítő tabletta 75 db/dob.
Diabetikus többrétegű töltött ostya klf.ízesítésű 3 kg-os
Diabetikus méz ( mézpótló ) 25 gr-os
Diabetikus almabefőtt 720 ml-es
Diabetikus mini jam klf. Ízesítésű 20 gr-os
Diabetikus meggybefőtt 720 ml-es
Glukonon
Továbbiak a KD-ben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: + 30 %-os mennyiségi eltérés.
Ajánlatkérő az opcióra vonatkozóan - a konkrét igényének felmerülésekor - egy vagy több egyedi megrendelést bocsát ki a szerződés hatálybalépését követően, de legkésőbb a szerződés hatálya alatt. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az opciót ne vagy ne teljes egészében hívja le.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
"Becsült teljes érték vagy nagyságrend" kitöltése csak technikai jellegű.

II.2.1)
Elnevezés: 03220000-9 Zöldségek,gyümölcsök és tojás
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 03142500-3
További tárgyak:03212100-1
03220000-9
03221100-7
03221111-7
03221112-4
03221113-1
03221120-3
03221230-7
03221240-0
03221250-3
03221260-6
03221270-9
03221400-0
03222111-4
03222118-3
03222220-1
03222240-7
03222321-9
03222322-6
03222334-3
03222341-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő I.1) pont szerinti címe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
44 tételben összesen 38 915 kg, 14 570 csom., 22 720 db (+30% opcionális mennyiség lehetséges)
A beszállítás időkorlátozása a közbeszerzési dokumentum műszaki leírás mellékletében található.
Termék megnevezése
Burgonya
Cékla *
Fokhagyma
Karalábé
Fejes káposzta
Vörös káposzta *
Kelkáposzta
Kínai kel
Karfiol
Paradicsom üh.II.o. maximum 8-10 dkg/db "
Sárgarépa
Kígyóuborka II.o. "
Vöröshagyma
Zeller
Cukkini "
Padlizsán "
TV paprika 4-7-es "
Gomba I.o.
Gomba I.o. tálcás
Alma II.o.maximum 60-65 mm/db
Körte
Narancs *
Mandarin *
Banán *
Szilva "
Csemege szőlő (Pannónia ) "

Termék megnevezése
Kiwi *
Őszibarack "
Nektarin "
Dióbél
Mák
Étkezési tarkabab száraz
Gyöngybab
Étkezési hántolt felezett sárgaborsó
Étkezési lencse
Citrom
Kapor
Retek, jégcsap, fehér *
Zöldhagyma *
Póréhagyma *
Retek, piros, csomós II.o. *
Fejes saláta I.o. "
Petrezselyemzöld
Tyúktojás friss M.-es , 30db/tálca
Továbbiak a KD-ben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: + 30 %-os mennyiségi eltérés.
Ajánlatkérő az opcióra vonatkozóan - a konkrét igényének felmerülésekor - egy vagy több egyedi megrendelést bocsát ki a szerződés hatálybalépését követően, de legkésőbb a szerződés hatálya alatt. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az opciót ne vagy ne teljes egészében hívja le.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
"Becsült teljes érték vagy nagyságrend" kitöltése csak technikai jellegű.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Mindegyik ajánlati rész esetén:
Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.ben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. E tekintetben AK külön felhívja a figyelmet a Kbt. 62 § (1) bek. q) pontja szerinti kizáró ok alkalmazására. AK kizárja az eljárásból azt az ATt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a Kbt. 62.§ (1) – (2) bek.ben foglalt kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód:
Mindegyik ajánlati rész esetén:
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormány rendelet (továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. r.) II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek.nek hatálya alá.
AK által a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 8. §, 10. §, 12. §, 14. § és 16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Az igazolások nem kérhetők, ha az AK a Kbt. 69. § (11) bek.ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.
Amennyiben az AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a 321/2015 (X.30.) Korm. r. 15 § (1) bek. alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az egységes európai közbeszerzési dokumentumot.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. AK a kizáró okok kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 64 §-ra.
AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 16. §-ában foglaltakra is.
AK felhívja az AT figyelmét, hogy a 424/2017 (XII.19.) Korm. r. 12. § (2)bekezdésére.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Mindegyik ajánlati rész esetén:
A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 1. § (1) szerint valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. r. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §- a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja AK az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
A Kbt. 69. § (4)–(6) bek. alapján felhívott gazdasági szereplők az alkalmassági követelményeknek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
P1. A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 19.§ (1) bek. a) pontja alapján valamennyi - az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapban vezetett pénzforgalmi számláról - pénzforgalmi számlát vezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozatot (eredeti vagy másolati példányban) arra nézve, mióta vezeti a pénzforgalmi számlát, és a felhívás feladását megelőző 12 hónapban 30 napot meghaladó sorba állítás a pénzforgalmi számlán volt-e, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. (A „sorba állítás” kitétel = 2009.évi LXXXV. Törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalom.) A pénzügyi intézményétől származó nyilatkozatnak a már megszűnt pénzforgalmi számlákat is tartalmaznia kell.
AT (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bek.ben foglaltaknak megfelelően felelhetnek meg, illetve bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bek.ben foglaltaknak megfelelően. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (11) bek.re.
Amennyiben AT az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy AT alkalmasságát a Kbt. 65. § (7) bek. szerint köteles igazolni. A kezességvállalásról szóló dokumentumot eredeti vagy hiteles másolati példányban kérjük csatolni.
A Kbt. 65. § (6) bek.ben foglaltaknak megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők közül elegendő, ha az egyik felel meg.
AK felhívja a figyelmet, hogy az alkalmassági követelmények igazolására kizárólag az ajánlattételi felhívás megküldésének napját követő keltezésű nyilatkozatokat fogad el.
Az ATnek az ajánlatban csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát kell benyújtania az alkalmassági követelményeknek való megfelelés vonatkozásában, az igazolásokat az ajánlatban nem, csak a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívásra kell majd benyújtani.
AK felhívja az AT figyelmét, hogy a 424/2017 (XII.19.) Korm. r. 12. § (2) bekezdése
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Mindegyik ajánlati rész esetén:
P1.
AT alkalmatlan, ha a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat alapján megállapítható, hogy bármely az ajánlati felhívás feladásának napját (lásd jelen hirdetmény VI.5) pontjában) megelőző 12 hónapban vezetett pénzforgalmi jelzőszámán a felhívás feladását megelőző 12 hónapban 30 napot meghaladó sorba állítás volt. AK a megszűnt számlákat is vizsgálja.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Mindegyik ajánlati rész esetén:
ATnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. II. Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A gazdasági szereplő szorítkozhat a IV. rész alpha szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie. Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. §. (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján.
M1.
A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 21. § (1) bek. a) pont szerint AT ismertesse az ajánlati felhívás feladásának napjától (lásd jelen hirdetmény VI.5) pontjában) visszaszámított 3 év (36 hónap) legjelentősebb referenciáit a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 22. § szerint igazolva, az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését (a referenciát igazoló nevét és elérhetőségét),
- a teljesítés (közös ajánlattevőként történt teljesítés esetén a saját teljesítés) nettó ellenértéke (ÁFA nélküli ellenérték),
- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont: év/hó/nap megjelöléssel),
- a referencia tárgyát (a szállítás tartalmának rövid ismertetését, nettó ellenértékét, oly módon, hogy abból az alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés megállapítható legyen),
- a teljesítés előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségéről szóló nyilatkozatot.
AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe, ennek megfelelően a referenciaigazoláson vagy -nyilatkozaton ezt egyértelműen fel kell tüntetni(321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (1a) bekezdés).
Amennyiben referenciaigazolással vagy -nyilatkozattal AT több rész vonatkozásában is igazolni kívánja alkalmasságát, a referenciaigazoláson vagy -nyilatkozaton fel kell tüntetni, hogy mennyi volt az egyes megajánlott részek vonatkozásában előírt tárgyú szállítás ÁFA nélkül számított (nettó) ellenértéke.
Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni az alkalmassági követelményekre vonatkozó részösszeget és mennyiségi adatot, illetve műszaki tartalmat.
Közös ajánlattevőként, alvállalkozóként történt teljesítés esetén a saját teljesítés %-os aránya megadandó. AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21/A. § rendelkezése értelmében teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1.
AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjáról (lásd jelen hirdetmény VI.5) pontjában) visszafelé számított 3 évben (36 hónapban), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, alábbi referenciákkal:
- 1. ajánlati rész: legalább nettó 5 300 000 Ft a közbeszerzés tárgyából (kenyér, friss péksütemények adásvétele)
- 2. ajánlati rész: legalább nettó 900 000 Ft a közbeszerzés tárgyából (tésztafélék adásvétele)
- 3. ajánlati rész: legalább nettó 1 000 000 Ft a közbeszerzés tárgyából (különféle élelmiszerek és szárazáruk adásvétele)
- 4. ajánlati rész: legalább nettó 320 000 Ft a közbeszerzés tárgyából (különleges élelmiszerek adásvétele)
- 5. ajánlati rész: legalább nettó 700 000 Ft a közbeszerzés tárgyából (zöldség, gyümölcs, tojás adásvétele)
Mindegyik ajánlati rész esetén:
A referenciaigazolás igazolható egy vagy több adásvételéből (mely tartalmazza a termékek leszállítását is) származó szerződéssel is.
Egy referencia több ajánlati részre vonatkozóan is felhasználható, amennyiben az adott ajánlati részek szerinti megfelelés külön-külön is megállapíthatók.
Több részre történő ajánlattétel esetén a nagyobb mennyiségű referenciakövetelménynek való megfelelés igazolása elegendő AT alkalmasságának megállapításához.
Az előírt alkalmassági minimumkövetelménynél előírt, meghatározott időszakon belül teljesített összeget több szerződésből/referenciából is lehet teljesíteni.
Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is -bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 21. § (1)-(3) bek.ben foglalt egyéb igazolási módok helyett.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve elegendő, ha közülük egy felel meg.
Továbbá a Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az AT bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek.
AK felhívja azonban a figyelmet a Kbt. 65. § (11) bekezdésére.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A vételár megfizetése a Kbt. 135. § (1), (5) és (6), a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésének megfelelően, számla ellenében, banki átutalással forintban történik, az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet alkalmazásával.
AK a pénztartozás teljesítésére 60 napos fizetési határidőt köt ki.
Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett leszállítandó áru nettó értékének 5 %-a a késedelem minden megkezdett napjára, max. 20 %, a kötbérmaximum elérésének következménye: AK felmondásra jogosult.
Meghiúsulási kötbér: még nem teljesített szerződés szerinti szállítások nettó összértékének 20 %-a.
A részletes feltételeket a KD Részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
A fentiek valamennyi rész esetén irányadók.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/04/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/04/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424/2017 (XII.19.) Korm. r. 15. § (2) bek. alapján. A bontási eljárásra a 424/2017 (XII.19.) Korm. r. 15. § (3)-(5) bek. az irányadók.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK a közbeszerzési eljárást a Kbt. 40. § (1) bek. alapján a Miniszterelnökség által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével bonyolítja le.
2. A 424/2017 (XII.19.) Korm. r. 6. § (1) bek. alapján az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges.
3. A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján: közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ATnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, le kell töltenie. Közös ajánlattétel esetében elegendő az egyik ATnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak a közbeszerzési dokumentumokat igazoltan letölteni. A közbeszerzési dokumentumok nem átruházhatók.
4. Az ajánlatot a jelen felhívásban megadott címre az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig elektronikusan, jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető *.pdf formátumban kell benyújtani.
5. Ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti összes adatot. AT a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő által létrehozott elektronikus űrlap formájában köteles a felolvasólapot az ajánlat részeként kitölteni.
6. AK a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját egyik rész vonatkozásában sem alkalmazza.
7. Gazdasági és pénzügyi alk., Műszaki, illetve szakmai alk. követelmények szerinti feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ATők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
8. AK a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja.
9. A Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja alapján az ajánlatok értékelési szempontja a legalacsonyabb ár.
10. Ajánlati felhívásban valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő (CET).
11. ATnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§(6) bek. a)és b)pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is csatolni kell. Továbbá nyilatkozni kell ATnek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
12. ATnek a 424/2017 (XII.19.) Korm. r. 20. § (4) bekezdése alapján ajánlatához nem kell csatolnia a Kbt. 66. § (4) bek. szerinti nyilatkozatát.
13. ATnek, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerint: hiteles cégaláírási nyilatkozat, illetve aláírás-minta; cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást;
14. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
15. AK nem írja elő a Kbt. 66.§ (6) bek.szerinti információk megadását.
16. Az ajánlatnak részenként tartalmaznia kell az AT kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bek.re vonatkozóan. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. A Kbt. 65. § (7) bek. rendelkezései alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Karakterkorlátozás miatt az 1.sz folytatás: VI.4.3) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt.148.§ szt. V.3. pont 1. folytatása: A 424/2017 (XII.19.) Korm. r. 13. § (4) bek. alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell – a Kbt. 65. § (8) bek. szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell – az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
17.Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 47. § (2) bek. alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. A 424/2017 (XII.19.) Korm. r. 10. § (2) bek. alapján amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban és az ajánlattevő eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat felelős fordításának kell tekinteni.
18.AK felhívja a figyelmet a 424/2017 (XII.19.) Korm. r. 10. § (3) –(4) bek.re.
19.AK felhívja a figyelmet a 424/2017 (XII.19.) Korm. r.13. § (1) (2) bek.re.
20.Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, amely tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. Kbt. 35. § (3) bekezdése alapján a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. A 424/2017 (XII.19.) Korm. r. 13. § (3) bek. alapján közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bek. szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
21.AK a felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.
22.Rövidítések: AK=Ajánlatkérő, AT = Ajánlattevő, KD= Közbeszerzési Dokumentumok
23.AK, KD-ben nem szabályozott kérdésekben 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei, ill. 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet az irányadók. AK felhívja a figyelmet a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendeletre.
24.Ajánlatok értékelése: Kbt. 76. § (2) bek. a) pont alapján (legalacsonyabb ár) ( Kbt. 76.§(5) bek.szt)
25.A szerződés időtartama: 8 hónap, de legkésőbb 2019.09.30.
26.AK a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő rendelkezzen a szerződés teljesítése során szükséges az adott élelmiszerre / élelmezési alapanyagra érvényes HACCP élelmiszer-biztonsági rendszer meglétét igazoló tanúsítvánnyal vagy dokumentummal vagy az Európai Unió más tagállamából származó a fentiekkel egyenértékű tanúsítvánnyal, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékainak alkalmazásával. ATnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjában a fenti tartalmú minőségirányítási tanúsítvánnyal rendelkezni fog. Amennyiben a nyertes AT a szerződéskötés időpontjára nem rendelkezik a fenti HACCP tanúsítványokkal, abban az esetben AK ezt a körülményt a nyertes AT visszalépésének minősíti és a továbbiakban a Kbt. 131. § (4) bekezdésében foglaltak alapján jár el.
27.Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Garancsy Georgina (00229).
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák